Det Darwinistiska bedrägeriet har äntligen kommit till ett slut

 

Under flera år nu, har materialismen fört en psykologisk kampanj mot en tro på Allah, en kampanj som redan inledningsvis förlorades. Utan att förstå att Allah definitivt kommer att omintetgöra alla former av vidskepelser, finner man materialister dåraktigt kvarstå i denna kamp med all sin styrka. Det har bevisats att universum kom till från noll volym med Big Bang, med andra ord så skapades den från ingenting och den är konstant växande vilket finns beskrivet i Allahs verser. Ändå är materialister fortfarande engagerade i denna kampanj gentemot sanningen och framställer ologiska påståenden för att indoktrinera människor med nonsens som att materia är tidlös och evig. Kvantfysiken ha bevisat att materia enbart består av ljusvågor, men då materialister propagerar för den absoluta existensen av materia och förkastar allt annat utanför denna fråga, har de ständigt sökt olika sätt att förneka detta faktum. Otaliga vetenskapliga framsteg och konstateranden i fråga om paleontologi har vetenskapligt bevisat evolutionsteorins ogiltighet, allt medan materialister kvarstå med sina kampanjer, vilka besegrades redan från början, med avsikt att indoktrinera människor med tanken om att levande varelser verkligen utvecklas. Ju fler smällar vetenskapen har delat ut till materialismen, desto mer har den materialistiska motoffensiven höjts.

Detta har fört samman Nobelpristagare, professorer, forskare, paleontologer, mikrobiologer, zoologer och vetenskapliga författare för att utan skam eller tvekan ansluta sig till irrationella bedrägerier och påståenden som; ”molekyler finns i vatten, cellen blev till genom effekterna av lera, slumpen och tiden.”Dessa människor har kastat en sådan förtrollning att andra människor har börjat tro, under påverkan av denna psykologiska kampanj, att droppar av fett som faller i vattnet intar en cellulär form, eller att en fisk gick upp ur vattnet, att den allra första fågeln kläcktes ur ett dinosaurieägg och började flyga, eller att apor gradvis och av en slump blev till människor som gör upptäckter, skapar civilisationer, utvecklar tekniken, skriver datorprogram och skickar raketer ut i rymden.

En forskare betraktas som värdig Nobelpriset eftersom han upptäcker ”bara en del” av den extraordinära struktur i cellen som ingen någonsin tidigare har upptäckt. Men efter att ha vinnit detta prestigefyllda pris, tvekar inte samma forskare att lära sina elever om myten att samma cell kom till stånd av en ren slump från lite lera. Utöver att sätta sitt namn på otaliga bitar av forskning kommer samma forskare inte ha några betänkligheter om att berätta för sina studenter om Piltdown man, Haeckels bedrägliga illusioner om embryot och den industriella revolutionens mal, vilka alla är bedrägerier, som om dessa verkligen utgjorde bevis för evolutionen.

Detta är ateisterna och frimurarnas patetiska status, ett system som Dajjal ger Darwinisterna. Det är genom Darwinisterna som Dajjal har penetrerat i stort sett allas hjärnor och har lurat dem under en lång tid och har både ljugit och bedragit dem. Ett stort antal människor har blint och omedvetet trott på denna lögn och har i åratal bokstavligen ansett sig härstamma från djuren och har av denna anledning blivit både vild och hjärtlös och har övergett sitt ansvar gentemot Allah. Dajjal, de ateistiska frimurarna har med andra ord spridit ett av de värsta bedrägerierna i historien, till alla jordens fyra hörn, med hjälp av Darwinismen. Under inverkan av Dajjal, har Darwinismen blivit det största massbedrägeriet historien någonsin skådat.

2012-06-20 22:31:01

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top