Lösningen på terror är anti-Darwinistisk, anti- materialistisk och anti- kommunistisk verksamhet

(Intervjun med Adnan Oktar i Tv kanaler AKS TV och TV Kayseri, Juni 16, 2010)

PROGRAM LEDARE: Tv kanalen Haber Turk gjorde ett program över ämnet ``varför stegrar terror´´? Så jag vill fråga er;   vad tycker ni är svaret? 

ADNAN OKTAR: De kan fråga de som tror att de vet för mycket. Ibland uppträder någon i haberturk, om Allah vill. Det blir bra om dom frågar Fatih Altayli. Det finns andra personer också där. För mig är det klart och tydligt. Vad är det som orsakar anarkin? Varför stegrar terrorn? Alla rörelser och ideologier har religiösa och filosofiska rötter. Varför kommer jag här när det händer någonting. Därför att jag är muslim. Jag har en tro, det är därför jag kommer här. Behöver man komma hit utan någon anledning? Skulle jag komma hit om jag inte skulle ha en tro och ett mål? Det är en seriös tjänst som man lägger mycket tid på och ägnar sig åt.. Terror är en svår sak. De utsätter sig själva för risk. Med fara för döden och fängelse, det är många som blir dömda till livstids fängelse. Vet ni varför de sluter sig till detta? Det är utbildningen de får som orsakar det. Ja, det är darwinist och materialist utbildningen som orsakar det. Ty, darwinismen och materialismen är religioner. En som uppfostras med darwinistiska och materialistiska idéer kan inte försvara något annat än den marxistiska ideologin. En som förespråkar dialektisk filosofi blir givetvis marxist. Enligt den kunskapen och den egna logiska kunskapen finns det inte en andra väg. Antingen blir de fascister eller marxister. Men de föredrar inte fascismen så mycket. Få av dem föredrar fascismen. För det mesta föredrar de marxismen. Den som blir marxist har ingen annan alternativ än att bli leninist. Leninismen är den praktiserande marxismen. Vad säger Lenin? Det finns bara en väg för att praktisera marxismen och leninismen. Detta är terror och våld. Revolutionärt och kommunistiskt våld. Det är omöjligt att sprida kommunismen till världen utan terror och våld säger han. Utan att döda polismän och militärpolismän, utan att bomba polis och militärpolisstationer, storma och plundra banker, göra intrång i rikas hem, mörda dem och beslagta deras pengar kan man inte upprätta proletariat diktatur säger Lenin. Enda vägen för proletariats diktatur, marxistisk och kommunistisk rörelseutveckling är terror. Ni spårar ur marxistiska och leninistiska linjen om ni gör motsatsen. Ni blir alltså en annan sak säger han. Det är därför de har en logik av en ortodox ansats. De håller sig extremt vid kommunismen, klassisk kommunism. APO och PKK till exempel håller sig vid marxistiska, leninistiska och den stalinistiska linjen. Stalin var inspirerad av Lenin. Han var en stark praktiserande leninist. Vad gjorde Stalin? Han mördade 30 miljoner människor. Genom att lyda Lenins order och marxismens filosofi mördade han människor. Vad gjorde Saddam? Se på Saddams bilder och kläder, han är precis som Stalin. Han var vanärig och hade en dålig karaktär. Han kände sympati för Stalin, till och med för hans utseende, detta är mycket förnedrande. Det finns barn som vill se ut som artister, jag kritiserar inte dem för de har barnsliga tankar. Han däremot ville se ut som honom, posera som honom och han utställde artistiska poser. Han kläde sig liksom honom, använde liknande militära uniformer, hade hår och mustasch som modell, men han nöjde sig inte med att bara utseendemässigt likna honom. Stalin har massakrerat människor. Då massakrerade han våra oskyldiga kurdiska syskon. Med att ge order till kemiska Ali. Han nöjde sig inte med det, så han anföll Iran. Han hade blivit ursinnig. Det nöjde han sig inte med heller så han anföll Kuwait. Alltså hade han blivit en blodtörstig man. Så här blir resultatet om någon får en kommunistisk, marxistisk, leninistisk och stalinistisk utbildning. Varför händer detta, tro? Varför ens fråga? De går igenom sin utbildning. Det är uppenbart att de fostras som marxistiska, leninistiska och stalinistiska terrorister, då praktiserar de sin ideologi. Så ofattbart är det inte." Det är någon som säger att `` ska vi säga vad lösningen på terror är?´´ Ja, dessa ungdomar har inga möjligheter att gifta sig´´ säger en. Det är ett retande utryck. ``Ungen min, återkom hem, din mor väntar på dig så du kan äta en varm soppa´´ säger den andre. Vi kan hjälpa med giftermål och hjälpa dig bilda en familj som ni kan trivas med. Vad har ni att göra där på berget?´´ Tror ni att de sluter sig till terrorgruppen för att de inte har möjlighet att gifta sig? Är detta logiskt? Sluter de sig till terror gruppen på grund av att de inte kunde äta sin mors hemlagade soppa? Nej, utan eftersom de har fått en leninistisk utbildning och en tro på hans ideologi, och då riskerar de till och med sina liv. Alltså blir de självmordsbombare. De tar bomber på sig och offrar sig för leninismen. De trodde på det, de blir leninistiska, marxistiska och kommunistiska martyrer. Det är ofattbart att de kan tro att de blir martyrer.

De tror inte på livet efter detta samtidigt tror de att de blir martyrer.

PROGRAMLEDARE 2: Jag anser att orsaken som ligger bakom detta är okunnighet och ekonomiska svårigheter, det är därför de blir lurade. 

ADNAN OKTAR: PKK:s ekonomiska styrka är högre än Turkiets nationalinkomst. PKK har inga bekymmer med ekonomin. PKK har gott om pengar. PKK är en världs täckande organisation som tillgodoser sina mäns behov och de har tillgång till att försörja tusentals terrorister. PKK har träningsläger över hela världen, vissa av dessa länder är Kanada, USA, Ryssland och Kina. De har omfattande träningsläger i Grekland. Det är Grekland som bekostar deras belysning och försörjning. Schweiz, Danmark, Norge och övriga länder finansierar PKK officiellt. De finansierar PKK alltså med statsanslag, det är den djupa staten ``stat i staten´´ som stöder de. Deras egen underrättelsetjänst stöder dem. De har tagna bilder tillsammans med varandra. De har en planlista över de soldater som ska bli mördade. Vi ska mörda två, tre personer per vecka säger de. Detta har fortsatt fortlöpande sen många år. PKK spiller blod dem man ger sig på, som ni märker. De håller koll på detta i lugn och ro. Pengar har de inga bekymmer med. De offrar sig och utsätter sina liv för risk. De skulle göra det och arbeta för maffian också om de hade haft sådana bekymmer. Ännu mer pengar hade de tjänat om de skulle arbeta för maffian om de endast hade velat spilla blod. Man tjänar desto mer pengar genom att råna. De har inga sådana bekymmer. Deras vilja är att upprätta en marxistisk, leninistisk, stalinistisk stat och slutligen den Kurdiska staten. De vill upprätta en kommunistisk stat, en stat som består en bit av Iran, Turkiet, Irak, Syrien och alla länder runtomkring. Det de önskar är en stor stat och med mycket mark. Hela regionen skall tillhöra oss, vi kommer att ta det om ni inte ger oss det säger de. Kommunismen blir ännu starkare genom att spilla blod av den kommunistiska terrorn. När en kommunistisk far skickar sin son till bergen och träningen så blir det andra barnet också imponerad. Hela familjen blir imponerad, och vi offrade oss för denna kamp säger de. De ger utbildning i hem och kaféer i sydöstra delen av Turkiet. De finns i till exempel städer som Mardin, Siirt och överallt i den regionen. Salam säger de och hälsar med ett muslimskt ord, de utnyttjar till och med religiösa människor. Ni har väl rätt att utöva er religion i lugn och ro säger PKK makten. PKK är mot familjeliv, leninismen vill att familjeliv och moral absolut skall undanröjas. Hur skall de stödja religiösa människor och andra? Nej, det går inte. Så kommer kommunister säga tills de når sina mål. Så här gör de överalt, överallt i världen och så säger de tills de tar över makten. Även vissa kommunister till exempel. säger; ``vi kommer ge er frihet och ni ska få utöva er religion så som ni vill.” Under de omständigheter som finns har finns ingen trivsel, ni kommer vara fria säger de till de religiösa människorna för att få deras stöd till makten. Så är det med kommunisternas taktik. De gör tvärtom när de tar över makten och förtrycker folk efter att de har samlat ihop sin styrka. Därför är det retfullt att fråga om att vad orsaken till terror är. Det är konstigt att koppla ihop händelser med ekonomiska orsaker. Om vi investerar rätt bra i sydöstra Turkiet, öppnar universitet och nöjesplatser, bygger hotell och fabriker där, kommer problemet lösa sig säger de. Då underlättar man deras verksamhet ännu mer. Att anlägga vägar underlättar deras samfärdsel. Etablerar du fabriker så kommer de att organisera fabrikens angelägenheter för kommunismens uppbyggnad. Öppnar du skolor så kommer de att skapa kommunistisk propaganda, pressa och diktera lärare för att stöda PKK. För du dit pengar och kost så kommer de att ta allt och föra allting helt till PKK. Ska vi inte göra alla dessa insatser? Självklart ska vi göra det om vi kan hålla borta PKK och inte låta dem ta fördel av dessa insatser. Det bör genomföras en antidarwinistisk, antikommunistisk och antistalinistisk utbildning. Det är många som inte har insett hur stor fara kommunismen innebär. Då blir man aldrig av med problemen. Hur kan de inte inse att partiets program är baserad på kommunistisk propaganda. PKK uppmanar själv att det är ett kommunistiskt parti och de förklarar alla kommunistiska bestämmelser som står i partiets stadga. Dag och natt skapar de kommunistisk propaganda. De som inte vill förstå denna fråga är vänsterpolitiker, de förnekar sig själva om de kämpar mot detta känner de. Detta är en av anledningarna för vissa politiker till att inte skapa anti-kommunistisk propaganda mot kommunistisk propaganda. Vissa gör det helt enkelt inte för att de inte kan förstå. En del anser att det inte behövs. Men det går inte säger vissa politiker, vi kan inte röra dem när det gäller detta ämne, för då förnekar vi oss själva. Även de säger att; ``vi är ense om flertalet ämnen´´. Vad än ni söker så har vi det hos oss, vi stöder också det ni stöder och vi är emot det ni är emot, vilket vi är överens, säger de. Materialistisk utbildning ligger bakom det här spelet, inget annat. Det är vi som gör verksamma aktiviteter mot detta. Övergripande blir det inte för vi har inte omfattande möjligheter. Darwinister segrade över antidarwinister till exempel och imamer som uppträdde i tv Kanalen Haber Turk. Då uppträdde vi i kanalen och varje gång förklarade vi deras påståenden som ogiltiga. Det räckte med att skicka två personer av oss till diskussionen med darwinister häromdagen. Sannerligen tog diskussionen slut med vår seger. Berörda myndigheter behöver ge oss uppdraget för antidarwinistisk propaganda annars kommer de gå steg för steg framåt. De har kommunistisk utbildning överallt i regionen. Häromdagen kom en troende broder till oss till exempel som förklarade och sade; förr i tiden samlades vi där, moskéer var fulla av troende, och människor var mycket religiösa. Men nu är det inte samma som innan och nuförtiden finns det mycket kommunistisk propaganda. Kan ni hjälpa oss, sa han. Okej, vad kan vi göra? Det räcker exempelvis inte med att skicka tusen böcker dit? Nej det gör det inte. Radio och tv kanaler måste vara under vår kontroll. De måste alltså ge oss tillgång till att upplysa folk där. Jag tittar på tv kanalen 6, de gör inte mycket annat än att dansa halay med att spela trumma och zurna. Med halay, trumma och zurna går det inte att göra anti-kommunistisk propaganda. Alltså blir de inte alls imponerade med denna handling. Det är därför vi säger till, påminner och ber berörda myndigheter. Antingen bör staten tillåta oss eller själv skapa antidarwinistisk, antikommunistisk och antimaterialistisk propaganda, det går annars inte på ett annat sätt.2010-08-31 23:00:12

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top