Det glada budskapet om den Gyllene Eran

 

För fjortonhundra år sedan, talade vår Profet (frid vare med honom) i detalj om händelser som skulle ske vid Tidens Ände, med andra ord i den tid vi lever i nu, en beskrivning som var relativt omfattande. Han sade att det vid Tidens Ände, skulle bli en tid då människor övergav de moraliska värdena i Koranen och att en global degenerering skulle ske med korruption, krig och tumult. Återigen, som det framgår av vår Profet (frid vare med honom) genom haditherna, kommer Allah i denna tid sända Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) vilka bär av vår Herres givna titel av Hadi (givaren av vägledning). Under denna heliga tid, som kommer att bevittna uppståndelsen av Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom), där filosofier och ideologier som bygger på misstro helt kommer att försvinna och det förtryck och den oordning som sker över hela världen kommer att komma till ett slut. I tiden av Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer tron på Allah att bli levande som den var vid tiden för vår Profet (frid vare med honom), de moraliska värdena i Koranen kommer att regera bland människor och hela välden blir en plats för fred och vila.

Det blir inga krig eller konflikter någonstans, alla vapen kommer att försvinna och inte ens en enda människas näsa kommer att blöda. Omoral, förtryck, förföljelser, orättvisor och förfall av det förflutna kommer att försvinna i denna heliga ålder och alla former av lidande kommer att ersättas av överflöd, rikedom, skönhet och lugn och ro. Enorma tekniska framsteg kommer att finnas, vilka kommer att användas till hela mänsklighetens nytta. Denna tid kommer även att bestå av utmärkta framsteg inom konst och skönhet och kommer att, genom Allahs nåd, benämnas som ”Guldåldern”. Som ett krav, av tester på denna jord, kommer även vår Herre att skapa negativa krafter, vilka är de exakta motsatserna till dessa läckerheter. Krafter (med andra ord otrogna) vars diametrala motsatser till Profeter och troende, har framkommit vid varje period i historien och har kämpat mot en tro på Allah och de rätta moraliska dygderna. Detta är Allahs lag. Förekomsten av Farao vid tiden för Profeten Moses (frid vare med honom), av Nimrod vid tiden för Profeten Abraham (frid vare med honom) och Abu Lahab och hedningarna i Mecka vid tiden för Profeten Muhammed (frid vare med honom) är alla manifestationer av denna Gudomliga lag. Som har avslöjats av vår Profet (frid vare med honom) genom haditherna, kommer de negativa krafterna som uppstår vid tidens ände, den tid då Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) förväntas, att vara Dajjal eller antikrist.

Nästan alla järtecken för tidens ända som anges i vår Profets (frid vare med honom) hadither, har gått i uppfyllelse i Hijri år 1400 (1979/1980 i den Gregorianska kalendern) med andra ord vid precis den tid som förutsagts av Profeten (frid vare med honom). Det faktum att hundratals förebud har kommit till stånd visar att Tidens Ände hänvisar till den ålder vi lever i och visar även att Guldåldern är nära. Korruptionen av Dajjal har även den visat sig i den Slutliga Tid vi lever i. Denna fruktansvärda korruption av Dajjal, som lockar massor av människor mot irreligion, som bär med sig krig och konflikter, som tillfogar förfall, anarki, stridigheter och mord av samhällen, är Darwinismen. Trots att den inte har någon som helst vetenskaplig grund, har den blivit en dominerande ideologi under de senaste 150 åren genom att den ålagts på människor som blivit lurade av denna fruktansvärda lögn och flertalet samhällen har upprättats och dragits mot krig, slakt, terror och anarki och som har uppnåtts genom en adaption av Darwinismen som ideologi. Dajjals väg har trängt igenom världen genom Darwinismens korruption och trots bristen av vetenskapliga bevis, har Darwinismen satts under officiellt skydd av flera stater med falska påståenden och falska bevis. Eftersom Darwinismens ideologi är den värsta korruptionen vid Tidens Ände, nådde de snabbt falska framgångar och tog sin plats i historien som det värsta massbedrägeriet någonsin.

Men liksom alla stora felaktigheter, denna förvanskning av Dajjal, kommer även den att störtas och försvinna. Den Gyllene Eran, den heliga tiden vid Tidens Slut, kommer att ske när Dajjals korruption kommer till ett slut, när krig och konflikter upphör, när ateistiska ideologier som har tillfogat mänskligheten fruktansvärda plågor, skickas till historiens soptunna och när världen svämmar över av överflöd och rättvisa. Islams moraliska värderingar kommer att spridas över hela världen vid denna tid, och folk kommer att, i mängder, vändas till en tro på Allah. Denna heliga ålder är nu nära förestående. Enligt vår Profets (frid vare med honom) hadith, har Hazrat Mahdi (frid vare med honom) redan dykt upp. Den tidpunkt han kommer att kännas igen av människor, är mycket nära. Återigen, som kan ses i haditherna, återkomsten av Profeten Jesus (frid vare med honom) kommer också att äga rum mycket snart. Darwinismen, den värsta av Dajjals korruption av det globala systemet, har lidit det största nederlaget i historien. Dajjal är nu död. Genom Allahs nåd, överflöd, fred och säkerhet, den Gyllene Eran som nu är nära förestående, kommer att regera över mänskligheten och omsluta världen. Vår allsmäktige Herre säger i en vers:

Gud har slagit fast: "Helt visst är det Jag, Jag och Mina sändebud, som skall segra!" – Hos Gud finns all styrka, all makt! (Sura al-Mujadala, 21)

2012-06-17 17:39:32

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top