Allsmäktige Allah är Skaparen av alla enheter i världen. En värld som kommer att bli varse detta faktum vid en befrielse från det Darwinistiska bedrägeriet.

 

Men denna framgång av de ateistiska frimurarnas spridning av Dajjals system är falsk. Det Darwinistiska bedrägeriet har slutligen kommit till ända.

Alla Darwinistiska bedrägerier har under 2000-talet, där vi lever nu, äntligen blivit exponerat. Folk har insett att alla Darwinistiska prover som har påståtts vara övergångsformer, under de senaste 150 åren, har visat sig vara falska. Nästan överallt i världen har utgrävningar utförts och mer än 350 miljoner fossiler har hittats och det har klargjorts att inte en enda av dessa fossiler är i en övergångsform. Man har konstaterat att alla dessa fossiler representerar perfekta livsformer och att en stor del tillhör livsformer som fortfarande lever idag. Med dessa som bevis har man insett att levande varelser uppstod med samma utseende de har idag och som aldrig har förändrats. Genom detta faktum har man insett varför Darwinisterna höll fossiler gömda i lådor och försökte dölja vetenskapliga bevis. Resultaten från vetenskaper som mikrobiologi, paleontologi, molekylärbiologi och genetik har definitivt visat att evolutionsteorin inte är något som skulle ha kunna hänt.

Förutom allt detta har människor även förstått att skälet till Darwinisternas motsättningar till en tro på Allah och det faktum om skapelsen, är deras adaption av Darwinismen, en pervers religion. Det har sålunda insetts att Darwinisterna har tillgripit alla former av bedrägerier med syfte att missleda människor. Det går att finna en hel del bevis som framställts framför människors ögon som vederlägger evolutionen. Människor har nu insett att evolutionen är ett bedrägeri. Nu vet de att evolutionsteorin inte stöds av ett enda bevis. Genom Allahs vilja är det nu omöjligt för dem att hamna under inflytande av det Darwinistiska bedrägeriet.

2012-06-20 22:34:55

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top