Religionen är fullständig, med att lyda alla Koranens order blir man en utomordentlig människa. Allah har skapat det allra rättaste lämpad till Sin skapelse

Från Adnan Oktars intervju i TV kanalen Gaziantep TV, 6 juli 2010

ADNAN OKTAR:... Allah har meddelat oss om vad Han vill från oss. Nu är det fel om någon säger att ``jag får uppenbarelser´´.`` jag fattar beslut utifrån en uppenbarelse´´. Hur kom du på att tacka om du fattar ett beslut utan att få uppenbarelse? Det vill säga, var fick du lära dig att du behöver tacka? Det är religionen som lär dig att tacka. Du lär dig för att det är Allah som ger dig order. ``Jag accepterar  den delen jag beundrar i Koranen´´ säger du. Detta betyder att du accepterar inga delar om du inte accepterar en del av Koranen, eller hur? Det betyder också att  du gillar ingen order om du ogillar en order. Accepterar du en bör du acceptera alla. Det funkar inte med  att säga; jag beundrar den men inte det andra Allah säger. Det är mycket okunskapligt att tänka så. Det går inte. Då skall någon säga; ``jag accepterar bönen men inte fastan och allmosan. Det går inte. Den andra skall säga; det är okej med bönen men jag  accepterar inte moralen. Vad skall du säga? Det går inte. Allah har förklarat den allra rättaste lämpad till vår människonatur. Vi är skyldiga att lyda det. Vi skall älska och frukta Allah mycket och hjälpa de behövande, skall bli förlåtande och barmhärtig, det vill säga acceptera hela Koranen. Med detta blir vi utomordentliga människor. Detta funkar inte med Lego elle Tego religioner, då kommer det fram miljontals religioner. Och alla blir då påhittade. Se här, "...Detta tillhör Gud" - det påstår de - "och detta är Guds medhjälpares [andel]." Men det som är avsett för Guds [förmenta] medhjälpare når inte Gud och det som är avsett för Gud kommer medhjälparna till godo...;Jag accepterar inga av deras dyrkan, säger Allah i versen. Antingen utför de alla dyrkor Jag beordrar och inte gör enligt sitt huvud eller dyrkar en annan avgud eller om de har en annan egen uppfattnig  om religionen, då blir det helt deras egen påhittade religion. `` Den de säger tillhör dem, jag accepterar inte det säger Allah. ´´Det kan öpna och se i Koranen. Alltså, vad betyder det``jag endast tackar´´?. Koranen har så många förklaringar som försnyggar mänskligheten och välden. En förklaring är vakrare och bördigare än den andra. Till exempel;``Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte splittras!... ´´ säger Allah i en Koranvers.Du säger; ``de kan skilja sig om finns någon vill det.´´ Vad säger Allah? ´´...låt er inte splittras!...´´Men du säger en annan sak. Även om någon säger det, så säger han på grund av sin okunnskap...


2010-12-18 13:22:38

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top