Profetens(sav) fröjd och människokärlek irriterade dåtidens hycklare

Från Adnan Oktars intervju i TV Kanalen Harun Yahya.TV  juli 21, 2010

ADNAN OKTAR:... de anser sig vara mycket smarta. Gemensamma karaktäresdraget på hycklarna är att inte gilla muslimmer som är Gudsfruktiga. Trots att de själva är otroende och sjuka i sina hjärtan, så beskyller de, de troende för avsaknad av tro. Se här, de har till och med beskyllt profeten för avsaknande av religion och uppfört  mesjid-i drag. En fristående mesjid uppför sig som dåtidens hycklare. Du säger;``vad är avsikten med att bygga den här moskén?´´  Den här moskén är vackrare, finare och tryggare säger de. ``vad mer tycker ni är bättre här,  säger du´´ De svarar, människor som kommer här är klokare än andra“, här utför de sin dyrkan bättre och rättare. Det vill säga där profeten(sav) finns utförs dyrkan inte finare, det finns avsaknader och felaktigheter. Som till exempel, de är helt obesvärade och bekvämma och utför bönen inte rätt. Vi är mer reaktionära och konservativa än dem, men de är mycket obesvärade säger de. Handlingar av profeten(sav) som deppade hycklarna var hans humör, hans sätt att skoja och hans att vara utåtriktad, hans kärlek för kvinnan  och hans livlighet.  Profeten(sav) sa; tre ting håller jag kära i denna värld: parfym, kvinnor och min största glädje är bönen. Profeten(sav) hade en utomordentlig  kärlek till kvinnan, vilket är ett tecken på riktig tro. Han var skötsam snygg och prydlig och använde goda dofter. Med sällskapslek gladde han sina hustrur och barnbarn.  De alla, njöt då av glädje. Profeten(sav) var emot fanatism och reaktionism, han var en upplyst och progressiv människa. Vad säger de avgudadyrkarnde sinnade hycklarna? De uppskattar inte profetens(sav) handlingar och vill ha reaktioner. Så här fungerar det inte, säger de.  Hur vill ni att det skall var då? Säger man.  För det första,  profeten skrattar, man skall inte skratta,  inte heller vara glad säger de. Vad mer,  tycker ni  är fel? Säger du; han tävlar med sina hustrur och skämtar med sina barnbarn. Vi tillåter inte ens våra barnbarn att umgås med oss, säger de. Men profeten(sav) gjorde tvärtom, han bortskämde sina barnbarn, de kom och satte sig på hans huvud då han var i bön. Den här är ingen bra moské, kom till våran moské och se, där får barn inte komma in till moskén, säger de. De menar att  hycklarnas moské är mycket bättre, vi hänvisar er dit, säger de. Hycklare är så underlägsna och förnedrande varelser. Det är därför Allah bestraffar hycklare med det djupaste elände i helvetets djupaste plats. Men ändå kommer de inte att finna och få befrielsen. Allah säger i en vers; ``byggnaden som de har uppfört kommer inte att upphöra att plåga dem som en tvivlets [värkande tagg] i deras sinnen, till dess deras hjärtan brister...´´Vilket i verkligheten betyder, till dess att deras kroppar inte avstår från sina hycklande handlingar, säger Allah. Hycklare är smuts och psykopater, men de anser sig vara kultiverade, snälla, Gudsfruktiga, den som vet bäst. De hittar säkert några otroende och förnekare och kommer bra överens med dem, så trivs de med att  leva bland deras smuts...


2010-11-01 22:57:06

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top