Dajjals system hanteras av ateistiska frimurare

 

Ateistiska frimurare är de sanna beskyddarna och hjälparna av evolutionsteorin, som framlagts med avseende att förneka Allah och som har tillfogat förtryck, degenerering, masslakterier och krig över hela världen genom att uppmuntra människor att tro att de är obundna djur utan skyldigheter gentemot Allah, som hävdar att allt kom till av en slump genom att sprida idén om överlevnad för de starka och eliminering av de svaga genom naturliga urval.

Erasmus Darwin, farfar till Charles Darwin var den som satte evolutionsteorin i dess nuvarande form och som ledde vägen till masspridningen av detta bedrägeri, var en berömd ateistisk frimurare som var ansluten till Scottish Canongate Kilwinning No. 2 Lodge. Charles Darwins bröder var också frimurare.

Anledningen till den försvagade tron på Allah över de senaste 150 åren, sedan spridningen av Darwins idéer, det ökade antalet ateister, varför världen lidit så stor oordning och degeneration, för världens krig, för spridning av hat och ilska i samhällena, för den ökade masslakten och mord, folkmord och spridning av åsikter om rasism som vållar sådan tragedi i samhället, beror på att detta bedrägeri har installerats in i stort sett alla institutioner, skolor och nationella förvaltningar över hela världen under ledning av den Darwinistiska diktaturen som är nära knuten till ateistiska frimurare.

Blodiga kommunistiska och fascistiska ledare är ökända för sin beundran och hängivenhet till Darwins evolutionsteori. Dessa människor tvekade inte över att tala om att de fastställde sitt korrupta och förtryckande system genom att rota sig in i evolutionsteorin. Dessutom vara alla dessa blodiga ledare, medlemmar i de ateistiska frimurarnas loger.

Karl Marx, grundaren av kommunismen, som dränkt världen i blod, uttryckte öppet att han byggde sina idéer på Darwins evolutionsteorier genom att säga detta om Darwins bok ”The origin of species”: ”Detta är boken som innehåller grunden av naturhistorien för oss att beakta.” Marx var en frimurare av 32:a graden och medlem av det tyska Grand Orient Lodge. Känd som en ateist, var Marx alltid orolig vid tanken på sitt judiska ursprung och han uttryckte öppet sin ilska mot judar och en tro på Allah, i sin bok ”En värld utan judar”.

Vladimir Lenin och Josef Stalin, grundade även de sina idéer på Marx och vilka var ansvariga för slakten av miljontals människor och som var kända för sin beundran för Darwin och hans evolutionsteori samt att även de var ateistiska frimurare. Lenin var medlem i Grand Orient Lodge och Stalin i Rouge Croix Lodge. Genom Stalins regim, beräknas 60 miljoner människor ha bekostat sitt liv, då han fäste största vikt vid utbredningsarbete av evolutionsteorin. I sin självbiografi sade han:

… för att ta ur villfarelserna hos våra seminariestudenter, myten om att världen har skapats… var vi tvungna att bekanta oss med jordens geologiska ursprung och ålder och för att kunna bevisa dem genom argument, var vi tvungna att sätta oss in i Darwins läror.

Leon Trotskij var tillsammans med Lenin en annan arkitekt av den kommunistiska revolutionen, han var också Darwinist och kommenterade att Darwinismen var den högsta triumfen i dialektiken av hela området av organisk materia. Trotskij var även han en ateistisk frimurare och medlem av Grand Orient Lodge. Efter sin exil från Ryssland, när han bosatte sig i Centralamerika, arbetade han för kommunaliseringen av Grand Orient loger i olika regioner av Latinamerika och Sydamerika. Alla kommunistiska uppror i södra USA fram till idag, inklusive Kuba, har organiserats av dessa loger.

Mao Zedong, grundaren av den kinesiska kommunismen var likaledes en blodig kommunistisk ledare som uttryckligen sade att han baserade grunden av den kinesiska socialismen på Darwinismen och evolutionsteorin. Mao Zedong var en annan ateistisk frimurare och var medlem av Grand Orient Lodge. Den kinesiska socialismen som Mao Zedong baserade på Darwinistiska principer, var ett av de mest repressiva och blodiga regimer någonsin. Kina har bevittnat otaliga avrättningar under denna tidpunkt. Under senare år har unga militanta, som Mao hänvisar till som rödgardister, tillfogat ett klimat av terror i hela landet. Kina är fortfarande under inflytande av samma förorenade kommunistiska system och samma blodiga diktatur överlever där. De fruktansvärda folkmorden och de fruktansvärda avrättningarna som Kina nyligen begått mot de Uiguriska Turkarna visar att det fortfarande är samma perversa och onda system, baserad på Darwins evolutionsteori, som Mao inrättade och som styr landet.

Alla dessa människor var Darwinister och ateistiska frimurare. De representerar Dajjals kommitté som gjorde uppror mot Allah, Koranen, Toran och Evangelierna.

Darwin som tillfogade irreligion, degenerering, hat, hänsynslöshet och krig i världen, och hans farfar Erasmus Darwins, från vilken han tog sina idéer, och alla blodiga kommunistiska ledare som stödde Darwinismen och som orsakat döden av miljontals människor, de var alla högt uppsatta ateistiska frimurare. Trots avsaknaden av stöd av några vetenskapliga bevis, är idag evolutionsteorin både stödd och skyddad av lagar över hela världen. Unga människor tvingas att lära sig denna perversa teori och lärare är tvungna att lära ut den. Människor som motsätter sig evolutionsteorin, tas omedelbart bort från sina poster och tystas ner. Denna perversa ideologi som har dränkt världen i blod och förorsakat irreligion på hela samhällen, är Dajjals viktigaste bastion, med andra ord av ateistiska frimurare. Genom att se hur målmedvetet engagerade de blodtörstiga kommunist och fascistledarna har varit till teorin, och hur de har utgjutit miljontals människors blod genom att införa Darwins läror, gör att det är mycket lättare att se vilket globalt inflytande Dajjals kommitté har.

2012-06-18 21:04:40

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top