Svar till dem som påstår att; ''Hade det inte varit för Allahs vilja, så hade vi ej sysselsatt oss i syndiga gärningar och därav har vi ej felat''

Intervju med Adnan Oktar i HarunYahya.TV,  27 augusti, 2010

ADNAN OKTAR:Vår broder säger: Läromästaren vår! Ni sade; “jag tror inte att jag har fri vilja´´. Jag hoppas att jag har relaterat rätt till uttalandet insha’Allah. Kan detta uttalande leda dem som gör syndiga gärningar till en misstoklning. Jag kommer synda om Allah så vill, det är Allah som får mig att synda, jag borde ej klandras för detta. Kan ni utveckla detta uttalande? Är inte fri vilja vår vilja, eller är det Allahs Vilja eftersom Han vet att vi kommer vilja detta; och gudomlig vilja är det sätt som Allah skapar på. Må Allah beskydda dig!”

Min kära broder, så modest han är masha’Allah. Och hans sätt att uttrycka sig är väldigt vackert. Nu har jag läst detta meddelande av vår broder. Vem gjorde denna handling? Allah gjorde det. Vem gjorde Allah verksam? Han gjorde mig verksam i det. Se här, oavsett om jag ville eller inte så skulle jag ändå läst det här meddelandet, insha’Allah. Observera, alla händelser som kommer inträffa fram till domedagen, utförs frivilligt av människors vilja. Men alla dessa händelser har redan hänt och slutat i Allahs Syn. Låt mig förklara på det här sättet, de kankse förstår det bättre så här då detta är något som bör uppmärksammas. Denna oändliga korta tid; en stund. Detta är namnet på stunden, denna oändliga tid. Inom oändlig kort tid, skapas det, det oändliga förflutna och det oändliga framtiden, och de alla är förbi. Då så, var finns den fria viljan här?

Oktar Babuna: Den finns inte, insha’Allah

Adnan Oktar: Bra, under tiden en person gör handlingar till exempel, om han är nyfiken på det, så går han  och frågar en förnekare “min vän,  känner du någon svårighet i att göra det där; känner du dig påtryckt”? Han svarar; vad är det för prat! Självfallet gör jag det själv. Vi frågar en muslimsk broder till exempel: “Finns det någon där som tvingar dig att utföra bönen?” Nej, jag gör det av egen fri vilja. Just vid den stunden gör du det med din egen fri vilja. Ok, är detta då en händelse som har inträffat och är över inom just den stunden?  Inom den oändliga korta tiden? Han skulle då svara; “ja, detta har hänt och är över inom den oändliga korta tid.” Vad händer då? Ok? Det är Allah som skapar både den fria viljan och den gudomliga viljan. Det är Allah som skapar den vilja vi kallar för “fri vilja” och den gudomliga viljan. När en säger, “Allah skapar den gudomliga viljan och jag skapar den fria viljan”, då överger han religionen helt enkelt. (Detta betyder) att personen gör anspråk på gudomlighet. Allah skapar både den fria viljan och den gudomliga viljan. Observera att det är oändlig kort tid; inom oändligt kort tid, Allah avslutar den oändliga förflutna och den oändliga framtid. Allt är över. Det är allt.

Adnan Oktar: Vad gör du just nu?

Oktar Babuna: Jag försöker finna verserna om ödet, läromästare insha’Allah

Adnan Oktar: Ok, insha’Allah

ADNAN OKTAR:Vår bror säger till exempel ; “om det är Allahs vilja så sysselsätter jag mig ej i dessa syndiga gärningar. Det är Allah som får mig att göra så här”. Detta står redan i Koranen. Versen uppger att de icke troende säger: “Detta hände eftersom Allah ville att detta skulle hända” Eller hur? Och den Allsmäktige Allah svarar honom i versen. Allah säger: “Självklart, med Allahs vilja.” Men Allah säger att de ljuger; de är bedragare, eftersom det är ingen i den stunden som påtvingar honom. Vi talar här till exempel; jag känner mig inte påtvingad. Känner du dig tvingad just nu? Finns där någon som helst tvång för sättet du talar?

Presentatör 2:Nej , insha’Allah.

Adnan Oktar:Känner du något liknande?

Presentatör 1:Nej, läromästare.

Adnan Oktar:Ok, vi gör det med vår egen fri vilja. Min sägelse “vi gör det med vår egen fri vilja” tillhör det förflutna nu. Sist jag sa, “vi gör det med vår egen fri vilja” så sa jag det innan jag föddes av min mor. Jag sa dessa saker innan ens min mor och far var födda. Innan ens profeten Adam as skapades och formades av leran, hade jag sagt det. Det betyder att jag har sagt detta innan ens profeten Adam as var skapad.

Oktar Babuna: Insha’Allah läromästare

Adnan Oktar: Men jag sa det av min egen fri vilja. Det är vad det handlar om. Men om de fortfarande har svårigeheter att förstå detta, så får de lov och fråga mig igen, insha’Allah


2010-11-24 08:55:04

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top