< <
1 / total: 13

Inledning

Charles Darwin

Charles Darwin

För ca 150 år sedan föreslog den brittiska naturforskaren Charles Darwin en teori som grundades på olika iakttagelser under de resor han gjorde, men teorin kunde inte stödjas av eventuella senare vetenskapliga rön. I huvudsak bestod Darwins teori om evolution av olika scenarier, antaganden och gissningar som han drömde om i sin egen fantasi.

Enligt hans evolutions scenario, sammanfördes livlösa ämnen genom slumpen och gav upphov till den första levande cellen. Det råder ingen tvekan om detta påstående var mycket felaktig och inte kunde bekräftas genom några vetenskapliga bevis eller fynd. Enligt samma myt, förvandlades denna encelliga livsform successivt - och återigen av en slump - till de första levande arterna av mikrober och, med andra ord, utvecklades. Enligt evolutionens feluppfattning, uppstod alla livsformer på jorden, från bakterier på upp till mänskliga varelser, som ett resultat av samma imaginära process.

microscope, single-lensed microscope

The single-lensed microscope that Darwin used reveals the limited and underdeveloped technological means of that era.

som ett resultat av samma imaginära process.

Grunden i Darwins påståenden är förvisso inte några vetenskapliga bevis eller fynd. Men eftersom den vetenskapliga förståelsen och de tekniska medel som fanns tillgängliga vid den tidpunkten var på en tämligen primitiv nivå, har den fullständiga omfattningen av det löjliga och orealistiska karaktären av hans påståenden inte förrän nu framträtt i dagens ljus. I ett sådant klimat, fick Darwins scenarier allmän acceptans av ett stort antal kretsar.

Grunden för Darwins evolutionsteori var materialism. Därför tog det inte lång tid förrän hans teori antogs av materialister. Eftersom materialistiska kretsar förnekade skapandet som faktum, grep de blint efter evolutionsteorin och förklarade även att den förmodligen var den vetenskapliga grunden för deras egna världsåsikter.

fossil, insect, evolution

One of the major findings that invalidates the theory of evolution is the fossil records, which reveal that the structures of living species remained unchanged for tens of millions of years. Pictured is an insect living in our day and its 50-million-year-old fossil. This species, which remains the same after 50 million years, refutes evolution.

Genom att utföra en hel del forskning och utredningar och genom att bygga upp konstgjorda miljöer i laboratorier, söktes resultat som skulle bekräfta Darwins teori. Men varje led i forskningen och varje ny upptäckt man fick fram, utgjorde enbart bevis som motbevisade evolution snarare än att bekräfta den. Vetenskap och teknik har gjort snabba framsteg sedan början av 1900-talet och motbevisade teorin om evolution. Alla vetenskapsgrenar som berördes av ämnet, som mikrobiologi, biomatematik, cellbiologi, biokemi, genetik, anatomi, fysiologi, antropologi och paleontologi, avslöjade otaliga bevis som helt undergrävde evolutionsteorin.

Den fossila dokumentationen är kanske det viktigaste beviset som raserar evolutionsteorins yrkanden. Fossil visar att livsformer på jorden aldrig har genomgått ens den minsta förändring och har aldrig utvecklats till varandra. Vid undersökning av den fossila dokumentationen ser vi att levande varelser är exakt likadana idag som de var för hundratals miljoner år sedan, med andra ord genomgick de aldrig evolution. Även under de äldsta perioderna uppkom livsformer plötsligt med alla sina komplexa strukturer och med perfekta och överlägsna funktioner precis som deras motsvarigheter gör idag.

Detta visar ett obestridligt faktum: levande organismer uppkom inte genom evolutionens imaginära processer. Allt levande som någonsin funnits på jorden skapades av Gud. Detta faktum av skapelsen avslöjas ännu en gång av de felfria spår som tidigare levande organismer har efterlämnat.

Denna bok ger dig inte bara information om vad fossil är, var och hur de återfinns utan även en närmare undersökning av olika fossila exemplar, som är flera miljoner år gamla, som fortfarande förkunnar "Vi genomgick aldrig evolution, vi har skapats". De fossil som diskuteras och illustreras i denna bok är bara några exempel på de hundratals miljoner exemplar som bevisar skapelsens faktum. Och även detta fåtal är tillräckligt för att bevisa att evolutionsteorin är en stor bluff och bedrägeri i vetenskapens historia.

Ferns, evolution theory, fossil salamander, fossil

Ferns have kept their same structure since the day they were created. Ferns that have remained the same for approximately 300 million years are one piece of evidence verifying the invalidity of the evolution theory.

 

A 125-millionyear-old salamander fossil and its today's counterpart.

 

 

1 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top