''Bokens folk'' och Muslimerna

Vissa påstår att Islam ligger i konflikt med Kristendomen och Judendomen. Detta är helt fel, Islam ser mycket fredligt på dessa två religioner vilka även kallas "Bokens Folk" enligt Koranen.
 
Denna attityd finner man ända tillbaka till Islams födelse på 600-talet. Då var Muslimerna i minoritet och kämpade för att skydda sin tro, samtidigt de var mycket utsatta av förtryck och tortyr från det hedniska folket i Mecka. Under denna förföljelse bestämde sig vissa Muslimer att fly från Mecka för att sökta skydd i ett annat land. Profeten Mohammed sa att de skulle ta sin tillflykt till Negus Kungarike, en Kristen kung i Etiopien. De Muslimer som följde detta råd blev väl mottagna med kärlek och respekt av Negus. Han vägrade att lyda den hedniske budbäraren som följde efter Muslimerna och bad Negus att överlämna dem tillbaka till det hedniska folket. Istället så lät han Muslimerna leva i frihet i Etiopien.
 
Denna attityd från det Kristna folket som är baserad på frid, kärlek, medmänsklighet har Gud påpekat i Koranen. En vers i Koranen beskriver följande sätt:
 
"Och du skall helt säkert finna att de som kommer dem närmast i vänskap av alla människor är de som säger "Vi är kristna"; det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk, som sällan visar högmod." (Koranen 5:82)
 
Den vanligaste tron och värderingar från Bokens Folk om Muslimer
 
Kristen och Muslimsk tro har mycket gemensamt. Judendomen delar också många delar av Islam. Alla tre religioner delar följande:
 
* tron på att Gud skapade hela universum från ingenting och att det är han som dominerar över allt som existerar.
* tron på att Gud skapade människan och alla de levande varelserna.
* tron på förutom Jesus, Moses eller Mohammed, att Gud har sänt många profeter så som Noak, Abraham, Isaac och Josef genom historien och alla tre religioner älskar dessa profeter.
* tron på att återupplivas, Himlen och Helvetet samt änglarna och att Gud har skapat våra liv med en säker destination.
 
Bokens Folk lever i harmoni med Muslimerna inte bara när det gäller tron utan även moraliska värderingar. I dagens samhälle finner man mycket som ses som omoraliskt så som äktenskapsbrott, homosexualitet, droger och egoism. Muslimer och Bokens Folk delar samma åsikter när det gäller heder, kyskhet, ödmjukhet, uppoffring, ärlighet, medkänsla, barmhärtighet och kärlek. 
 
Enligt Koranen så ska Muslimer, Judar och Kristna leva i fred 
 
Det finns omfattande bevis för allians mellan Bokens Folk och Muslimerna i Koranen. I följande vers i Koranen är riktad mot avgudardyrkare.
 
"(de) är orena [på grund av sin avgudadyrkan]! Efter utgången av detta
år skall de därför inte tillåtas närma sig den heliga Moskén." (Koranen 9:28)
 
Avgudardyrkare menas här en person som inte följer någon gudomlig lag och utan moral kan utföra alla tänkbara fruktansvärda aktioner utan betänksamhet.
 
Men de som helt enkelt litar på Guds uppenbarelse, Bokens Folk har moral och vet vad som är lagligt och inte lagligt. Ett exempel, om en från Bokens Folk lagar mat så är det helt okej för en Muslim att äta detta på samma sätt det är helt tillåtet för en Muslimsk man att gifta sig med en kvinna som tillhör Bokens Folk.
 
"Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och födan hos dem som fick del av uppenbarelsen [i äldre tid] är tillåten för er och er föda är tillåten för dem. [Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som före er fick del av uppenbarelsen, sedan ni gett dem deras brudgåva, för att leva med dem i ett regelrätt äktenskap, inte i ett löst förhållande eller en hemlig förbindelse. Om någon förnekar tron skall alla hans strävanden gå om intet och i det eviga livet kommer han att stå som förlorare." (Koranen 5:5)
 
Dessa kommentarer visar att band av frändskap kanske kan resulterar i ett gifte
mål mellan en Muslim och en kvinna från Bokens Folk. När de båda folken
mötas senare kan även äta en middag tillsammans. Detta är grundläggande för
att kunna etablera bra relationer över gränserna. Eftersom Koranen förespråkar
rättvisa tillsammans med en tolerant attityd så är det otänkbart att en Muslim
skulle se detta på ett annorlunda sätt.
 
Respekt för Kloster, Kyrkor och Synagogor
 
En annan viktig sak som Koranen lär oss Muslimer är att visa respekt mot Judiska och Kristna platser där man ber till Gud. Detta är skyddade platser.
 
"…Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak - hos Gud ligger all styrka, all makt.." (Koranen 22:40)
 
Denna vers visar att det är viktigt för alla Muslimer att visa respekt mot Judiska
och Kristna helgedoms platser.
 
Gud utrycker också i Koranen att Muslimer ska skydda alla folk oavsett vilken
stam de tillhör och han rekommenderar vänskap även mot avgudardyrkarna.
Gud t om bekräftar att behandla avgudardyrkarna i krig på följande sätt:
 
"Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Guds ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet." (Koranen 9:6)
 
Hur som helst så står Judar och Kristna närmare Muslimerna i sin tro. Varje av
dessa tre religioner har en egen bok som är baserad på uppenbarelser som har
sent ner från Gud. De vet vad som är rätt och vad som är fel och vad som är
lagligt samt vad som är olagligt. De vet att de står till svars för sina synder
inför Gud och de älskar Hans profeter. Detta bevisar att Muslimer och Bokens
Folk enkelt kan acceptera varandra och leva sida vid sida och t o m samarbeta.
 
Gemensamma fiender
 
En annan viktig bit som sammankopplar Kristendom, Judendom och Islam är att vi tillsammans går i mot den Ateistiska filosofin vilket dagens samhälle är så
influerad av.
 
Dagens mest fruktade filosofier som florerar i våra samhällen är materialism, kommunism, fascism, anarkism, rasism samt sekulariseringen. Många människor som tror på dessa falska diagnoser, vilseledande beskrivelser och förmedlar dessa idéer har oftast förlorat sin tro. Dessa idéer har dragit med folk, samhällen och nationer in i stora kriser, konflikter och krig. De delar skulden till mycket problem och mänskligt lidande.
 
Nämnda ideologier ovan förnekar Gud och skapelsen. De säger sig vara baserad
på en så kallad vetenskaplig grund; Charles Darwins teori om evolution. Darwinism konstruerade grunden för den ateistiska filosofin. Man tror att allt levande är ett resultat från evolutioner. Darwinism uttrycker följande till
mänskligheten:
 
"Du är inte ansvarig för någon annan, du äger ditt liv enligt slumpen och du är i behov av att kämpa och om nödvändigtvis trycka ner andra för att lyckas. Denna värld är av konflikt av egenintressen".
 
Detta är ond moral som aviseras till folket att bli mer egoistiska, självsökande,
grymma och tyranniska. Den förstör de moraliska värderingar som Kristendom,
Judendom och Islam förespråkar.
 
Det är nödvändigt att Bokens Folk och Muslimerna samarbetar eftersom alla tre
religionerna tror på Gud och den moral han har förmedlat till oss. Vi bör motarbeta osanna påståenden så som Darwinism vilket inte har några vetenskapliga grunder, men försöker att skydda materialism. Vi bör samarbeta och kämpa intellektuellt mot idéer som gynna ateism. Så fort detta blir verklighet så kommer fred, ödmjukhet och rättvisa att breda ut sig.
 
Slutsats:
 
I en tid då anti-religiösa, ateistiska och materialistiska krafter omger vår jord så
bör vi samarbeta och gå i mot dem tillsammans.
 
När det gäller Bokens Folk så har Gud givit Muslimerna följande i Koranen:
 
"Osäg: "Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er - att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta någon vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe. Och säg, om de vänder er ryggen: "Vittna då, att det är vi som har underkastat os Hans vilja." (Koranen 3:64)
 
Detta är verkligen en uppmaning till Kristna och Judar: Människor som tror på Gud och hans uppenbarelser, låt oss gå samman i "tro". Låt oss älska Gud som är vår Herre och skapare och följa hans beordring och låt oss be tillsammans till vår Herre att visa den raka sanna vägen.
 
När Muslimer, Kristna och Judar går samman på följande väg:
När vi förstår att vi inte är fiender utan vänner,
När vi ser att den sanna fienden är ateism,
då kommer världen att förändra sig.
 
Motsättningar som har skapat fruktan och terror kommer att komma till ett slut
och en ny civilisation baserad på kärlek, respekt kommer att växa fram om vi följer dessa budskap.
2010-11-17 21:52:58

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top