Ateistiska frimurare har alltid varit anhängare av Darwinismens falska ideologi

 

Som vi i detalj har förklarat är de ateistiska frimurarnas grundläggande filosofi, baserad på Darwinismen. Detta beror på, trots att den inte har någon som helst vetenskaplig aspekt, att Darwinismen är en falsk ideologi med en vetenskaplig täckmantel som enbart är uppställd som stöttepelare för det ateistiska frimureriet (ateism, vilsenhet, krig och förfall) detta är Dajjals välgrundade system.

Selami Isildag, en högt uppsatt Turkisk frimurare, har uttryckt hur ateistiska frimureriet villkorslöst har accepterat evolutionen, som följer:

I mycket korta ordalag vill jag nämna några av frimurarnas principer, tankar och föreställningar. Enligt [ateistiska] frimureriet uppstod livet från en enda cell och har nått människor genom konvertering, omvandling och utveckling. Naturen, orsaker, syfte och villkor i början, kan inte vara känd. Livet uppstod från energi väsen och kommer att vända tillbaka till det. Det finns möjlighet till frälsning från dogmatismen endast om en Gudomlig Arkitekt av Universum är tänkt och antas som en gudomlig princip, med oändliga horisonter av skönhet och godhet med ett klimax av den högsta utvecklingsfasen, den ideala mänskligheten som inte är personifierad. (säkerligen är Allah utöver det)

Frimurarnas koncept som nämns med dessa ord och benämningen av ”Universums Glorifierade Arkitekt”, hänvisar till satan som de ateistiska frimurarna dyrkar. (säkerligen är Allah utöver det)

En annan källa beskriver i detalj förhållandet mellan ateistiskt frimureri med begreppet utveckling och anger att den grundläggande anledningen till Erasmus Darwin, Darwins farfar framställt evolutionsteorin, var för att lägga en grund för ateistiska frimureriet:

Många New Age lärosatser om universalism, ockultism och evolution går att finna i [ateistiska] frimurar loger. Det är därför frimurare som Erasmus Darwin och liknande höll med om evolutionen.

… evolution är ett mystiskt religiöst koncept som hänför till reinkarnation. Det är därför New Agers accepterat evolutionens principer. Evolutionen lär att det naturliga urvalet skapade alla livsformer från mindre komplexa till mer komplexa organismer (människan är slutprodukten av denna slump och som är fyllda av miljarder år av gradvis utveckling) Reinkarnationen själv lär ut att människan utvecklas under oändligt många livstider tills de når perfektion.

Faktum är att Darwinismen är en teori byggd på ateistiskt frimureri och som beskrivs av George H. Steinmetz’s i boken ”Freemasonry: Its Hidden Meaning”som följer:

… gammal hemlig doktrin, som är dold i frimurarnas allegori och symbolism, lär ut evolutionsteorin lika säkert som Darwin någonsin gjorde; Reinkarnation och… karma som ingår i och som är en del av undervisningen av astrologisk vetenskap.

Författaren Phillip D. Collins som i sin bok avslöjade sanningen om det ateistiska frimurar systemet, ”The Ascendancy of the Scientific Dictatorship” uttrycker att Darwinismen faktiskt är baserad på ett frimurar bedrägeri som har fabricerats av ateister:

Teorin [Darwinismen] är en kompakt blandning av ”ismer” tunt beslöjade ockulta begrepp, filosofiska doktriner och ideologier. Återigen om Tennenbaums uttalande om att Darwinismen ”är baserat på absurd irrationell proposition som inte kommer från vetenskapliga observationer men som officiellt infördes från utsidan av politiska ideologiska skäl”, verkar koncist och korrekt.

Med hjälp av Darwinismen, var det inte svårt för ateistiska frimurare att orsaka utbrott av krig, att begå massmord, begå folkmord och föreviga rasismen. Det ateistiska frimureriet har orsakat världen att glida in i en hemsk katastrof med hjälp av olika ledande ateistiska frimurare genom att göra Darwinismens ideologi som en bas av sina mål och genom hjärntvättande metoder. Denna hemska komplott har kostat mer än 350 miljoner liv eller martyrer. De upplevde förstörelsen av två stora världskrig, utan att förstå vad som pågick.

Phillip D. Collins beskriver detta faktum så här:

I ”The Secret Cult of Order” säger Antony Sutton: ”Både Marx och Hitler har sina filosofiska rötter i Hegel. Det är här som man kommer på att den Hegelianska nexus där Darwin, Marx och Hitler korsar varandra. Minns att Nietzsche-ismen, Darwinismen och Marxismen har alla nämnts tillsammans i ”De vise männen från Sions” protokoll. Detta var ingen tillfällighet. Nazismen (en variant av fascismen) är sprungen ur Nietzsche-ismen. Kommunismen är sprungen ur Nazismen. Båda var baserade på Hegeliska principer. Dessutom var båda ”vetenskapliga diktaturer” legitimerade genom Darwinismens ”vetenskap”.

Intresset för både Hitler och Marx i den Darwinistiska evolutionen, är en historisk fråga. Medan han bodde i London, deltog Karl Marx i föreläsningar om evolutionsteorin som presenterades av T.H. Huxley. Ett erkännande av den udda synkroniseringen mellan kommunistiska klasskrig och den Darwinistiska principen av naturligt urval, skickade Marx en kopia av ”Das Kapital 1873” till Darwin. Förälskad i evolutionsteorin frågade Marx Darwin om han fick tillägna sin nästa volym till honom…

Forskaren Ian Taylor förklarar följande:

Emellertid, Fascismen eller Marxismen, högern eller vänstern… grunden för var och en av dessa vägar är Darwins evolutionsteori.

Phillip D. Collins lägger till följande om saken:

Faktum är, att vad gäller evolutionen och etik, uppger Keith öppet: ”Den tyska Führern [Hitler] som jag alltid har hävdat, är en evolutionist, han har medvetet försökt att implementera evolutionsteorin att överensstämma med Tyskland”.

I en analys av ”Mein Kampf” avslöjar den moderna författaren Werner Maser att Darwin var smältdegeln för Hitlers föreställningar om ”biologi, dyrkan, kraft och kamp och hans förkastande av historiens moraliska klausilitet”.

I båda fallen med kommunismen och nazismen var resultaten enorma blodbad. Detta är en naturlig följd av Darwins tänkande och arvet av den ”vetenskapliga diktaturen”.

Vid tillämpningen av Darwins idéer har både kommunister och fascister mördat miljontals. Båda dessa grupper har ett elitistiskt ursprung (Illuminati) vilka fortfarande driver samma mål idag. Enligt det Darwinistiska mantrat ”survival of the fittest” kommer segern kräva blodutgjutelse.

Det ateistiska frimureriet, som är Dajjals system, genomsyrade massorna under utseende av Darwinismen och ledde till att miljontals människor blev mördade. Detta system, Dajjals system, ruinerade hela nationer och blev den primära gärningsmannen i massaker mot troende. Förfarandet av Dajjals system har alltid varit att försöka presenteras som rimligt och lärts ut att visas ha en vetenskaplig grund under evolutionens döljande slöja. Faktum är dock att förutom att vara berövad ett enda vetenskapligt bevis, har varje del av vetenskapligt bevis helt och hållet raserat teorin. Faktum är att Darwinismen är ett stort certifierat bedrägeri.

Det faktum att människor blint har följt en sådan uppenbar lögn, spridningen av en sådan bluff över hela världen och dess inflytande över människor, samhällen och länder, är otroligt. Men man kan förstå anledningen till detta bedrägeri när man betänker det faktum att denna bluff står under monopol av de ateistiska frimurarna. De ateistiska frimurarnas komplott, som har kläckts bakom stängda dörrar av ateistiska loger, är effektiv med en verklig global spännvidd. På samma sätt när det gäller evolutionsteorin, när de vill bedra ett helt samhälle eller hela världen, utför de det genom alla former av våld under deras herravälde inklusive länder, statliga institutioner, människor eller media. 

2012-06-18 21:13:35

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top