Darwinismen: de ateistiska frimurarnas grundläggande filosofi.

 

Darwinismen är den grundläggande filosofin bakom de ateistiska frimurarna. Därför att det är den ruttna grunden av Dajjals system som de ateistiska frimurarna strävar efter att etablera i världen. Darwinismen syftar till att avlägsna människor från Allah och som utgör avvikande och falska ideologiska grundval av världens grymhet. Därför består den primära organisationen av ateistiska frimurare som försöker sitt bästa att införa evolutionsteorin in i samhället. Mason Magazine [tryckt i Turkiet av frimurare] förklarar varför ateistiska frimurare stödjer evolutionsteorin, enligt följande:

Darwins evolutionsteori visade att många händelser i naturen inte är Guds verk. (säkerligen är Allah utöver)

Ateistiska frimurare försöker presentera evolutionsteorin som vetenskaplig, detta för att upprätthålla och sprida denna stora lögn. Men evolutionsteorin, som stöds av ateistiska frimurare, har inte ett enda vetenskapligt fakta för att stödja teorin, och har totalt kollapsat på grund av 350 miljoner fossiler och andra vetenskapliga bevis för Skapelsen. Evolutionsteorin är det största bedrägeriet och sveket som någonsin uppstått i den vetenskapliga historien.

   Mimar Sinan, ytterligare en frimurartidning beskriver de ateistiska frimurarnas syn på Darwinismen enligt följande:

Idag är den enda giltiga teorin, från de mest civiliserade till de underutvecklade länderna, Darwins teori samt de som har följt hans spår.

De ateistiska frimurarna försöker införa Darwinismen som en vetenskaplig teori, eftersom Darwinismen används som ett verktyg för att bereda vägen för de ateistiska frimurarnas makt att sprida sitt avvikande trossystem. Därför har ateistiska frimurare adapterat utbredningen av denna teori som en av deras primära uppgifter. Mason Magazine hänvisar till denna ”plikt” enligt nedan:

Den största mänskliga och frimurar plikten vi alla är skyldiga att hålla fast vid inom den positiva vetenskapen, är att sprida denna tro bland människor och utbilda dem med positiv vetenskap [Darwinism] genom att adaptera denna teori som det bästa och enda sättet vad gäller evolutionen.

Selami Isindag, en ateist och en ledande frimurare beskriver hur de ateistiska frimurarna betraktar människor i linje med den falska tron på evolutionen i sin bok med titeln ” Masonluktan Esinlenmeler” [Inspiration från frimureriet] enligt följande:

Ur evolutionens synvinkel, skiljer sig människan inte från djuren. För bildandet av mannen och hans evolution, finns det inga speciella krafter än de som även djuren utsätts för.

Det ateistiska frimureriet, som Dajjals system, använder Darwinismen som ett falskt stöd för att uppnå sina avvikande mål, genom att hävda att människan som varelse, är djur som kom till stånd av en slump. Darwinismen presenteras, genom falskt stöd som en vetenskap och skyddas av ateistiska frimurare. Dajjals nämnda system fortsätter att skydda denna avvikande ideologi genom förtryck, påbud, grymhet och bedrägeri.

För att få en bättre förståelse är det användbart att undersöka hur det ateistiska frimureriet, Dajjals system, har stött och presenterat denna avvikande ideologi under Darwins tid.

2012-06-18 21:07:14

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top