Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
2 / total: 20

Inledning: Varför evolutionsteorin?

karl marks, das kapital das kapital, marks

Karl Marx klargjorde att Darwins teori gav en solid grund för materialism och därmed också för kommunism. Han visade också sin sympati till Darwin genom att tillägna honom boken Das Kapital, som anses vara Karl Marx största verk. I den tyska upplagan av boken skrev han: "Från en hängiven beundrare till Charles Darwin"

För vissa människor har teorin om evolution eller darwinism bara vetenskapliga betydelser, med till synes ingen direkt inblandning i deras dagliga liv. Detta är naturligtvis ett vanligt missförstånd. Långt utöver att endast vara en tvistefråga inom ramarna för de biologiska vetenskaperna är evolutionsteorin underbyggnaden till en vilseledande filosofi som har haft makten över ett stort antal personer: materialism.

Materialistisk filosofi, som endast accepterar förekomsten av materia och förutsätter man att vara "en klump materia", hävdar att han inte mer än ett djur, med "konflikt" den enda regeln om hans existens. Även spridd som en modern filosofi baserad på vetenskap, är materialism i själva verket en gammal dogm utan vetenskaplig grund.

Utformad i antikens Grekland återupptäcktes dogmen av 1700-talets ateistiska filosofer. Under 1800-talet blev det sedan och av tänkare som Karl Marx, Charles Darwin och Sigmund Freud inpräntat i flera vetenskapliga discipliner. Med andra ord förvrängdes vetenskapen för att ge plats åt materialism.

De senaste två århundradena har varit en blodig materialisk arena: Ideologier som bygger på materialism (eller konkurrerande ideologier som argumenterar mot materialism, men som delar dess grundläggande trossatser) har medfört bestående våld, krig och tumult i världen. Kommunism, ansvarig för 120 miljoner människors död, är det direkta resultatet av materialistisk filosofi. Fascism, som trots att det låtsas vara ett alternativ till den materialistiska världsbilden accepterade det grundläggande materialistiska begreppet av framsteg genom konflikter och utlöste förtryckande regimer, massakrer, världskrig och folkmord.

Förutom dessa två blodiga ideologier, har individuell och social etik också förvanskats av materialism.

Det bedrägliga budskapet av materialism, som reducerar människan till ett djur vars existens är en tillfällighet och utan ansvar gentemot någon varelse raserade moraliska pelare såsom kärlek, barmhärtighet, självuppoffring, ödmjukhet, ärlighet och rättvisa. Efter att ha vilseletts av materialisternas motto att "livet är en kamp" kom människor att se sina liv som inget annat än en intressekonflikt som i sin tur ledde till ett liv enligt djungelns lag. Spår av denna filosofi, som har mycket stå till svars för när det gäller katastrofer som människor har förorsakat under de senaste två århundraden, finns i varje ideologi som uppfattar skillnader mellan människor som en "orsak till konflikt". Detta omfattar dagens terrorister som påstår sig värna om religion, men som begår en av de största synderna genom att mörda oskyldiga människor.

Evolutionsteorin, eller darwinism, kommer väl till pass vid denna tidpunkt genom att den slutför pusslet. Den ger myten om att materialism är en vetenskaplig idé. Det är därför som Karl Marx, grundaren av kommunism och den dialektiska materialism, för sin världssyn skrev att darwinism var "basen för natur historia".1

Den bas är emellertid rutten. Moderna vetenskapliga upptäckter avslöjar om och om igen att den populära uppfattningen som associerar darwinism med vetenskap är falsk. Vetenskapliga bevis påvisar tydligt falskheten i darwinism och avslöjar att ursprunget till vår existens inte är evolution, utan Skapelsen. Allah har skapat universum, alla levande varelser och människan.

Denna bok har skrivits för att klargöra detta faktum. Sedan den första publikationen, ursprungligen i Turkiet och sedan i många andra länder har miljontals människor läst och uppskattat boken. Förutom turkiska, har den tryckts på engelska, tyska, italienska, spanska, ryska, kinesiska, bosniska, arabiska, albanska, urdu, malajiska och indonesiska. (Bokens text är fritt tillgänglig på alla dessa språk på webbsidan www.evolutiondeceit.com.)

Effekten av The Evolution Deceit har erkänts av anförare av den motsatta uppfattningen. Harun Yahya var föremål för en artikel i tidskriften New Scientist kallad "Burning Darwin". Denna ledande populära darwinistiska tidskrift konstaterade i sitt nummer den 22 april 2000 att Harun Yahya "är en internationell hjälte" som delar dess omsorg över att hans böcker "har spridits överallt i den Islamiska världen."

Science, den ledande tidskriften för den allmänna vetenskapliga gemenskapen, betonade effekten och förkonstlingen av Harun Yahyas verk. Science-artikeln: ”Creationism Takes Root Where Europe, Asia Meet", daterat den 18 maj 2001 konstaterade att i Turkiet har "sofistikerade böcker som The Evolution Deceit och The Dark Face of Darwinism ... i vissa delar av landet blivit mer inflytelserika än läroböcker". Reportern fortsätter sedan att bedöma Harun Yahyas arbete, som har inlett "en av världens starkaste anti-evolutionära rörelser utanför Nordamerika".

Trots att sådana evolutionistiska tidskrifter noterar effekterna av The Evolution Deceit, erbjuder de inga vetenskapliga svar på dess argument. Naturligtvis är orsaken till detta att det helt enkelt inte är möjligt. Evolutionsteorin är i en fullständig återvändsgränd, ett faktum som du kommer att upptäcka medan du läser följande kapitel. Boken hjälper dig att inse att darwinism inte är en vetenskaplig teori utan en pseudovetenskaplig dogm som upprätthålls med hänvisning till den materialistiska filosofin, trots motsägande bevis och direkt vederläggning.

Det är vår förhoppning att The Evolution Deceit under lång tid framöver kommer att fortsätta att bidra till motbevisande av de materialistiska darwinistiska dogmer som har vilselett mänskligheten sedan 1800-talet. Och att det kommer att påminna människor om de avgörande omständigheterna i våra liv, till exempel hur vi kom till stånd och vad våra plikter till vår Skapare är.

FÖRORD
Ett stort underverk i vår tid: Tilltron till evolutionens bedrägeri

Alla de miljontals levande arter som finns på jorden har mirakulösa egenskaper, unika beteendemönster och felfria fysiska strukturer. Var och en av dessa levande ting har skapats med sina egna unika detaljer och skönhet. Växter, djur och framför allt människan, skapades alla med stor kunskap och konst, från deras yttre utseende till sina celler, osynliga för det blotta ögat. Idag finns det många vetenskapsgrenar, och tiotusentals forskare som arbetar inom dessa grenar, som utforskar varje detalj hos dessa levande varelser, som avslöjar detaljernas mirakulösa aspekter och försöker ge ett svar på frågan om hur de uppstod.

Vissa av dessa forskare är förvånade när de upptäcker de mirakulösa aspekterna hos de strukturer som de studerar och intelligensen bakom dessas tillblivelse, och de bevittnar den inblandade oändliga kunskapen och visdomen. Andra, däremot, överraskar med att hävda att alla dessa mirakulösa egenskaper är en resultatet av en blind tillfällighet. Dessa forskare tror på evolutionsteorin. Enligt deras uppfattning, uppkom proteinerna, cellerna och organen som bygger upp dessa levande varelser genom en serie tillfälligheter. Det är ganska häpnadsväckande att sådana människor, som har studerat i många år, genomfört långa studier och skrivit böcker om den mirakulösa funktionen hos blott en organell i cellen, i sig själv för liten för att kunna ses med blotta ögat, kan tro att dessa extraordinära strukturer uppkom av en tillfällighet.

dna, bilim adamları

Kedjan av tillfälligheter som sådana framstående professorer tror på är så orealistiskt att deras tilltro till tillfälligheterna lämnar utomstående observatörer helt förbluffade. Enligt dessa professorer, förenades först ett antal enkla kemiska ämnen och bildade ett protein – vilket är lika omöjligt som att ett antal slumpmässigt spridda bokstäver förenas för att bilda en dikt. Sedan ledde andra sammanträffanden till uppkomsten av andra proteiner.

Sedan förenades, av en tillfällighet, även dessa på ett organiserat sätt. Inte bara proteiner, utan även DNA, RNA, enzymer, hormoner och cellorganeller, som alla är mycket komplexa strukturer i cellen, råkade av en tillfällighet att växa fram och förenas. Som en följd av dessa miljarder tillfälligheter uppkom den första cellen. Den mirakulösa förmågan hos blinda tillfälligheter slutade inte där, eftersom dessa celler sedan, av en tillfällighet, började föröka sig. Enligt detta hävdande, organiserade en annan tillfällighet sedan dessa celler och producerade den första levande varelsen.

Enbart bildandet av ett öga hos en levande individ skulle ha krävt att miljarder "omöjliga händelser" skulle samordnas.

Även här kom den blinda processen som kallas tillfällighet in i ekvationen: först öppnades två hål av rätt storlek och på bästa möjliga plats i skallen, sedan råkade celler av en tillfällighet att befinna sig däri och började konstruera ögat.

Som vi har sett, samverkade tillfälligheter i vetskapen om vad de ville producera. Redan från början, visste "tillfälligheten” vad se, höra och andas var, trots att det inte fanns något enda exempel på sådant någonstans i världen vid den tidpunkten. Den (tillfälligheten) visade stor intelligens och medvetenhet och uppvisade en betydande framförhållning och konstruerade livet steg för steg. Detta är det totalt irrationella scenario till vilket dessa professorer, vetenskapsmän och forskare, vars namn är djupt respekterade och vars idéer är så inflytelserika, har ägnat sig. Även nu, med en barnslig envishet, utestänger de alla som vägrar att tro på sådana fabler, anklagande dem för att vara ovetenskapliga och trångsynta. Det finns egentligen ingen skillnad mellan detta och det trångsynta, fanatiska och okunniga medeltida mentalitet som straffade dem som påstod att jorden var inte platt.

Vad mer är, vissa av dessa människor påstår sig vara muslimer och tro på Allah. Sådana människor tycker att uttalanden som, "Allah skapade allt liv" är ovetenskapligt, men tror likaväl att det är vetenskapligt att istället säga "Det kom till i en omedveten process som består av miljarder mirakulösa tillfälligheter". Om du lade en snidad sten eller trä idol framför dessa människor och sade till dem: "Titta, denna idol skapade det här rummet och allt det" skulle de säga att det var heltokigt och vägra att tro på det. Men trots detta framhäver de nonsens som "Med enorm planering byggde den omedvetna process som kallas tillfällighet successivt upp denna värld och alla de miljarder underbara levande ting i den” och påstår att det är den största vetenskapliga förklaringen.

Kort sagt ser dessa människor tillfälligheten som en Gud, och hävdar att den är intelligent, medveten och kraftfull nog för att skapa levande varelser och alla känsliga balanser i universum. När de upplyses om att det var Allah, innehavare av den oändliga visdomen, som skapade alla levande varelser, vägrar dessa evolutionistiska professorer att acceptera detta faktum, och vidhåller att miljarder omedvetna, ointelligenta och kraftlösa tillfälligheter utan egen vilja faktiskt utgör en kreativ kraft.

Det faktum att utbildade, intelligenta och kunniga människor kan som grupp tro på det mest irrationella och ologiska hävdande i historien är, som om de är under en förtrollning, verkligen ett stort underverk. På samma mirakulösa sätt som Allah skapar något som cellen med sin extraordinära organisation och egenskaper är dessa människor lika mirakulöst blinda och saknar förståelse för inte kan se vad de har mitt framför näsan. Det är ett av Allahs underverk att evolutionister inte kan se fakta som även små barn kan se och misslyckas med att fatta dessa fakta oavsett hur många gånger de blir upplysta härom. Du kommer ofta att stöta på det miraklet när du läser den här boken. Vidare kommer du även att se att det förutom att vara en teori som har kollapsat helt inför vetenskapliga fakta, utgör darwinism är ett stort bedrägeri som är helt oförenligt med förnuft och logik, och som förringar dem som försvarar det.

DİPNOTLAR

1. David Jorafsky, Soviet Marxism, Natural Science, sid 12.

2 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top