Darwin fick stöd av ateistiska frimurare

 

Ett viktigt exempel som bevisar det faktum att Darwinismen är de ateistiska frimurarnas största bedrägeri är en resolution som verkställdes på ett ateistiskt frimurarmöte. Den 33:e graden av Högsta Rådet av Mizraim frimureri i Paris, avslöjar i sitt protokoll sitt stöd för evolutionen som en vetenskap, medan de i själva verket hånskrattade åt teorin:

Det är med detta mål i sikte som vi ständigt, med hjälp av vår press, skall väcka ett blint förtroende för dessa teorier. Intellektuella… kommer att blåsa upp sig själva med sina kunskaper och utan logiska verifikationer av dem, kommer all tillgänglig information från vetenskapen att träda i kraft, vilket våra provokatör - agenter listigt har pusslat ihop med syfte att utbilda deras sinnen i den riktning som vi vill. Tro inte för ett ögonblick att dessa uttalanden är tomma ord: Tänk noga på de framgångar vi arrangerade för Darwinismen…

De ateistiska frimurarna i USA antog inom kort Mizraims resolution. New Age Magazine, uppgav i sin Mars 1922 utgåva, att det ateistiska frimurarriket snart kommer att fastställas av en så kallad evolution och utveckling av människan.

Som framgår ovan, är den falska vetenskapliga bilden av evolutionsteorin ett bedrägeri som skapats i den 33:e gradens ateistiska frimurar loger. Ateistiska frimurare erkänner öppet att de kommer att använda de forskare och den media som finns under deras kontroll, att presentera detta bedrägeri som vetenskapligt vilket de själva finner humoristiskt. När ateistiska frimurare talar om de framgångar de arrangerat för Darwinismen, hänvisar de faktiskt till ett infiltrerat bedrägeri av universitet, skolor, läroböcker och den mesta av de stora medierna, genom att presentera detta bedrägeri som en vetenskaplig sanning och krossa dem som har anti-darwinistiska vyer och hindrar anti-darwinistiska rörelser genom förtryck. Dessa falska ”framgångar” som de ateistiska frimurarna fullbordat för Darwinismen, har förvärrats så pass att den Anglikanska kyrkan har tvingats be Darwin om ursäkt och påven är tvingad att leverera pro-darwinistiska konferenser från Vatikanen. Detta är hur effektivt detta system, som skapats i en loge med ateistiska frimurare (Dajjals system) är.

Ett anat viktigt bevis för de komplexa relationerna mellan ateistiska frimurare och Darwinismen är Thomas Huxleys verksamhet, han var den mest entusiastiska anhängaren av Darwin under Darwins tid och kallades för ”Darwins bulldog”. Huxley var medlem av Royal Society, som är en av Storbritanniens viktigaste vetenskapliga institutioner och han var en högt uppsatt frimurare i likhet med alla andra medlemmar av denna institution. Royal Society i London för en förbättring av den naturliga kunskapen, grundades år 1662. Alla medlemmar, utan undantag, var frimurare.

Trots att han inte hade några personliga prestationer, accepterades Huxley som medlem i Royal Society när han var mycket ung. Anledningen till att detta frimurar samhälle, där majoriteten var ateister, ansåg honom som viktig var hans närhet till Darwins och att han var dennes största supporter.

Andra medlemmar av Royal Society stödde också Darwin och de bidrog till hans arbete både före och efter hans bok offentliggjorts. Denna frimurar institution, som främst bildats av ateister, stödde honom så mycket att de efter ett tag började presentera en ”Darwin medalj”, mycket likt Nobelpriset, till forskare de ansåg vara framgångsrika.

I korthet, Darwin som var frimurare, var inte ensam. Han stöddes på ett organiserat sätt från det ögonblick han framlade sin teori. Detta organiserade stöd kom från en social klass och grupper som bestod av ateistiska frimurare. Den Marxistiska teoretikern Antonie Pannekoek har med sin bok ”Marxismen och Darwinismen” hänvisar till detta viktiga faktum och förklarar hur Darwinismen stöddes av ” Bourgeoisie”, som är den Europeiska rika kapitalistklassen, enligt följande:

Att Marxismen är skyldig sin betydelse och position, enbart för den roll den har i den proletära klasskampen, är känt av alla… det är inte svårt att se att Darwinismen i verkligheten har genomgått samma erfarenheter som Marxismen. Darwinismen är inte bara en abstrakt teori som antogs av den vetenskapliga världen för att diskutera och testa den på ett objektivt sätt. Nej, omedelbart efter att Darwinismen gjort sitt framträdande hade den sina entusiastiska förespråkare och passionerade motståndare… Darwinismen spelade också en stor roll i klasskampen och det är tack vare denna roll som den spred sig så snabbt och fick entusiastiska förespråkare och giftiga motståndare.

Detta påstående visar varför ateistiska frimurare fäster så stor vikt vid evolutionsteorin. Deras mål är att implementera idén om att människor och allt annat levande har kommit att existera av en slump och att falskeligen presentera denna avvikande materialistiska filosofi som om den vore en vetenskapligt bevisad idé. Enligt dem är evolutionsteorin den enda metoden att förneka Allahs existens (säkerligen är Allah utöver det) och att införa, hos människor, slumpen som en falsk Gud. Det är därför de ateistiska frimurarna stöder, försvarar, sprider och skyddare denna teori i varje situation, även genom bedrägeri och grymhet. Detta är anledningen till att den skyddas med en fanatisk inställning och varför världens dominerande Darwinistiska diktaturer har byggts. 

2012-06-18 21:10:26

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top