Om Evolutionens Bedrägeri

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
16 / total: 20

Kapitel 14: Media: Ett syrgas tält för evolutionsteorin.

Såsom vi hittills har undersökt vilar inte evolutionsteorin på någon vetenskaplig grund. Men de flesta människor runt om i världen är omedvetna om detta och antar att evolution är ett vetenskapligt faktum. Den största orsaken till detta vilseledande är den systematiska indoktrineringen och propaganda som bedrivs av media kring frågan om evolution. Av den anledningen måste vi också nämna de speciella egenskaper som finns i denna indoktrinering och propaganda.

När vi granskar västerländska medier, träffar vi ofta på nyheter som uppehåller sig vid evolutionsteorin. Ledande medieorganisationer, och välkända "respektabla" tidningar tar upp detta ämne emellanåt. När deras tillvägagångssätt undersöks, får man intrycket av att denna teori är ett absolut bevisat faktum som inte lämnar något utrymme för diskussioner.

EVOLUTIONISTISK PROPAGANDA

 focus, bilim teknik

Efter att ha övertagit ledarskapet av evolutionistisk propaganda spelar populära vetenskapliga tidskrifter en viktig roll i att uppmuntra allmänheten att acceptera evolutionsteorin.

 national geographic, dergi discovery, dergi archaeology, dergi

Vanliga människor som läser den här typen av nyheter börjar naturligtvis tro att evolutionsteorin är ett faktum som är lika säker som någon matematisk lag. Nyheter av detta slag som visas i de framstående mediernaplockas också upp av lokala medier. De skriver ut rubriker i stora typsnitt: "Enligt tidskriften Time har en ny fossil som fullbordar luckan i den fossila kedjan hittats", eller att Nature antyder ”att forskare har belyst de sista frågorna om evolutionsteorin”. Upphittande av "den sista felande länken i evolutionen kedjan" betyder ingenting eftersom det inte finns ett enda påstående om evolutionen som är bevisat. Allt som visas som bevis är falskt som vi har beskrivit i de föregående kapitlen. Förutom medierna, gäller samma sak för vetenskapliga resurser, uppslagsverk och böcker i biologi.

Kort sagt, både media och akademiska kretsar, som står till anti-religiösa centers förfogande, upprätthåller en helt evolutionistisk åskådning som de pålägger samhället. Detta är så effektivt infört att det med tiden har vänt evolutionen till en idé som aldrig får avvisas. Att förneka evolutionen anses vara i strid med vetenskap och att föraktande av grundläggande realiteter. Det är anledningen till att, trots så många brister som hittills avslöjats (särskilt sedan 1950-talet) och det faktum att dessa har erkänts av evolutionistiska forskarna själva, det idag är i det närmaste är omöjligt att hitta någon kritik av evolution i vetenskapliga kretsar eller i media.

Allmänt accepterade som de mest "respekterade" publicerade tidskrifter inom biologi och natur i väst, har tidningar som Scientific American, Nature, Focus, Discover, Science och National Geographic antagit evolutionsteorin som en officiell ideologi och försöker presentera denna teori som ett bevisat faktum.

Invirade lögner.

Evolutionister utnyttjar fördelen som ges till dem av mediernas "hjärntvättande" program. Många människor tror på evolutionen, så pass villkorslöst att de inte ens bryr sig om att fråga "hur" och "varför". Detta innebär att evolutionister kan paketera sina lögner på ett sätt som gör dem övertygande.

Till exempel, även i de mest "vetenskapliga" evolutionistiska böckerna förklaras med löjlig enkelhet "övergången från vatten till land", som är en av de största oredovisade uppgifterna inom evolutionsfenomenen. Enligt evolutionen, började livet i vattnet och de först utvecklade djuren var fiskar. Teorin säger att fisken en dag av någon anledning (mestadels anges perioder av torka vara orsaken) började kasta sig upp på land och den fisk som valde att leva på land, råkade har fötter istället för fenor, och lungor i stället för gälar.

EVOLUTIONISTERS FABEL OM VALEN

En av de underliga evolutionära fabler är den om "valens evolution" som publicerades i National Geographic, allmänt respekterad som en av världens mest vetenskapliga och seriösa publikationer:

Valens väg till suveräna storlek började tydligen för sextio miljoner år sedan när håriga och fyrfota däggdjur, på jakt efter mat eller trygghet tog steget ut i vattnet. Allteftersom eoner passerade ägde långsamma förändringar rum. Bakbenen försvann, frambenen förvandlades till simfötter, håret gav vika för en tjock smidig filt av späck, näsborrarna flyttades till huvudets ovansida, svansen breddades till stjärtparti, och i den flytande omgivningen blev kroppen enorm.1

Förutom det faktum att det inte finns en enda vetenskaplig grund för något av detta strider även sådan händelse mot principerna i naturen. Denna fabel publicerad i National Geographic är anmärkningsvärd som ett tecken på omfattningen av vilseledandena och sofism som finns i till synes seriösa evolutionistiska publikationer.

 

(*) Victor B. Scheffer, "Exploring the Lives of Whales", National Geographic, Cilt 50, Aralık 1976, s. 752.

De flesta evolutionistiska böcker förklarar inte "hur" i detta ämne. Även i de mest "vetenskapliga" källor döljer sig det absurda i detta påstående bakom meningar som "övergången från vatten till land uppnåddes".

Hur blev denna "övergång" uppnådd? Vi vet att fisk ur vatten inte kan leva mer än några minuter. Om vi ​​antar att den påstådda torkan inträffade och fisken tvingades att röra sig mot land, vad skulle ha hänt med fisken? Svaret är uppenbart. Alla fiskar som kommer upp ur vattnet skulle dö en och en efter ett par minuter. Även om denna process hade pågått under en period av tio miljoner år, skulle svaret fortfarande detsamma: fisken skulle dö en efter en. Anledningen härtill är att ett sådan komplext organ som en komplett lunga inte kan uppkomma genom en plötslig "olycka", det vill säga genom mutation, men en halv lunga, å andra sidan är till någon nytta alls.

Men detta är precis vad evolutionisterna hävdar. "övergång från vatten till land", "övergång från land till luft" och många fler påstådda stormsteg "förklaras" i dessa ologiska termer. När det gäller bildandet av riktigt komplexa organ såsom ögat och örat, föredrar evolutionister att inte säga någonting alls.

Det är lätt att påverka mannen på gatan med detta ”vetenskapliga” paket. Du ritar en inbillad bild som representerar övergången från vatten till land, du uppfinner latinska ord för djuret i vattnet, dess "ättling" på land, och "tillfälliga mellanliggande former" (som är ett inbillat djur), och sedan fabricerar du en genomtänkt lögn: "Eusthenopteron omvandlas först till Rhipitistian Crossoptergian, sedan Ichthyostega i en lång evolutionär process". Om dessa ord läggs ord i munnen på en vetenskapsman med tjocka glasögon och vit rock, skulle du lyckas övertyga många människor, eftersom de media som gör en insats för att befrämja evolution, skulle förmedla de goda nyheterna till världen med stor entusiasm.

DİPNOTLAR

181. Douglas Dewar, İnsan: Özel Yaratık, sid 103-104

16 / total 20
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Om Evolutionens Bedrägeri online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top