< <
5 / total: 13

2. Fossilexemplar Upptåckta I Nord Och Sydamerika. (3/5)

Fossilexemplar Upptäckta I Dominikanska Republiken

Dominican Republic map

Ett av de material som bildar fossil är bärnsten. Fossil bevarade i bärnsten är ett resultat av hartset som produceras av träd inkapslar en levande organism och bevarar vid exakt denna tidpunkt. Hartset är olösligt i vatten och stelnar mycket snabbt vid kontakt med luften. Därefter börjar processen för polymerisation (monomermolekyler som ingår kemiska reaktioner ger upphov till tredimensionella kedjor) och det genomskinliga hartset fortsätter att härdas under loppet av miljontals år. Den levande varelsen begravas i hartset är förblir därmed oförändrad från sitt ursprungliga skick miljoner år tidigare.

Över hela världen, finns det fler än 100 kända bärnstenbäddar. De äldsta kända bärnstenen har återfunnits från de libanesiska bergen och går tillbaka till kritaperioden (mellan 130 till 120 miljoner år sedan). Ny forskning har visat några nya bärnstensbäddar går tillbaka till mesozoikum. Dessa inkluderar jordansk bärnsten, med anor från mellan 80 till 75 miljoner år tillbaka, New Jersey bärnsten ungefär 80 miljoner år gammal, Cedar Lake bärnsten återigen mellan 80 till 75 miljoner år gamla, franska bärnsten omkring 70 miljoner år gamla och den pyreneiska bärnsten som går tillbaka 100 miljoner år. Majoriteten av fossil som har återfunnits från många andra bärnstensbäddar tillhör de Eocen och miocen perioderna (mellan 55 till 5 miljoner år sedan).

De flesta bärnstensfossil från Dominikanska republiken hör också till Eocen och miocene perioderna. I Dominikanska republiken finns det två huvudsakliga bärnstensbäddar. Den ena är en bergregion nordost om staden Santiago, den andra är gruvorna nära staden El Valle, nordost om staden Santo Domingo. Dominikansk bärnsten bildas från hartset från träd som hör till arten Hymenaea. En av dess viktigaste kännetecken är rikedomen av fossila arter i den. Utöver de tiotusentals insekter har även små grodor, ödlor och skorpioner blivit fossilerade i den Dominikanska bärnstenen.

amber beds, Norway amber beds, Norway

There are more than 100 amber beds around the world. One of them lies in Norway, where Baltic ambers are found.

Liksom alla andra fossiler uppvisar bärnstenfossil från Dominikanska republiken ett mycket betydande faktum: Den att levande organismer inte har genomgått någon förändring under miljontals år, med andra ord de genomgick aldrig evolution. Myggor alltid har funnits som myggor, myror som myror, bin som bin, trollsländor som trollsländor och spindlar som spindlar. Kort sagt har alla levande varelser haft exakt samma funktioner sedan det ögonblick de först kom till världen och har förblivit oförändrade. Levande varelser bevarade i bärnsten för miljoner år sedan är identiska med dagens exemplar. Detta utdelar ett dödligt slag mot evolutionsteorin och återigen visar detta Skapelsens faktum.

amber beds, Dominican Republic

Some amber beds in the Dominican Republic (small pictures)

 

planthopper, fossil

Planthopper (Ett Samlingsnamn För En Grupp Insekter) (Hemiptera)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Den 25miljonårig planthopper på bilden är identisk med dagens exemplar. Dessa insekter, som har förblivit oförändrade trots passagen av miljontals år, motbevisar teorin om evolutionen.

 

jumping spider, fossil

Jumping Spider (Salticidae)

JUMPING SPIDER (Salticidae)
Ålder: 25 miljoner år gammal
Storlek : 16 mm (0,6 tum) x 10 mm (0,3 tum)
Plats :: bergen nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Detta stycke bärnsten innehåller en hoppande spindel från familjen Salticidae. Dessa spindlar tar sitt namn från sättet som de har att hoppa på sitt byte, hoppande upp till 50 gånger sin egen längd. Förutom de fyra ögonen på huvudets framsida, har de också fyra små ögon med perfekt struktur i omedelbar närhet av dessa som de använder för att identifiera sitt byte.

Precis som sina nu levande motsvarigheter hade hoppande spindlar som levde för miljoner år sedan en komplett och felfri struktur. Och under miljontals år har ingen förändring skett i denna struktur. Den 25 miljoner år gamla bärnstenen, här illustrerad, är ett bevis på detta.

 

horseshoe crab beetles, fossil

Horseshoe Crab Beetle (Limulodidae)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : 11 mm (0,4 tum) x 9 mm (0,3 tum)
Plats : Berg nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Horseshoe crab beetle är en art som i allmänhet lever i närheten av myrstackar. Detta 25miljonårig fossil visar att dessa insekter inte utsattes för evolution. Det finns ingen skillnad mellan denna skalbagge från miljontals år sedan och dem som lever i dag.

 

scelionid wasp, fossil

Scelionid Wasp (En Geting) (Baeus Latrodecti) Wasp

Ålder : 25 miljoner år
Storlek : 17 mm (0,6 tum) x 10 mm (0,3 tum)
Plats : Berg nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Dessa getingar lever i allmänhet under nedfallna löv. De är kända för att parasitera många insekts arter och särskilt deras ägg. Den på bilden fossiliserades under flygning och skiljer sig inte från dagens exemplar.

Denna 25 miljoner år gamla getingen här bevarad i bärnsten visar att dessa insekter, liksom alla andra varelser, inte utvecklades.

 

assassin bugs, amber, fossil

Assassin Bug (Reduviidae)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : 18 mm (0,7 tum) lång, 14 mm (0,5 tum) tvärsöver
Plats : Berg nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Detta stycke bärnsten innehåller ett sällan sedd exemplar av en ”assassin bug”. Arter av ”Assassin bug” intar föda på ett sätt som kallas extern digerering. De avsöndrar ett sekret som överför bytets vävnader till vätska, varefter de intar denna lösning. Toxinet verkar snabbt och gör bytet kraftlös inom några få sekunder. Medan vissa ”assassin bug” arter aktivt söker sitt byte, ligger andra i försåt för dem. Färgerna på vingarna hos detta exemplar har varit väl bevarade.

Nutida ”assassin bug” arter har alla samma funktioner som de som levde för 25 miljoner år sedan. Det avbildade fossilet är ett av de bevis som visar att arter av ”assassin bug” aldrig har genomgått evolution utan bebehållit exakt samma egenskaper under miljontals år.

 

pseudoscorpions, fossil

Pseudoscorpion (Pseudoscorpionida)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : 17 mm (0,6 tum) lång, 11 mm (0,4 tum) tvärsöver
Plats : Berg nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Pseudoskorpioner är faktiskt spindeldjur som liknar skorpioner, men saknar skorpionens långa svans och gadd. De använder sina tänger för att fånga sitt byte. Pseudoskorpioner återfinns under nedfallna löv, eller under jord och stenar. Cirka 2000 olika pseudoskorpion arter är kända.

Det finns ingen skillnad mellan pseudoskorpioner som levde för 25 miljoner år sedan och exemplar som lever idag. Denna brist på anatomiska skillnader visar att dessa spindeldjur inte har utvecklats.

 

Winged ant, fossil

Bevingad Myra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Bevingade myror har två långa vingar 5 till 8 mm (1,9 till 3,1 tum) i längd. De bygger sina bon nära källor till mat och vatten. Dessa myror har förblivit oförändrade under miljontals år.

Den fossila myran i denna 25miljonårig bärnsten visar att dessa insekter har förblivit desamma under miljontals år, med andra ord har de inte genomgått evolution.

 

Fire beetles, millipedes, spiders, fossil

Fire Beetle (Pyrophorus), Tusenfoting Och En Spindel

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : 15 mm (0,5 tum) med 13 mm (0,5 tum)
Plats : Berg nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Denna insekt tillhör familjen Pyrochroidae och är allmänt känd som eldfluga eller flamfärgad skalbagge. Dess kantade antenner kan ses mycket tydligt i detta exemplar. Denna bit bärnsten innehåller också en fossiliserad tusenfoting och en spindel.

Eldflugor, tusenfotingar och spindlar har alla varit oförändrade i miljontals år, vilket visar att levande varelser inte utvecklades från varandra i etapper utan skapades på en gång med alla sina egenskaper.

 

parasitic wasp, humpbacked fly, fossil

Parasitic Wasp (Hymenoptera) Och En Humpbacked Fly (Phoridae)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Detta 25 miljonåriga fossil av en parasitic wasp och humpbacked fly utgör bevis för att, liksom alla andra levande varelser, dessa arter inte har utvecklats. Dessa insekter har varit likadana under miljontals år och har aldrig förändrats.

 

stingless bee, fossil

Gaddlös Bi (Meliponini)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Detta fossil av ett gaddlöst bi i bärnsten är identiskt med nutida exemplar.

 

Winged ants, gall gnat, fossil, evolution

Bevingade Myror Och Phytophaga Destructor, Gall Mygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Bevingade myror och Phytophaga destructor, som har överlevt oförändrade i 25 miljoner år raserar evolutionsteorins hävdanden.

 

spider, spider web, fossil

Spindel Och Spindelväv

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Liksom alla andra livsformer har spindlar överlevt i hundratals miljoner år utan att ändra sin struktur. Spindeln och spindelnät här bevarade i bärnsten är 25 miljoner år gamla. Identiska till nutida exemplar, berättar de för oss att de skapades och inte utvecklades.

 

barklice, fossil, fossils

Barklus

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Vi har otaliga fossila exemplar som tillhör tusentals insektsarter och alla fossil visar att de har haft samma egenskaper sedan de först uppkom och aldrig utvecklades. Ett av dessa fossil är en 25 miljoner år gammal bit bärnsten som visar att barklöss har varit oförändrade under miljontals år.

 

Barkbeetle, fossil

Barkborre

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Barkborre är en art som för 25 miljoner år sedan var desamma som de som idag. Dessa insekter, som har varit densamma under miljontals år, är ett exempel som visar att levande varelser inte utvecklades, utan har skapats.

 

fossil, horseshoe crab beetle, evolution

Horseshoe Crab Beetle (Limulodidae)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

All fossil dokumentation motbevisar Darwinisterna som hävdar att levande varelser successivt härstammade från varandra. Men fossil visar att levande varelser dök upp plötsligt med alla sina kompletta och felfri strukturer och att de aldrig har förändrats så länge de fanns. Detta tydliga bevis på Guds skapelse kan aldrig förklaras av evolutionister.

Ett av de exemplar som evolutionisterna inte kan förklara är fossilet av en ”Horseshoe crab beetle” i bärnsten, 25 miljoner år gammal. Denna ”Horseshoe crab beetle” förnekar evolutionen.

 

amber, winged ant, fossil

Bevingad Myra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Denna bärnsten innehåller fossilen av en bevingad myra. Det finns ingen skillnad mellan dagens bevingade myror och de som levde för miljontals år sedan, ett av de bevis som, liksom hos andra levande ting, visar att bevingade myror inte utvecklades.

 

spider, fossil

Spindel

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Nutida spindlar har alla funktioner som fanns hos de som levde för miljontals år sedan. En 25-miljoner-årig fossiliserad spindel i bärnsten är ett av bevisen för detta.

 

worker ant, fossil

Arbetsmyra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Myror tillhör de mest talrika arterna på jorden. Fossila fynd har visat att myror har varit oförändrade under miljontals år och aldrig har genomgått några förändringar, det vill säga de utvecklades aldrig. Det, avbildade, 25miljonårig fossilet av en arbetsmyra bekräftar detta faktum.

 

Winged ant, evolution, fossil

Bevingad Myra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det är ingen skillnad mellan 25miljonårig bevingade myror och exemplar som lever idag. Bevingade myror som har förblivit likadana trots passagen av miljontals år är några av bevisen för att evolutionen aldrig hänt.

 

caddis fly, fungus gnats, fossil, amber

Nattslända Och Mörkvingade Svampmyggor

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Bilden är en nattslända och Sciaridae i bärnsten. Dessa levande varelser har överlevt i miljontals år utan minsta förändring i deras strukturer. Det faktum att dessa insekter aldrig har förändrats är ett tecken på att de aldrig utvecklades.

 

winged termite, fossil

Bevingad Termit

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Denna 25 miljonåriga bit av bärnsten på bilden innehåller fossilet av en bevingad termit. Dessa varelser har haft samma felfria system under miljontals år och inte den minsta förändringen har skett i deras strukturer.

 

Insects, Hemiptera, fossil, evolution

True Bug

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Insekter av släktet Hemiptera, av vilka det finns mer än 48000 arter, uppträder plötsligt i fossila fynd och överlevde oförändrade under miljontals år. Liksom alla andra insektsarter motbevisar dessa insekter evolution.

 

spider, theory of evolution

Spindel Och Spindleväv

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

En fossiliserad spindel och dess väv kan ses i denna bärnsten. Den 25 miljonåriga spindeln och spindelns väv är identiska med moderna spindlar och spindelväv vilket helt upphäver evolutionsteorin.

 

Winged ants, fossil, theory of evolution

Bevingade Myror

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Bevingade myror som har förblivit oförändrade under 25 miljoner år och är bland de fossila exemplar som visar att evolutionsteorin är ogiltig. Evolutionister har ingen vetenskaplig metod för att redogöra för att levande varelser inte har förändrats under miljontals år.

 

winged termite, amber, fossil

Bevingad Termit

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Insektsarter som inte har genomgått några förändringar under miljontals år utgör en stor återvändsgränd för teorin om evolutionen. Arter som alltid visas med samma strukturer i den fossila dokumentationen utgör bevis för att levande varelser aldrig genomgick evolution. Den avbildade bevingade termiten i bärnstenen är 25 miljoner år gammal och den är inte annorlunda än sina motsvarigheter som lever idag.

 

grasshoppers, grasshopper, fossil

Gräshoppa

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Exemplar av fossiliserade gräshoppor är identiska med de som lever i dag. Det faktum att gräshoppor som levde för 25 miljoner år sedan var identiska med dagens exemplar visar att evolutionen aldrig har ägt rum.

 

 scelionid wasp, leafhopper, fossil

Scelionid Wasp (En Geting) (Baeus Latrodecti), Leafhopper (Cicadellidae)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Fossiliserade visas här en ”scelionid wasp” och en ”leafhopper” i 25 miljoner årig bärnsten. ”Scelionid wasp” och ”leafhopper” har förblivit oförändrade under miljontals år och motbevisar därmed evolutionen.

 

pinhole borer beetle, fossil

Vedborre (Platypus Cylindrus)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Evolutionister kan inte peka på ett enda fossil som visar att skalbaggar utvecklades men tiotusentals fossil visar att de inte gjorde det. Liksom andra levande varelser, dök insekter upp plötsligt och med alla sina egenskaper och förblev oförändrade under hundratals miljoner år. En av de upptäckter som bevisar detta är denna 25 miljonåriga vedborre skalbagge fossiliserad i bärnsten.

 

theory of evolution, fossil, springtail, parasitic wasp

Parasitic Wasp (Hymenoptera) Och Hoppstjärt (Collembola)

Ålder: 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Evolutionsteorin har lidit ett stort nederlag inför fossila upptäckter. Exempel på detta är getingen och hoppstjärt här avbildade i denna 25 miljonåriga bärnsten. Utan skillnader från nu levande exemplar pekar dessa uråldriga leddjur på skapelsens faktum.

 

Pteromalid, wasp, amber, fossil

Pteromalid Wasp (En Geting) (Pteromalus Puparum)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

”Pteromalid wasp” är art av getingar som har varit oförändrade i miljontals år, med andra ord utvecklades de aldrig. Detta obestridligt vetenskapliga faktum avslöjas av fossil. Ett exempel är den fossiliserade getingen i denna avbildade 25miljonårig bärnsten.

 

Rove beetles, rove beetle, fossil

Vivel (Coleptera)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Viveln tillhör Coleoptera. Vid sidan av viveln har en annan liten skalbagge har blivit fossilserade i bärnstenen Vivlar har förblivit oförändrade under 25 miljoner år vilket motsäger evolutionisters hävdanden.

 

 winged ant, fossil

Bevingad Myra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 13 mm (0,5 tum) lång, 7 mm (0,2 tum) tvärsöver
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Manliga bevingade myror, eller drönare, sänds ut från kolonierna för att para sig med drottningar. Det finns ingen skillnad mellan denna 25miljonårig bevingade myra fossiliserad i bärnsten och nutida bevingade myror.

 

gall gnat, evolution, winged ant, fossil

Bevingad Myra Och Phytophaga Destructor

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Detta exemplar av phytophaga destructor är en art av fluga som är mindre än en mygga. Den fossil av phytophaga destructor här på bilden är 25 miljoner år gammal. Det finns också en fossiliserad bevingad myra vid sidan om den. Bevingade myror och phytophaga destructor som har förblivit oförändrade under miljontals år är bland de bevis som påvisar att evolutionen aldrig hänt.

 

craneflies, cranefly, fossil, amber

Harkrank (Tipulodea)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det finns ingen skillnad mellan dagens harkrankar och de som levde för 25 miljoner år sedan. Den fossiliserade exemplaret i bärnsten här avbildad är en indikation på detta.

 

humpbacked  flies, humpbacked fly, fossil

Humpbacked Fly (Phoridae)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Humpbacked fly är en mycket liten art som liknar bananflugor. Alla fossila exemplar visar att humpbacked fly alltid har funnits i sin nuvarande form. Denna humpbacked fly i 25 miljonåriga bärnsten återigen bekräftar detta faktum.

 

biting midge, fossil

Bitande Mygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det finns ingen skillnad mellan dagens bitande mygga och denna fossiliserade bitande mygga som levde för miljontals år sedan.

 

dark-winged fungus gnat, fossil

Mörkvingad Svampmygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Denna mörkvingade svampmygga 25 miljoner år gammal och trotsar evolutionisters anspråk.

 

insects, spiders, fossil, scavenger fly

Spindelväv Och Liten Svart Scavenger Fly

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Ett resultat som visar att insekter har varit oförändrade under miljontals år är denna 25 miljonåriga fossiliserade scavenger fly. En spindelväv blev fossiliserad i samma ögonblick som insekten. På motsvarande sätt som spindlar som levde för miljontals år sedan uppvisar deras väv exakt samma strukturer.

 

springtails, fossil

Hoppstjärt

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det finns ingen skillnad mellan hoppstjärtar som levde 25 miljoner år sedan och de som lever idag.

 

Humpbacked flies, Humpbacked fly, fossil

Humpbacked Fly (Phoridae)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Precis som fiskar alltid varit fiskar har reptiler alltid varit reptiler och fåglar alltid har varit fåglar och insekter alltid har funnits som insekter. Humpbacked fly som har förblivit densamma under 25 miljoner år understryker återigen detta faktum.

 

worker ant, amber, earwig, fossil

Tvestjärt Och Arbetsmyra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

I denna bärnsten har en arbetsmyra blivit fossiliserad bredvid en tvestjärt. Tvestjärtar är det allmänna namnet på insekter av ordningen Dermaptera. Ungefär 1800 arter från 10 olika familjer har identifierats. Det mest slående i alla fossila exemplar är att, i likhet med andra levande ting, har det inte skett någon förändring i deras struktur. Tvestjärtar har förblivit oförändrade under miljontals år och utgör ett av bevisen som motbevisar evolution.

 

planthopper nymphs, fossil

Nymf Av Planthopper (Hemiptera)

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

På samma sätt som vuxna planthopper har även planthopper nymfer bibehållit exakt samma egenskaper under miljontals år. Detta 25miljonårig fossila exemplar på bilden visar att dagens larver är identiska med de som levde i det förflutna.

 

fly, amber, fossil

Fluga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Flugor alltid har funnits som flugor och härstammar inte från någon annan livsform och har inte genomgått något intermediärt steg. Ett av bevisen på detta är det avbildade fossilet i denna 25 miljonåriga bärnsten.

 

minute black scavenger fly, fossil

Liten Svart Scavenger Fly

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Alla kända arter av flugor har haft exakt samma struktur genom hela historien. Den fossila dokumentationen visar att, som alla andra levande varelser, flugor skapades av Gud.

 

snout beetle, pinhole borer beetle, fossil

Snytbagge, Pinhole Borer Beetle

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det finns ingen skillnad mellan snytbaggar och pinhole borer bettle som levde för 25 miljoner år sedan och nutida exemplar. Detta är bevis på att evolution aldrig har ägt rum.

 

moth flies, moth fly, fossil

Moth Fly

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Dessa flugor, så benämnda på grund av sin likhet med nattfjärilar, har förblivit oförändrade under miljontals år. Detta fossil i 25 miljoner år gammal bärnsten visar att de som levde för miljontals år sedan är identiska med nutida moth flugor.

 

cricket, Hemiptera, insects, fossil

Syrsa, True Bugs

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

På bilden finns olika insekter av ordningen Hemiptera tillsammans med en syrsa, allt förstenat i bärnsten. Det finns ingen skillnad mellan syrsor som levde för miljontals år sedan och de som lever idag.

 

 Gall gnats, fossil, theory of evolution

Gall Mygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Gall gnat som inte har förändrats under miljontals år, är bevis som ogiltigförklarar evolutionsteorin. Detta fossiliserade gall gnat i bärnsten är 25 miljoner år gammalt.

 

midge, gall gnat, fossil

Bitande Mygg, Gall Mygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Dessa 25 miljonåriga midge och gall gnat, identiska med nu levande exemplar är bland de bevisen på att levande varelser aldrig genomgick evolution.

 

fungus gnat, fossil

Svampmygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Bilden är en svampmygga bevarad i bärnsten. Dessa insekter har varit oförändrade under miljontals år. Det faktum att det inte har skett någon förändring i deras strukturer under så lång tid är en situation som aldrig kan förklaras av evolutionister.

 

Pinhole borer beetles, Pinhole borer beetle, fossil

Pinhole Borer Beetle

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Pinhole borer beetle som lever idag har exakt samma system och struktur som de som levde för miljoner år sedan. Det faktum att 25 miljonåriga pinhole borer bettle var identiska med dem som bor i dag bevisar detta.

 

scavenger fly, fossil

Liten Svart Scavenger Fly

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Denna fossiliserade scavenger fly i bärnsten är 25 miljoner år gammal. Scavenger fly, som har förblivit desamma trots passagen av miljontals år, dömer evolutionister till tystnad.

 

fossil, woodgnat, amber

Woodgnat

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 29 mm (1,1 tum) lång, 27 mm (1 tum) tvärsöver
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Ett av de exempel som ogiltigförklarar Darwinisters hävdanden är denna fossiliserade woodgnat i 25 miljoner årig bärnsten. Woodgnat har förblivit oförändrade i miljontals år vilket visar att de aldrig genomgick evolution.

 

psocids, fossil

Psocid

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 13 mm (0,5 tum) x 12 mm (0,4 tum), integration: 2 mm (0,08 in)
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Det är ingen skillnad mellan dagens psocid och de som levde för 25 miljoner år sedan. Psocid som har förblivit oförändrade i 25 miljoner år kullkastar alla evolutionära hävdanden.

 

mayfly, fossil

Dagslända

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 25 mm (0,9 tum) x 16 mm (0,6 tum)
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Det finns mer än 2500 kända arter av dagslända. Dessa insekter, med sina mycket korta vuxna livslängd, har bevarat sina strukturer oförändrade i miljontals år. Den avbildade dagsländan i den bärnstenen är 25 miljoner år gammal. Alla varelser som har varit oförändrade under 25 miljoner år säger oss att de inte har utvecklas, utan har skapats.

 

weevil, fossils

Vivel

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 12 mm (0,4 tum) x 10 mm (0,3 tum)
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Vivlar, som är en del av familjen Curculionoidea med sina över 60000 arter, är insekter som skadar grödor. Miljonåriga fossil av vivel visar att det inte har skett någon förändring i dessa varelsers strukturer så länge de har funnits, vilket innebär att de aldrig utsattes för evolution.

 

fossil, moth fly

Moth Fly

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 10 mm (0,3 tum) lång och 8 mm (0,3 tum) tvärsöver
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Det finns ingen skillnad mellan denna 25miljonårig fossiliserade moth fly och de som lever idag. Detta exemplar i bärnsten illustrerar detta faktum.

 

cricket, crane fly, fossil

Syrsa Och Harkrank

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 11 mm (0,4 tum) lång och 8 mm (0,3 tum) tvärsöver
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Syrsan och harkranken blev fossiliserade vid exakt samma tidpunkt. Som ni ser har dessa arter förblivit oförändrade under 25 miljoner år. Detta faktum tyder på att levande varelser aldrig genomgick evolution, utan skapades.

 

fossil, weevil

Vivel

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Vivlar har varit oförändrade i miljontals år och visar att evolutionen aldrig ägt rum. Ett av de exemplar som visar detta är denna avbildade 25miljonårig fossila vivel.

 

nymphal isopod, fossil

Nymphal Isopod

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

På samma sätt som det inte finns någon skillnad mellan nutida isopod och de som levde för 25 miljoner år sedan finns det inte heller någon skillnad hos deras larver.

 

plant, fossil, insects

Jumping Plant Lice

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Dessa insekter livnär sig på växtsaft och de rör sig genom att hoppa. De har förblivit oförändrade under miljontals år, vilket framgår av detta 25miljonårig fossil i bärnsten. Det är ingen skillnad mellan insekten som begravdes i bärnsten och nutida exemplar.

 

ant, ants, fossil, theory of  evolution

Myra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Myror, som har överlevt oförändrade i miljontals år, är ett av de bevis som ogiltigförklarar evolutionsteorin.

 

carpenter ant, carpenter ant, fossil

Carpenter Ant

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det är ingen skillnad mellan exemplar av denna art som levde för miljontals år sedan och de som lever idag. Denna frånvaro av eventuella skillnader förnekar alla evolutionistära påståenden om att levande varelser utvecklades i etapper.

 

evolution, fossil, sow bug

Sow Bug

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Detta 25miljonårig fossil av sugga bugg i bärnsten visar att de har varit oförändrade under miljontals år, med andra ord att de aldrig genomgick evolution.

 

evolution, amber, Bark beetle, mite, fossil

Kvalster Och Barkborre

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Denna bärnsten innehåller ett fossil av barkborren med kvalster på ryggen. Barkborrar och kvalster har inte genomgått några förändringar, trots passagen av miljontals år. Dessa livsformer som har förblivit oförändrade i 25 miljoner år ogiltigförklarar evolution.

 

rove beetle, fossil

Rove Beetle

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det finns ingen skillnad mellan rove beetle som levde för 25 miljoner år sedan och de som lever idag. Rove beetle som har förblivit oförändrade under miljontals år vilket är ett av bevisen för att evolutionen aldrig har ägt rum.

 

assassin bug, fossil

Assassin Bug

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

På samma sätt som med alla andra levande varelser, har assassin bug alltid funnits som assassin bug buggar. I motsats till darwinistiska anspråk härstammar de inte från någon annan livsform och aldrig genomgick mellanliggande steg. 25 miljoner år gamla fossil av assassin bug bevisar detta faktum.

 

ant lion, amber, fossil

Ant Lion

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Ant lion är en bevingad insektsart som liknar trollsländan. Bilden visar ett fossiliserat ant lion bärnsten och är 25 miljoner år gammalt och den är identisk med dagens exemplar.

 

caterpillar, caterpillars, fossil

Larv

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Liksom andra fossil, visar de i bärnsten att levande varelser inte härstammar gradvis från varandra utan att de hade exakt samma egenskaper under hela den tidsperiod som de existerade. Det som ett sådant fossil visar är att larver alltid har funnits som larver och aldrig genomgick evolution.

 

 winged termite, fossil

Bevingad Termit

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : 19 mm (0,7 tum) lång, 13 mm (0,5 tum) tvärsöver
Plats : nära Santiago, Dominikanska Republiken
Period : Oligocen

Bilden visar en 25 miljoner år gammal bevingad termit fossiliserad i bärnsten. Dessa varelser som har bevarat sina strukturer oförändrade, trots de mellanliggande 25 miljoner åren, visar att evolutionen inte är sann och att Guds sublima skapelse är ett uppenbart faktum.

 

theory of evolution, fossil, fungus gnat

Svampmygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Fossilet på bilden som visar att det inte har skett någon förändring i denna livsforms struktur under miljontals år motbevisar även evolutionsteorins anspråk.


 

dance fly, fossil

Dance Fly

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Ett bevis på att dance fly alltid har funnits som dance fly är detta 25 miljonåriga fossil. Dance fly som levde för miljontals år sedan är identiska med dem som lever i dag.

 

cockroaches, cockroach, fossil

Kackerlacka

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Fossila fynd visar att kackerlackor inte har genomgått några förändringar under hundratals miljoner år. Kackerlackan i detta avbildade bärnsten är 25 miljoner år gammal. Den fossila dokumentationen visar att kackerlackor inte har utvecklats, utan har skapats.

 

wasp, amber, fossil

Geting

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

En geting blev fossiliserad i bärnsten. 25 miljoner år gammal är det ett viktigt exemplar som förnekar påståenden av evolution.

 

mosquitos, mosquito, fossil

Mygga

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

En av de tiotusentals fossil som visar att myggor alltid har varit myggor är det här avbildade 25miljonårig fossilet. Insekter som har varit oförändrade under miljontals år visar att Darwinisters hävdanden är falska.

 

evolution, wasp, amber, fossil

Braconid Wasp

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Storlek : 6,3 cm (2,5 tum) x 3,8 cm (1,5 tum) x 1,2 cm (0,5 tum)
Period : Oligocen

Denna parasitära geting i bärnsten är 25 miljoner år gammal och det finns ingen skillnad mellan den och nu levande exemplar. Detta är viktigt bevis för att evolutionen är ogiltig.

 

fossil, assassin bug

Assassin Bug

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Den fossila assassin bug i bärnsten är 25 miljoner år gammal. Detta fossil, inte olik exemplar som lever idag, säger oss att levande varelser aldrig genomgick evolution.

 

insect, plant, fossil

Anthocorid Bug

Ålder : 25 miljoner år
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Denna insekt arter lever i allmänhet på blommor eller på undersidan av bladen. Det lägger sina ägg inuti växtvävnaden. Det finns ingen skillnad mellan denna insekt som levde för miljontals år sedan och de som lever i dag.

 

earwig, fossil

Tvestjärt

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Det finns miljontals fossil som bokstavligen tystar darwinismen. Ett av de fossil som lämnar Darwinister fullständigt hjälplösa är en tvestjärt i 25-miljoner-årig bärnsten. På samma sätt som med alla andra fossila fynd, visar denna fossil att evolutionen är ogiltig.

 

 Queen ants,  Queen ant, fossil, worker ants

Drottningmyra

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Drottningmyror lägger grunden till myrkolonier och därefter är en av arbetsmyrornas uppgifter att skydda drottningen och hennes ägg. Den 25 miljonårig drottningmyran på bilden är ett bevis på att myror har förblivit desamma under miljontals år. Detta visar att evolutionen aldrig ägde rum och att alla levande varelser skapades av den allsmäktige Gud.

 

termites, termite, fossil, amber

Bevingad Termit

Ålder : 25 miljoner år gammal
Plats : Dominikanska republiken
Period : Oligocen

Även om termiter liknar myror besitter de faktiskt mycket annorlunda egenskaper och förmågor. Termiter har levt i kolonier under miljontals år och har överlevt fram till nutiden med all sina strukturer helt oförändrade. Fossil av termiter som är 250 miljoner år gamla är ett av bevisen för detta. Alla termiter som någonsin har levt under de mellanliggande miljontals åren har varit identiska med de som lever idag. Precis som arbetstermiter som levde för 250 miljoner år sedan uppvisar de som lever idag ett altruistiskt beteende, matar larver, soldater och drottningar och bygger bon som är flera meter höga trots att de är blinda. Egenskaperna hos dagens termiter gäller, undantagslöst, även alla termiter som någonsin levt. Termit fossilet i bärnsten på bilden är 25 miljoner år gammalt.

 

5 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top