Vad bör göras när satan viskar till oss?

Av intervjun med Adnan Oktar i Tv kanalen Tv kayseri, datum: den 21 2010

Program ledare: Jag förknipper Said Nursis sägelser med det ni berättar. ``O, du som ådragit dig sjukdomen, satans viskning, vet du vad denna sjukdom liknar?´´ Ja, den liknar ett bekymmer, den växer och blir större om du bryr dig om den, men den försvinner om du inte bryr dig om den(viskningen). Satan dominerar dig och gör dig sjuk  genom viskningar om du fruktar dem, de kommer att försvagas och försvinna om du inte fruktar dem, de fortsätter och sitter fast om du inte känner till innehållet, men de försvinner om du känner till innehållet och vet vad de är. Okunnigheten bjuder in, kunskapen och medvetenheten jagar bort  satans viskningar. De påverkar dig om du inte känner, men försvinner om du känner.’ Said Nursi säger att satans viskningar försvinner om man vet vad innehållet i dem är.

Hur skall man veta?

Någon lyssnare har skickat denna fråga.

ADNAN OKTAR: MashaAllah (”Vad än Guds vilja är sker”). Detta till exmpel är mycket fint, att våra syskon kan välja ut de mest beundrade passager ur Said Nursis böcker, och vi kan läsa upp dem. Said Nursi säger, om ni vet vad innehållet i satans viskningar är, då går den av sig själv. Hur kan vi veta?  Man skall håna satans viskningar, och man skall inte alls tala med och inte ta dem på allvar. Eller så säger du till satans viksningar, att du ska bry dig om dessa efter tio år. Glöm ej säger du, detta är år 2010, så skall jag se efter vad du säger i år 2020.  Innan det ens har gått sex dagar eller sex timmar kommer du att ha glömt bort dessa. De kan inte hålla ut i 10 år, den kommer att vänta och fortsätta om det är en viktig sak. Efter 10 år kan vi visa en bedömning. Varför skall man behöva visa en bedömning för satans viskningar? Efter 10 år kan vi visa bedömningen.  Så kommer den försvinna helt i 10 år, följaktligen tar detta ämne slut...


 


2010-09-11 22:48:00

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top