Den Globala Frimureriet

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
5 / total: 7

Teorin om evolutionens återuppkomst

papa2

The theory of evolution is not an original discovery of Darwin's. He did nothing more than re-apply an old superstitious philosophy

Det är år 1832.

HMS Beagle startar sin resa för att korsa Atlanten. Skeppet ser ut som vilket frakt- eller passagerarfartyg som helst, men resan är en upptäcksresa och denna skulle vara i många år. Avgång från England för att korsa hela havet och nå Sydamerikas södra udde.

The Beagle, ett skepp som inte hade fått mycket uppmärksamhet förrän denna tid, var ute i fem års resa.

Det som skulle avgöra skeppets kändiskap var dess passagerare, Charles Robert Darwin, en 22 år gammal naturforskare. Han hade faktiskt inte studerat biologi utan istället studerat teologi vid universitetet i Cambridge.

Även om den unga mannens utbildning i teologi var omfattande, så var tiden då han levde mycket djupt influerad av materialistska tankar. Förvisso, ett år innan resans avgång med Beagle, ifrånsade han sig några grundläggande lärosattser från kristendomen.

Denna unga Darwin tolkade alla upptäckter som gjordes med denna kurs i sin resa med termer av materialistilsk tro, och sökte förklaring hos levande saker som han undersökte utan referenser till en gudomlig skapelse. Han utvecklade dessa idéer under de följande åren, förfinade dem och publicerade slutligen teorin. Hans teori var framlagd år 1859 i en bok med titeln ”Om artens uppkomst” vilken inte var välmottaglig av den intellektuella världen under 1800-talet, även då den slutligen skulle förse den så kallade vetenskapliga grunden som ateism har sökt efter i århundraden.

Var teorin om evolutionen något Darwin verkligen upptäckte? Var han ensam att ta fram teorin som öppnade vägen till en av de största svek mot världen i historien?

Sanningen är, att Darwin gjorde ingenting annat än att återuppliva en idé som redan hade funnits sedan tidigare.

papa2

The theory of materialist evolution was developed by the pagan philosophers in Ancient Greece.

Evolutionens myt från forna grekland till det moderna Europa

Grunden till Darwins evolutionsteori gör anspråk att under det totala naturliga tillstånd, livlös intelligens spontant kommer ifrån det första levande ting, och att det från detta igen under samma förutsättning, förmedlade liv till alla andra arter av en slump. I andra ord, teorin om evolutionen föreslår existensen av ett självskapat system som har organiserat sig själv utan någon skapare, och spontant förändrat från levande saker till varelser. Denna ide, att naturen organiserat sig själv utan skapare kallades ”natrualism”.

Teorin om naturalism är absurd likt iden om att ett bibliotek skulle kunna skapats av sig själv utan någon författare. Men, sedan tidig historia har denna iden varit beskyddad av många tänkare, mestadels baserad på deras filosofiska och ideologiska infall, och har adopterats av många civilisationer.

Naturalism föddes och florerade i hedendomens samhällen likt det forna Egypten och forna Grekland. Men genom spridningen av kristendomen, så blev denna hedniska filosofi övergiven, och idén om att Gud skapade hela naturen och universum dominerandes. Ungefär detsamma slag som Islam spreds från öster, naturalistiska idéer och hednisk tro så som Zoroastrianism och Shamanism blev utrotad och fakta om kreationen blev accepterad.

Trots detta, bevarades den naturalistiska filosofin under jorden. Den blev bevarad av hemliga samfund och dök upp igen under mer lämpliga förhållanden. I den kristna världen, vilket beskrivs i början av denna bok, blev naturalism konserverad av Frimurarna, och andra hemliga sällskap som följde deras led. En turkisk tidning som heter Mason publicerad för distribution till deras medlemmar förmedlade följande intressanta information:

De som kom till nya upptäckter i världen av naturens fenomen och skeende utan att nämna Gud blev tvingade att behålla deras upptäckter för sig själva. Forskning gjordes i hemlighet och de som var involverade i liknande research, blev tvungna att hålla deras relationer gömda. Denna hemlighetshållning behövde ett flertal tecken och symboler i projektens kurs vilket blev åtaget.

Vad som menas med ”nya upptäckter” är en förståelse till vetenskapens förhållande till naturalism, en teori som inte accepterar guds existens. Denna skeva infallsvinkel till vetenskapliga studier var utvecklat i hemlighet i mystiska sällskap som behövde tecken och symboler för detta syfte, så roten till Frimurarna var etablerad.

papa2

The first to promote the theory of evolution in modern Europe were members of the Masonic society known as the Rosicrucians. Above: the symbol of the Rosicrucians.

En av dessa så kallade hemliga sällskap, ansvariga för planeringen av Frimurarnas rötter var Rosenkorsarna, [Rosicrucian] sällskapet, en sorts mötespunkt mellan Tempelherrarna och Murordern. Denna order hördes först på fjortonhundratalet som skapade en våldsamt intresse i alkemi, speciellt i Europa, vilket dess medlemmar sade sig bestå hemliga kunskaper om. Men det viktigaste arv från Rosenkorsarnas order idag är dess naturalistiska filosofi, och idén om evolutionen. Frimurare deklarerar att roten till frimurarna går tillbaka till Tempelherrarna och Rosenkorsarna, med betoning av dess evolutionistiska filosofi:

Hypotetiskt, frimurare eller samtida organisationer av frimurare är skapade på medeltida konstruerade gillen, vi refererar till verkande frimureri. Men, de som tog med sig den grundläggande spekulativa elementen till denna fundament var medlemmar av en speciell organisation som studerade förhistoriska mystiska system och dess kunskap de besatt. De mest viktiga av dessa organisationer var Tempelherrarna och Rosenkorsarna...

Det är osäkert var och hur Rosenkorsarnas order blev etablerad. Det första spåret finner vi från fjortonhundratalets centrala Europa, men det är klart att ordern är mycket äldre. Till skillnad från Tempelherrarna, var det grundläggande intresse från Rosenkorsarna vetenskap. Dess medlemmar var vida engagerade i alkemi... De viktigaste egenskaper från dess medlemmar var det fakta att de trodde att varje steg av utveckling var ett steg i processen från evolutionen. Av denna orsak placerade de naturalism som grunden till deras filosofi och blev känd som ”naturalists”.

En annan frimurar organisation som tog till sig idén om evolutionen var inte i väst utan ett annat frimureri som fanns i öst. Grand Master Selami Isindag förmedlar följande information i en artikel med titeln ”Masonry and Us From Its Foundaton Until Today”:

I den islamska världen fanns det en motsvarighet till Frimurarna som kallade sig ”Ikhwan as-Safá" [Bröderna av renlighet]. Denna organisation blev grundad i Basra under Abbasids tid och publicerade ett lexikon i 54 stora volymer. 17 av dessa tar upp naturens vetenskap och det innehåller vetenskapliga förklaringar som nära känns igen från Darwin. Dessa fann sin väg ända till Spanien och influerade västlänska tankar.

Med tanke på dess utveckling i den islamska världen, distanserade sig detta sällskap från grunden av Islamisk lära. De var influerade av forna grekiska filosofer vilket uttrycks av hjälpmedlet av ett mystisk symbolism. Selami Isindag fortsätter:

Detta sällskap bottnar i den Ismaili sekt och dess grundorsak var att göra religiösa dogm begriplig av allegoriska och symboliska förklaringar. Dess filosofi var influerad av Pythagoras och Platon. Att bli medlem i denna hemliga sällskap så blev personen först förberedd av mystiska instruktioner och senare renade från fåfäng religiös tro och dogm. Senare blev han familjär med de filosofiska och symboliska metoderna. Sådana invigda som passerade genom hans nybörjarskap var ibland satt i träning av neo-platoniska idéer och sedan kunde han påbörja med kemi, astrologi och nummerlogi, vetenskapen av nummerenas innebörd. Men all denna kunskap var hemlig och lärdes endast ut till dem som var värda att mötta detta. Så, frimureriets uppkomst är baserad på dessa fundament. Några av de symboliska betydelse av dessa element var till motsatt till vetenskap, logik och överlever än idag på olika ställen i ritualerna.

papa2

The symbol shown above is used in Masonic lodges, and is a Rosicrucian symbol (the rose and the cross) combined with a Masonic symbol (the compass and square).

Orden som är citerade ovan, ”renade från fåfäng religiös tro och dogm” betyder att initieringar var gjorda att ställa sig bort ifrån religion. Det är hur frimuraren Isindag definierar religion. Hur som helst, som vi förklarade i en tidigare sektion, ”fåfäng tro och dogm” är en eufemism detaljerat till frimureriets filosofi. Man måste känna igen att Frimurarna eller andra materialistilska grupper uttrycker sådana anti-religiösa idéer utan logiska berättigande; de vilar endast på propaganda och antagande. Eftersom de inte kan rikta stark kritik mot religionen rationalitet, tillgriper de dessa metoder av antagande och ord utvalda att skapa en speciell psykologisk effekt.

Från citatet ovan kan vi lära oss om Ikhawan as-Safá, en parallellt sällskap till Frimurarna i den Islamska världen, som bar på en aktivitet som mycket påminner om dagens moderna frimureri. Deras metoder var att ansluta sig till hednisk filosofi istället för sann religion, att uttrycka dess filosofi genom symbolikens meningar, och att introducera dessa hemliga filosofin till dess medlemmar gradvis.

I Islams historia har det funnits olika tänkare som på denna väg distanserat sig från Islam, och blev influerade av de forna grekernas materialistilska och evolutionära mytologier. Faktum är att denna skola av antaganden, äcklades och vägrades dess arbete av den välkända islamska skolan Ghazali då den hade en frimurares karraktär. I hans arbete med titeln Al-Mungidh min al-Dalal (befrielsen från felaktigheter), Ghazali kritiserade direkt Ikhwan as-Safás sällskap och förklarade att deras tankar är en korrupt filosofi influerad av de forna grekernas idéer. Och i hans arbete med titeln Fedaih-ul-Batinniyye, demonstrerar han de perversiteter av dess lära av denna Ismailitiska sekt, vilket Ikhwan as-Satá tillhör.

Upplysningstiden och ankomsten av evolutionens legender

Materialister och evolutionismers idéer adopterades av frimurarorganisationer så som Rosenkorsarna eller Ikhwan as-Satá, uttryckta i hemlighet men mestadels symboliskt. Det blev en mer öppen diskussion efter att den katolska kyrkans sociala makt minskades i Europa. Som ett resultat av detta, denna hedniska lära som hade gått under jorden i omkring 1000 år efter en politisk och intellektuell dominans av kristendom, blev ett mode igen hos tänkare under sexton – sjuttonhundratalets Europa.

Under denna period då materialism och evolutionistiska idéer stärktes och accepterats, spreds den i europeiska samhällen, och influerade dem att distansera sig från religion, vilket är känd som upplysningstiden. Säkert hade de som valde detta ord (som är de som karaktäriserade denna förändring av idéer som positiva likt en förflyttning in i ljuset) var ledare av denna avvikelse. De beskrev den tidigare period som ”Dark Ages” (den mörka medeltiden) och beskyllde religionen för detta, menade på att Europa blev upplyst då de blev sekulariserade och höll religionen på avhåll. Denna ensidiga och falska perspektiv är än idag en av de grundläggande propaganda, som användningsmekanism av dem som går emot religionen.

papa2

In his book, Reflections on the Revolution in France, Edmund Burke showed the destructive effects of the French Revolution and the Enlightenment.

Det är sant att medeltida kristendom bitvis var ”mörk” med vidskepliga, trångsynta och det mesta av detta har klargjorts. Den medeltida upplysningstiden skapade inte heller många positiva resultat till väst. Det viktigaste resultatet av upplysningstiden som förekom i Frankrike var den franska revolutionen, vilket utlöste landet till ett blodbad. I dagens litteratur influerad av upplysningstiden, lovordar man den franska revolutionen; hur som helst, revolutionen kostade Frankrike mycket och bidrog till sociala konflikter som varade ända in på nittonhundratalet. Analyser av den franska revolutionen och upplysninstiden av den kända brittiske tänkaren, Edmund Burke berättar i sin bok. Reflektioner över revolutionen i Frankrike publicerad 1790 där han kritiserar både idén om upplysningen och dess frukt, franska revolutionen. Enligt hans utlåtande förstörde denna händelse grundläggande värderingar som höll tillsammans folken, så som religion, moral och familjestrukturer, och grundade vägen mot terror och anarki. Slutligen ansåg han att upplysningen som man tolkade som en ”destruktiv rörelse av mänsklig intellekt.

Ledarna av denna destruktiva rörelse var frimurare. Voltaire, Diderot, Montequieu, och andra anti religiösa tänkare som beredde vägen till revolutionen, alla var Frimurare. Frimurarna var mycket nära vänner med Jacobins som var ledarna av den franska revolutionen. Detta har lett till att vissa historiker har svårt att diskutera deras åsikter om förbindelsen mellan Jacobinism och Frimurarna i Frankrike under denna period.
(Se Harun Yahya´s New Masonic Order)

Under den franska revolutionen, mycket fientlighet riktades mot religionen. Många präster blev avrättade i giljotinen, kyrkor förstördes osv. Det fanns de som totalt ville radera kristendomen och ersätta den med en avvikande, hednisk och symbolisk religion som kallades ”Religionen av Orsak”. Ledare av revolutionen blev också offer för denna galenskap, slutligen förlorade de alla sina huvuden under giljotinen, vilket de själva tidigare hade sänt många andra människor. Än idag frågasätter fransmän om revolutionen verkligen var en bra händelse.

papa2

Revolution: France was turned into a sea of blood.

De anti religiösa känslorna av den franska revolutionen spreds genom Europa och som ett resultat blev artonhundratalet en av de fruktansvärdaste och mest aggressiva perioder av anti religiös propaganda.

Därför gav denna process en möjlighet för materialism och evolutionära idéer att träda fram, som hade opererat under jorden i århundraden genom att använda sig av symboler för att komma fram. Materialister som Diderot och Baron d´Holbach reste den anti-religiösa fanan, och den forna grekiska myten av evolutionen introducerades in i vetenskapens församling.

papa2

Voltaire, Diderot and the "Encyclopedists": The Masonic leaders of the Enlightenment and the fierce opponents of religion.

Erasmus Darwin

Den generella uppfattningen av de som upptäckte teorin om evolutionen är den franske biologen Jean Lamarck och den engelska biologen Charles Darwin. Enligt den klassiska berättelsen, Lamarck var först och föreslog evolutionteorin, men han gjorde ett misstag genom att basera detta på ”arvet av de inre egenskapernas förvärra”. Senare, Darwin föreslog en andra teori baserad på biologiska urval.

Även här måste vi nämna en annan teoretiker som spelade en viktig roll i upphovet av evolutions teorin: Erasmus Darwin, Charles Darwin´s farfar.

Erasmus Darwin är främst noterad som en av Englands mest framstående naturalister. Som vi berättade i början, naturalism är ett synsätt som inte accepterar att Gud skapade allt levande. Denna syn som ligger nära materialism var startpunkten av Erasmus Darwins teori om evolutionen.

papa2

Erasmus Darwin, Charles Darwin's grandfather was a "Master Mason."

Under 1780- och 90-talet, Erasmus Darwin framkallade huvudlinjen om evolutions teorin, som sa att allt levande kommer från en och samma anfader och genom en slump och enligt naturlagarna. Han gjorde forskning i en åtta tunnlands botanisk trädgård som han hade förberett och sökt bevis som skulle stärka sina idéer. Han förklarade hans teori i två böcker med titlarna: ”Temple of Nature and Zoonomia” Dessutom, år 1784 fann han ett sällskap att behandla spridningen av hans idéer, känd som Philosophical Society.

Åratal senare, skulle Charles Darwin ärva sin farfars idéer och grunden till förslaget om evolutions teorin. Charles Darwins teori etablerades ovan den struktur etablerad av hans farfar, medan ”the Philosophical socity” blev en av de största och mest passionerade suportrar till hans teori. I korthet, Erasmus Darwin var den sanna pionjären av teorin vi känner till som evolutions teorin som har blivit propagerade genom världen under de senaste 150 åren.

Var fann Erasmus Darwin idén om evolutionen? Var kom hans intresse om detta ämne ifrån? Efter en fördjupad sökande efter svaret av denna fråga, upptäckte vi en intressant fakta att Erasmus Darwin var en frimurare. Även då Erasmus Darwin inte var en ordinarie frimurare, så hade han en av organisationens högsta grader.

Han var mästaren av den välkända Canongate loge i Edinburgh, Scottland. Dessutom hade han nära förbindelser med Jacobin Masons som organiserade revolutionen i Frankrike under samma tid, och med Illuminati, vars främsta syfte var att främja fientlighet mot religion. Detta är Erasmus Darwin som var ett viktigt namn hos det europeiska frimureriet, en anti-religiös organisation.

papa2

Erasmus Darwin's book Zoonomia, in which he laid the foundations for the theory of evolution.

Erasmus lärde hans son Robert (Charles Darwin´s fader), som också hade blivit medlem i frimurar logen. Eftersom detta fick Charles Darwin detta arv av frimurarnas lära både från sin fader och sin farfar.

Erasmus Darwin hoppades att hans son Robert skulle återuppta och publicera hans teori, men det blev hans barnbarn, Charles som skulle åta sig denna rörelse. Även då det kom en tid senare, Erasmus Darwins ”Temple of Nature” blev slutligen framtagen av Charles Darwin. Darwin´s syn hade inte vikten av en vetenskaplig teori; det var mer ett uttryck av en naturalistsik lära som accepterade att naturen var den kreativa kraften.

Murarna och den naturalistiska filosofin

Som för teorin om biologiska urval vilket påstods vara ett detaljerat bidrag av Darwin, var mer en teori som också togs fram tidigare av ett antal vetenskapsmän. Men vetenskapsmän före Darwin´s tid antog inte teorin om biologiska urval som ett argument som gick mot skapelsen. I motsats såg de det mer som en mekanism orsakad av Skaparen för att skydda arterna från en ärftlig störning. Precis som Karl Marx tog idealisten Hegel´s koncept av ”dialekter” och böjde det för att anpassa det till hans egen filosofi, så gjorde även Darwin. Han tog teorin om biologiska utvalda från kreationistiska vetenskapsmän och använde den på det sätt som passade in i idén om naturalism.

Därför, Darwins personliga bidrag i formuleringen av Darwinism måste inte vara överdrivna. Den filosofiska konceptet han använde sig av var uppfunnen av tidigare filosofer av naturalisms. Om Darwin inte hade föreslagit teorin om evolutionen, så hade någon annan gjort detta. Fakta är att en teori som ligger mycket nära hans förslag fanns under samma period av en annan engelsk naturvetenskapsman med namnet Alfred Russell Wallece, det var av denna orsak Darwin med all hast publicerade boken Om Arternas Uppkomst.

Slutligen, intog Darwin ett stadie då den långa strävan påbörjades i Europa att förstöra tron på Gud och religion genom att byta ut detta mot naturalistisk filosofi och en humanistisk modell för mänskligheten. Den mest betydelsefulla kraften bakom denna strävan var inte detta eller olika filosofer, utan frimurarnas organisationer, vilka många filosofer, ideologer och politiska ledare var medlemmar i.

Dessa fakta var igenkännande och uttryckt av ett antal kristna på denna tid. Påven Leo XIII, ledaren av katolikerna utfärdade en välkänd bann bulla år 1884, med titeln ”Humanum Genus” som gav många viktiga uttryck om frimureriet och dess aktivitet. Han skrev:

papa2

Alfred Russel Wallace and Charles Darwin

Under denna period, verkar medlemmar av ondska och sammanslutar sig i strävan med förenad kraft förd framåt eller assisterad av den starkt organiserade och utspridda förening som kallas Frimurarna. De gör ingen hemlighet om deras syfte, de reser sig nu upp mot Gud själv.

... från vad vi har ovan med klarsyn visar, detta är deras ultimata syfte att med kraft fullkomligt besegra över religiösa och politiska stadgar i världen vilka de kristna läran har skapat, och att ersätta med ”en ny stat av saker som överensstämmer med deras idéer vilket fundament och lagar ska utgå ifrån naturalism.”

Det är en viktig fakta att Leo XIII uttalanden ovan beror på ett försök att totalt förstöra den moraliska värderingarna förutsatt av religionen. Vad frimurarna försökte att göra med hjälp av Darwinism var att producera en moralisk urartat samhälle som inte erkänner någon gudomlig lag, inte ha någon fruktan för Gud och var mottaglig att begå alla sorters kriminalitet. Vad som var orsak till citatet ovan ”en ny stat av saker som överensstämmer med deras idéer vilket fundament och lagar ska utgå ifrån naturalism” är en sorts social modell.

Frimurare tror att Darwinism kunde förmedla deras mål, att spela en stor roll i dess spridning till massorna. Strax efter att Darwins teori publicerades, fanns det en grupp frivilliga som spred propagandan. En av de mest kända av dessa var Thomas Huxley, som kallades Darwins ”bulldog.” Huxley, ”som ivrigt förespråkade av Darwinism var en faktor till det mest avgörande för den snabba spridningen” förmedlade världens uppmärksamhet till evolutions teorin i en debatt vid universitetets museum i Oxford, där han intog 30 juni 1860 tillsammans med Oxfords biskop Samuel Wilberforce.

papa2

Pope Leo XIII

Huxley´s stora tillägnande till att sprida idéerna om evolutionen, tillsammans med hans etablerade förbindelser, är framtaget i fortsatt ljus enligt följande fakta. Huxley var en medlem av Rayal Socity, en av Englands mest prestigefulla vetenskapliga institut och som nästan alla andra medlemmar av denna institution, var han en frimurare. Andra medlemmar av Royal Socity gav Darwin betydelsefulla stöd, både före och efter boken publicerades. Detta frimureri accepterade Darwin och Darwinism till en sådan utsträckning att Darwin fick Nobelpris, en utmärkelse som årets forskare och ära.

papa2

Thomas Huxley, a fanatical supporter of Darwin

I korthet, Darwin agerade inte ensam; från den tidpunkt teorin var förutslagen, fick han suport som kom från de sociala klasserna och grupper som kärnan utgjord av frimurare. I hans bok, Marxism och Darwinism, skriver den marxistiska tänkaren Anton Pannekoek om dessa viktiga faktan och beskriver stödet Darwin fick av ”bourgeoisie,” vilka är den förmögna europeiska kapitalistiska klassen:

Att Marxism har att tacka för dess betydelse och position endast till dess roll, den tar hos den proletära klassens strävande är välkänt för alla. Det är fortfarande inte svårt att se att i realiteten Darwinism var tvungen att genomgå samma erfarenheter som Marxism. Darwinism är inte endast en abstrakt teori som forskare tog till sig efter att ha diskuterat och testat den i en objektiv hållning. Nej, på en gång efter Darwinism kom till, hade den entusiastiska advokater och passionerade kritiker. Darwinism spelade också en stor roll för klass-strävan, och av denna anledning spreds den mycket fort och hade entusiastiska advokater och bittra motståndare.

Darwinism serverade ett verktyg för borgarna och deras strävan mot den federala klassen, mot adeln, prästraskap och federala herrar... Vad borgarna ville var att bli av med dess gamla ledare som stod i deras väg.... Med hjälp av religionen höll prästerna stora mässor för gå mot kraven från borgarna.

Naturalistisk forskning blev ett vapen till motstånd mot tro och tradition, forskning och den nya upptäckten, naturiska lagar lades fram, det var med dessa vapen borgarna slogs med.... Darwinism kom vid en önskad tidpunkt. Darwins teori att människan härstammade från en lägre djurras förstörde hela fundamentet för den kristna dogmen. Av denna anledning så greppade borgarna Darwinism från första början. ...Under dessa förhållanden, tom. forskarnas diskussioner bar med sig det iver och passion av klass strävan. Skrifter som var på Darwins sida hade därför karaktär av social polemik, trots om fakta att de hade namn från vetenskapliga författare med sig.

Eftersom Anton Pannekoek tänker i termer av Marxistisk klass, definieras kraften att sprida Darwinism och sätter det i effekt av en organiserad strävan mot religionen som ”borgare”. Då vi tittar närmare i ljustet på faktan av mer historiska bevis, kan vi se att det fanns en organisation inom borgarna som använde Darwinism i syfte för deras krig mot religion. Denna organisation var Frimurarna.

papa2

Darwin's theory seemed plausible to some due to the primitive level of scientific knowledge and meager evidence in the nineteenth century.

Dessa faktan är klara, både från historiska bevis så väl som frimurarnas egna källor. En av dessa källor är en artikel av Master Manson Selami Isindag, med titeln ”Obstacles to the Development och knowledge and Mansonry,” som publicerades 1962 ”Annual Bulletin of the Turkish Great Lodge of Free and Accepted Masons”. I början av denna artikel, upprepar Isindag den klassiska frimureriet att religion är en myt skapad av människan själv, och att monoteism går i mot sann forskning. Senare, beskriver han sann uppvigelse om krig mot religionen utförd av vetenskapens klädsel:

Vi kommer att se att denna strävan, spridning av kunskap, Frimurare är välkända att delta vid varje nivå. Orsaken till detta att frimurarna under alla perioder, har guidat av logik, kunskap och mognad är av visdom. Ända sedan de grundades har de kämpat mot övernaturlig tro och myter.

Hur som helst, i verkligheten ”övernaturlig tro och myter” är inte det som Frimurarna uttrycker, religion. Det är snarare baserad på materialism, naturalism och evolutionistisk tro som de ansluter sig till. Det klaraste beviset om dessa fakta är att det är deras omoderna idéer, deras upprepningar av deras tomma tro från det forna hedniska civilisationen i Egypten och Grekland, som har varit ogiltig av upptäckter i enlighet till modern forskning.

En jämförelse till vetenskapliga bevis relevant till upphovet till liv och Frimurarnas tro om det är tillräckligt för oss att forma en slutsatts till detta som fakta.

Frimurarnas teori om livets uppkomst

Som vi beskrev tidigare, teorin om evolutionen vilar på att levande saker inte var skapade, men uppstod och utvecklades genom en slump och naturens krafter. Att testa denna teori vetenskapligt så är det nödvändigt att se om alla steg av denna process och att titta närmare på antingen eller inte en sådan process hände i det förflutna och om antingen en sådan process kunde varit möjlig.

Det första steget i denna process är en hypotetisk prövning in ifrån något livlös intelligens som kunde föda fram en levande organism.

Innan vi tittar på denna prövning måste vi återkalla en lag som har varit igenkänd i biologin sedan Pasteurs tid. ”Livet kommer från liv.” Detta är en levande organism som endast kan generera liv från en annan levande organism. Till exempel, däggdjur föds från deras moder. I många andra arter av djur, föds men från ett ägg som har lagts av sin moder. Plantor växer upp från frön. Encellsorganismer så som bakterier delar sig.

Ingenting har blivit observerad i sin motsats. Genom världshistorien har ingen någonsin bevittnat livlös intelligens som endast poppat ut, som Egyptierna trodde att grodor hoppade upp från leran i Nilen. En tro som fortgår av de forna grekernas filosofer som Aristoteles. Under medeltiden trodde man att möss kom ifrån vetet hos gårdarna. Hur som helst, alla dessa sägner bevisas att vara från ignorans och slutligen i hans välkända experiment från 1860, bevisade Pasteur att t.om. bakterier, det mest enkla form av liv inte kommer till utan någon process. Så det är inte möjligt att livlösa föremål producerar liv.

Men, teorin om evolutionen är beroende av denna omöjlighet eftersom man säger att levande saker föddes och utvecklades utan någon skapare.

papa2

Because of the rudimentary scientific understanding of his day, Aristotle proposed certain mythical explanations still accepted today in Masonic literature.

Darwin misslyckades att beskriva uppkomsten av liv, vilket han hade lite kunskap om. I ett kort stycke uttryckte han att liv måste ha en uppkomst ”några varma små vattendroppar,” men evolutionister som följde honom blev oroade om genomarbetet av detta innehåll. Däremot, ansträngningar gjordes under nittonhundratalet, att producera en evolutionistisk förklaring om livets uppkomst som endast resulterade i en fördjupad återvändsgränd vilket evolutionisterna fann sig själva. Vid sidan av fakta att evolutionister inte hade kunnat lägga fram en teoretisk förklaring. Detta eftersom strukturen av det mest grundläggande levande enkel-celliga organism är i hög grad komplex. Det är mattematiskt omöjligt att t.om. en cell som består av proteiner, DNA eller RNA kunde ha uppstått av en slump, mer än en enkel cell.

Faktum att antagandet om att livet genererades av en slump är omöjligt i sig själv bevisas att existensen om en design, och detta i motsatt bevisar om fakta av en skapelse. Om detta ämne kommenterar en välkänd engelsk astronom och matematiker, Fred Hoyle följande:

Visserligen, en sådan teori (att liv var sammankallad av en intelligens) är så tydlig att ingen undrar varför det inte mer accepterades som självbevisad. Orsaken är mer psykologisk än vetenskapligt.

Denna ”psykologiska orsak” som Hoyle tar upp är evolutionismernas förfogande vilket de vidhåller att slå ifrån sig, att upphöja, alla resultat som leder dem att acceptera guds existens och deras anpassning av sig själva till detta.

I våra andra arbeten som fokuseras på ogiltigheten av evolutionsteorin, vi citerar många antaganden av dessa fakta från evolutionisterna och vi undersöker de irrationella hypoteserna som evolutionister blint har föreslagit endast i order att inte acceptera guds existens. Av denna anledning, har vi fokuserat vår uppmärksamhet på frimurarnas logar för att se deras synsett på detta ämne. Medan de finns så klara bevis att ”livet var skapad av en intelligent skapare”, hur ser frimurarna på denna fråga?

Master Mason, Selami Isindag berättar i sin bok ”Evrim Yolu" (The Way of Evolution)) om detta ämne:

Det viktigaste kännetecknandet av vår moralskola är att vi inte bryter oss ifrån principen om logik och att vi inte går in i det okända av teism, hemliga budskap eller dogm. På dessa grunder försäkrar vi att den första företeelse av livet började i kristaller under tillståndet att vi kan inte veta eller upptäcka idag. Levande saker föddes i enlighet till de lagarna av evolution som sakta spred sig över jorden.. Som ett resultat av evolutionen idag, människan kom för att vara och avancerades bortom andra djurarter både medvetande och intelligens.

Det är viktigt att notera förbindelsen mellan orsak och inflytande förslag i ovan citat. Isindag stressade att de viktigaste kännetecknandet av frimureri är att de slår bort teism, vilket är tron på Gud. Och på en gång därefter menade han ”på dessa grunder” att livet kom spontant ifrån livlösa ämnen, och senare genomgick en evolution som resulterade till oss människor.

Det kommer att noteras att Isindag inte har några vetenskapliga bevis som bär upp denna evolutionsteori. (Faktum är att det inte finns några vetenskapliga bevis som stöds av dessa dumma ord, detta är fakta ”att vi inte kan veta eller upptäcka idag”) Det enda stöd Isindag har för evolutionsteorin är att frimurarna inte accepterar teism.

I andra ord, frimurare är evolutionister eftersom de inte accepterar guds existens. Detta är den enda orsak för dem att vara evolutionister.

I konstitutionen av ”Great Council of Turkey” organiserad av turkiska frimurare av 33 graden, evolutions senarier kom upp än en gång och frimurare slog ifrån den kreations förklaring genom dessa ord:

I mycket tidig ålder och i enlighet med en organisk process, uppstod organisk liv. I order att producera cellervävnad, kom organismers celler tillsammans i grupperingar. Senare, intelligens tog sig framåt och mänskliga varelser kom till. Men varifrån? Vi har fortsatt att ställa oss denna fråga. Var det från Guds andning över formlös jord? Vi avslår förklaringen om en abnorma skapare; en sorts skapelse som utesluter människan. Sedan liv och dess stamtavla har existerat måste vi följa den evolutionära linjen och känna, förstå och bekräfta att ett hjul existerar och förklara genom detta stora verk, att det är en akt av ”hopp”. Vi måste tro att det var en fas av utveckling vilket var i en ökad hastighet av aktivitet som skapade livet i ett speciellt tillfälle, från denna fas till en annan.

Frimurarnas falska suport av Haeckel

Då vi tittar i frimurarnas litteratur, vid sidan från deras blinda bindning till evolutionsteorin blir vi slagna av dess ingående ignorans. Ett exempel, då vi granskar turkiska källor ser vi att evolutionister följer teorin och försvarar passionerat som falskt bevisades under första tjugofem åren av elva hundratalet.. En av dessa berättelser är historien om Haeckel och hans teori om embryon, som omtalades i nästan alla frimurarnas publikationer.

Historien om den tyska biologisten med namnet Ernst Haeckel, som var en nära vän som stöttade Charles Darwin och som stödjer hans teori efter Darwins död. I order att etablera dess värde av teorin, utforskade Haeckel embryon från olika levande arter och föreslog att de alla påminde om varandra och att varje genomgick en mindre process av evolution inför födelsen. Att stödja detta så drev han ett antal jämförelser mellan olika embryon, med hjälpmedel av vilka han övertygade många om giltigheten av evolutionsteorin i första halvan av nittonhundratalet.

Precis som vi berättade, frimurarnas källor utgör en stor vikt om dessa embryolog teorier, vilket i termerna "ontogeny recapitulates phylogeny." Master Naki Cevad Akkerman berättar i sin artikel "The Concept of Truth and the Principles of Masonry" i Mamar Sinan, och kallar dess teorier som "lagar", att det är, han höjer det till en rank av odiskutabel vetenskapliga fakta. Han skriver:

Vi anse att en mycket viktig naturlag. Detta är formuläret framtaget av Haeckel, "ontogeny recapitulates phylogeny." Om vi tar en människa som ett exempel, så är lagens mening följande: Den morfologiska förvandlingen och förvandling i order och funktioner av dess organer att en människa får utstå, från den första cellvävnad formas i mammans sköte, tills han föds och under hans liv tills han dör, är inget annat än en process av förändringar som han genomgår ända sedan begynnelsen, från hans inledande cellvävnad formades i jorden och i vattnet tills idag.1

Master Mason Selami Isindag placerade också en stor vikt på Haeckel´s teori. I en artikel med titeln "Masonic Doctrines" skriver han "I hans experiment bevisar Darwin att olika djurarter först uppstod från en enkel cell och senare en enda art." Han tillägger:

Haeckel gjorde studier som stödjer alla dessa observationer. Han trodde att den mest grundläggande djurart, Prokaryoter som blev en organismer och levande saker från ickeorganismisk materiala element. Han demonstrerade att det var en enhet vid basen av allt. Denna monism är en kombination av intelligens och själ. Dessa två aspekter av substansen som formar dess grund. Vad frimurare tror är att anpassning med dessa vetenskapliga och experimentella observationer. 2

I en annan text av frimurarna är Haeckel refererad som "mycket lärd" och hans teser att "ontogeny recapitulates phylogeny" är ett bevis av evolutions teorin. 3

Hur som helst, Ernst Haeckel som frimurarna trodde skulle vara en mycket lärd person var en bedragare som tog fram falska vetenskapliga upptäckter och att teserna de accepterar som "lag" (ontogeny recapitulates phylogeny) är en av de största svek i historiens vetenskap.

papa2

Haeckel

Dessa falskheter är påhittade i tecknande av embryons gjorda av Haeckel. I order att demonstrera likheten mellan embryon och människan, kycklingar, harar, salamandrar vilket i verkligheten inte delar några sådana likheter mellan varandra. Han förfalskade teckningarna. I några fall tog han ut organen utifrån embryoenen, i andra fall la han till organ. Dessutom så förändrade han den sanna storleken på embryon i ett syfte att visa dem alla i samma storlek. I korthet, Haeckel gjorde en förfalskning i order att fabricera bevisen eftersom det inte fanns några. Den vederläggiga vetenskapliga journaler av namnet av Vetenskap bestod av en artikel i 5 september 1997 års upplaga: "I realiteten... även nära besläktade embryons, sådana som fiskar varierar lite i deras framträdanden och utvecklingsled.... Det (Haeckel´s bilder) ser ut som visar sig vara en av de mest kända förfalskningar i biologin."4

Intressant är att detta trick har varit välkänt i många år. Haeckel´s bilder visade sig vara förfalskade redan under hans liv (1910), där han själv erkände detta. I en artikel publicerad i American Scientist kan vi läsa: "Sannerligen är biogenitiska lagarna döda som en beslagspik.... Som ett ämne i seriösa teoretiska efterforskningar var den ut-död under tjugotalet...."5

I förargelse av detta, evolutionister fortsatte att använda dessa bilder i årtionden med det enda syfte att vilseleda massorna som inte hade någon kunskap om detta ämne.

Det finns endast en orsak till varför frimurare höll fast vid Haeckel´s teori som sanning för evolutions teorin och såg honom som en mycket lärd person. Frimurarna tillägnan till evolutions teorin är inte baserad på deras passion om kunskap av sanningen som de själva säger utan i motsatt, utifrån ignorans.

1 Naki Cevad Akkerman, Mimar Sinan, No 1, p.13
2 Selami Isindag, Masonluk Öğretileri, Masonluktan Esinlenmeler (Inspirations from Freemasonry), Istanbul, p.137
3 Selami Isindag, Din Açısından Mason Öğretisi (Masonic Doctrine According to Religion), Akasya Tekamül Mahfili Publications, p.10
4 Elizabeth Pennisi, "Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered," Science, September 5, 1997
5 Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recaputilated", American Scientist, vol 76, p.273

Här är det möjligt att känna igen frimurarnas fanatism. Då den som skriver säger de, ”Vi avslår förklaringen om en abnorma skapare; en sorts skapelse som utesluter människan”, upprepar han den grundläggande dogmen av humanism, att ”en människa är den högsta skapelsen som finns,” och annonserar att frimurare avslår någon annan förklaring. När han säger, ”en abnorma skapare,” menar han Guds ingripande i att skapa liv, avslår från detta möjlighet. (Fastän, vad sannerligen är abnorma är att frimurare accepterar, utan att observera eller experimenterar, en ologisk tro att livslöa materia kom till liv av en slump och formade livet på jorden, inklusive människan.) Det kommer att noteras att frimurarnas förklaring inte har någon förklaring eller vetenskapliga bevis. Frimurare säger inte, ”Det finns bevis för evolutionen och därför avslår vi skaparen”. De är endast blinda av en filosofisk fanatism.

Frimurarnas publikationer vidhåller denna ställning. Master Mason Selami Isindag menar på att ”vid sidan av naturen finns det ingen kraft som leder oss, och som är ansvarig för våra tankar och gärningar.” Han lägger till omedelbart, ”livet börjar utifrån en cell och når dess nuvariga mål som ett resultat av olika förändringar och evolution.” Senare summerar han vad evolutionsteorin betyder för frimurare:

Från våran synvinkel av evolutionen, människan är inte annorlunda från djuren. Från formationen av människan och hans evolution finns det ingen speciell kraft annat än de som djuren utsätts för.

Detta försvar bevisar tydligt varför frimurare tar till sig en sådan viktig teori som evolutionen. Deras syfte är att försvara idén att människan inte skapades och att presentera deras egen humanistiska materialistiska filosofi som hållbar. Och, den enda metoden som kan användas för att avslå idén om att människan var skapad är evolutionsteorin. Så, det är därför frimurare tror in i det yttersta på evolutionsteorin och försöker att etablera den in i samhället.

Detta bevisar att frimurare, som ständigt anklagar de som tror på Gud att vara dogmatiska, själva är dogmatiska.

Frimurarnas dogmatism och traditionalism

Dogmatism betyder att man blint och envist följer ett visst synsätt. För deras giltighet finns det inga bevis om anledning av en säker psykologisk anlag. En dogmatisk person utforskar eller undersöker inte något han tror på huruvida det finns bevis eller inte. Han accepterar det totalt och håller sig vid detta orubbligt.

Frimurare och andra anti-religiösa grupper använder sig ofta av termen ”dogmantik” till att referera dem som tror på Gud. Vi stöter på detta mycket ofta idag. Ett exempel är i en debatt om evolutionsteorin, evolutionisterna sida kommer troligen att anklaga dem som inte acceptera deras teori som dogm och deklarera dem själva som vetenskapsmän genom att hävda att vetenskap inte har några intressen i ”dogm”.

Hur som helst, denna anklagelse är falsk. Att tro på en existerande Gud och att Han skapade allt liv är en tro som stöds av många rationella och vetenskapliga bevis. Det finns en balans, order och organisation i naturen och det är klart att det blev etablerad genom intelligens och med avsiktlig orsak.

Det är av denna orsak som Koranen kallar människan till att upptäcka guds tecken och bjuda in dem att bejaka denna balans, order och organisation. I många verser som uppmanas man att tänka igenom bevisen i himlen och på jorden om Guds existens. Dessa bevis som pekas ut i Koranen är ett sådant femonem, inte endast balans och order i universum utan det ändamålsenlighet för världen till mänskligt liv, strukturerna av planeterna och djuren, strukturerna i människans kropp och den spirituella kvalitén av människan, allt av vilket modern vetenskap har bekräftat.

Snarare, dogmatism är en kvalité av dem som vägrar att utforska dessa saker och tar avstånd ifrån Gud och fortsätter att försvara synvinkeln om att universum existens kom utifrån en slump och att levande organismer kom av sig själv. Frimurare är ett sant exempel på en sådan åskådning. Till skillnad från fakta att bevis om Guds existens är bevisat, istället föredrar de att ignorera och slå bort detta för dem och favorisera humanistisk och materialistisk filosofi.

I Koranen berättar Gud till dessa med en sådan mentalitet:

INSER NI inte att Gud har låtit allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär tjäna er och att Han har överhopat er med Sina gåvor både i det yttre och det inre? Men det finns de som tvistar om Gud utan vare sig kunskap eller vägledning och utan [att lysas av] uppenbarelsens ljus. Och när dessa människor uppmanas att rätta sig efter det som Gud har uppenbarat säger de: "Nej, vi följer våra förfäders väg." Och om det var Djävulen själv som hade uppmanat dem [att gå raka vägen] in i den flammande Elden? (Koranen 31:20-21)

Dessa verser bevisar att de gudlösa, trots fakta att de kan se bevis om Gud, ”tvistar om Gud,” vilket är att de engagerar sig i ett krig mot Hans religion. Orsaken till detta är att dessa gudlösa endast följer vad de fann deras fäders väg vilket är, att de är fast i en blind tradition.

Uppenbarligen, traditionalism var mycket väl utmärkande i historian och filosofin av frimureriet vilket vi har undersökt från dess begynnelse av denna bok.

Visserligen, traditionalism är ett ord som beskriver frimurarna mycket väl eftersom frimurare är inget annat än en ”organisation av traditionalism,” vems rötter går tillbaka tusentals år till det forna hedniska samhällena. Det förblindad dess följeslagare av traditionen från forna Egypten, faraoenas och magikerna, forna grekiska materialistiska filosofi, Hermeticsts, Kabbalisterna, Tempelriddarna, Rosenkorsarna och Frimurarna före dem.

Det är viktigt att känna igen denna traditionalism. I moderna frimurar logar, legender, symboler och ord som fortfarande används efter tusentals år. Trots fakta att nästan alla frimurare har en hög utbildning och innehar höga positioner i samhälle så organiserar de ceremonier i vilket de tar gyllene svärd och kranier i sina händer, mumlar ord på gammeldax egyptiska, stående framför kolonnmodeller från forna egyptiska templen i silverkläder, vita handskar och även mer konstiga kostymer och svär eder. Om en person som inte vet något om frimurarna skulle tillträda en av deras logar, skulle han troligen se sig befinna sig i en komedi-films studio och möjligtvis inte kunna hejda sig från att skratt då han ser frimurarna i sin kurs inför att inta ceremonin. Deras ögon är bundna, rep runt deras nacken och vandrar runt barfota. Men frimurarna lever i deras hemliga värld och ser dessa konstiga ceremonier som mycket normala och känner sig psykologisk tillfredsällda i denna mystiska atmosfär i deras logar. Efter ceremonierna sitter de och pratar med varandra om deras tro som att ”atomer har själar och kommer tillsammans genom levande saker,” att ”världen uppnådde sin balans eftersom en dold intelligens i magman,” eller ”att Moder Natur har skapat oss” och andra myter. Det hela är en charad som endast preserverar traditionen, och det är så klart tomt av orsak att det fantastiska att ett sådant system av idéer fortfarande kan överleva och bli försvarad.

papa2

Masonry is the continuation of narrow-minded traditionalism. Modern Masonry maintains the same superstitious beliefs that their "brothers" have defended uncritically for centuries.

Frimurarna tar till sig av blindhet dess traditioner som visar klart och tydligt den stora vikten de ger för idén om ”landmärke”. Ett landmärke är en plats eller objekt som symboliserar någonting som har en historisk vikt eller mening. I frimurarnas språk, landmärke är reglerna som har fört med sig utan förändringar sedan dess uppkomst av organisationen. Varför förändras de inte? Frimurarnas ger oss en intressant svar om denna fråga. En artikel publicerad i Mimar Sinan 1992 som berättar:

Frimurarnas landmärke är en mycket gammal lag som härstammar från tid till tid och generation till generationen. Ingen vet när den uppkom och ingen har rättighet att förändra dem eller ta bort dem. De är skrivna och oskrivna lagar av församlingen. De oskrivna lagarna kan läras endast genom ritualer och riter i logen. De är sex skrivna lagar som kan hittas under titeln ”The Obligations of a Freemason” som först publicerades i den engelska konstitutionen år 1723.

papa2

An expression of Masonry's traditionalism: symbols that have not changed for centuries.

Låt oss utforska dessa ord närmare. En organisation som kallar sig frimurarna existerar. Medlemmarna av denna organisation har under århundraden följt ett antal lagar vars uppkomst är okänd. Dessutom, de är fast beslutsamma om att ingen ändrar i dessa lagar. Ingen av dem kommer fram för att fråga varför de följer dem!... Och, för sakens skull att följa dessa lagar, så ignorerar de vetenskapliga upptäckter och deras logiska slutsattser. Kan en sådan församling följa vägen av ”orsak” och ”vetenskap”?

En annan del av artikeln citerad ovan uttrycker litterärt att frimurarna måste följa dessa lagar utan att ifrågasätta dem:

I min åsikt, ett landmärke är en så gammal del av frimurarna att jag aldrig varit nyfiken om att ta reda på deras uppkomst, varken i logen eller i mina aktiviteter som frimurare. Jag kan inte hjälpa att analysera varför jag skulle känna på detta sätt, men jag känner att om strukturen av frimureriet inte är förändrat kommer det att hålla.... Jag lever med det utan ansträngningar och några krav.

Hur kan en organisation kompromissa med de som följer, tror och följer en lag som dess uppkomst de inte är det minsta nyfikna om att vara rimlig?

papa2

The rules that have been accepted as Masonry's constitution have been preserved unchanged for centuries.

Säkerligen, frimurarna uttrycker sig att vara resonabla och vetenskapliga. Precis som materialisterna. De uttrycker också dessa faktan om att de fortlöpande använder sig av termer som resonabla, vetenskapliga och envist försvarar en filosofi som inte har någon logisk eller vetenskaplig grund. Vänder sig ifrån faktan som vetenskapen har upptäckt. I hög grad, vad som leder frimurarna in i detta felaktighet och förtrollelse är att de blint står fast vid deras traditioner.

Detta visar att frimurarnas lära är vilseledande. De allierade människor från deras tro på Gud och gör låter dem falla in i vidskeplighet genom att följa tomma lagar, myter och legender. Vad Koranen säger om hedningarna av Saba, de som övergav Gud genom att prostrera dem själva framför solen, gäller även frimurarna.  "Djävulen har nämligen utmålat deras handlingar för dem i ett förskanande ljus och han har spärrat vägen för dem och de är helt utan vägledning." (Koranen 27:24) Frimurarna slår ifrån sig att Guds religion och favoriserar en omodern doktrin som de har utarbetat med symboler och mystiska element.

Dessutom, inte enbart slår bort Gud, de kämpar mot Hans religion och denna strävan har pågått i en mycket lång tid.

9kollusamdan

 

5 / total 7
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Den Globala Frimureriet online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top