De fällor som fastställts av Dajjal är också under Allahs kontroll

Detta faktum får aldrig glömmas: Dajjal, källan till korruption av Darwinismen som har vilselett människor under ett och ett halvt sekel, är en enhet under kontroll av Allah. Dajjals väg, korruptionen av ateistiska frimurare med andra ord, är stor nog att lura nästan alla, med undantag av ärligt troende. Men oavsett hur stor den snara som fastställts av ateistiska frimurare, måste det faktum beaktas, att det är den allsmäktige Allah som kommer att framställa det finaste svaret på alla dessa fällor. Allah skapar satans aktivitet på jorden i form av Dajjal, inom ett givet öde att den är dömd att omintetgöras, för att testa människor så att fromma muslimer kan uppstå. Därför, genom Allahs lov, kommer de otrognas snaror aldrig bli framgångsrika. Allah avslöjar denna hemlighet i en annan vers: De smidde onda planer, men Gud kände deras planer och [skulle ha omintetgjort dem] även om man med deras hjälp hade kunnat flytta berg. (Sura Ibrahim, 46)

Under hela historien, de otrogna och de som önskar leda människor till förnekelse, har satt olika fällor. Men alla dessa fällor har hindrats genom ett krav i Allahs lag och har fjädrat tillbaka på dess upphovsmän. Detta är en lag av Allah. Vår Herre avslöjar i dessa verser att: om en varnare kom till dem, skulle de följa hans vägledning bättre än något av de samfund [som varnades i äldre tid]. Men när nu en varnare har kommit till dem, visar de allt större motvilja mot honom; de är för högmodiga [för att lyssna till honom] och i stället tänker de ut bedrägliga argument [att sätta emot Våra budskap]. Dessa bedrägliga argument skadar inga andra än upphovsmännen själva; men hade de väntat sig att Gud inte skulle ge dem samma behandling som deras föregångare? Du kommer inte att uppleva att Gud slår in på nya vägar, och du kommer att se hur Gud står fast vid Sin väg. (Sura Fatir, 42-43)

Samma öde väntar de snaror som satts av ateistiska frimurare, Dajjals system och dess intellektuella system. Darwinismen är en fälla satt av ateistiska frimurare för att vända bort människor från Allahs väg. Men hur stora dessa fällor än kan vara och avsett hur omfattande och effektivt planen upprättas är de fortfarande under Allahs kontroll. Dajjal och hans perversa ordning existerar enbart för att Allah så önskar. Som avslöjades i versen: ” Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.(Surat al-Insan, 30) då kan ingen önska sig något om Allah inte vill det och ingen har befogenhet att sätta en fälla eller sätta den i rörelse.

Darwinismen har nu hamnat i samma position. Den fälla som satts av Dajjal har hindrats som Allah lovat. Eftersom Darwinisterna är omedvetna om att deras planer har omintetgjorts redan från början, gladde de sig enormt mycket då de såg att deras propaganda var effektiv och de gladde sig åt den kommande framgången. De anade aldrig att Allah oundvikligen skulle dirigera om dem och att de från att dominera världen, skulle sluta som skämtfigurer. De har ingen aning om att lagen som skapats av Allah visar att sanningen är den ofrånkomliga segraren. När en fälla misslyckas, börjar de leta runt efter nya, men de misslyckas med att inse att även dessa redan har besegrats. Men faktum är att Dajjals perversa system, som det är nu, oundvikligen kommer att besegras. Allah avslöjar i Koranen om hur icke-troendes fällor kommer att ge dem ett bakslag: Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor!(Surat at-Tur, 42)

Det är idag en fruktansvärd skam att vara anhängare till Darwinismen. De ansträngningar utförda av Darwinistiska publikationer, att ständigt framställa nya och falska rapporter till allmänheten, hur Darwinisterna försöker finna personer för att hålla konferenser, hur de vid evolutionistiska utställningar använder sig av affischer och Darwinistiska vetenskapsmän och deras kritik av utställningar av levande fossiler och ”Skapelsens Atlas” (The Atlas of Creation), är alla förgäves. Det är nu alldeles försent. Darwinismen har lidit det värsta nederlaget i den vetenskapliga historien. Genom Allahs vilja har denna snara blivit krossad. Allah kommer att stärka sanningen och få den att styra världen. Allah säger i en vers att: Gud stryker ut lögnen och bekräftar och klargör sanningen med Sina ord. Gud vet vad som rör sig i människans innersta. (Surat ash-Shura, 24)

2012-05-27 16:50:46

Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top