< <
3 / total: 13

2. Fossilexemplar Upptåckta I Nord Och Sydamerika. (1/5)

Fossilexemplar Upptäckta I USA

Canada map

Med anor från Eocenperioden (från 54 till 37 miljoner år sedan), är fossilbäddarna i Green River bland de viktigaste i Förenta staterna. De första kända utgrävningarna i regionen ägde rum på 1850-talet. År 1856 rapporterade arkeologen Dr John Evans till den vetenskapliga världen om de fiskfossil som han hade samlat i regionen och Green River Formation kom därmed in den vetenskapliga litteraturen.

Green River är egentligen en biflod till Coloradofloden. Green River formationen är i sig en bergsjöbassäng bestående av ett område fördelad över tre separata stater. En del av det ligger öster om Uinta bergen i nordvästra Colorado och en bredare del ligger i sydvästra Wyoming. Green Rivers bergartsstruktur består av olika skikt, vars innehåll varierar ju djupare ner man kommer. Fossil fördelningen varierar också. Hittills har fossil som hör till ett 60-tal olika grupper av ryggradsdjur hittats i utgrävningar i Green River plus otaliga ryggradslösa fossil.

Canyonland National Park

Canyonland National Park, Colorado

Ohio är en stat med välkända fossila områden. Geologisk forskning har visat att, för uppskattningsvis 510 miljoner år sedan, Ohio låg söder om Ecuador. Allteftersom kontinenterna drev och Nordamerika rörde sig mot sin nuvarande position, låg Ohio under vattnet flera gånger. Det förklarar varför ett stort antal fossil som daterar sig tillbaka till den paleozoiska perioden (från 543 till 251 miljoner år sedan) har upptäckts i Ohio.

En annan stat med rika fossila bäddar är Utah. En stor variation av fossil, från ryggradslösa djur till olika marina organismer och från reptiler till däggdjur, har grävts fram i Utah. Mikroskopiska fossil nyligen upptäckta i Uinta Mountains har visat att det finns fossilbäddar i Utah som dateras till den kambriska perioden.

Såsom är fallet med fossil som upptäcks i andra regioner i världen, uppvisar de alla ännu en gång att det inte finns någon skillnad mellan nutida öring, rocka, trollsländor, flugor, spindlar, krabbor och vattensköldpaddor och liknande varelser som levde för miljontals år sedan. Levande organismer har inte genomgått någon förändring under de mellanliggande hundratals miljoner åren, med andra ord de har inte genomgått evolution. Den fossila dokumentationen tillbakavisar evolutionen och bekräftar återigen skapelsens faktum.

A fossil research area in Wyoming A fish fossil found in Green River, Wyoming

A fossil research area in Wyoming

A fish fossil found in Green River, Wyoming

 

Kaibab, fossil, limestone transportation of the fossil

Left, Kaibab limestone averages about 250 million years old and forms the surface of the Kaibab and Coconino Plateaus. Fossils that can be found in this layer are coral, mollusks, sea lilies, worms and fish teeth..

Right, transportation of the fossil.

 

garfish fossils

Näbbgädda

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : 39 cm (15,3 tum) i längd, matris: 29 cm (11 tum) x 40 cm (15 tum)
Plats : Lincoln County, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Hundratals fossil av näbbgädda som har insamlats vittnar om att dessa, fortfarande levande, fiskar har förblivit oförändrade under miljontals år. Den avbildade näbbgäddan, mellan 54 och 37 miljoner år gammal, skiljer sig inte från dem som lever i våra hav idag. Denna exakta likhet är en oförklarlig situation för Darwinister och visar återigen skapelsens faktum.

 

poplar leaf fossil

Löv Av Poppel

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Period : Eocen
Plats : Green River formationen, Colorado, USA

Darwinister försöker förklara frågan om hur växter uppstod genom att använda begreppet "slumpen". De hävdar att en ändlös rad olika växtarter uppstod, under tidens gång och av en slump, från en enda ursprunglig encellig växt - som själv uppkom som ett resultat av slumpen.

De hävdar också att varje arts egna speciella egenskaper, såsom dess lukt, struktur och färger, likaså uppkom av en tillfällighet. Evolutionister försöker påstå att en havstång förvandlades till en jordgubbe eller ett poppelträd eller en rosenbuske, genom att säga att dessa diversifieringar är resultatet av omständigheter som har fastställs helt av en slump. Men det finns inga vetenskapliga bevis som ger stöd åt denna fantasi.

Det finns, å andra sidan, otaliga vetenskapliga data och resultat som motbevisar evolutionisters hävdanden. Otaliga exempel finns i den fossila dokumentationen, som visar att tusentals levande arter har bestått helt oförändrade i hundratals miljoner år. Detta ca 50 miljonåriga fossil av poppel löv på bilden klargör genom sitt exempel att levande varelser inte har utvecklas, utan skapats.

 

stingrays, fossil

Stingrocka

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : 8 cm (3,2 tum) x 3,8 cm (1,5 tum), matris: 12,7 cm (5 tum) x 10 cm (4 tum)
Plats : Lincoln County, Wyoming
Period : Eocen

Stingrockor är broskfiskar. Inför ett hot, försvarar de sig med gaddarna på sina svansar. Deras ögon är placerade på ovansidan av deras tillplattade kroppar och deras munnar är på undersidan. Precis som hajar, finner de sin föda med hjälp av sitt luktsinne och sina elektriska sinnen. De lever i allmänhet nedsänkta på havsbotten, med enbart sina ögon och svansar urskiljbara.

Bilden, av fossil, utgör bevis att fisken inte har genomgått evolution. Stingrockor som levde för 50 miljoner år sedan var inte annorlunda än de som lever idag. Trots att miljontals år har passerat har ingen förändring skett i strukturen av stingrockor. Om evolutionen verkligen hade ägt rum, skulle stingrockor ha genomgått olika faser, efterlämnande många fossil efter sig som dokumenterar dessa sekventiella steg. Men varje upptäckt fossil visar att dagens stingrockor och de som levde i det förflutna är desamma. Allt detta förnekar evolutionisters påståenden.

 

sardine fossils

Sardin

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Plats : Green River formationen, Wyoming, USA
Period : Eocen

Om evolutionära hävdanden vore sanna, borde det finnas stora skillnader mellan framgrävda fossil av sardiner och de som lever idag. Det borde finnas tecken i sardin fossil av den så kallade evolutionära process som Darwinister påstår ägde rum. Emellertid har inget spår av något sådant någonsin hittats. Inte heller är det möjligt att återfinna sådant i framtiden eftersom livet inte är, tvärtemot vad evolutionisterna vill få oss att tro, en produkt av blinda sammanträffanden. Allsmäktige och Allvetande Gud skapade alla levande ting.

 

herring fossil

Sill

Ålder : Mellan 54 -  37 miljoner år gammal
Storlek : 9,3 cm (3,7 tum)
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

"Levande fossil" visar att arten inte har utvecklats, men skapats. Arter har inte uppnått sin nuvarande kroppsform av en slump, som evolutionister hävdar. De är alla felfritt skapade av den allsmäktige Gud och har levt hela sin existens i den form de skapades.

Den fossiliserade sillen på bilden visar också detta. Sill har förblivit liakdans under miljontals år, bevarande den form och struktur med vilken de ursprungligen skapades. Liksom alla andra fossiler, avslöjar denna sill att evolutionsteorin är baserad på lögner.

 

fossil, crabs

Krabba

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Oregon
Period : Eocen

Ett slående inslag i den fossila dokumentationen är att levande varelser inte har genomgått några förändringar under alla geologiska perioder. Med andra ord, under tiotals miljoner och till och med under hundratals miljoner år har varelser bevarats precis som de ursprungligen dök upp i den fossila dokumentationen. Detta är bevis för att de dåvarande och nu har levande varelser inte har utvecklats.

Krabbor som har förblivit oförändrade under 50 miljoner år är bland dessa bevis. Krabbor som lever idag och de som levde för miljontals år sedan är identiska.

 

perch fossils

Abborre

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : 30,4 cm (12 in)
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Abborrar är en typ av insjöfisk som kan anpassa sig till olika miljöer och vattentemperaturer.

Darwinisters hävdanden att levande arter har utvecklats från varandra via gradvisa förändringar tillbakavisas återigen av fossil från abborre. Dagens levande abborrar uppvisar samma strukturer som deras motsvarigheter för 50 miljoner år sedan.

 

sumac fossil

Löv Av Sumak Trädet

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : 25 mm (0,9 tum)
Plats : Uintah County, Utah
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Liksom alla andra levande varelser, uppkom växtarter fullt bildade med sina komplexa strukturer. Det vill säga, de var skapade med alla sina egenskaper intakta. Hundratusentals växtfossil i geologiska lager bevisar detta faktum. Evolutionister kan inte ge oss fossiler som är halv-tall, halv-vide, halv-mossa, halv-orkidé, eller halv-nejlika. Å andra sidan visar hundratusentals fossil att pilträd alltid har varit pilträd, att tallar alltid har varit tallar, att gran alltid har varit gran och vanliga träd alltid har varit vanliga träd. Var och en av dessa fossil som är miljontals år gamla, tillbakavisar evolution. Detta fossil av sumak, som är mellan 54 och 37 miljoner år gammalt, är ett annat bevis som avslöjar de Darwinistiska bedrägerierna.

 

trout-perch, fossil

Trout Perch (Percopsis Omiscomaycus)

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : 10,6 cm (4,2 tum)
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Trout-perch lever i allmänhet i sjöar. Om en varelse fortsätter att överleva i vår tid med alla dess felfria funktioner som den hade för miljontals år sedan, utan att ha genomgått några förändringar, är detta ett starkt bevis som ogiltigförklarar modellen av den "gradvisa utvecklingen" som framlades av Darwin. Det finns inte ett fåtal utan miljontals sådana exempel på jorden, som påvisar denna punkt. Denna fossila trout-perch här på bilden är bara en del av dessa bevis.

 

structure of herrings, herrings

Två Sillarter

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : Matris: 34,2 cm (13,5 tum) x 43 cm (17 tum)
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Liksom alla andra levande varelser har sill inte undergått någon förändring under miljontals år. Strukturen hos sill som levde för 54 miljoner år sedan och de som lever i dag är exakt densamma. Detta tillbakavisar evolutionisternas påstående att levande arter gradvis har utvecklats från varandra.

Bilden visar två distinkta sillarter som fossiliserades sida vid sida. Dessa fiskar, fossiliserade med alla sina detaljer, visar att levande varelser inte har gått igenom några förändringar, utan skapades.

 

trilobites, fossil

Trilobit

Ålder : 380 miljoner år gammal
Storlek : 60 mm (2,3 tum)
Plats : Sylvania, Lucas County, Ohio
Formation: Silica Shale formationen
Period : Devon

Trilobiter är en av de viktigaste havsdjur som levde i den kambriska perioden, efterlämnande många spår i olika delar av världen. En av de mest häpnadsväckande egenskaper hos trilobiter är deras multilinsförsedda ögonstruktur, bestående av oräkneliga enheter, var och en är en lins. Precis som hexagonala "bivaxkake" ögon hos insekter, fungerar var och en av dessa enheter som en oberoende lins. Var och en uppfattar en separat bild och i hjärnan, förenas dessa bilder till en helhet.

Forskning visar att ögonen hos vissa trilobiter har mer än tre tusen linser, vilket innebär att mer än tre tusen bilder förmedlas till detta kräftdjur. Kort sagt hade en havsvarelse som levde för 530 miljoner år sedan en mycket komplex hjärna och öga - felfria strukturer som inte kunde ha kommit till stånd genom evolution.

 

fossil, herrings

Sill

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : Matris: 31 cm (12,5 tum)
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Avbildade är sill som förmodligen dödades tillsammans på grund av en plötslig begravning. Deras fossiliserade stjärt och fenor visar inga tecken på skador. Deras välbevarade ögonhålor och skellettstrukturer visar ännu en gång att evolutionen inte förekommer i någon del av deras geologiska tid.

 

millipedes, fossil, millipede

Tusenfoting

Ålder : 300 miljoner år gammal
Storlek : 50 mm (1,9 tum), matris: 58 mm (2,2 tum) x 33 mm (1,2 tum)
Plats : Morris (Mazon Creek), Illinois
Formation: Francis Creek Shale
Period : Pennsylvanian

Avbildat ser man ett 300 miljoner år gammalt fossil av en tusenfoting. Denna och andra tusenfotingar som levde för 300 miljoner år sedan visar inte den minsta skillnaden från dagens tusenfotingar. Liksom alla andra levande varelser, utvecklades inte tusenfotingar, de skapades.

 

juvenile, rabbit, fossil

Ung Kanin

Ålder : 30 miljoner år gammal
Plats : Lusk, Wyoming
Formation: White River formationen
Period : Oligocen

Ett 30 miljoner år gammalt fossil som är identisk med varelser som lever i dag tillbakavisar teorin om evolutionen. Fossila fynd visar att kaniner alltid har varit kaniner.

 

Trout-perches, fossil

Trout Perch (Percopsis Omiscomaycus)

Ålder : 50 miljoner år gammal
Storlek : 65 mm (2,5 tum) i längd, matris: 90 mm (3,5 tum) x 45 mm (1,7 tum)
Plats : Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Trout-perch är av många olika sorter. Nästan alla återfinns i den fossila dokumentationen, som visar att de varit oförändrade under miljontals år och har inte utvecklats.

 

sea urchins, structure, fossil

Sjöborre

Ålder : 295 miljoner år gamla
Storlek : Matris: 110 mm x 163 mm (4,3 tum x 6,4 tum)
Plats : Brown County, Texas
Formation: Winchell formationen
Period : Karbon

Pennsylvanian sjöborrar är tagghudingar som idag kan hittas i alla världens hav. Fossil av sjöborre går tillbaka 300 miljoner år och visar att dessa ryggradslösa med sina komplexa strukturer har funnits i miljontals år. Under hela denna tid har ingen förändring skett i deras struktur och de har inte genomgått några intermediära steg.

Darwinister är desperata när de konfronteras med dessa fossiler, eftersom fossilen visa att evolutionsprocessen aldrig har ägt rum.

 

sycamore leaf, fossil

Löv Av Mullbärsfikonträdet

Ålder : 50 miljoner år gammal
Storlek : Lövet är 15 cm (6 tum) x 15 cm (6 tum) från vänster lob till slutet av skaftet, matris: 20,3 cm (8 tum) x 22,8 cm (9 tum)
Plats : Douglas Pass-Rangely, Colorado
Period : Eocen

Vid undersökning av den fossila historien och strukturella egenskaper hos växter som lever på land, påträffar vi fakta som är oförenliga med det som evolutionsteorin hävdar. Växter som visas i nästan alla böcker i biologi har inga fossila fynd som verifierar den så kallade evolutionära processen. De flesta av dagens arter har lämnat mycket tillfredsställande rester i den fossila dokumentationen och ingen av dessa visar några kännetecken som bekräftar en övergång från en art till nästa. Alla är distinkta arter, skapade med sina särdrag i sina ursprungliga former och har inte efterlämnat några övergångsformer såsom hävdas. Som den evolutionära paleontologen EG Olson medger framträdde de flesta växtgrupper plötsligt och utan att efterlämna några förfäder. (EG Olson, The Evolution of Life, New York. Nya American Library, 1965, s. 9)

Detta faktum bekräftas av det 50 miljoner år gamla fossilet av mullbärsfikonträdet på bilden.

 

sucker fish, Catostomidae, fossil

Sucker Fish (Catostomidae)

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Plats : Lincoln County, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Denna sucker fish (Catostomidae) på bilden är 54-37 miljoner år gammal och har inte genomgått några förändringar under denna tid. Detta fossil, identisk med sucker fish som lever i dagens hav, ogiltigförklarar evolutionsteorin.

 

herrings, fossils

Sill

Ålder : 55 miljoner år gammal
Storlek : Matris: 35 cm (13,7 tum) x 23 cm (9 tum)
Plats : Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Dagens levande exemplar skiljer sig inte från sina motsvarigheter som levde i svunna tider och erbjuder bevis för att arten inte har genomgått evolutionen under miljontals år. De 55 miljoner år gamla fossilen av sill på bilden är några av dessa ”levande fossil”.

 

ginkgo leaf, fossil

Löv Av Ginkgo Trädet (Ginkgo Biloba)

Ålder : Mellan 65 - 54 miljoner år gammalt
Storlek : 12 cm (4,8 tum)
Plats : Almont, North Dakota
Formation: Sentinel Butte formationen
Period : Paleocen

Växter i den fossila dokumentationen uppträder med samma kännetecken som växter som lever idag. Detta visar att de skapades, på samma sätt som alla andra levande varelser.

Ginkgo lövet på bilden är 65 miljoner år gammalt och bevisar att ginkgos inte har utvecklats. Lövets allmänna linjer och dess ven struktur har fossiliserats. Denna 12 cm (4,8 tum) stora fossil visar att ginkgos har varit oförändrade under miljontals år. Det finns ingen skillnad mellan de nu levande och de ginkgos som växte i det förflutna.

 

herring, evolution, fossil

Sill

Ålder : 55 miljoner år gammal
Storlek : 12 cm (4,8 tum)
Plats : Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Även om Darwinister väljer att inte erkänna det, är de omständigheter som framgår av den fossila dokumentationen uppenbara. Miljontals fossil som samlats in från hela världen manifesterar att levande varelser inte har utvecklas, utan har skapats. Ett exempel som visar detta faktum är sillen på bilden. Sill som har förblivit densamma under miljontals år visar återigen att teorin om evolutionen är ett bedrägeri.

 

fossil, structure of sunfish, sunfish

Klumpfisk

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Storlek : 17,2 cm (6,8 tum)
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Vår tids hav har många arter av klumpfisk. Fossilet på bilden visar att klumpfisk inte har utvecklats. Under miljontals år har deras fysiologi har förblivit densamma. Utseende och struktur hos klumpfisk som levde omkring 55 miljoner år sedan är desamma som de som lever idag.

 

lampreys, lamprey, fossil

Nejonöga

Ålder : 300 miljoner år gammal
Storlek : 43 mm (1,6 tum) bred, på ett 73 mm (2,8 tum) x 48-mm (1,8 tum) knölpar.
Plats : Pit 11, Francis Creek Shale, Braidwood, Illinois
Period : Pennsylvanian

Braidwoods kolgruvor är rika på fossil. Nejonögat på bilden är en art som saknar ett käkben. Även om de i allmänhet lever i grunda vatten, gör vissa arter långa resor i oceanerna.

Detta fossil är ett bevis på att nejonöga inte har genomgått några förändringar under cirka 300 miljoner år. Trots den tid som har gått har nejonöga varit alltid detsamma. Det finns ingen skillnad mellan ett nejonöga som levde för miljontals år sedan och de som lever idag.

 

fossil, trout-perch

Trout Perch (Percopsis Omiscomaycus)

Ålder: 50 miljoner år gammal
Storlek : 9,4 cm (3,7 tum), matris: 17,5 cm (6,8 tum) x 12,3 cm (4,8 tum)
Plats : Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Evolutionister hävdar att fisk utvecklades från ryggradslösa djur t.ex. Pikaia, att groddjur och dagens fisk har utvecklats från en så kallad förfädersfisk. Att reptiler utvecklades från amfibier, att fåglar och däggdjur har utvecklats från reptiler och slutligen människor och apor i dag utvecklats från en gemensam förfader. Men för att bevisa detta påstående måste de kunna visa fossiler av dessa övergångsformer, dessa "felande länkar". Men som nämnts tidigare, det finns inga spår av dessa imaginära varelser.

Å andra sidan påvisar hundratals miljoner fossil att den så kallade evolutionära processen aldrig har inträffat. Dessa fossil visar att fisk alltid har varit fisk, att fåglar alltid har varit fåglar, att reptiler alltid har varit reptiler, att däggdjur alltid har varit däggdjur och människor alltid har varit människor. Denna bild av ett 50 miljoner år gammalt fossil av Percopsis omniscomaycus visar också att levande varelser inte har utvecklats, utan har skapats.

 

trout tail, fossils

Stjärtfena Av Abborre

Ålder : 15 miljoner år gammal
Plats : Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Period : Miocen

Vissa fossil bevarar endast vissa delar av levande varelser kroppar. Bilden visar en 15 miljoner år gammal stjärtfena av abborre. Som framgår finns det ingen skillnad mellan en fena som är 50 miljoner år gammal och en som är 15 miljoner år gammal och en som lever idag.

 

poplar leaf, fossil

Poppel

Ålder : 15 miljoner år gammal
Plats : Stewart Springs Flora,
Stewart Valley, Nevada
Period : Miocen

Poppel träd i Salicaceae familjen har förblivit oförändrade under miljontals år. Det finns inga skillnader mellan deras organiska och strukturella egenskaper som de hade från början och de som de har nu. Detta fossil av ett poppel löv som har daterats till 15 miljoner år bevisar detta.

 

fossil, crane fly

Harkrank

Period: Eocen 
Ålder: Mellan 48 till 37 miljoner år gammal
Plats : USA

Såsom med alla andra arter, är den observerade oföränderligheten under hela harkrankens existens är ett bevis på att evolutionära påståenden är falska. Evolutionsteorin föreslogs under 1800-talets vetenskapligt primitiva förhållanden och antogs enbart genom okunskap, men kollapsade inför 1900-talets och 2000-talets vetenskapliga rön.

 

fossil, spruce, seed

Gran

Ålder : 15 miljoner år gammal
Plats : Stewart Springs Flora, Stewart Valley, Nevada
Period : Miocen

"Gran" är det allmänna namnet på 35 olika trädarter som förblir gröna året om. Den fossila dokumentationen visar att de har förblivit desamma under miljontals år och inte har genomgått någon evolution. Det fossila granfröet som finns avbildat går tillbaka 15 miljoner år. Som det likaså bekräftar har, genom miljontals år som har gått, gran alltid varit densamma. Det finns ingen skillnad mellan granarna i vår tid och de som levde för 15 miljoner år sedan.

 

lantern fish, structure

Lantern Fish (Myctophidae)

Ålder : Mellan 23 till 5 miljoner år gammal
Storlek : 3,8 cm (1,5 tum)
Plats : California, USA
Formation: Puente formationen
Period : Miocen

Dessa fiskar är småfisk som lever i havets djup och avger ljus från sina kroppar, i allmänhet sina magar. Eftersom de lever i vatten som är djupt och mörkt, använder de sitt ljus både för att belysa sin omedelbara miljö och för att skrämma sina fiender. Att dessa fiskkroppar har så pass extremt avancerade och komplexa kroppsliga strukturer att de kunnat framkalla ljus i sina kroppar under miljontals år är, av evolutionister, oförklarligt.

 

pine, evolution

Ponderosa Pine (Pinus Ponderosa)

Ålder : 15 miljoner år
Plats : Stewart Springs Flora,
Stewart Valley, Nevada
Formation: Green River formationen
Period : Miocen

Tallbarret på bilden är 15 miljoner år gammalt. Barr från 15 miljoner år sedan och de i dag är identiska. Det faktum att de förblivit oförändrarde trots demiljontals år som har gått bevisar ännu en gång att evolution aldrig existerat.

 

perch fossil

Abborre

Ålder : Mellan 54 - 37 miljoner år gammal
Plats : Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Enligt evolutionisternas fordringar var fiskars förfäder ryggradslösa djur. Men evolutionister kan inte svara på hur dessa förfäder med ryggmärg men utan ryggrad utvecklade en ryggrad. Det beror på att dessa levande varelser skulle genomgå så stora förändringar att det hårda skalet som omger deras kroppar skulle försvinna medan ett skelett uppstår inuti. För en sådan omvandling, bör det finnas många mellanliggande länkar mellan de två organismerna. Men evolutionister uppvisar inte ens ett enda fossil som en mellanform mellan ryggradsdjur och ryggradslösa djur.

Å andra sidan, uppvisar miljontals fossil att fisk alltid har varit fisk, detta 54 till 37 miljonåriga fossil av abborre är ett av dem.

 

herring fossil

Sill

Ålder : 55 miljoner år gammal
Storlek : 21 cm (8,25 tum)
Plats : Kemerrer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Paleocen

Sill lever i milda och grunda vatten, främst i norra Atlanten och Östersjön. Sill som har cirka 200 arter är nästan alla likadana. Nästan alla silverfärgade och har en enda ryggfena.

Sillfossilet på bilden är 21 cm (8,2 tum). Det är avtäckt från Green River från ett djup på 2200 meter (7217 fot). Som med alla andra fossila fynd, avslöjar detta fossiliserade sill att levande varelser inte har genomgått evolution. Evolutionister är desperata inför fossila fynd och varje ny upptäckt bidrar till deras desperation.


 

fossil, leaf, willow

Pilträd

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Uintah County, Utah
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Som fallet är med alla andra levande organismer, avslöjar fossila fynd att växter också har förblivit oförändrade under miljontals år. Dagens exemplar har samma system och mekanismer som de hade för miljontals år sedan. Det fossila lövet av pilträdet här på bilden är ett bevis på att pilar har förblivit densamma i mellan 54 till 37 miljoner år.

Miljontals fossil som framgrävts från hela världen motbevisar evolutionsteorin och avslöjar att växter inte har gått igenom en evolution utan har skapats.


 

fossil, poplar, leaf

Löv Av Poppel

Period: Eocen
Ålder: Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : USA

Detta fossila exemplar, bevis på att popplar alltid har funnits som popplar, är cirka 50 miljoner år gammalt. Popplar, har inte genomgått någon förändring alls över 50 miljoner år och visar att evolutionsteorin inter är någonting annat än ett bedrägeri och att evolutionen aldrig har inträffat. Universum, tillsammans med alla levande varelser som den innehåller, är ett verk av Gud den Allsmäktige.

 

oak leaf fossil

Löv Av Ek

Ålder : 45 miljoner år gammal
Plats : Green River formationen, Wyoming
Storlek : 30 mm (1,18 tum) höjd, matris: 60 mm (2,3 tum) x 60 mm (2,3 tum), 15 mm (0,59 in) tjock.
Period : Eocen

Fossila fynd visar att växter aldrig genomgick någon evolutionär process och har inga imaginära förfäder. Fisk alltid har varit fisk, fåglar alltid har varit fåglar, spindlar har förblivit spindlar, tallar och granar alltid har varit tallar och granar och rosor alltid har varit rosor. Och precis som alla dessa levande varelser har ekar alltid varit så ekar, som det fossila eklövet på bilden bekräftar.

 

fossil, evolution, wasp

Geting

Period: Eocen
Ålder: Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : USA

Getingar som levde för cirka 50 miljoner år sedan var inte annorlunda än getingar som lever idag. Om det inte har skett några förändringar alls i anatomin hos en varelse under de mellanliggande tiotals miljoner åren, så finns det ingen evolution att prata om. Den fossila dokumentationen förklarar att evolutionen aldrig har ägt rum.

 

 grape leaf, fossil

Löv Av Vindruvsranka

Ålder : Mellan 38 - 23 miljoner år gammalt
Storlek : 6,6 cm (2,6 tum), inklusive bladskaft
Plats : Beaverhead län, Montana
Formation: Muddy Creek formationen
Period : Oligocen

Den 38-23 miljonåriga fossiliserade lövet av vindruva verifierar även att växterna inte heller har utvecklas utan har skapats. Det finns ingen skillnad mellan de vindruvelöv som fanns för miljoner år sedan och de som finns idag.

 

herring, sunfish, fossil

Sill Och Klumpfisk

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Fossil Lake, Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Dessa sill och klumpfisk exemplar visar ännu en gång att levande varelser inte har utvecklats. Dessa fossil på samma platta, mellan 54 till 37 miljoner år gamla, visar att sill och klumpfisk som lever idag och de som levde i det förflutna är likadana.

 

fossil, sumac leaf

Löv Av Sumak Trädet

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Storlek : Blad: 7 cm (2,8 tum) x 1,2 cm (0,5 tum), matris: 24,2 cm (9,5 tum) x 14 cm (5,5 tum)
Plats : Douglas Pass, Colorado
Formation: Green River Shale
Period : Eocen

Detta 54 till 37 miljoner år gamla löv av sumak trädet är inte strukturellt annorlunda än de som finns idag. Under miljontals år har sumak inte genomgått några förändringar.


 

fossil, bear skull

Skalle Av Den Nordamerikanska Björnen

Ålder : 50 000 år gammal
Storlek : 26,6 cm (10,5 tum)
Plats : Michigan
Period : Pleistocenen

Genom att peka ut några anatomiska likheter mellan björnar och hundar, hävdar evolutionister att båda har utvecklats från en gemensam förfader. Fossila fynd, å andra sidan, visar att så inte är fallet. Inte ett enda fossil som hör till en halv hund / halv björnen varelse har ännu hittats, trots att tusentals fossil visar att björnar var alltid björnar och hundar alltid har varit hundar. Fossilet av björnskallen på bilden utgör bevis för att björnar inte har genomgått någon evolution.


 

fossil, perches, perche

Abborre

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Denna 54 till 37 miljonåriga abborre är inte annorlunda än nu levande exemplar. Abborrar har uppenbarligen inte utvecklats som evolutionister hävdar, utan skapats.

 

fossils, sunfish

Klumpfisk

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Under 150 år, i varje del av världen, har Darwinister sökt fossil som kommer att erbjuda bevis för den så kallade utvecklingen av fisk. Men alla fossila upptäckter hittills visar att fisk inte har genomgått någon evolution, utan har skapats. Hittills har evolutionister varken funnit en levande varelse som kan vara den så kallade förfadern till fisk eller några fossil som representerar de förmodade stadierna som fisk har genomgått. Tvärtom visar hundratusentals fossil att igenom hela förhistorien har fisk alltid varit fisk. En av dessa är det avbildade fossilet av Klumpfisk som är 54 till 37 miljoner år gammalt. Evolutionister är desperata inför dessa fossil som visar sig vara ett tecken på skapelsen.

 

hickory leaf fossil, North America

Löv Av Hickory Trädet

Ålder : Mellan 65 till 54 miljoner år gammal
Storlek : 7,6 cm (3 tum)
Plats : North Dakota, USA
Period : Paleocen

Detta nordamerikanska hickorylöv fossil är mellan 65 till 54 miljoner år gammalt och är bevis för att dessa träd inte utvecklades från en annan växt. Löv av hickory som levde för miljontals år sedan och de som finns idag är identiska.

 

herrings, fossil

Sill

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Sill mellan 54 och 37 miljoner år gamla skiljer sig inte från de som lever idag. Detta ogltigförklarar anspråken från evolutionister och återigen bekräftar det faktum att levande varelser skapas av Gud.

 

figs, leaves, fossil

Löv Av Fikon Trädet

Ålder : Mellan 65 till 54 miljoner år gammal
Storlek : 5,7 cm (2,3 tum)
Plats : North Dakota
Period : Paleocen

Fikon, växter som omfattar mer än 800 arter, klassificeras som Ficus. Under miljontals år har det inte skett några förändringar i deras löv eller deras frukter. Detta är viktigt bevis för att fikon inte har utvecklats, vilket visas av fossila fikonlöv på bilden som är mellan 65 till 54 miljoner år gamla.

 

herrings, fossil

Sill

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Evolutionsteorin är bara en imaginär berättelse skriven om den naturliga historien av arter, men som vetenskapliga rön har definitivt motbevisats. En av de viktigaste resultat som demolerar evolutionsteorin är fossil. Sill som har förblivit oförändrade i miljontals år visar att teorin om evolutionen är ett bedrägeri.

 

water, beetle, fossil

Water Beetle

Ålder : Mellan 1,8 miljoner och 11 000 år gammal
Plats : La Brea Tar Pits, Los Angeles, Kalifornien
Period : Pleistocenen

Denna insekt, skiljer sig inte från nutida exemplar och är bevis för att alla levande varelser har skapats.

 

horse chestnut leaf, fossil

Löv Av Hästkastanjeträdet

Ålder : Mellan 65 till 54 miljoner år gammal
Storlek : 12,7 cm (5 tum)
Plats : North Dakota
Period : Paleocen

De hästkastanjlöv som levde för 65-54 miljoner år sedan är inte annorlunda från löven hos hästkastanjeträdet idag. Detta är bara ett av många bevis som visar att växter inte har utvecklats.

 

fern, fossil

Ormbunke

Ålder : Mellan 360 till 286 miljoner år gammal
Storlek : Största: 10.2 cm (4 tum), matris: 33 cm (13 tum) x 15,2 cm (6 tum)
Plats : St Clair, Pennsylvania
Period : Karbon

Alla kännetecken på dagens ormbunkar delas också av ormbunkar som levde för miljontals år sedan. Fossila fynd visar detta tydligt. Den 360 till 286 miljoner år gamla ormbunken på bilden är likadan som dagens ormbunkar.

 

perches, fossil

Abborre

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Bland de miljontals fossil hittills upptäckta finns det inte en enda "mellanform" i form av en halv abborre / halv svärdfisk, halv haj / halv lax. Fossil visar att abborrar alltid har varit abborrar, laxar alltid har varit laxar och hajar alltid har varit hajar. Abborren, som har varit likadan under 54-37 miljoner år bekräftar också detta.

 

herrings, fossil

Sill

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Storlek : 23 cm (9 tum)
Plats : Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Aktuella geologiska data visar att fossila fynd är ovanligt omfattande. Men denna rikedom på fossil ger inga bevis för att hjälpa evolutionister verifiera sina påståenden. Hela den fossila dokumentationen bekräftar skapelsens faktum och förnekar evolutionen. Sillen bilden är ett bevis som visar ogiltigheten av evolutionen.

 

fossil, pipefish

Kantnålsfisk

KANTNÅLSFISK
Ålder: Mellan 23 till 5 miljoner år gammal
Storlek : 11,4 cm (4,5 tum)
Plats : Santa Ynez Valley, Kalifornien
Formation: Vaquero formationen
Period : Miocen

Kantnål är en liten vertebrat som hör till samma underordning (Syngathoidei) som sjöhästar. Denna fossila kantnål, mellan 23 och 5 miljoner år gammalt, är identisk med dem i dag. Detta tillbakavisar Darwinisters påståenden, som hävdar att levande varelser utvecklats gradvis.

 

grizzly, bears, fossil

Skalle Av Grizzly Björn

SKALLE AV GRIZZLY BJÖRN
Ålder: 89 miljoner år gammal
Period : Krita
Plats : Kina

Alla organismer visas i fossila fynd i perfekt form, helt kompletta i alla avseenden, utan mellanliggande eller avsaknade organ eller strukturer. Det finns inga halv-formade och inte heller saknade funktioner i deras skallar, kotor och ben. Även om inga resultat visar att grizzly björnar härstammade från eller omvandlas till någon annan livsform avslöjar många fossila exemplar hur de alltid har funnits som grizzlybjörnar. Ett sådant exempel är den 89 miljon år gamla skallen på bilden.

 

crickets, hackberries, fossil

Löv Av Hackberry Trädet (Celtis Occidentalis) Med En Syrsa

Period: Eocen
Ålder: 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : USA

På denna bild finns ett fossil av en syrsa tillsammas med fossilet av ett Hackberry löv. Detta fossil, visande att syrsor och hackberries av omkring 50 miljoner år sedan var identiska med exemplaren i vår tid, fördömer evolutionister till tystnad. Evolutionistiska spekulationer och propaganda är meningslösa inför vetenskapliga rön. Sanningen som vetenskapen avslöjar är att evolutionen är en stor lögn och att skapelsen är ett tydligt faktum.

 

rhinoceros skull, fossil

Skalle Av Noshörning

Ålder : 33 miljoner år gammal
Storlek : 38,1 cm (15 in) x 25,4 cm (10 tum) x 5,08 cm (2 in)
Plats : Converse County, Wyoming
Period : Oligocen

Bilden av fossilet visar bevis för att det inte finns någon skillnad mellan noshörningar från 33 miljoner år sedan och de som finns idag. Levande varelser med anatomin oförändrad i miljontals år visar att evolutionsteorin är ett enormt bedrägeri.

 

rabbits, fossil

Kanin

Ålder : 33 miljoner år gammal
Storlek : Skull 6,3 cm (2,5 tum), matris: 22,8 cm (9 tum) x 17,7 cm (7 tum) med 10,1 cm (4 tum)
Plats : Converse County, Wyoming
Period : Oligocen

Den fossila dokumentationen innehåller inga exempel på arter successiva utvecklingar från andra, tidigare former. Till exempel, bland miljontals fossil, finns det inte ett enda som besitter egenskaperna hos en halv krokodil / halv kanin eller halv orm / halv kanin. Men tusentals fossil visar att kaniner alltid varit kaniner. Det uppenbara faktum som framgår av fossil är den att levande arter inte utvecklas, Gud skapade dem.

 

herrings, fossil, evolution

Klumpfisk, Sill

KLUMPFISK, SILL
Ålder: Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

"Levande fossil" som avslöjar att arten har bevarat sina strukturer för miljontals år utgör ett stort slag mot evolutionsteorin. Som bekant påtalar evolutionsteorin som enbart varelser som kan anpassa sig till en föränderlig miljö kan överleva och i denna process kan de utvecklas till andra, distinkta arter. Levande fossil, å andra sidan, visar att levande varelser inte utvecklades över tidsperioderna på grund av ändrade förhållanden, ett grundlöst påstående.

 

willow, leaves, fossil

Pilträd

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Storlek : Blad: 100 mm (4 tum) x 10 mm (0,4 tum), matris: 62 mm (2,4 tum) x 130 mm (5 tum)
Plats : Uintah County, Utah
Formation: Green River Shale
Period : Eocen

Växtarter som har funnits i miljontals år utan att genomgå någon förändring är ett hårt slag mot evolutionsteorin. Detta fossil av löv från pilträd är mellan 54 till 37 miljoner år gammalt och visar oföränderlighet trots passagen av miljontals år. De löv av pilträd som finns i vår tid är desamma som de som fanns för 54 till 37 miljoner år sedan.

 

laurel, leaf, fossil

Löv Av Lagerträdet

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Storlek : Blad: 30 mm (1,2 tum) x 66 mm (3 tum), matris: 90 mm (3,5 tum) x 69 mm (2,7 tum)
Plats : Uintah County, Utah
Formation: Green River Shale
Period : Eocen

Löven och frukterna av familjen Lauraceae (ursprung: Asien) är en källa till olja, medan deras löv också kan användas som en krydda.

De fossiliserade lagerbladen på bilden bevisar, liksom alla andra växter, att lager inte har genomgått evolution. Lagrar som levde för 54-37 miljoner år sedan har samma funktioner som dagens exemplar.

 

herring, fossil, perch

Sill Och Abborre

Ålder : Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : Kemmerer, Wyoming
Formation: Green River formationen
Period : Eocen

Detta fossil, mellan 54 och 37 miljoner år gammalt, visar att sill och abborrar inte har förändrats under miljontals år. Det finns ingen skillnad mellan dagens sill och abborre och de som levde för miljontals år sedan.

 

rabbit, fossil

Kanin

Ålder : Mellan 38 till 23 miljoner år gammal
Formation: Brule formationen
Plats : White River Group, Converse County, Wyoming
Period : Oligocen

Denna kanin som levde för mellan 38 och 23 miljoner år sedan och kaniner som lever idag är likadana. Kaniner har inte förändrats under miljontals år, vilket bevisar att kaniner inte har utvecklats, utan har skapats.

 

deer, skull, fossil

Skalle Av Hjort

Ålder : Mellan 38 till 23 miljoner år gammal
Formation: Brule formationen
Plats : White River Group, Sioux County, Nebraska
Period : Oligocen

Det faktum att hjortar för 38-23 miljoner år sedan var desamma som de som finns idag visar att dessa däggdjur inte har förändrats under åren, det vill säga de har inte utvecklats.

 

turtles, turtle, fossil

Vattensköldpadda

Period: Eocen
Ålder: Mellan 54 till 37 miljoner år gammal
Plats : USA

Liksom många andra grenar av vetenskapen, gav också paleontologi många resultat och kunskaper som visar hur ovetenskapliga Darwins profetior faktiskt hade varit. En av dessa fynd är detta 54 till 37 miljonåriga fossila vattensköldpaddan på bilden här, som förnekar evolutionister genom att klart visar att vattensköldpaddor inte har förändrats alls under tiotals miljoner år.

 

bivalve, fossil

Tvåskalig Mussla

Ålder : Mellan13 till 12,5 miljoner år gammal
Storlek : 10 cm (4 tum)
Formation: Calvert formationen
Plats : Calvert County, Maryland
Period : Miocen

Mollusker är musslor och ostron som är två skaliga blötdjur. Det finns ingen skillnad mellan musslor som levde för miljontals år sedan och de som finns idag, en situation som förnekar den gradvisa utvecklingen som föreslås av Darwinister.

 

turtle, fossil

Vattensköldpadda

Ålder : 38 till 23 miljoner år gammal
Storlek : 13 cm (5 tum) x10 cm (4 tum) bred x 4,5 cm (1,75 tum) tjock
Formation: Brule formationen
Plats : Sioux County, Nebraska
Period : Oligocen

Evolutionister medger att det inte finns ett enda fynd i den fossila dokumentationen som visar att vattensköldpaddor någonsin genomgick evolution. I sin bok Vertebrate paleontology and Evolution, säger Robert Carroll att de tidigaste vattensköldpaddorna påträffas i trias formationer i Tyskland och att dessa är lätta att skilja från andra arter tack vare sina hårda skal, som är mycket lika dem hos dagens exemplar. Han fortsätter sedan med att säga att inga spår av tidigare eller mer primitiva vattensköldpaddor någonsin har identifierats, trots att foosil av vattensköldpaddor är mycket enkla och lätt igenkännliga även om det endast återstår mycket små delar. (Robert Carroll, vertebrat paleontologi och evolution, sid. 207)

 

bivalve, fossil

Tvåskalig Mussla

Ålder : Mellan 410 till 360 miljoner år gammal
Storlek : 3,8 cm (1,5 tum)
Formation: Jefferson Limestone
Plats : Clark County, Indiana
Period : Devon

Musslor som har förblivit desamma under minst 360 miljoner år utmanar evolutionister som hävdar att arten utvecklats gradvis från varandra. Dessa fossila mollusker visar att de inte utvecklades, utan har skapats.

 

sea urchin, picture, fossil

Sjöborre

Ålder : Mellan 306 till 299 miljoner år gammal
Period : Karbon
Plats : USA

Sjöborren på bilden är ett av de otaliga bevis som ogiltigförklarar evolutionära påståenden om ursprunget av tagghudingar. Om evolutionisters hävdanden var sanna, skulle exemplar av sjöborrar från 306 till 209 miljoner år sedan vara mycket olika dagens exemplar. Eftersom detta fossil dock visar, finns det ingen skillnad mellan levande exemplar och de för hundratals miljoner år sedan.

 

starfish, fossil

Sjöstjärna

Ålder : Mellan 360 till 325 miljoner år gammal
Storlek : Matris: 6.2 cm (2,4 tum) x 6,2 cm (2,4 tum)
Formation: Edwardsville formationen
Plats : Crawfordsville, Indiana
Period : Mississippian

Dagens sjöstjärna har samma egenskaper som sjöstjärnor från miljontals år sedan. Detta fossil avslöjar att sjöstjärnor förblev densamma under 360 - 325 miljoner år vilket motbevisar påståendena från evolutionister och visar att levande varelser skapades med samma funktioner som de fortfarande har.

 

3 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top