Islam: Den snabbast växande religionen i Europa

Under de senaste 20 åren har antalet muslimer i världen stadigt ökat. Enligt statistiken från 1973 så beräknade man att det fanns ca 500 miljoner muslimer i världen, idag är denna siffra 1,5 miljarder. Var fjärde människa är idag muslim. Troligen kommer den muslimska befolkningen att fortsätta att öka och Islam kommer snart att bli världens största religion. Orsaken till denna ökning är inte enbart i de muslimska länderna utan även det ökade antalet människor som vänder sig och söker till Islam. Speciellt efter den 11 september 2001, attacken mot World Trade Center. Denna attack, beklagas av alla och särskilt muslimer. Människor i väst riktade sina blickar mot Islam och frågasatte vad detta är för religion, vad koranen säger, hur det är att vara muslim och hur muslimer skulle ta hand om sina angelägenheter.

Detta intresse har av naturliga själ ökat intresset för Islam världen över, vilket medfört att många har konverterat. Så när man i allmänhet hör predikan om att den 11 september "denna attack har förändrat kursen i världshistorien", så är detta sanning. Processen att återvända till sina religiösa och spirituella värderingar, som nu värden upplever under en längre tid först och främst vänder sig mot Islam.

Man behöver bara läsa i tidningen eller lyssna på nyheterna för att upptäcka denna trend. Den nya tilldragelse av rapportering är bara ett element i dagens agenda och faktiskt en mycket viktig del i orsaken till att Islam har börjat sprida sig snabbt runt omkring i världen och inte minst i Europa. Det har frambringat mer uppmärksamhet de senaste åren där artiklar publiceras som "dialog mellan Europeiska samhället och Muslimer" och "Muslimer i Europa". Bredvid alla dessa akademiska rapporter rapporterar även media med jämna mellanrum om Islam och Muslimer. Roten till detta intresset ligger i en fortgående växande muslimsk befolkning i Europa som inte enbart tillskriver invandringen utan även att många konverterar till Islam. Den 20 juni 2004 visades ett inslag i NTV News "Islam är den snabbast växande religionen i Europa", där tog man upp att den franska underrättelsetjänsten rapporterade att många fler konverterar till Islam i västvärlden och då framförallt efter den 11 september attacken. I Frankrike beräknas att mellan 30 och 40 000 människor konverterade till Islam under förra året.
 
Den Katolska Kyrkan och Islams resning
 
Den romerskkatolska kyrkans högkvarter, Vatikanen är ett av instituten som följer konverteringens trender. En av huvudämnena under kyrkomötet i oktober 1999 där de flesta katolska prästeskapen deltog diskuterade man kyrkans roll i det nya millenniumet. Konferensens huvudtema var Islam och den snabbt växande trenden i Europa. The National Catholic Reporter rapporterade att vissa radikala menade på att det enda sättet att stoppa muslimernas frammarsch i Europa var att sluta vara tolerant mot muslimer och Islam. Andra mer objektiva och rationella betonade faktum att båda religionerna tror på en Gud och menade på att det inte borde finnas någon konflikt. I ett sammanträde sade ärkebiskopen Karl Lehmann från Tyskland att det finns mer interna pluralism i Islam än i många kristna uppfattningar och vad de radikala menar om Islam inte baserar på någon sanning. (1)
 
Muslimers position i Europa har växt mycket under de senaste tiden. FN visade nyligen att mellan 1989 och 1998 så hade den muslimska befolkning i Europa ökad med över 100 procent. Det beräknas idag leva omkring 13 miljoner muslimer i Europa: 3,2 miljoner i Tyskland, 2 miljoner i England, 4-5 miljoner i Frankrike och resten är spridna över hela Europa och speciellt i Balkan. Ungefär 2% är idag muslimer av den europeiska befolkningen. (2)
 
Ökat muslimsk religöst medvetande i Europa
 
Liknande studier visar även upp att när antalet muslimer i Europa ökar så fördjupas även deras religiösa medvetande. Enligt en granskning av den franska tidningen Le Monde oktober 2001 så jämförde man fakta som man tog upp 1994 som visade att många muslimer fortsatte att be, besöka moskén och utföra fastan. (3)
 
Turkish Aktuel Magazine uttalade sig 1999 att västländska undersökningar menade på att om 50 år kommer Islam att ha en central roll i Europa.
 
Islam är en oskiljaktig del av Europa
 
Samtidigt som alla dessa forskningar och faktan läggs på bordet får vi inte glömma att Islam inte är något nytt för Europa utan att Islam är en del av Europa.
 
Islam har haft en nära påverkan i Europa under en mycket lång tid. Det började i Andalusia (756-1492) på Iberias Peninsula, senare korsriddarna (1095-1291) och det Ottomanska riket som tog över Balkan (1389) där de tog med sig en hel del influenser mellan dessa två samhällen. Många historiker anser att Islam var en av de ledande rollerna till att Europa tog sig ur den mörka medeltiden. Man fick kunskap om medicin, astronomi, mattematik och mycket annat från muslimerna.
 
Förening i en gemensam grund: "Monotheism"
 
Att Islam växer speglar dessutom i den växande dialogen mellan trosinriktningar. Dessa dialoger har redan startat mellan de tre monoteistiska religionerna och är en lyckad dialog, speciellt mellan kristna och muslimer. I koranen informerar Gud oss muslimer att bjuda in bokens folk (kristna och judar) till en gemensam värdegrund:
Säg:Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er - att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe." Och säg, om de vänder er ryggen: "Vittna då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja." (Koranen 3:64)
 
Tron på Guds existens och enhet, änglarna, profeterna, domedagen, himlen och helvetet är den grundläggande tron hos alla tre. Vidare, självuppoffring, ödmjukhet, kärlek, tolerans, respekt, benådande, ärlighet, att inte fela och vara orättvis, att agera efter sitt samvete och med moral. Eftersom dessa tre religioner ligger på samma moraliska nivå så måste de samarbeta och sträva till att inte skapa konflikter mellan.
Seminarier och konferenser som sammanför dessa religioner tillsammans med budskapet fred och broderskap har fortgått ända sedan mitten av 90-talet.
 
Positiva strömningarna från en helig tid
 
När all fakta har förts samman uppenbarar de sig att det finns en stark ström mot Islam i många länder och Islam alltmer blir en av de största intressen runt om i världen. Förhoppningsvis framkallar detta om Gud vill att världen rör sig framåt mot en ny tidräkning där Islam kommer ha en ledande roll och att koranisk moral kommer att spridas med en ström. Det är viktigt att uppmärksamma att dessa betydelsefulla framkallningar beskrevs i koranen redan på 600-talet.
 
"De försöker utsläcka Guds ljus med sina ord, men det är Guds vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för förnekarna. Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledning och [för att förkunna] den sanna tron som skall föras till seger över all [annan form av] gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för dem som sätter medhjälpare vid Guds sida." (Koranen 9:32-33)
 
Att sprida den islamiska moralen är något Gud har lovat de troende. Man kan tillägga att vår Profet, frid var det med honom berättade att koranisk moral kommer till slut att segra. Under den sista tiden före domedagen kommer mänskligheten att genomgå en period där människor gör mycket fel som orättvisa, bedrägeri, krig, konflikter och omoraliska handlingar världen över. Sedan kommer den gyllene tiden då sann moral kommer att börja spridas bland folken som slutligen kommer att vinna i världen. Några av dessa hadither finner vi här under:
 
Under denna [period], kommer min ummah [folk] att leva ett så komfortabelt och bekymmersfritt liv. [Landet] kommer att ge god avkastning och egendomen kommer att staplas på hög. (Sunan Ibn-i Majh)
 
...bosättarna i himlen och på jorden kommer att vara belåtna. Jorden kommer frambringa all växlighet och himlen kommer att hälla ner mängder av regn. Från allt gott som Gud kommer skänka till jordens invånare, deras önskan att det döda skulle återupplivas igen. (Mahkhtasar Tazkirah Qurtubi, p. 437)
 
Jorden växtlighet kommer att förvandlas som ett silverfat... (Sunan Ibn-i Majah)
 
Jorden kommer att fyllas av jämlikhet och rättvisa som strax innan var fylld av förtryck och tyranni. (Abu Dawud)
 
Rättvisa kommer att återtas till den grad att allt som har tagits med tvång kommer att återlämnas till dess sanna ägare, dessutom, om någon
annan persons egendom t om befinner sig i någon annans tand så kommer det att ges tillbaka till dess ägare... Säkerhet kommer att råda över hela jorden och t om ett fåtal kvinnor kommer att kunna fullfölja deras hajj utan mäns närvaro. (Ibn Hajar al-Haythami, Al-Qawl al-Mukhtasar, p. 23)
Dessa uttalanden kommer den gyllene tiden att bli en tidräkning med rättvisa, mycket rikedom, välfärd, säkerhet, fred och broderskap att vinna och människorna kommer att få uppleva kärlek, självuppoffring, tolerans, medmänsklighet och lojalitet. Vår Profet, frid var med honom berättade att denna välsignade period kommer att upplevas genom förlikning med Mahdi, som kommer och rädda världen från kaos, orättvisa och moralisk kollaps. Han kommer att utrota gudlösa ideologer och avsluta orättvisa. Dessutom kommer han att återskapa religionen som den var under Profetens tid, frid var med honom, återskapa koranisk moral och lära över hela världen.
 
Referenser:
1. "Europe´s Muslims Worry Bishops," National Catholic Reporter, Oktober 22, 1999?
2. "Muslims in Europe," The Economist, Oktober 18, 2001?
3. Time, December 24, 2001

2007-06-17 14:10:13

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top