Dajjals system är speciellt skapat för kommandet av Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom)

 

Vår allsmäktige Herre skickar en helig personlighet i en tid när slutet av livet i denna värld är nära förestående, slutet av tiden när alla vedermödor, krig, terror, förfall och rädsla råder. Genom den heliga individen kommer Han ända alla former av problem och orättvisor. Den heliga gestalten är Hazrat Mahdi (frid vare med honom). Efter Hazrat Mahdis (frid vare med honom) uppträdande kommer Profeten Jesus (frid vare med honom) att återvända till jorden och tillsammans med Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer Han att orsaka att Islams moraliska värderingar kommer att härska över världen.

Vi har fått veta att innan Profeten Jesus (frid vare med honom) ankomst och Hazrat Mahdis (frid vare med honom) ankomst, kommer en fruktansvärd sjukdom härja på jorden och att Dajjals väg kommer att visas som kommer att sprida irreligion, moralisk kollaps, förtryck, orättvisor och blodutgjutelse över hela världen. Allah skapar, som en del av Hans lag, diametralt motsatta idéer. När Allah skapade Profeten Moses (frid vare med honom) skapade han också hans motsats, Farao. Han som skapade Profeten Abraham (frid vare med honom) skapade också Nimrod som skulle motarbeta honom. I denna tid, som vi kallar tidens slut och som enligt uträkningar, vi lever i nu, har Allah skapat en väg för Dajjal genom ledning av ateistiska frimurare och Darwinismen som ett av de större vilseledande knepen för vägen till Dajjal. Medan Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att kalla på människor att ha moraliska dygder och tro och för att njuta av fred och säkerhet den sista tiden, då kommer Dajjals väg, med andra ord ateistiska frimurare att hylla konflikter och strider, uppmuntra till själviskhet och hänsynslöshet samt tillfoga förstörelse och förödelse, genom att använda sig av Darwinismen för detta ändamål.

I sin ” Emirdağ Addendum” har den stora islamska lärde Bediüzzaman Said Nursi sagt, att den första plikt Hazrat Mahdi (frid vare med honom) har är att fullständigt eliminera Darwinismens materialistiska inverkan på människor och genom intellekt utrota Dajjals rörelser. Bediüzzaman beskriver hur Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att uppleva definitiva framgångar mot Darwinismen och materialismen och vara den avgörande faktorn för folk att vända sig till sin tro:

Och han, Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att ha tre centrala uppdrag; först: Under effekten av vetenskap och filosofi och den smittsamma pesten som kallas för materialism och naturalism, och dess spridning bland människor, kommer han först av allt att rädda tron på ett sätt som kommer att tysta filosofi och materialism.

Därför kommer en av Hazrat Mahdis (frid vare med honom) huvuduppgifter vara att genom intellektet eliminera den materialistiska Darwinistiska filosofin och skapa en tro på att Allah styr världen. Den perversa religionen som har spridits av ateistiska frimurare, kommer med Allahs nåd, vara intellektuellt utplånade av Hazrat Mahdi (frid vare med honom).

Darwinisternas framgång beror på det faktum att de lyckats lura hela världen och att den Darwinistiska diktaturen lyckades etablera en global hegenomi. Eftersom Darwinisterna inte kände till hemligheten att Allah skapade deras framgång som ett test med föreställningen av en genuin triumf som aldrig skulle störtas. Faktum är att, trots att sådana falska framgångar äger rum, beror på att sanningen skall visas som segrare. Som resultat är det alltid meningen att Allahs önskningar som i slutändan höjer Honom, vinner. Det är i den situationen Darwinismen befinner sig i nu. Den globala hegenomin de etablerade genom bedrägeri är på väg mot ett stort nederlag. Därför att det är Darwinismens öde. Darwin lanserade Darwinismen eftersom det var Allahs vilja. Darwinismen styrde världen eftersom det var Allahs vilja. Och den perversa religionen håller nu på att besegras eftersom tiden för dess nederlag, som förordnats och vars öde har utsetts av Allah, har nu kommit. Folk gick med på Darwinismens korruption, som en del av det öde som förordnats av Allah. Och nu kommer folket att följa Hazrat Mahdi (frid vare med honom) vars öde har utsetts av Allah och där Hazrat Mahdi (frid vare med honom) intellektuellt kommer att förinta Darwinismen och materialismen, kort sagt hela Dajjals system, denna avskyvärda korruption kommer världen att bli fri ifrån.

Alla system skapade av Dajjal är redan dömda att besegras och förintas. Samma gäller för Darwinismen och med Allahs vilja är även den i ett tillstånd av nederlag och undergång. Darwinismen, det värsta bedrägeriet i historien, genomgår det största nederlaget i historien. Historien om Darwinismen kommer att bli ihågkommen av förvånade kommande generationer, som en tid av skam.

Allsmäktige Allah är Han till vilka alla enheter böjer sina huvuden och han bevarar dem under sin vilja och kontroll. Darwinister som föreställer sig kunna etablera en pervers religion utan att den är instiftad av Allah och som dåraktigt inte strävar efter att i detta syfte även leva i ett tillstånd av underkastelse till Allahs bud, oavsett om de så önskar. Allah avslöjar i en vers: Önskar de en annan [religion] än den som Gud har gett dem? [Gud] som alla i himlarna och på jorden underkastar sig av fri vilja eller nödda och tvungna, och till vilken de skall återbördas. (Surat al-Imran, 83)

Alla enheter, inklusive Darwinister, som fallit för Dajjals knep, kommer en dag kallas framför Allah. De kommer att kallas att stå till svars, i vår Herres närvaro, och bli ställda frågan om vad de gjorde och vad de tänkte. Räkenskapens dag är ett definitivt faktum. Därför är det bästa sätter, för alla Darwinister att uppnå lycka, och som har fallit under påverkan av ateistiska frimurare, att överge sitt stolta och envisa sätt i denna tid när de verkligen har sett alla fakta och lyssna till sitt samvete och följa den sanna vägen. Allahs bud är sanningen. Det Han säger kommer att ske och ingen som helst ordning kan förhindra det, om inte Allah så önskar. Alla som insisterar att fortsätta ägna sig åt det Darwinistiska bedrägeriet och som följer dess lögner och fortsätter att vilseleda människor, bör aldrig glömma detta faktum.

Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna men över deras [sinnen] har du ingen makt. Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen skall Gud straffa med det strängaste av alla straff. Det är till Oss de skall återvända, och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars. (Surat al-Ghashiyya, 21-26)

2012-06-26 11:31:56

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top