Sann fakta om den ''felande länken'', Ida som darwinisterna aldrig nämner

 

 

För några dagar sedan, kom darwinisten David Attenborough upp med ett påstående om en slående upptäckt (!). Enligt hans påstående, saknas inte den fiktiva felande länken i den mänskliga evolutionen längre! Faktum är dock att fossilen Ida, avbildad som en extraordinär uppäckt i publikationer i själva verket är en utdöd lemur.

Det har gjorts försök att använda omfattande propaganda för att förse fossilen Ida som ”människans förfader” på olika websidor tillhörande ABC, BBC, Science Daily och Guardian. I denna propaganda har alla darwinist publikationer varit överens om att detta var fossilen som alla hade väntat på, men inte hittats förrän idag. Men allt som hittades var inget annat än ett exceptionellt välbevarad fossil av en lemur. Så med detta hävdar darwinisterna att fossilen, som hittades i Tyskland  beräknas vara 47 miljoner år gammal?

Den enda anledningen till spekulationerna om fossilen var VAD SOM INTE FANNS I DET! Fossilen tillhörde en lemur, men hade lite olika tänder och klo-strukturer mot dagens lemurer som därför representerade en utdöd lemur art som en gång fanns i det förflutna. Detta var grunden till alla darwinisters högljudhet.

Detta djur, 95 procent bevarad och även dess inre organ fossilerad är i perfekt form. Det hade inte en enda bristfällig eller överflödig struktur. Det är därför omöjligt att betrakta det som en form av övergångsperiod. Trots detta gjorde darwinistmedierna en enorm ansträngning för att skildra denna perfekta fossil som en övergångsform. Science Daily beskriver fossilen som ”extra”. Sky News har gått ännu längre och beskrivit fossilen som ”det åttonde underverket i världen.” Darwinisten David Attenborough sa ”kopplingen de hittills har sagt saknas... den saknas inte längre”. Genom att göra detta uttalande medgav Attenborough på sätt och vis ogiltligheten hos alla de skallar som man i åratal har porträtterat som felande länkar i den imaginära utvecklingen av människan. Hans misstag var att tro att denna perfekta fossil av lemur var förfader till människan.

Darwinisten Henry Gee, chefredaktör för tidskriften Nature magazine, förklarade öppet att det var vilseledande att hänvisa till den varelse som en ”felande länk”. Och detta uttalande har gjorts i alla darwinisters hänvisningar, berättar historien.

Bilden som framkom medan allt detta högljudhet gjordes, framkom följande verklighet för hela världen: DEN ÖMKLIGA SITUATIONEN DARWINISTERNA BEFINNER SIG I. Medvetna om den hopplösa situation de befann sig i, darwinisterna utgav sig ännu mer patetiskta genom att ta en utdöd lemurs fossil och säga att det skulle vara ”en förfader till människan.”

I själva verket är det detta:

Nittio procent av de arter som har levt på jorden har dött ut. Det finns 99 arterav lemurer, 16 av dessa är utrotade. Nyupptäckta fossiler ökar antaler utrotade arter. Ett stort antal utdöda arter har försvunnit helt.
Den nyupptäckta fossilen Ida är också en av dessa utdöda arterna av lemurer som senare försvann. Liksom de övriga utdöda former som har upptäckts, har denna fossil också ingen övergångsfunktion och är egentligen en perfekt livsform. Och detta är ett av de största bevisen på faktumet av skapandet.

Darwinisterna har aldrig nämnt följande fakta på grund av den rädsla de kände ifall sanningen om denna fossil de har spekulerat så mycket över så småningom skulle komma fram:

1.Fossilen är 95 procent perfekt. Det har därför varit möjligt att undersöka alla detaljer, inklusive djurets inre organ. Och bortsett från några detaljer som pekar på variationer för unika enskilda arter, så är det ett perfekt exemplar av en lemur.

2.Darwinisternas publikationer hävdar att Ida har en annorlunda tumme, och att denna funktion är annorlunda än hos andra däggdjur, men har samma funktion som hos människan. Faktum är att alla levande lemurer har tummen av detta slag.

3.På samma sätt har darwinisterna försökt peka på Idas naglar som bevis för sina påståenden. Men andra primater har också naglar.

4.Darwinisterna hävdar att Idas fotled är densamma som hos människor. Men den andra fotens strukturer i denna livsform är helt annorlunda än den hos människan. Att jämföra ett enda ben i fötterna och bortse från alla andra olikheter är ett bekant inslag hos darwinisternas propaganda.

5.Darwinisterna säger att fossilen skiljer sig från dagens lemurer som inte har sammansmälta tänder i mitten av den nedre käken eller trimmade klor. Å andra sidan är detta en funktion som är unikt för arten. Avsaknaden av dessa egenskaper från en utdöd lemur uppvisar variationer utmärkande för de arter som inte är bevis för att den varelsen utvecklats. Det är på ett intet sätt belägg för att detta djur är ”imaginär förfader av människan”. Tänderna och tårna är perfekta. Det uppvisar inga funktioner som är på väg att förändras, delvis utvecklade, bristfälliga eller onormala.

6.Fossilen upptäcktes redan 1983. Det har tagit 26 år för denna stora sensation att bryta igenom. Anledningen till denna långa väntan är troligen att den fossil som använts som ett medel för gissningar användes just när darwinisterna behövde det som mest, då de helt har dirigerats. Från att fossilen varit  en ordinarie lemur fossil blev den plötsligt den största upptäckten darwinisterna någonsin har gjort.

Alla darwinisters spekulationer kring denna fossil bygger helt på ovetenskapliga tankar att ”denna variabel liknar människan”. Naturligtvis liknar livsformer varandra. Men detta är inget bevis på att det ligger i utvecklingen. Istället för att skildra likheterna som bevis för skönlitteratur som evolution, blev darwinisternas behov att föra en verklig övergångsperiod och ett pekande på brister, genom delvis utvecklande eller onormala strukturer i den. Men det är omöjligt för dem att göra detta. Då, liksom alla andra livsformer, skapades denna lemur från ingenting och i ett perfekt skick av vår Allsmäktige Herre och fossilen bevisar detta.
 

Slutsats:

Ida är det tydligaste exemplet på hur en fossil kan snedvridas av darwinister och framställas som den förfader av människan genom svindleri och bedrägeri. Succen som har uppstått om denna fossil är bara den senaste och färskaste exempel med ruttna grunder för darwinisternas propaganda, som vi har beskrivit under en mycket lång tid. Darwinisterna tror fortfarande att de kan lura och vilseleda folket som de vill när de engagerar sig i intensiva spekulationer om en fossil. Faktum är dock att människan nu är mycket väl medveten om den felaktiga metoden som används för ytterligare darwinistisk propaganda. De har därför omedelbart insett att en perfekt lemur fossil som avbildats som ”föregångaren till människan” är endast en del av falsk propaganda.

Den slutsats som kan dras av Ida är att darwinisterna befinner sig i en fruktansvärd tillstånd av förtvivlan. Darwinistiska forskare har tvingats bort från litteraturen, på grund av alla fossiler de en gång har förklarat vara ”felande länken”, eftersom de alla, är bedrägerier, och nu skamlöst trolovar de ännu ett sådant bedrägeri. INTE EN ENDA ÖVERGÅNGSFORM, som enligt darwinisterna finns det triljoner av. Ingen tror på denna bedrägeri längre. Darwinisterna måste nu erkänna att deras perversa teorier har kommit till ett slut och att detta till slut måste begravas.


2009-05-28 13:49:22

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top