Islam Fördömer Terrorism

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
1 / total: 8

INTRODUKTION

11 eylül, terörist saldırı
Allah commands justice and doing good and giving to relatives. And He forbids indecency anddoing wrong and tyranny. He warns you so that hopefully you will pay heed.
(Surat an-Nahl, 90)

Som muslimer fördömer vi starkt terroristattackerna på två av Amerikas största städer den 11 september 2001, vilka orsakade dödsfall bland tusentals oskyldiga människor. Vi ger våra kondoleanser till den Amerikanska nationen. Dessa attacker driver den viktiga frågan om den verkliga källan till terrorism till toppen av världens agenda. Således har det förmedlats till hela världen att islam är en religion av fred och kärlek som kallar individer till medkänsla och rättvisa. Många världsliga ledare, ledande medieorganisationer, TV och radiostationer säger att i sann islam är våld förbjudet och fred mellan människor och mellan nationer uppmuntras. I de västerländska kretsarna där man fått ett fullständigt grepp om, och är väl informerad om religionen islam, har man noterat att i koranen finns en tydlig befallning från Allah att orden "islam" och "terror" inte kan stå sida vid sida. Ingen gudomlig religion tillåter våld.

Denna bok hävdar att källan till den terror vi fördömer, definitivt inte kommer från en gudomlig religion, och att det inte finns något utrymme för terrorism i islam. Detta klargörs i koranen och haditherna, de viktigaste källorna till islam, och i praxis hos alla sanna muslimska härskare. Profeten Muhammad (saas) är den främsta av dem. Med stöd av de verser som finns i koranen, och vår profet Muhammads (saas) praxis från historien, avslöjar denna bok att i islam är terrorism förbjudet. Islam riktar in sig på att skapa fred och säkerhet i världen.

I århundraden har det varit känt, att olika terroristhandlingar har utförts i olika delar av världen, av olika grupper, och för olika syften. Ibland tar kommunistiska grupper, fascistiska grupper, radikala eller separatistiska fraktioner på sig ansvaret för dessa handlingar. Medan länder som Amerika ofta blivit föremål för rasistiska angrepp och marginella terroristiska grupper, har de europeiska länderna varit i centrum för våldshandlingar som utförts av terroristgrupper. 17 november i Grekland, RAF (Röda Armé Fraktionen) och nynazister i Tyskland, ETA i Spanien, Röda Brigaderna i Italien och många andra grupper försöker göra sina röster hörda med terror och våld genom att döda oskyldiga och försvarslösa människor. Terrorismen förändras i takt med att de världsliga förhållandena förändras. Med nya medel möjliggörs en ökning av terrorismens kraft och inverkan. Tekniken utvecklas och i synnerhet är det masskommunikationsverktyg, såsom internet, som har stort inflytande på och utvidgar terroristverksamhet avsevärt.  

terör, savaş

If one is looking for the cause of an act of terrorism, one must look for its source in antireligious ideologies. Religion enjoins love, compassion, forgiveness, peace and living according to high moral standards. Terrorism, on the other hand, is on the side of cruelty and violence, causing pain, bloodshed and committing murder.

Förutom de västerländska organisationerna finns det också andra terroristorganisationer som har sitt ursprung i mellanöstern. Terroristattacker utförs av dessa grupper i alla världens hörn. Tyvärr innebär det faktum att förövarna av olika terroristhandlingar bär kristna, muslimska eller judiska identiteter, att vissa människor lägger fram påståenden som inte överensstämmer med gudomliga religioner. Sanningen är, att även om terrorister har en muslimsk identitet, kan den terror som de begår inte benämnas som ”islamisk terror” likaså kan det heller inte benämnas som ”judisk terror” om förövarna var judar, eller ”kristen terror” om de var kristna. Detta beror på, vilket kommer granskas i följande text, att mörda oskyldiga människor i en gudomlig religions namn är oacceptabelt. Vi måste komma ihåg, att bland de som dödades i New York och Washington, fanns det människor som älskade Profeten Jesus (som kristna), Profeten Moses (som judar), och Profeten Muhammad (saas) (som muslimer). Utan Allahs förlåtelse, innebär att mörda oskyldiga människor en stor synd som leder till plåga i helvetet. Ingen som är religiös och fruktar Allah skulle utföra en sådan handling.

Angriparna kan begå sådant våld endast med avsikt att attackera religionen i sig. Det kan mycket väl vara så att de som utförde detta våld gjorde det för att presentera religion som något ont inför människor, att skilja människor från religion och generera hat mot de religöst benägna. Därför är varje angrepp på amerikanska medborgare, eller andra oskyldiga människor med en religiös fasad, en attack riktad mot religionen. Religion förespråkar kärlek, barmhärtighet och frid. Terror, å andra sidan, är motsatsen till religionen, det är grymt, obarmhärtigt och kräver blodsutgjutelse och elände. Detta innebär att terroristiska handlingar bör söka sitt ursprung i misstro snarare än i religionen. Personer med fascistisk, kommunistisk, rasistisk eller materialistisk syn på livet bör misstänkas som potentiella förövare. Namnet eller identiteten på triggerman är inte viktigt. Kan han döda oskyldiga människor utan att blinka är han icketroende, inte en troende. Han är en mördare utan fruktan för Allah och hans huvudsakliga ambition är att utgjuta blod och orsaka skada. Med anledning av detta är "islamisk terror" ett felaktigt begrepp som strider mot islams budskap. Religionen islam kan under inga omständigheter ikläda sig terrorism. Tvärtom är terror (dvs. mord på oskyldiga människor) en stor synd i islam och muslimer är ansvariga för att förhindra dessa handlingar och skapa fred och rättvisa i världen.

Eat and drink of Allah's provision
and do not go about the earth corrupting it.
(Surat al-Baqara, 60)

1 / total 8
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Islam Fördömer Terrorism online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top