Den Globala Frimureriet

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
2 / total: 7

Den avslöjande historien om Kabbalan

"Exodus", är titeln på den 2:a Moseboken i gamla testamentet [Toran]. Denna bok berättar om hur israeliterna, ledd av Moses lämnade Egyptens tyrani. Israeliterna arbetade som slavar för Faraon som inte skulle frige dem med samtycke. Men när han konfronterade av de mirakel Moses utförde med hjälp av Gud och katastroferna han påtvingade folket, vek sig Faraon.

Därefter samlade sig israeliterna en natt och började sitt uttåg från Egypten. Senare, attackerades de, men Gud räddade israeliterna, ännu ett mirakel utfört genom Moses. I Koranen finner vi de bästa bevisen om uttåget från Egypten eftersom Torans orginaltester, som uppenbarades för Moses blev omskrivna. Bevis på detta finns i Torans fem böcker, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers och Deuteronomy, vilka har många motsägelser. Ett starkt exempel, då boken Deuteronomy avslutas med Moses död och en begravning bevisar det att detta har blivit tillagts efter Moses död.

I Koranen finner vi berättelser om uttåget av Israeliterna från Egypten utan motsägelser. Likt många andra berättelser, Gud uppenbarade mycket visdom och många hemligheter. Därför kan vi undersöka dessa historier och granska dem och lära oss mycket.

Den Gyllene Kalven

papa2

The statue that the Jews worshipped when they departed from their true religion was, according to many researchers, was an Egyptian idol made of gold in the form of a calf.

Ett av de viktigaste fakta om utvandringen av Israeliterna från Egypten, som den uppenbarade sig i Koranen. Många gjorde uppror i ondska mot sin religion som Gud hade uppenbarat, och räddat dem genom Moses från Faraons tyrani. Israeliterna kunde inte förstå denna monoteism som Moses hade givit dem och vände sig istället till idoldyrkan.

I Koranen beskriver denna avvikande böjelse på följande sätt:

OCH VI förde Israels barn genom havet och därefter träffade de på ett folk som hängav sig åt avgudardyrkan. Israels barn sade: "Moses! Låt oss få en gud liksom de har gudar!" Han svarade: "Ni är sannerligen ett dåraktigt släkte! Vad dessa [människor] ägnar sig åt är dömt till undergång och allt vad de har åstadkommit skall gå förlorat." (Koranen 7:138-139)

Trots Moses varningar, fortsatte Israeliterna dessa perversioner och när Moses lämnade dem, för att själv bestiga Sinaiberget fullbordade de sina avgudadyrkningar. Man tog till vara på Moses frånvaro och en person vid namn Samiri tillträde. Han beundrade gnistan i Israeliternas böjelse för idoldyrkan, och övertalade dem att tillverka en kalv att dyrka.

Moses återvände till sitt folk med vrede och sorg i hjärtat [och] sade: "Har inte er Herre gett er ett frikostigt löfte, mitt folk? Har ni fått vänta för länge på att löftet [skulle infrias], eller önskar ni att Guds vrede skall drabba er och svek därför ert löfte till mig?

De svarade: "Vi bröt inte vårt löfte till dig av egen drift; men vi tyngdes av bördan av [det egyptiska] folkets smycken och så kastade vi dem ifrån oss, liksom samariern gjorde."

Därefter [- så sade de till Moses -] tillverkade han [av det nedsmälta guldet] något som liknade en kalv och som lät höra ett bölande ljud; och de sade [till varandra]: "Detta är vår gud och även Moses gud – men det har han [nu] glömt." (Koranen 20:86-88)

Varför fanns det en sådan envis strävan hos Israeliterna att hålla upp idoler för dyrkan. Vad var källan till denna böjelse.

Säkerligen skulle inte en grupp som aldrig trott på idoler plötsligt adoptera ett sådant galet beteende som att tillverka en kalv till att dyrka. Endast de som hade idoldyrkan som något naturligt skulle tro på något likt detta.

papa2

Another Ancient Egyptian idol: Hathor, the golden calf.

Hur som helst, Israeliterna var ett folk som hade trott på en Gud sedan Abrahams tid. Namnet ”Israeliter” eller ”Israels söner” blev inte till förrän sonen Jakob, Abrahams barnbarn och efter detta tillgavs alla judiska människor som härstammar från honom. Israeliterna har beskyddat den monoteistiska tron som de hade ärvt från stammfaderna Abraham, Isaak och Jakob, frid var det över dem. Tillsammans med Josef, frid var med honom, gick de in i Egypten och bevarade deras monoteism under en lång period, trots att de levde tillsammans med Egyptier som praktiserade idoldyrkan. Det är klart och tydligt från berättelsen i Koranen att när Moses kom till dem, Israeliterna var ett folk som trodde på en Gud.

papa2

An Ancient Egyptian statue of Hathor

Den enda förklaring är att Israeliterna, hur mycket de än höll sig till sin monoteistiska tro blev influerade av det hedniska folket som de levde tillsammans och man började imitera dem, böt ut religionen som uppenbarades från Gud mot idoldyrkan från det främmande landet.

Då vi utreder dessa fakta i ljuset av historiska händelser ser vi att den hedniska kult som influerade Israeliterna var forna Egypten. Ett viktigt bevis som stöder denna slutsatts är den gyllene kalven som Israeliterna dyrkade, då Moses var vid Sinaiberget är faktiskt en kopia av den Egyptiska idolen Hathor och Aphis. I en bok, ”Too Long in the Sun”, av den kristna författaren Richard Rivers står det skrivet:

Hathor och Aphis, kon och tjur gudarna av Egypten, representerade soldyrkan. Deras dyrkan var endast ett steg in i en lång Egyptisk historik av solvördnarder. Den gyllene kalven vid Sinaiberget är tillräckliga bevis på att festligheterna var relaterade till sol dyrkan...

Egypternas hedniska religions påverkan på Israeliterna gick in i många olika steg. Så fort de hade stött på det hedniska folket, gick de vidare till en mer kättisk tro och precis som versen berättar, de sade: ”Moses! Låt oss få en gud liksom de har gudar!” (Koranen 1:138) Vad de sa till deras profet, ”Moses! Vi tror dig inte förrän vi med våra egna ögon får se Gud” (Koranen 2:55), bevisar att de var benägna om att dyrka ett materialistiskt föremål som de kunde se, så som deras hedniska religion försåg Egypterna med.

Vi har funnit en linje som är viktig att förstå och för att ge oss en insyn av den korrupta texten i Toran och uppkomsten av Kabbalan. Då vi försiktigt tar hänsyn till dessa två ämnen kommer vi att finna att deras källa härleder till de forna Egyptens hedendom och materialistisk filosofi.

Från det forna Egypten till Kabalan

Undertiden Moses fortfarande var vid liv, började Israeliterna att skapa idoler för att dyrka liknande de som man hade sett i Egypten. Efter Moses dog, var det enklare för dem att fördjupa sig i detta. Självklart, man kan inte säga alla judar, men många adopterade den Egyptiska hedendomen. Sannerligen bar de med sig denna lära från det Egyptiska prästväldet [Faraons magiker], som låg till grund för samhällets tro, och korrumperade genom att introducerade denna doktrin i deras egen tro.

Den lära som introducerades i judendomen från det forna Egypten var Kabbalan. Som systemet för de egyptiska prästerna, är Kabbalan ett mystiskt system där grunden var praktisk magi. Intressant är att Kabbalan förmedlar annorlunda värderingar av skapelsen än vad vi finner i Toran. Det är en mattematisk beräkning, baserad av de forna egyptiernas idéer om en oändlig existens av intelligens. Murat Qzgen, en turkisk Frimurare berättar om detta ämne:

Det är bevisat att Kabbalan sammansattes många år innan Toran. Den viktigaste sektionen av Kabbalan är teorin om universums formation. Denna teori är mycket annorlunda från berättelser om skapelsen som accepteras av religionerna. Enligt Kabbalan, i skapelsens begynnelse kallades ting Sefiroth, vilket betyder ”cirklar” eller ”kretslopp”, vilka både materia och spirituella kännetecken blev i tillvaro. Det totala antalet av dessa ting var 32. De tio första representerar solsystemet och övriga representerar stjärnor i rymden. Denna noggrannhet av Kabbalan visar oss att den är närliggande en forntida tro på ett astrologiskt system... Så, Kabbalahn är långt ifrån den judiska religionen och mycket närmare relaterad till den forna mystiska religionen från öst.

papa2

A sefiroth is one of the most blatant expressions of the distorted teachings of the Kabbalah. The figure composed of circles on the Kabbalistic engraving on the right is a sefiroth. Kabbalists attempt to explain the process of creation by means of the sefiroth. The scenario they propose is really a pagan myth totally at odds with the facts revealed in holy books.

Judarna som adopterade denna forna egyptiska materialismen och mystiska lära är som baserad på magi, ignorerade de närliggande förbuden från Toran. De tog till sig de magiska ritualerna från andra hedniska folk, och så, Kabbalan blev en mystisk lära inom judaismen, men med motsättningar till Toran. I en bok med titeln, ”Secret Societies and Subversive Movements,” skriver Nesta H. Webster följande:

Svartkonst, så som vi känner till har praktiserats av Canaanites före den israeliska ockupationen av Palestina; Egypten, Indien och Grekland hade också deras framtidstolkare och gudomligheter. Även då hårda förbud mot svartkonst hade utfärdas enligt Moses lagar, så avböjde judarna dessa varningar och tog tillvara denna farsot, beblandade sig med denna sakrala tradition de hade ärvt med idéer av magi lånade från andra folk för egen vägledning. Samtidigt, den spekulativa sidan av den judisk kabbalan lånades från filosofin av Persisk magi, Neo-Patonist och Neo-Pythagoras. Det är då några berättiganden av anti-kabbalan argumenterade vilket vi idag kan veta att Kabbalan inte är sann judisk uppkomst.

papa2

Some Jews, influenced by the cultures of the pagan civilizations of Ancient Egypt and Mesopotamia, turned away from the Torah that Allah gave them as a guide, and began to worship various material objects. Above is pictured a pagan temple to the sun.

Det finns en vers i Koranen som refererar till detta ämne. Gud säger att Israeliterna lärde sig satanisk rituell svartkonst från källor utanför sin egen religion:

Däremot lyssnar de till vad onda väsen berättar om Salomos välde. Det var dock inte Salomo som hädade Gud utan dess demoner, vilka undervisade människorna i trolldom och i det som hade uppenbarats för de två änglarna i Babylon, Harut och Maruht. Men dessa två undervisade ingen utan att först säga: "Vi är bara en prövning och en frestelse; förneka därför inte [Guds välgärningar]! Demonerna lärde sig av dem hur man sår missämja mellan en man och hans hustru, men de kan inte utan Guds vilja skada någon med detta; och vad de lärde sig skadade dem själva utan att vara dem till någon nytta. Och ändå hade de fått veta att den som förvärvar denna [kunskap] inte blir delaktig av den eviga glädjen. I sanning en ödesdiger byteshandel, i vilken de sålde sina själar! Om de bara hade vetat...! (Koranen 2:102)

Denna vers vidmakthåller att vissa judar, att det viste om att de skulle förlora i nästkommande liv, lärde sig och adopterade läran om magi. De, vilsekomna från lagen Gud hade givit dem och sålde sin själ, föll in i hedendom (magiska läror). ”De sålde sina själar” för onda ting, i andra ord, de fördärvade sin tro.

De fakta som vi hittar i denna vers demonstrerar den huvudsakliga orsaken till en viktig konflikt i judisk historia. Denna strävan var ena sidan profeterna som Gud sände till judarna och de troende judar som följde dem. Den andra sidan var de perversa judar som stred mot Guds kommand, imiterade hedningarnas kultur och folken runt om dem och följde deras kultur före guds lag.

Hedniska läran som las till Toran

Det är viktigt att notera att synder från korrumperade judar ofta är rapporterade i judarnas egna heliga skrifter, det gamla testamentet. I boken Nehemja, en historisk bok i det gamla testamentet bekänner judarna deras synder och ångrar sig:

De som var av israelitisk härkomst avskilde sig då från alla av främmande ursprung. De trädde fram och bekände sina synder och sina fäders överträdelser. De stod upp, var och en på sin plats, och läste ur Herrens, sin Guds, lag under en fjärdedel av dagen. Under nästa fjärdedel bekände de sina synder och föll ner och tillbad Herren, sin Gud. Jeshua, Bani, Kadmiel, Shevanja, Bunni, Sherevja, Bani och Kenani gick upp på leviternas podium och ropade med hög röst till Herren, sin Gud. (Neh 9:2-4)

Men de satte sig upp mot dig. De gjorde uppror och vände ryggen åt din lag, de dödade dina profeter, som med varningar sökte föra dem åter, och de hädade dig grovt. Du utlämnade dem åt förtryckare, de levde under förtryck. Då ropade de i sin nöd till dig, och du hörde det i din himmel. I din stora barmhärtighet sände du dem räddare, de räddades ur förtryckarnas våld. Men när allt var lugnt igen gjorde de på nytt vad som är ont inför dig. Du prisgav dem åt fiender, som fick herraväldet över dem. När de åter ropade till dig hörde du det i himlen och räddade dem i din barmhärtighet, gång på gång. Med varningar sökte du få dem att vända tillbaka till din lag. Men de var övermodiga och lydde inte dina befallningar. De syndade mot dina stadgar, som ger liv åt den som följer dem. De spjärnade emot i trots, de var sturska och vägrade lyda. (Neh 9:26-29)

men i din stora barmhärtighet förgjorde du dem inte helt, och du övergav dem inte, ty du är en nådig och barmhärtig Gud.     (Neh 9:31)

Och nu, vår Gud store, väldige, fruktansvärde Gud, du som troget står fast vid ditt förbund: visa inte likgiltighet för allt lidande som vi fått utstå — våra kungar, våra furstar och präster, våra profeter, våra fäder, ja, hela ditt folk — från de assyriska kungarnas tid ända till denna dag. Du har varit rättvis vad som än har drabbat oss, du har visat dig trogen även när vi förbrutit oss. Våra kungar och våra furstar, våra präster och våra fäder handlade inte efter din lag, lyssnade inte på dina befallningar och de varningar du givit. Och fast de hade sitt eget rike och njöt allt det goda du givit dem, fast de ägde det rymliga och bördiga land som du hade låtit dem inta, tjänade de ändå inte dig, vände inte om från det onda de gjorde.     (Neh 9:32-35)

Dessa passage förklarar önskan om att ett antal judar hade kommit tillbaka till deras tro i Gud, men enligt judisk historia har ett annat inslag succesivt vunnit styrka. Dominerande judar som senare tog över religionen. Därför finns det i Toran och andra böcker av det gamla Testamentet element som erhåller kättisk hednisk lära, likt det som sades ovan som uppmanade en återkomst till sann religion, ett exempel:

  • I Torans första bok berättas det om att Gud skapade hela universum på sex dagar från ingenting. Detta är korrekt och härstammar från originalet. Men senare hävdade man att Gud vilade den sjunde dagen vilket är en fabrikation. Det är en pervers idé från en hednisk tro vilket ger en mänsklig kvalité till Gud. I en vers från Koranen, Gud säger:
  • Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar – och detta tröttade Oss inte. Koranen 50:38
  • I en annan del av Toran, finns det en viss typ av skrivelse utan respekt och ära inför Gud, speciellt de ställen där mänskliga svagheter i falskhet sammankopplas till Honom. (Gud är sannerligen bortom detta) Att Antropomopomorphisms är gjord för att likna mänskliga svagheter som hedningarna och la till deras egna påhittade gudar.
  • En liknande hädisk försäkran är det som sägs att Jacob, anfader till Israeliterna, brottades med Gud och vann. Detta är säkerligen en historia som är påhittad för att tillge Israeliterna som en övermäktig ras. Detta efterliknar rasistiska känslor utspridda bland det hedniska folk. (eller, likt Koranen säger: "fanatisk vrede")
  • Det finns en tendens i det Gamla Testamentet att presentera Gud som någon nationell gudomlighet, att Han är Gud för endast Israeliterna. Hur som helst, Gud är Herren över universum för alla människor. Denna föreställning om en nationell religion i det Gamla Testamentet stämmer överens med tendenserna av hednisk tro, där varje stam tillber sin egen gud.
  • I vissa böcker ur det Gamla Testamentet (ett exempel Joshua), där kommentarer har givits hemska våldshandlingar mot icke-judiska folk. Massmord har begåtts utan undantag för kvinnor och barn. Denna onådiga grymhet är totalt motsatt till Guds rättvisa och återkallar barbarism från hednisk kultur som tillbad mystiska krigsgudar.

Dessa hedniska ideér som introducerades i Toran måsta ha en källa. Det måste ha varit judar som har adopterat, ärat och hyllat en tradition bortom Toran och ändrat det sistnämnda genom att lägga till sina idéer tagna från traditioner de hade anslutit sig till. Uppkomsten av dess traditioner sträcker sig tillbaka till prästerna i det forna Egypten (magikerna av Faraons regim). De är i fakta, Kabbalan som blev medtagen därifrån av judar. Kabbalan, är ett täcknamn som etablerades i det forna Egypten och andra hedniska läror för att insinuera dem själva in i judaism och ta över det. Kabbalist, självklart säger de att Kabbalan i enkelhet förklarar mer i detalj hemligheterna i Toran, men i verkligheten likt den judiske historiken Theodore Reinach säger, Kabbalan är ”en subtilt gift som intog venerna av Judaism och infekterade den”.

Det är då möjligt att vi i Kabbalah finner sanna bevis på den materialistiska ideologin från det forna Egypten.

Kabbalan, en lära i motsatts till kreationisk

Gud uppenbarade i Koranen att Toran är en gudomlig bok som sändes som ett ljus till mänskligheten:

Vi har uppenbarat Tora med vägledning och ljus. Profeterna som underkastade sig Guds vilja, dömde på dess grundval mellan dem som bekände den judiska tron och [så gjorde] deras skriftlärda och rabbiner, eftersom de hade anförtrotts att vaka över det som Gud uppenbarat och vittnade [om dess sanning]. (Koranen 5:44)

Alltså, Toran likt Koranen är en bok som innehåller kunskap och uppmaningar relaterade till dessa ämnen som Guds existens, Hans enhet, skaparen av mänskligheten och andra skapelser, orsaken till att skapa människan och Guds moraliska lag för mänskligheten. (Men originalet till Toran finns inte idag. Vad vi ser idag är en ”förändrad” version av Toran, korrumperad av mänskliga händer.)

papa2

The Kabbalah's teaching about the origins of the universe and living things is a story replete with myths totally contrary to the facts of Creation revealed in holy books.

Det är viktigt att peka ut, både den sanna Toran och Koranen delar åsikter om: Gud är skaparen. Gud är absolut och har funnits sedan tidernas begynnelse. Allt annat än Gud är hans skapelse, skapad av honom från ingenting. Han har skapat och format hela universum, himlens struktur, liv i materia, människan och allt annat levande. Gud är en och kan inte delas.

Då detta är sanning, så finns det en ganska annorlunda tolkning i Kabbalan, att ”en subtilt gift som intog venerna av Judaism och infekterade den”. Dess lära om Gud är totalt motsatt till ”fakta om skapelsen,” vilket finns i den sanna Toran och Koranen. I ett verk om Kabbalan av en amerikansk forskare, Lance S. Owens, presenterar sin syn på den möjliga uppkomsten av dess lära:

Kabbalistisk erfarenhet skapade ett flertal iakttagelser om det gudomliga, många som kommer från ortodox syn. Den mest centrala läran i Israels tro har varit en proklamation om att ”vår Gud är En”. Men Kabbalan valde ut att då Gud existerade i sin högsta form som en total enhet som kallas enligt Kabbalan Ein Sof, den oändlige denna oigenkännbara singulara som nödvändigtvis utströmmade till ett större antal gudomliga former: pluralisk Gud. Dessa kallade Kabbalisterna Sefiroth, farkost ansikten av Gud. Denna sort, där Gud sänktes från odelbar enhet till något pluralisk var ett mysterium vilket Kabbalisterna hängivit sig till en stor affär med meditationer och spekulationer. Naturligtvis, denna fleransiktade gudsbild medger till beskyllningen att vara polyteistisk, en anklagelse vilket var våldsam, om aldrig fullständigt lyckad, vederlades av Kabbalisterna.

Inte enbart gudomligheten var plural i Kabbalistisk teosofi utan enlighet med det, människan är inte skapad utan på något vis, gudomlig. Owen beskriver denna myt: Den komplexa gudomliga bild... var också visualiserad av Kabbalah som hade en enhet, mänskligt beteendes form. Gud var, av en Kabbalistisk recension, Adam Kadom: den första fundamentala eller arketypen. Människan delade med Gud både en inneboende, oskapad gudomlig gnista och en komplex, organisk form. Denna annorlunda ekvation av Adam som Gud blev stödd av en Kabbalistisk skrift: nummers värde på hebreiska av namnet Adam och Jehovah (Tetragrammaton, YHWH, JHVH, Yod he vav he) var båda 45. Alltså, i kabbalistisk granskning är Jehovah likvärdig med Adam: Adam var Gud. Med denna försäkran uppkom påståendet att alla människor i högsta genomförande var som Gud.

Denna teologiska omfattning av en mytologi från hedendomen som formade basen av en försämrad judendom. Judiska Kabbalister bröt ut gränserna av enkla betydelser i sådan omfattning så det t.o.m. försökte göra människor till gudar. Att tillägga, enligt denna teologi, inte endast människor var gudomliga utan man begränsade det till endast judar; andra raser var inte ansedda som människor. Som ett resultat, inom judaism, vilket från början var baserad på att tjäna och lyda Gud, denna korrupterade lära började utvecklas, vars syfte var att tillfredställa judisk arrogans. I motsatthet till Toran, Kabbalan blev introducerad in i judendomen. Slutligen började de att koruptera Toran själv.

En annan intressant vinkel om denna korrumperade läran av Kabbalan är att den liknar de hedniska idéerna från det forna Egypten. Likt det vi diskuterade tidigare, de forna egypterna trodde på att intelligensen alltid hade funnits; i andra ord, de avslår iden om att intelligensen blev skapad från ingenting. Kabbalan bedyrar samma sak i relation till människorna; man säger att människan inte blev skapad, och att de ansvarar för sin kontroll av sin egen existens.

Att uttrycka sig i moderna termer: de forna egypterna var materialister och i grunden kan läran om Kabbalah ses som secular humanism.

Det är intressant att notera att dessa två koncept- materialism och secular humanism beskriver deras ideologi som har dominerat världe under de två senaste århundranden.

Det är lockande att fråga om det finns krafter som har burit med sig läran från de forna Egypten och Kabbalan från den mörka forna historien till dagens datum.

Från Tempelherrarna till Frimurare

Då vi talade om Tempelherrarna tidigare, noterade vi att denna speciella order från korsfararna blev påverkade av en ”hemlighet” som de hittade i Jerusalem, vilket resulterade till att de gick ifrån kristendomen och började praktisera rituell magi. Vi berättade att många forskare har nått den åsikt att denna hemlighet var relaterade till Kabbalan. Ett exempel finns i en bok av den franska författaren Eliphas Lévi, Historie de la Magie (Magins Historia). Där presenterar han in i detalj bevis på att Tempelherrarna var initierade till en Mysterisk lära av Kabbalan vilket är att de blev i hemlighet tränade i denna lära. Där blev en lära med sina rötter i det forna Egypten förmedlad till Tempelherren genom Kabbalan.

I Foucault´s Pendulum, en välkänd italiensk novellförfattare, Umberto Eco, relaterade dessa fakta som en konspiration. Ut ifrån novellen han skrev, genom ord från huvudkaraktären, Tempelherrarna blev influerade av Kabbalan och att Kabbalisterna hade i besittning en hemlighet vilken kunde spåras tillbaka till de forna egypternas Faraoner.

Enligt Eco, några framstående judar lärde sig hemligheterna och tog med sig dem från det forna Egypten vilket senare blev inlagda i de första fem böckerna av det gamla testamentet (Pentateuch). Men denna hemlighet, som överfördes i hemlighet kunde endast förstå av Kabbalister. (The Zohar, skriven senare i Spanien och formade en fundamental bok om Kabbalan, som tar upp hemligheterna i dess fem böcker) Efter att ha uttryckt att Kabbalisterna läste dessa forna egypters hemlighet även i geometriska mätningar av Solomons tempel, Eco skriver att Tempelherrarna lärde sig detta från Kabbalistiska rabbier i Jerusalem: Hemligheten vad templet redan berättat i fullt misstänktes endast har funnits i en liten grupp rabbier som fanns i Palestina... Och från dem, lärde sig Tempelherrarna.

Då Tempelherrarna tog med sig denna kabbalistiska läraran, självklart kom de i konflikt med den kristna etablesimanget som dominerades i Europa. Detta var en konflikt de delade med andra viktiga krafter, judarna. Efter att Tempelriddarna hade blivit arresterade, av den franska kungen och Påven år 1307, gick ordern under jorden, men dess influenser fortsatte i en mer radikal och beslutsam väg.

Som vi sa tidigare, ett antal medlemmar av Tempelordern flydde och tog sig till kungen av Skottland, den enda Europeiska kungadömet vid denna tid som inte accepterade Påven. I Skottland infiltrerade de Murbyggarna och inom en tid tog man över det. Gillet tog över traditionerna från Tempelherrarna och blev Frimurarna i Skottland.

papa2

A model of Solomon's Temple. The Templars and Masons, because of their superstitious beliefs concerning the Prophet Solomon (pbuh), believe that there is a "secret" in this temple passed down from ancient pagan civilizations. It is for this reason that Masonic literature places so much emphasis on the temple of Solomon.

Likt det vi studerade i detalj om Frimurarna, från början av femtonhundratalet så fanns det möjlighet att finna spår från Tempelherrarna och vissa judar associerade till dem, i olika steg av europeisk historia. Utan att gå in på detalj, här är några huvudlinjer under vilket vi undersöker detta ämne:

I Provence, Frankrike, fanns en viktig tillflyktsort för Tempelordern. Under arresterandet, gömde sig många här. En annan viktig del av detta område är att den är känd som ett center för Kabbalism i Europa. Provence är en plats där orala traditioner från Kabbalan blev gjord som en bok.

Bondeupproret i England år 1381 var enligt vissa historiker pådrivande av hemliga organisationer. Dessa experter som studerade historian om Frimurarna är överens om att denna hemliga organisation kom från Tempelordern. Det var mer än ett vanligt folkigt uppror, den var planerad att attackera den katolska kyrkan.

Ett halvt århundrade efter denna revolt, en präst i Bohemia med namnet John Huss startade ett upplopp i motstånd mot den katolska kyrkan. Bakom detta fanns Tempelherrarna. Dessutom, Huss var mycket intresserade av Kabbalan. Aviogdor Ben Isaac Kara var en av de mest viktigaste personer han var influerade av i hans utveckling av sin lära. Kara var en rabbi från en judisk förening i Prag och en Kabbalist.

Detta är exempel på tecken att alliansen mellan Tempelherrarna och Kabbalisterna var direkt sammankopplade som en social order i Europa. Dessa förändringar involverade en modifiering i grunden av den kristnas kulturarv och blev utbytt med en kultur baserad på hednisk lära, likt Kabbalan. Och efter denna kulturella förändring, följdes även en politisk förändring. Den franska och italienska revolutionen är några exemplen...

I kommande sektion, ska vi titta närmare på några viktiga tidpunkter i Europas historia. I varje steg, fakta som kommer att konfrontera oss är att det fanns en kraft som ville får bort det kristna arvet i Europa och byta ut den mot en sekulär ideologi och med detta program, förstöra religiösa institut. Denna kraft ville påtvinga Europa att acceptera en lära som har sitt ursprung från det forna Egypten genom Kabbalan. Likt vi påpekade tidigare, basen i denna lära har två viktiga koncept: humanism och materialism.

9kollusamdan

 

2 / total 7
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Den Globala Frimureriet online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top