< <
6 / total: 13

2. Fossilexemplar Upptåckta I Nord Och Sydamerika. (4/5)

Fossilexemplar Upptäckta I Brasilien

Brazil map

Brasiliens geologiska struktur uppvisar likheter med den sydamerikanska platån. Mer än hälften av landets klippformationer bildades under den prekambriska perioden (4,6 miljarder till 543 miljoner år sedan). Brasiliens lägre skikt består av metamorfa och vulkaniska bergarter, med ett skikt av sedimentära bergarter ovanpå: Vissa sedimentära berglager går tillbaka till prekambrium, medan andra bildades senare.

En stor del av de prekambriska mikrofossilzonerna (som tillhör mikroskopiska organismer) har identifierats från stenar i Sao Francisco regionen. Två andra stora fossila fält i Brasilien är Santana och Crato formationerna.

I Santana Formation, som ligger i Araripe sänkan, går majoriteten av fossil tillbaka till kritaperioden (146 till 65 miljoner år sedan). En viktig egenskap hos Santana formationen är att den innehåller väl bevarade fossila exemplar av fler än 25 fiskarter. Santana formationens fossil inkluderar också olika reptiler, groddjur, ryggradslösa djur och växter.

 

Araripe region

(small picture) During researches made in the Araripe region, well-preserved fossils of more than 25 fish species were uncovered. One of the important fossil areas in the Araripe region is in Ceara.

Fram tills nyligen betraktades Crato formationen som en del av Santana formationen. Emellertid har dock forskningen inom detta område påvisat strata som innehåller fossila insekter som levde under de allra tidigaste tidsperioderna. Denna insektsfauna har lett till att Crato betraktas en distinkt självständig formation. Utöver insektsfaunan har fossila spindlar, skorpioner, krabbor och många växtarter återfunnits från denna fossila bädd.

Limestone, Crato, Formation, Nova Olinda

a) Numerous fossils found in Santana reveal that today's living creatures have not undergone evolution.
b) The Nova Olinda quarry, where many fossils were uncovered.
c) Limestone containing fossil specimens, unearthed from the Crato Formation.

Fossil, hundratals miljoner år gamla, som utvunnits ur fossila bäddar i Brasilien visar ännu en gång att det inte finns någon vetenskaplig grund för påståendet att levande varelser utvecklades gradvis från en gemensam förfader. Fossilen förnekar tanken att levande ting utvecklats och bekräftar skapandet.

 

bush cricket, fossil

Bush Cricket

Ålder : 128 miljoner år gamla
Storlek : Med vingar, 15 mm (0,5 tum) totalt, matris: 110 mm (4,3 tum) x 100 mm. (3,9 tum)
Plats : Ceara, Brasilien
Formation: Santana formationen
Period : Krita

Bush cricket, som hör till familjen Tettigoniidae, har mer än 225 arter enbart i Nordamerika. Men de flesta av dessa skalbaggar lever i tropiska regioner.

Bush cricket har förblivit oförändrade under miljontals år. Dess fossil, som visas på bilden, är ett bevis på denna sanning.

 

fossil, cockroach

Kackerlacka

Ålder : 108 - 92 miljoner år gamla
Storlek : Vingbredd 23 mm (0,9 tum), matris: 128 mm (5 tum) x 128 mm (5 tum)
Plats : Nova Olinda Område, Ceará, Brasilien
Formation: Crato formationen
Period : Krita

Brasiliens Araripe sänka är hem för en fantastisk samling av utsökt detaljerat Tidiga Krita fossil har några av dessa har bevarats i tre dimensioner. Den pronotum (huvud skärmen) och Ådringen av vingarna i denna kackerlacka kan undersökas i detalj.

Detta fossil, är typisk för de kackerlackor levande 108 till 92 miljoner år sedan, är det samma som dem levande i dag, vilket visar att evolutionsteorin är ogiltig.

 

fossil, fly

Fluga

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : Längd 1,9 cm (0,75 tum); matris: 90 mm (3,5 tum) tvärsöver och 5 mm (0,2 tum) tjock
Plats : Araripe Basin, Brasilien, Sydamerika
Formation: Nova Olinda område, Crato formationen
Period : Krita

Den fossila dokumentationen visar att bevingade insekter uppträdde samtidigt med de vinglösa insekterna, både samtidigt. Denna händelse ogiltigförklarar påståendet att vinglösa insekter med tiden utvecklade sina vingar och så småningom förvandlades till flygande arter. Den fossiliserade flugan som visas på denna bild är bara en av de förhistoriska upptäckterna som motbevisar evolutionister.

 

evolution, fossil, cockroach

Kackerlacka

Ålder : 146 till 65 miljoner år gammal
Storlek : 8,8 cm (3,5 tum) med 9,1 cm (3,6 tum)
Formation: Santana formationen
Plats : Serra De Araripe, Brasilien
Period : Krita

Den 146 till 65 miljoner årige kackerlackan på bilden är identisk med sina nu levande motsvarigheter. Kackerlackor har uppvisat samma strukturella drag i miljontals år, vilket bevisar att evolutionen aldrig har ägt rum.

 

grasshopper, fossil

Gräshoppa

Ålder : 108 - 92 miljoner år gamla
Storlek : 30 mm (1,1 tum) totalt, 75 mm (2,9 tum) med antenner, matris: 110 mm (4,3 tum) x 100 mm (3,9 tum)
Plats : Nova Olinda Område, Ceará, Brasilien
Formation: Crato formationen
Period : Krita

Denna, mellan 108 till 92 miljonåriga, gräshoppa på bilden är bevis för att gräshoppor alltid har funnits som gräshoppor. Oförändrad under miljontals år visar oss gräshoppor att de skapades, inte utvecklades.

 

fossil, Chrysopa

Lacewing (Chrysopa)

Ålder : 125 miljoner år gammal
Plats : Brasilien
Formation: Santana formationen
Period : Krita

Insekter, en stor mängd arter återfinns i den fossila dokumentationen, har ingen gemensam förfader såsom evolutionister vidhåller. Varje art uppträder i den fossila dokumentationen plötsligt och med sina egna unika egenskaper och förändras aldrig så länge det överlever. Det 125 miljoner år gamla fossilet på bilden är ett av bevisen för detta. Det är omöjligt att ansluta sig till det darwinistiska scenariot inför dessa bevis.

 

scorpion, fossils

Skorpion

Ålder : 110 miljoner år gammal
Storlek : 26 mm (1 tum)
Plats : Araripe, Brasilien
Formation: Santana formationen
Period : Krita

Ett av de äldsta kända fossiler av skorpioner är 320 miljoner år gammalt. Detta exemplar, här avbildat är 110 miljoner år gammalt. Skorpioner som levde för 320 miljoner år sedan, för 110 miljoner år sedan och som lever idag är exakt likadana. Oförändrade under så många miljoner år utgör skorpioner fast bevis på skapelsen.

 

cockroaches, theory of evolution, fossils

Kackerlacka

Ålder : 108 - 92 miljoner år gamla
Storlek : Insekt: 25 mm (0,9 tum), matris: 90 mm (3,5 tum) x 113 mm (4,4 tum)
Plats : Nova Olinda område, Ceará, Brasilien
Formation: Crato formationen
Period : Krita

Ett av de fossil, av kackerlackor, som visar att teorin om evolutionen är inbillad är det här avbildade, 108 till 92 miljoner år gammalt och inte annorlunda från nu levande exemplar.

 

fossil, cockroaches, theory of evolution, fossils

Kackerlacka

Ålder : 128 miljoner år gamla
Storlek : Inklusive benen, 18 mm (0,7 tum) matris: 110 mm (4,3 tum) x 93 mm (3,6 tum)
Plats : Ceara, Brasilien
Formation: Santana formationen
Period : Krita

Om en organism inte genomgår några förändringar under miljontals år, behåller sin struktur trots alla typer av förändringar i miljön, är det omöjligt att säga att det har utvecklats. Miljontals fossila exempel som tillhör tusentals organismer bevisar denna omöjlighet.

 

Aquatic beetles, fossil, aquatic beetle

Akvatisk Beetle

Ålder : 108 - 92 miljoner år
Storlek : 26 mm, matris: 115 mm (4,5 tum) x 102 mm (4,5 tum)
Plats : Nova Olinda område, Ceará, Brasilien
Formation: Crato formationen
Period : Krita,

Vattenlevande skalbaggar tillbringar större delen av sina liv i vatten. I Nordamerika finns det 500 kända arter och ungefär 5000 arter över hela världen. De kan andas under vattnet med hjälp av en luftbubbla som de har inkapslat på vattenytan. Dessa skalbaggar som har väldigt komplexa system har behållit samma perfekta egenskaper under miljontals år. Den fossila akvatiska skalbaggen på bilden är bevis för att dessa skalbaggar idag är precis detsamma som de var för 108-92 miljoner år sedan och har aldrig genomgått evolution.

 

grasshopper, fossil

Gräshoppa

Ålder : 108 - 92 miljoner år gamla
Plats : Crato formationen, Araripe Basin, Ceará, Brasilien
Period : Krita

Den avbildade fossiliserade gräshoppan är mellan 108 och 92 miljoner år gammal. Och liksom alla andra varelser som oförändrade har överlevt genom tiderna visar denna gräshoppa Darwinister att arten aldrig genomgick evolution.

 

insect, cockroach, Fossil, evolution

Kackerlacka

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : 2,5 cm (1 tum) Längd, matris: 11,5 cm (4,5 tum) x 11,5 cm (4,5 tum) tvärsöver och 0,7 cm (0,2 tum) tjock
Plats : Araripe Basin, Brasilien
Formation: Nova Olinda område, Crato formationen
Period : Krita

En insekt som har förblivit densamma under miljontals år är kackerlackan. Fossila kackerlackor som är 320 miljoner år gamla har hittats. Effekten av kackerlackor på evolutionsteorin har beskrivits i tidskriften Focus på detta sätt:

Teoretiskt sett borde olika former av påverkan, såsom förändrade miljöförhållanden, fientliga arter och konkurrens mellan arter leder till det naturliga urvalet, valet av arter gynnade genom mutation och för dessa arter att genomgå större förändringar under en så lång tidsperiod. Ändå säger fakta något annat. Låt oss, som exempel, betrakta kackerlackor. Dessa fortplantar sig mycket snabbt och har kort livslängd, men de har förblivit oförändrade under ca 250 miljoner år. ("Evrimin Cikmaz Sokaklari: Yasayan Fosiller" [Cul-de-sac of evolution: Living Fossil], Focus, april 2003)

 

fossil, grasshoppers

Gräshoppa

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : 2 cm (0,8 tum) längd, matris: 10,5 cm (4 tum) x 7,5 cm (2,9 tum) tvärsöver och 0,5 cm (0,2 tum) tjock
Plats : Araripesänkan, Brasilien, Sydamerika
Formation: Nova Olinda område, Crato formationen
Period : Krita

Gräshoppor, som tillhör ordningen Orthoptera och visas med samma struktur i den fossila dokumentationen under miljontals år. Gräshoppor lever mestadels i tropiska områden, men kan ses i olika regioner runt om i världen.

Alla fossila gräshoppor visar att släktet inte har förändrats under miljontals år, med andra ord att gräshoppor inte har utvecklas. Ett av bevisen på detta är den 125 miljoner år gamla fossiliserade gräshoppan på bilden.

 

fossil, grasshoppers

Gräshoppa

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : 3,8 cm (1,5 tum)
Plats : Araripesänkan, Brasilien
Formation: Nova Olinda område, Crato formationen
Period : Krita

Detta 125-miljoner år gamla fossil utgör bevis för att gräshoppor alltid har funnits som gräshoppor. Inför detta är det omöjligt för evolutionister att lämna en logisk förklaring.

 

grasshoppers, fossil, long, horned

Long-Horned Grasshopper

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : 1,5 cm (0,6 tum). Antennerna mäter ytterligare 1,8 cm (0,7 tum), vilket ger denna insekt en total längd av 3,4 cm (1,3 tum).
Plats : Araripe sänkan, Brasilien
Formation: Nova Olinda området, Crato formationen
Period : Krita

Dessa gräshoppors mest utmärkande drag är deras långa smala antenner som är nästan dubbelt så långa som deras kroppar. Liksom alla andra gräshoppor har vårtbitare varit desamma under miljontals år. Detta foto visar att det inte finns någon skillnad mellan gräshoppor som levde för 125 miljoner år sedan och de som lever idag.

 

6 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top