< <
7 / total: 13

2. Fossilexemplar Upptåckta I Nord Och Sydamerika. (5/5)

Fossilexemplar Upptäckta I Peru

Peru map

Den geologiska och geografiska strukturen i Peru avslöjar olika fossiler i olika regioner i landet. Landet har tre huvudsakliga områden: kustregionen, den centrala regionen som även omfattar Anderna och Amazonas sänkan med Amazonas regnskog. De flesta fossilbäddar ligger i Anderna och områden i den norra delen av landet.

En av Perus största fossilbäddar är Cajamarca bildningen i den norra delen av landet. Huvuddelen av formationens klippblock består av kalksten. En annan viktig fossilbädd är Pisco formationen känd för sina fossiliserade fiskar. Denna bädd har uppvisat fossil av tusentals olika marina varelser inkluderande valar, delfiner, sjölejon, pingviner och sköldpaddor. Denna formation, cirka 30 kilometer (18,6 miles) från kusten, innehåller viktig information om Perus geologi i mycket tidiga tider.

Det mest betydande faktum som framgår av Perus fossila dokumentation är att den också förnekar evolution. All fossil forskning som evolutionister har ägnat sig åt sedan mitten av 1800-talet, i hopp om att finna fossil som kan stödja evolutionsteorin, har varit förgäves. Trots alla deras ansträngningar har inte ett enda fossil som kan presenteras som bevis för teorin någonsin grävts fram. Alla resultat som har återfunnits från utgrävningar och forskning har visat att, i motsats till evolutionsteorins förväntningar, livsformer uppstod plötsligt, fullständigt och felfritt bildade. De visar också att levande ting inte genomgår några förändringar sedan den tidpunkt då de först uppträder. Detta är bevis på att de aldrig har utsätts för någon evolutionär process.

 

The Pisco Formation, fossil

The Pisco Formation in the south of the country is one of the major fossil beds.

 

The Pisco Formation, Limestone, Cajamarca

Limestone in Cajamarca harbors many fossil samples. Like all others, the fossil samples gathered from Pisco reveal that evolution has never taken place.

 

bivalve, bivalves, fossil

Tvåskalig Mussla

Ålder : 23 till 5 miljoner år gamla
Storlek : 7,6 cm (3 tum)
Plats : Casamarca, Peru
Period : Miocen

Musslor mellan 23 till 5 miljoner år gamla, likadana som dagens musslor ogiltigförklarar evolutionsteorin. Oförändrade under miljontals år har de skapats, inte utvecklats.

 

bivalve, fossil

Tvåskalig Mussla

Ålder : 208 till 146 miljoner år gamla
Storlek : Cirka 8 cm (3,25 tum)
Plats : Bambamarca, Cajamarca, Peru
Period : Jura

Musslan på bilden är mellan 208 och146 miljoner år gammal och visar att musslor från många år sedan är desamma som nutida exemplar. Detta tillbakavisar teorin om evolutionen.

 

bivalve, fossil

Tvåskalig Mussla

Ålder : 208 till 146 miljoner år gamla
Storlek : Cirka 8 cm (3,25 tum)
Plats : Bambamarca, Cajamarca, Peru
Period : Jura

Den fossila dokumentationen är fylld med organismer som har förblivit oförändrade under hundratals miljoner år. Ännu ett annat exempel på dessa är detta 208 till146 miljoner år gamla fossiliserade mussla här avbildad. Liksom alla andra fossila fynd, motbevisar även denna utveckling.

Fossilexemplar Upptäckta I Argentina

Argentina map

De flesta fossil upptäckta i Argentina kommer från Patagonien regionen, namnet på de södra delarna av Chile och Argentina på den sydamerikanska kontinenten. Öster om Anderna är den region i Patagonien som ingår i Argentina. Idag återfinns väldigt olika livsformer såsom pingviner, valar, sälar, vilda strutsar och sjölejon i denna region, vilket även är är rikt när det gäller fossila fynd.

En fossil bädd i regionen är Ischigualasto formationen. Geologisk forskning har visat att regionen för omkring 230 miljoner år sedan var en flod sänka som fick rikliga regnperioder och hade aktiva vulkaner. Denna fossilbädd innehåller exemplar av ett stort antal däggdjur och marina livsformer som tillhör trias perioden (248 till 206 miljoner år sedan). Man insåg betydelsen av regionen på 1950-talet varefter ett stort antal utgrävningar genomfördes.

Ett fossil område i Argentina är Jaramillo skogen i Santa Cruz, som består av förstenade träd som är 350 miljoner år gamla. Det är också ett viktigt exempel som visar att många växtarter har varit oförändrade i hundratals miljoner år och har aldrig genomgått evolution.

 

Ischigualasto, fossil bed

Ischigualasto is a rich fossil bed today, but approximately 230 million years ago, it was a lowlying basin that flooded regularly...
Jaramillo's fossil forest of petrified trees (small pictures)

Fossilexemplar Upptäckta I Chile

Chile, map

Fossil påträffas i många regioner utanför Atacama öknen i den norra delen av landet. En av de fossilrikaste regionerna är Patagonien i södra delen av landet. Det finns också fossilbäddar i Anderna.

Fossil som tillhör många olika arter av däggdjur, marina varelser, reptiler och växter har hämtats från Chile fossila fält. Ett av de mest kända fossilfälten är Quiriquina formationen där de flesta fossil tillhör kritaperioden. Tack vare dem har viktig information återfunnits om Krita periodens marina liv. Vissa fossilbäddar i mellersta Chile, särskilt i Anderna, är välkända för sin rikedom av fossiliserade däggdjur.

Alla fossil som har återfunnits i dessa regioner återigen försätter Darwinister i en fruktansvärd situation eftersom de visar att levande varelser inte genomgick någon förändring under geologiska perioder. För att uttrycka det på ett annat sätt, oavsett vilken form en art hade när den först uppkommer i den fossil dokumentationen behöll den den formen över tiotals eller hundratals miljoner år, tills den antingen utrotades eller överlever fram till nutid. Detta är ett tydligt bevis på att levande varelser aldrig genomgick evolution.

Såsom fossila fynd visar uppträdde arter på jorden plötsligt och inte gradvis genom evolution. Plötsligt uppdykande innebär skapande. Gud skapade alla levande ting på ett felfritt sätt från ingenting. De fossila fynden visar ännu en gång denna sanning.

Andes region, fossil bed

Fossils of various mammals were uncovered from the Andes region.

 

Araucaria, fossil

Fragment Av Araucaria Kotte

Ålder : 165 miljoner år gammalt
Storlek : 5,6 cm (2,2 tum) x 7 cm (2,7 tum)
Plats : Jaramillo, Santa Cruz, Patagonia, Argentina
Period : Jura

Detta fragment av en 165 miljoner år gammal fossiliserad Araucaria kotte erhölls från den förstenade skogen i Jaramillo. Kottens detaljer visar, med dess alla detaljer, att detta fossil är ett exempel på att denna art aldrig har utvecklats. Särdragen hos dagens kottar är desamma som de hos kottar som är 165 miljoner år gamla.

 

fossil, crab

Krabba

Ålder : 23 till 5 miljoner år gammalt
Plats : Rio de la Plata, Patagonia, Argentina
Period :  Miocen

En av de organismer som ofta förekommer i fossila fynd är krabban. Ett av de bevis att det inte finns någon skillnad mellan krabbor som levde för miljoner år sedan och de som lever idag är denna avbildade krabba som är 23 till 5 miljoner år gammal. Denna krabba är likadan som de som lever idag.

 

Araucaria, fossil, cone

Araucaria Kotte

Ålder : 208 till 146 miljoner år gammal
Storlek : Varje halva är 7,6 cm (3 tum)
Plats : Cerro Cuadrado, Patagonia, Argentina
Formation: Den fossiliserade skogen
Period : Jura

Detta fossil av Araucaria kotten är mellan 208 och 146 miljoner år gammalt och är identisk med nutida exemplar vilket är bevis för att evolutionsteorin är ihålig och ett stort svek. Hela den fossila dokumentationen framlägger Guds skapelse som ett tydligt faktum.

 

cormorant skull, fossil

Skalle Av Storskarv

Ålder : 18 miljoner år gammal
Storlek : 12,7 cm (5 tum)
Plats : Chile
Period : Miocen

Skarvskallen på bilden är 18 miljoner år gammal och är bevis på att skarvarna från förhistorisk tid var de desamma som de som lever idag. Denna brist på någon förändring visar att fåglarna inte har förändrats under miljontals år, med andra ord att de inte har utvecklas.

 

cormorants, fossil

Skalle Av Storskarv

Ålder : 18 miljoner år gammal
Storlek : 15,2 cm (6 tum)
Plats : Chile
Period : Miocen

Skarven är en sjöfågel i familjen Phalacrocoracidae, en familj med 38 olika nu levande arter.

Fossila fynd visar att skarvarna för miljontals år sedan hade samma egenskaper som nutida skarvar. Detta visar att fåglarna inte har utvecklats och detta innebär ännu en gång att evolutionisterna har besegrats.

 

crabs, crab, fossil

Krabba

Ålder : 25 miljoner år gammal
Storlek : 15 cm (6 tum)
Plats : Concepción, södra Chile
Period : Oligocen

Den fossila dokumentationen förnekar alla aspekter av evolution. Ett av de fossila exemplen som gör detta är den 25 miljonåriga fossila krabban på bilden. Oförändrade under miljontals år bekräftar denna krabba ännu en gång att arten inte har utvecklas eftersom detta fossil inte skiljer sig från krabbor som lever idag.

 

7 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top