SV.HARUNYAHYA.COMhttp://sv.harunyahya.comsv.harunyahya.com - Harun Yahya och inflytelser - Nyligen lagda tillsvCopyright (C) 1994 sv.harunyahya.com 1SV.HARUNYAHYA.COMhttp://sv.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Kommunismen I Bakhållhttp://sv.harunyahya.com/sv/Bocker/201945/kommunismen-i-bakhallhttp://sv.harunyahya.com/sv/Bocker/201945/kommunismen-i-bakhall//g.fmanager.net/files/book/pictures/KOMUNIZM_PUSUDA.jpgThu, 23 Apr 2015 20:31:05 +0300Den Turkisk Islamiska unionen bygger inte på någon ras överlägsenhetUpprättandetavden Turkisk Islamiskaunionen kommer att vararäddningenföralla människoravallatrosriktningar,allanationeroch allaåsikter, och intebaraför människor i den Islamiska världen. Dennaunionkommer attframbringa kärlek,broderskap, vänskap,godhet ochöverflödtill helhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/41011/den-turkisk-islamiska-unionen-byggerhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/41011/den-turkisk-islamiska-unionen-byggerMon, 18 Apr 2011 10:35:02 +0300Utdrag från Adnan Oktars intervju på Adiyaman Asu TV, daterad den 18 Oktober 2010OKTAR BABUNA: Läromästaren min, i det mentalsjukhuset hälsade jag på er med mina vänner. Er glädje, vädjan till Allah, och den uppriktighet hade imponerat mycket på den kommunistiska gruppen som bestod av marxister, de var så artiga och sympatiska mot er att man aldrig kunde föhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/40825/utdrag-fran-adnan-oktars-intervjuhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/40825/utdrag-fran-adnan-oktars-intervjuMon, 11 Apr 2011 15:22:06 +0300Kallelse till Turkisk - Islamisk Union Koran Verserna Om EnighetI många verser i Koranen står det att alla muslimer är bröder och att de måste agera och förbli i en anda av enighet och solidaritet.

Vissa av dessa Koran verser är följande:

 De troende är bröder. Försona därför två bröder och frukta Gud - kanskhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/24270/kallelse-till-turkisk--http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/24270/kallelse-till-turkisk--Mon, 10 May 2010 13:37:55 +0300