Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
13 / total: 20

Kapitel 11: Ordning kan inte förklaras av tillfällighet.

I föregående kapitel har vi undersökt hur omöjlig den oavsiktliga uppkomsten av livet är. Låt oss återigen bortse från dessa omöjligheter för ett ögonblick. Låt oss anta att det, för flera miljoner år sedan, bildades en cell som hade förvärvat allt som behövdes för livet, och att det i vederbörlig ordning "vaknade till liv". Evolutionsteorin kollapsar återigen på denna punkt. För även om denna cell hade funnits ett tag, skulle det efter en tid ha dött, och efter sin död, skulle ingenting ha funnits kvar, och allt skulle ha återgått till punkten där det hade börjat. Detta beror på att den första levande cellen, som saknade genetisk information, inte skulle ha kunnat reproducera och starta en ny generation. Livet skulle ha slutat i och med cellens död.

Det genetiska systemet består inte enbart av DNA. Följande måste också finnas i samma miljö: enzymer för att läsa koden på DNA, Budbärar-RNA (på engelska: m-RNA det vill säga messenger-RNA) som produceras efter att ha läst dessa koder, en ribosom till vilken budbärar-RNA kommer att fästas i enlighet med denna kod, Överförar-RNA (på engelska: t-RNA det vill säga transfer-RNA) för att överföra aminosyror till ribosomen för användning i produktionen, och extremt komplexa enzymer för att utföra ett stort antal mellanliggande processer. En sådan miljö kan inte existera någonstans förutom i en helt isolerad och helt kontrollerad miljö såsom cellen, där alla viktiga råvaror och energiresurser finns.

Som ett resultat kan organiskt materia endast reproducera sig själv om det existerar som en fullt utvecklad cell med alla sina organeller och i en lämplig miljö där det kan överleva, utbyta material, och få energi från omgivningen. Detta innebär att den första cellen på jorden bildades "plötsligt" komplett med sin otroligt komplexa struktur.

Om nu en komplex struktur uppstod helt plötsligt, vad innebär det?

Låt oss ställa denna fråga med ett exempel. Låt oss likna cellen vid en högteknologisk bil med avseende på sin komplexitet. (I själva verket är cellen ett mycket mer komplext och utvecklat system än en bil med dess motor och all teknisk utrustning) Låt oss nu ställa följande fråga: Vad skulle du tro om du vandrade mitt i en djup skog och fann en helt ny bil bland träden? Skulle du tänka dig att olika element i skogen hade kommit samman av en slump under miljontals år och producerat ett sådant fordon? Alla delar i bilen är tillverkade av produkter såsom järn, koppar och gummi, råvarorna som alla finns på jorden, men skulle detta leda dig att tro att dessa material har syntetiserats "av en slump" och sedan sammanstrålade och tillverkade en sådan bil?

Det råder ingen tvekan om att alla med en sund själ skulle inse att bilen var en produkt av en intelligent design, med andra ord, en fabrik och undrar vad den gjorde där i mitten av skogen. Den plötsliga uppkomsten av en komplex struktur i komplett form, helt ur det blå, visar att detta är ett verk av en intelligent agent. Ett utomordentligt komplext system som cellen är utan tvekan skapat av en överlägsen vilja och visdom. Med andra ord, det uppkom som Allahs Skapelse.

Att tro att en ren slump kan producera perfekt design går långt bortom förnuftets gränser. Men varje förklaring kring livets ursprung som har framlagts av evolutionsteorin är sådan som alltså går bortom dessa gränser. En frispråkig auktoritet i denna fråga är den berömde franske zoologen Pierre-Paul Grasse, tidigare ordförande i den franska vetenskapsakademin. Grasse är en materialist, men han erkänner att den darwinistiska teorin inte kan förklara livet och framhåller en punkt om slumpens logik, som är ryggraden i darwinism:

Det passande skenet hos mutationer som tillåter för djur och växter för att tillgodose deras behov verkar svårt att tro. Men den darwinistiska teorin är ännu mer krävande: En enda planta, ett enda djur skulle kräva tusentals lyckosamma och lämpliga händelser. Således skulle mirakel ha blivit regel: händelser med en oändlig liten sannolikhet skulle inte undgå att inträffa ... Det finns ingen lag mot dagdrömmeri, men vetenskapen får inte hänge sig åt det.139

Grasse sammanfattar vad begreppet "tillfällighet" betyder för evolutionister: "... Slumpen blir en sorts försyn, som under täckmantel av ateism, inte är namngiven men dyrkas i hemlighet”.140

Det logiska misslyckandet hos evolutionister är ett resultat av deras förankring i begreppet slump. I Koranen kap 7 Al-A’raf vers 179, avslöjar Allah att de som dyrkar varelser andra än Allah saknar förståelse,

Vi har sänt skaror av osynliga väsen och människor till helvetet: de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de tanklösa, de likgiltiga.

Darwinistisk Formel!

varil, canlılığın kökeni varil, canlılığın kökeni

Även om evolutionister placerade alla ämnen som är nödvändiga för livet i en tunna och utsatte dem för vilka processer som helst, involverande alla vetenskapsmän på jorden i detta experiment och väntade i miljarder år skulle de aldrig kunna bilda något levande i tunnan – inte ens en enda cell som finns hos något levande.

Förutom alla tekniska bevis som vi har behandlat hittills, låt oss nu för en gångs skull, undersöka vilken sorts vidskepelse evolutionisterna har med ett exempel som är så enkelt att även barn kan förstå det:

Evolutionsteorin hävdar att livet bildades av en slump. Enligt detta påstående kom livlösa och omedvetna atomer samman för att bilda cellen och sedan på något sätt bildade de andra levande ting, inkluderande människan. Låt oss fundera över detta. När vi sammanför de element som utgör livets byggstenar såsom kol, fosfor, kväve och kalium, bildas bara en trave materia. Oavsett vilka behandlingar den genomgår, kan denna trave av atomer inte bilda ens en enda levande varelse. Om du så vill, låt oss formulera ett "experiment" på detta ämne och låt oss undersöka, på uppdrag av evolutionister, vad de egentligen hävdar utan att utropa det högt under benämningen "Darwins formel":

Låt evolutionister sätta mycket av den materia som finns närvarande i sammansättningen av levande varelser, såsom fosfor, kväve, kol, syre, järn och magnesium i stora fat. Låt dem dessutom lägga till all materia som inte finns under normala förhållanden i dessa tunnor, men som de tror behövs. Låt dem till denna blandning lägga till så många aminosyror, som inte har någon möjlighet att bildas under naturliga förhållanden, och så många proteiner, varav inte en enda på något sätt kan ha uppkommit av en slump, som de vill. Låt dem sedan utsätta dessa blandningar för så mycket värme och fukt som de vill. Låt dem röra om i dessa tunnor med vilken tekniskt utvecklad enhet de vill. Låt dem sätta de främsta forskarna bredvid dessa fat. Låt dessa experter vänta i tur och ordning bredvid dessa fat i miljarder, och även biljoner år. Låt dem vara fria att använda alla typer av villkor som de anser vara nödvändigt för bildandet av ett levande ting. Oavsett vad de gör, kan de, från dessa fat, inte producera en levande varelse, till exempel en professor som undersöker sin cell struktur under ett elektronmikroskop.

De kan inte producera giraffer, lejon, bin, kanariefåglar, hästar, delfiner, rosor, orkidéer, liljor, nejlikor, bananer, apelsiner, äpplen, dadlar, tomater, meloner, vattenmeloner, fikon, oliver, druvor, persikor, påfåglar, fasaner, mångfärgade fjärilar, eller miljontals andra levande varelser som dessa. I själva verket skulle man inte ens få fram en enda cell från någon av dessa ovannämnda organismer.

I korthet kan inte omedvetna atomer bilda en cell genom att sammanföras. De kan inte fatta ett nytt beslut och dela denna cell i två, sedan ta andra beslut och bilda professorerna som först uppfinner ett elektronmikroskop och sedan undersöka sin egen cellstruktur under mikroskopet. Materia kommer till liv endast genom Allahs överlägsna skapelse.

Evolutionär teori, som hävdar motsatsen, är en total bedräglighet, helt i strid mot förnuftet. Beaktande attäven en liten del av evolutionisternas hävdanden offentliggör denna verklighet, precis som i exemplet ovan.

Ögats och örats teknologi.

Ett annat ämne som förblir obesvarat av evolutionsteorin är den utmärkta kvaliteten på perceptionen i ögat och örat.

Innan vi går vidare till redogörelsen om ögat, låt oss kort svara på frågeställningen "hur vi ser". Ljusstrålar som kommer från ett föremål faller på ögats näthinna. Här blir dessa ljusstrålar, av celler, omvandlade till elektriska impulser och de når en liten fläck vid den bakre delen av hjärnan som kallas syncentrum. Dessa elektriska impulser uppfattas inom denna del av hjärnan som en bild efter en serie processer. Mot denna tekniska bakgrund, låt oss fundera lite.

göz, 3 boyutlu göz modeli  kamera, görüntü kulak, biyoloji  ses, muzik çalar
 

När vi jämför ögat och örat med kameror och apparater för ljudupptagning, ser vi att ögat och örat är mycket mer komplexa, funktionella, och perfekta än nämnda tekniska produkter.

Hjärnan är isolerad från ljus. Det betyder att insidan av hjärnan är helt mörk och ljus inte når den plats där hjärnan är belägen. Den plats som kallas syncentrum är en solid mörk plats dit inget ljus någonsin når, kanske är det den mörkaste plats du kan tänka dig. Men, du ser en lysande, ljus värld i detta totala mörker.

Bilden som bildas i ögat är så skarp och distinkt att även 1900-talets teknologi inte har kunnat uppnå det. Till exempel, titta på boken som du läser, dina händer med vilka du håller den, lyft sedan huvudet och se dig omkring. Har du någonsin sett en så skarp och tydlig bild som denna på någon annan plats? Även den mest utvecklade TV-skärmen som produceras av den största TV-tillverkaren i världen kan inte tillhandahålla en sådan skarp bild åt dig. Detta är en tredimensionell, färgad, och extremt skarp bild. I mer än 100 år har tusentals ingenjörer försökt att uppnå denna bildskärpa. Fabriker med jättestora lokaler etablerades, mycket forskning har gjorts, planer och design har gjorts för detta ändamål. Återigen, titta på en TV-skärm och boken du håller i dina händer. Du kommer att se att det finns en stor skillnad i skärpa och tydlighet. Dessutom visar TV-skärmen dig en tvådimensionell bild, medan du med ögonen tittar på ett tredimensionellt perspektiv med djup. När du tittar noga, ser du att det finns en oskärpa i tv-apparaten, finns det någon oskärpa i din vision? Naturligtvis inte.

Under många år har tio tusentals ingenjörer försökt att göra en tredimensionell TV och uppnå ögats syn kvalité. Även om de har gjort ett tredimensionellt TV-system, är det inte möjligt att titta på det utan att sätta på sig så kallade 3D glasögon och dessutom är det bara en konstgjord tredimensionell bild. Bakgrunden är suddig, förgrunden ser ut som ett pappersscenario. Det har aldrig varit möjligt att producera en skarp och tydlig bild som den i ögat. I både kameran och TV, blir det är en förlust av bildkvalitet.

Evolutionister hävdar att mekanismen för denna skärpa och tydlighet i bilden har skapats av en slump. Om någon sa att TV apparaten i ditt rum bildades som ett resultat av slumpen, att alla dess atomer råkade träffas och bilda denna enhet som producerar en bild, vad skulle du tro? Hur kan atomer göra vad tusentals människor inte kan?

Under nästan ett århundrade, har tiotusentals ingenjörer forskat och strävat i högteknologiska laboratorier och stora industriella komplex med hjälp av den mest avancerade tekniska utrustning, och de har inte kunnat göra något mer än detta.

3 boyutlu görüntü, 3 boyutlu gözlük

I årtionden har tusentals ingenjörer försökt att skapa ett tredimensionellt bildsystem med en hög kvalitet, med hjälp av speciella system och glasögon. Trots de extraordinära framsteg som har gjorts på den tekniska arenan, har de aldrig kunnat bilda en tredimensionell bild så tydlig som den som ögat kan uppfatta.

Om en anordning som producerar en mer primitiv bild än ögat inte kan ha bildats av en slump, är det helt uppenbart att ögat och den bild som ses av ögat inte heller kan ha bildats av en slump. Det krävs en mycket mer detaljerad och mirakulös plan och Skapelsen än den i TV apparaten. Planen och skapandet av bilden som är så distinkt och skarp som den vi ser med ögat tillhör Allah, som har makt över alla ting.

Samma situation gäller för örat. Ytterörat, öronmusslan, fångar upp de tillgängliga ljuden och riktar dem till mellanörat, mellanörat sänder de intensifierade ljudvibrationerna till innerörat som skickar dessa vibrationer till hjärnan genom att översätta dem till elektriska impulser. På motsvarande sätt som sker med ögat sker den slutliga bearbetningen – hörseln – i hjärnans hörselcentrum.

Situationen i örat motsvaras också av den som nämnts om ögat. Det vill säga, hjärnan är isolerad från ljud precis som den är från ljus: den släpper inte in ljud. Därför, oavsett hur bullrigt det är på utsidan, är insidan av hjärnan helt tyst. Ändå uppfattas de skarpaste ljudintrycken inne i hjärnan. I din hjärna, som är isolerad från ljud, lyssnar du på orkestersymfonier, och hör alla ljud i en stor folksamling. Men om ljudnivån i din hjärna mättes med exakt enhet i det ögonblicket, skulle man finna att en total tystnad råder där.

Låt oss igen jämföra den höga kvalitet och överlägsna teknik som finns i örat och hjärnan med den teknik som produceras av människor. På samma sätt som är fallet med bilder, har decennier av ansträngningar lagts ner på att försöka skapa och reproducera ljud som är trogen originalet. Resultaten av dessa ansträngningar är apparater för inspelning, hifi-system och system för ljudupptagning/avkänning av ljud. Trots all denna teknik och de tusentals ingenjörer och experter som har arbetat i denna strävan har ännu inget ljud har erhållits som har samma skärpa och klarhet det ljud som uppfattas av örat. Tänk på hifi system av högsta kvalitet som produceras av det största företaget i branschen. Även i dessa enheter förloras en del av ljudet när det spelas in, eller när du slår på din hifi hör du alltid ett väsande ljud innan musiken börjar. Men de ljud som är produkter av kroppens teknologi är extremt skarpa och klara. Ett mänskligt öra uppfattar inte ett ljud tillsammans med ett väsande ljud eller med atmosfäriska störningar som en hifi gör. Det uppfattar ljudet precis som det är, skarpt och tydligt. Så har det varit sedan människans skapelse.

I korthet är tekniken i vår kropp vida överlägsen den teknik som mänskligheten har kunnat producera, även, med hjälp av dess samlade information, erfarenheter och möjligheter. Ingen skulle säga att en hifi eller en kamera kom till genom slumpen. Hur kan man då hävda att den teknik som finns i den mänskliga kroppen, som är överlägsen tekniska uppfinningar, kunde ha kommit till stånd som en följd av en kedja tillfälligheter som kallas evolution?

Det är uppenbart att ögat, örat, och faktiskt alla andra delar av människokroppen är produkter av en mycket överlägsen skapelse. Dessa är kristallklara tecken på Allahs unika och oöverträffade skapelse, av Hans eviga kunskap och makt.

Anledningen till att vi särskilt nämner sinnena syn och hörsel här är oförmågan hos evolutionister att förstå så pass uppenbara bevis för skapelsen som dessa. Om du en dag skulle be en evolutionist att förklara för dig hur dessa utmärkta strukturer och tekniker blev möjliga i ögat och örat som en följd av slumpen, kommer du att se att han inte kommer att kunna ge dig vare sig ett rimligt eller ett logiskt svar. Även Darwin, i sitt brev till Asa Gray den 3 april 1860, skrev att tanken på ögat gjorde honom kall överallt, och han erkände evolutionisternas desperation inför det utmärkta Skapandet av levande varelser.141

Teorin om evolution är den mest potenta förtrollningen i världen.

Igenom hela denna bok har det förklarats att evolutionsteorin saknar vetenskapliga bevis och att det tvärtemot är så att vetenskapliga bevis från dessa grenar av vetenskapen som paleontologi, mikrobiologi och anatomi avslöjar att det är en konkursmässig teori. Det har betonats att evolutionen är oförenlig med vetenskapliga upptäckter, förnuft och logik.

Det måste klargöras att vem som helst som är fri från fördomar och påverkan av någon särskild ideologi, som endast använder sitt förnuft och sin logik, tydligt kommer att förstå att tilltron till evolutionsteorin, som för tankarna till de vidskepliga samhällen som saknar kunskap om vetenskap eller civilisation, är helt omöjligt.

Som förklarats ovan, tror de som tror på evolutionsteorin att några atomer och molekyler som kastas ner i ett stort karkunde producera tänkande, resonerande professorer, universitetsstudenter, vetenskapsmän som Einstein och Galileo, artister som Humphrey Bogart, Frank Sinatra och Pavarotti, samt antiloper, citronträd och nejlikor. Dessutom är forskarna och professorerna som tror på detta nonsens utbildade människor. Det är därför som det är ganska motiverat att tala om evolutionsteorin som "den mest potenta förtrollningen i historien”. Aldrig tidigare har någon annan trosuppfattning eller idé fråntagit människor deras förnuft, förvägrat dem att tänka intelligent och logiskt och dolt sanningen från dem som om de bar en ögonbindel. Detta är en ännu värre och otrolig blindhet än totem tillbedjan i vissa delar av Afrika, soldyrkan hos folk i Saba, stammen av profeten Abraham som dyrkar idolerna de egenhändigt hade tillverkat eller profeten Moses (fred vare med honom) folks dyrkande av guldkalven.

I själva verket är denna situation en brist på förnuft som påpekas av Allah i Koranen. Han avslöjar i många verser att vissa av människors sinnen kommer att tillslutas och att de kommer att vara oförmögna att se sanningen.

büyücü, evrim yalanı

På samma sätt som övertygelserna hos människor som dyrkade krokodiler nu verkar märkliga och otroliga, så är darwinisters övertygelse lika otrolig. Darwinister ser slumpen och livlösa, medvetslösa atomer som en kreativ kraft, och tillägnar den sin tro som om det vore en religion.

Några av dessa verser i Koranen är som följer:

Vi börjar med kapitel 2 Al Baqarah verser 6 och 7 som lyder

(6) MEN FÖR dem som framhärdar i att förneka sanningen är det likgiltigt om du varnar dem eller inte - de vill inte tro.

(7) Allah har förseglat deras hjärtan och deras öron och täckt över deras ögon; ett strängt straff väntar dem.

Och nämner även kapitel 7 Al-A’raf vers 179 Vi har sänt skaror av osynliga väsen och människor till helvetet: de har hjärtan som ingenting förstår, ögon som ingenting ser och öron som ingenting hör. De är som kreatur, nej, de är ännu vilsnare: de är de tanklösa, de likgiltiga.

Även det följande är av värde att notera ur kapitel 15 Al-Hidjr Ivers 14 kan vi läsa Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken], och i vers 15:

 skulle de säkerligen säga: "Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!"

Ord kan inte uttrycka hur häpnadsväckande det är att denna förtrollning skulle kunna hålla en så stor mängd människor i träldom, undanhålla folk från sanningen, och inte brytas i 150 år. Det är förståeligt att en eller ett fåtal personer kan tro på omöjliga scenarier och ologiska hävdanden fulla av dumhet. Men "trollkonst (=magi)" är den enda möjliga förklaringen till att människor från hela världen tror att omedvetna och livlösa atomer plötsligt bestämde sig för att träffas och bilda ett universum som fungerar med ett felfritt organisationssystem, disciplin, förnuft och medvetande, planeten Jorden med alla dess karaktäristika passar så perfekt för liv och levande varelser fulla av otaliga komplexa system.

I själva verket avslöjar Allah i Koranen i händelsen med profeten Moses (fred vare med honom) och Farao att vissa människor som stödjer ateistiska filosofier faktiskt påverkar andra genom trollkonst. När Farao fick höra om den sanna religionen, sa han till profeten Moses (fred vare med honom) att han skulle träffa sina egna trollkonstnärer. När profeten Moses (fred vare med honom) gjorde det, sade han till dem att de först skulle visa sina förmågor.

Verserna fortsätter i Koranens kapitel 7 Al-A’raf  vers 116: Han svarade: "Kasta ni!" Och när de kastade [sina stavar] förvände de synen på människorna och satte skräck i dem och gav prov på stor trolldomskonst

och vidare i samma kapitel med verserna 117 -119:

(117) [Då] ingav Vi Moses att kasta sin stav, och den slukade alla synvillor som [trollkarlarna] hade manat fram

(118) Och sanningen segrade och det blev uppenbart att [deras] trolldom inte var annat än konster och knep.

(119) Och så led [Farao och hans stormän] ett förödmjukande nederlag.

Som vi kan se från denna vers, när man insåg att det som dessa människor som först hade kastat en förtrollning över andra hade gjort endast var en illusion, förlorade de all trovärdighet. Även idag, om inte de som under inflytande av en liknande förtrollning tror på dessa löjliga påståenden under deras vetenskapliga förklädnad och spenderar sina liv med att försvara hävdandena överger dessa, kommer även de att förödmjukas när hela sanningen kommer fram, och förtrollningen bryts. I själva verket medgav Malcolm Muggeridge, som var en ateistisk filosof och förespråkare för evolution under cirka 60 år, men som senare insåg sanningen, att han var oroad över just det utsikten:

”Jag är själv övertygad om att evolutionsteorin, särskilt i den utsträckning som det har tillämpats, kommer att vara ett av de stora skämten i framtidens historieböcker, eftervärlden kommer att förundras över att en så pass tunn och tvivelaktig hypotes kan accepteras med den otroliga godtrogenhet som den har”.142

Den framtiden är inte långt bort: Tvärtom, kommer folk snart att se att "slumpen" är inte en gud, och kommer att se tillbaka på evolutionsteorin som det värsta bedrägeri och mest fruktansvärda förtrollningen i världen. Förtrollningen börjar redan att snabbt lyftas från människornas axlar över hela världen. Många av de människor som ser det sanna ansiktet hos evolutionsteorin undrar med häpnad hur det var att de någonsin lurades av den.

DİPNOTLAR

139. Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, 1977, sid 103

140. Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, sid 107

141. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason. Boston: Gambit, 1971, sid 101

142. Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, sid 43

13 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top