Religionen är okomplicerad och mycket lätt att praktisera. I Hazrat Mahtis(a.s) tid skall religionen praktiseras så som den praktiserades i Profetens(s.a.w) tid.

Från Adnan Oktars intrvju i TV Kanalen HarunYahya.TV, 5 juli 2010

ADNAN OKTAR:... Allah har gett oss kunskapen om livet efter döden(akhira) som vi vill ha och behöver. Det finns Allah, livet efter döden, rättvisa, paradis, helvete, förflutna Profeter, änglar, osynliga väsen(djin). Det är Allah som har skapat satan. Tillåtna och förbjudna är förklarade, Allah har skapat relionen mycket enkelt. Jag söker skydd hos satan från Allah, Allah säger; Religionen är mycket lätt som Ibrahims(as) religion. Allah vill göra det lätt, inte tungt för er. Hazrat Mahti(a.s) skall genomföra den versen, `` Allah vill göra det lätt, inte tungt för er´´ man ser detta i hadither också. Han skall upphäva alla skolor(mezhep) och allt som har tillagts religionen efteråt. `` Allah vill göra det lätt, inte tungt för er ´´ `` religionen är okomplicerad och lätt så som Ibrahim(a.s) religion´´ dessa verser skall återigen bli av i siste tiden. I Profetens(s.a.w) tid hade dessa blivit av, nu skall det en gång till bli av om Allah vill. Sen gjorde de religionen tung och komplicerad. Religionen skall praktiseras på allra enklaste sätt, precis som Profetens(s.aw) och Hans(s.a.w)följeslagarnas tid skall religionen på nytt uppenbara sig.
 


2010-12-18 13:30:10

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top