< <
8 / total: 13

3. Fossilexemplar Upptäckta I Europa

Fossilexemplar Upptäckta I Tyskland

Germany map

Geologisk forskning har visat att under hela juraperioden (206 till 144 miljoner år sedan) var en stor del av Västeuropa täckt av varma, grunda hav. Ett stort antal fossil tillhörande marina varelser har återfunnits från dessa regioner.

I synnerhet har vissa fossila bäddar i Tyskland givit oss möjligt ta fram mycket detaljerad information om livsformer som levde under devon och juraperioderna. De viktigaste av dessa fossila fält är Messel, Solnhofen och Holzmaden formationerna och faunan i Hunsrückschiefer.

Faunan i Hunsrückschiefer innehåller ett stort antal fossil från ett stort antal arter från den paleozoiska perioden (543 till 251 miljoner år sedan). De flesta fossil som återfunnits från regionen härstammar från de tidiga och mellersta delarna av devonperioden. En viktig egenskap hos Hunsrückschiefers fauna är att, precis som i Burgess Shale, vissa livsformer har blivit fossilserade tillsammans med sina mjuka vävnader vilket gör att vi inte enbart får information om de fysiska strukturerna hos livsformer som fanns för hundratals miljoner år sedan utan även om deras livsstil och beteende.

Dessa kvarlevor visar att levande varelser innehaft haft komplexa system i genom period som de har funnits och har haft högt utvecklade anatomier. Inför denna situation försätts Darwinister, som hävdar att levande varelser utvecklats gradvis från den förment primitiva till det mer komplexa, i en hopplös situation. Detta eftersom och undantagslöst, alla fossila fynd motbevisar evolutionsteorin medan de återigen verifierar skapelsens faktum.

Solnhofen, Messel

a) Solnhofen, one of the major fossil areas in Germany is a place where vast numbers of fossils are unearthed.

b) Fossil researches made in Messel

Fossil som har återfunnits från Holzmaden formationen tillhör generellt varelser som levde i djupt vatten. De flesta av dessa fossil förstenades perfekt tillsammans med alla sina organ och skelettdelar. Sällan påträffade mjukdelsfossil har också återfunnits från Holzmaden. Fossilen i Solnhofen tillhör generellt livsformer som levde i grunda vikar, koraller och svamp rev. Fossil av landlevande livsformer såsom insekter, växter, ödlor, krokodiler och fåglar har också grävts fram från Solnhofen, bland dem sju olika fossil av Archaeopteryx, en av de äldsta fågelarterna.

Hunsrückschiefer, Schieferhalde, Stuttgart, fossil

The Holzmaden fossil area, close to Stuttgart is a major fossil area where species from the early Jurassic Period are found

Researches in Hunsrückschiefer and Schieferhalde (small pictures)

En annan viktig fossilbädd i Tyskland är Messel formationen vilken i mycket tidiga tider var en sjö cirka 700 meter (2296 fot) bred och cirka 1000 meter (3280 fot) djup som innehåller ett stort antal fossil som daterar tillbaka till eocenperioden för 54 till 37 miljoner år sedan. Messel är känd för att ha haft ett tropiskt klimat under den perioden och innehåller fossil av många olika livsformer såsom växter, fåglar, fladdermöss, reptiler, fiskar, sköldpaddor och insekter.

 

shrimp, fossil

Räka

Ålder : 145 miljoner år gammal
Plats : Eichstätt, Bayern, Tyskland
Storlek : matris: 10,5 cm (4,1 tum) x 15,2 cm (5,9 tum)
Period : Jura

Räkan är en artropod som tillhör undergruppen Crustacea. Dess kropp är täckt av ett skal huvudsakligen består av kalciumkarbonat. Olika arter av räkor lever i både salt och sötvatten. Det tidigaste kända räkfossilet går tillbaka ungefär 200 miljoner år.
Den fossiliserade räkan på bilden är cirka 145 miljoner år gammal. Räkor, som har bibehållit sin struktur under miljontals år utan förändring, är ett bevis på att levande varelser aldrig genomgick evolution.

 

brittlestar, fossil

Sjöstärna

Ålder : 390 miljoner år gamla
Plats : Hunsrückschiefer, Bundenbach, Tyskland
Period : Devon

Det finns inga skillnader mellan en sjöstjärna som är 390 miljoner år gammal och de som lever i haven idag. Trots de mellanliggande miljontals år har sjöstjärnor förblivit oförändrade och aldrig utvecklats i någon period i det förflutna.

 

Bowfin, fish, fossil

Bowfin

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Olschiefer, Messel, Darmstadt, Hessen, Tyskland
Period : Eocen

Bowfin tillhör Amiidae familjen. Såsom är fallet med många andra fiskarter, har de en rik fossil historia. Ett av de tidigaste kända fossila exemplaren är cirka 150 miljoner år gammalt.

Alla de erhållna fossilen visar att bowfin har varit exakt likadana under miljontals år och har aldrig utvecklats på något sätt. Det är ingen skillnad mellan den avbildade 50 miljonåriga bowfin och de som lever idag.

 

Crayfish, fossil

Kräfta

Ålder : 150 miljoner år
Plats : Solnhofen formationen, Tyskland
Period : Jura

Kräftor som fanns för 150 miljoner år sedan var inte annorlunda från dem som lever idag. Denna likhet är ett viktigt bevis på att det inte har skett någon utveckling. Kräftor fanns alltid som kräftor. Liksom alla levande varelser skapades de av Gud.

 

fossil, shrimp

Räka

Ålder : 155 miljoner år gamla
Storlek : 7,5 cm (2,9 tum) lång, matris: 20,8 cm (8,1 tum) x 21,6 cm (8,5 tum)
Plats : Solnhofen, Eichstätt, Tyskland
Period : Jura

Efter decennier av forskning har Darwinister inte kunnat hitta ett enda fossil som visar att evolutionen har ägt rum, men miljontals fossila exemplar visar att det aldrig gjorde det. Varje fossil som har återfunnits visar att det inte har skett någon förändring av levande varelsers strukturer under loppet av deras existens, trots passagen av hundratals miljoner år har de förblivit exakt likadana.

Fossilet på bilden är ett bevis på att det inte finns någon skillnad mellan räkor som lever idag och de som levde för 155 miljoner år sedan.

 

evolution, fossil, Garfish

Näbbgädda

Ålder : 54 till 37 miljoner år gammal
Storlek : 31,75 cm (12,5 tum)
Plats : Frankfurt, Tyskland
Formation: Messel Shales
Period : Eocen

Näbbgädda, som först dök upp i den fossila dokumentationen för cirka 180 miljoner år sedan, är exempel på levande fossil. Den fossiliserade näbbgäddan som visas på bilden är mellan 54 och 37 miljoner år gammal. Näbbgäddor, som varit oförändrade under tiotals miljoner år, motbevisar evolutionen.

 

bats, bat, Fossil

Fladdermus

Ålder : 54 till 37 miljoner år gammal
Storlek : 8.2 cm (3,2 tum) hög x 4,5 cm (1,8 tum) bred
Plats : Frankfurt, Tyskland
Formation: Messel Shales
Period : Eocen

Fossiliserade fladdermöss som är miljoner år gamla förnekar påståendet att levande varelser genomgick evolution. Fossil som denna avslöjar att Gud skapade levande ting.

 

fossil, brittlestars, brittlestar

Sjöstjärna

Ålder : 150 miljoner år
Plats : Solnhofen formationen, Tyskland
Period : Jura

Fossilet på bilden är 150 miljoner år gammalt och belägger att sjöstjärnor aldrig har utvecklats. Inför detta fossil, som är identisk med exemplar som lever i dag, kan evolutionister inte ge någon rationell och vetenskaplig förklaring.

 

coelacanth, fossil, Evolution

Tofsstjärtfisk (Coelacanth)

Ålder : 145 miljoner år gammal
Plats : Eichstätt, Bayern, Tyskland
Period : Jura. Malm Zeta.

Evolutionister beskrev länge tofsstjärtfisk som en utdöd intermediärform, en halv-fisk/halv-reptil. Men det faktum att cirka 200 levande exemplar hittills har fångats visar att påståenden om denna varelse inte är något annat än ett bedrägeri. Tofsstjärtfisk är inte en intermediär form utan en fisk med komplett och felfri system som lever i djupa vatten. Tofsstjärtfisk, vars tidigaste kända exemplar går tillbaka cirka 410 miljoner år har överlevt oförändrade under nästan en halv miljard år.

Den 145 miljoner år gamla fossiliserade tofsstjärtfisken på bilden visar att evolutionisternas påståenden om "övergången från vatten till torra land" är bedrägliga.

 

crayfish, fossil, eye

Kräfta

Ålder : 208 till 146 miljoner år gammal
Storlek : matris: 12,9 cm (5,1 tum) x 16,2 cm (6,4 tum), decapod: 5,5 cm (2,2 tum)
Plats : Solnhofen, Tyskland
Period : Jura

Kräftorna har ögon som består av regelbundna, kvadratiska ytor. Dessa regelbundna kvadrater är i praktiken de främre ytorna av kvadratiska prismor. Den inre ytan hos var och en av dessa prismor i kräftans öga har en speglande yta som reflekterar ljus kraftigt. Ljuset som reflekteras från denna yta är riktad exakt mot näthinnan belägen längre bak. Alla dessa prismor har installerats med en sådan vinkel att de reflekterar ljuset perfekt på en enda punkt.

Detta sofistikerade system har fungerat oklanderligt hos alla kräftor i hundratals miljoner år. Dagens kräftor använder exakt samma system för att se som de som levde för 200 miljoner år sedan. Detta tillbakavisar effektivt Darwinister, som hävdar att levande varelser har utvecklats gradvis.

 

brittlestar, brittlestars, fossil

Sjöstjärna

Ålder : 150 miljoner år gammal
Storlek : 5 cm (2 tum) tvärsöver, matris: 95 mm (3,7 tum) x 75 mm (2,9 tum) över det bredaste stället och 20 mm (0,7 tum) tjock
Plats : Solnhofen, södra Tyskland
Period : Jura

Sjöstjärnan är en levande fossil som definitivt förnekar evolution. Sjöstjärnor som levde för 300 miljoner år sedan är exakt lika de exemplar som är 245 miljoner år gamla och exemplar som är 150 miljoner år gamla samt nutida exemplar. Sjöstjärnor som har varit oförändrade i hundratals miljoner år, säger att evolutionen är en lögn.

 

Gastropods, Gastropod, fossil

Gastropod

Ålder : 410 till 360 miljoner år gammal
Storlek : platta 9,3 cm (3,7 tum) x 13,2 cm (5,2 tum)
Plats : Hunsruck skiffer, Bundenbach, Tyskland
Period : Devon

Gastropod är en del av phyla Mollusca. De äldsta kända exemplaren kommer från slutet av den kambriska perioden. Exemplaret på bilden är mellan 410 och 360 miljoner år gammalt. Snäckor som är miljontals år gamla motbevisar definitivt evolutionen.

 

Gastropods, Gastropod, fossil

Gastropod

Ålder : 410 till 360 miljoner år gammal
Storlek : platta; 7 cm (2,75 tum) från 9 cm (3,5 tum)
Plats : Hunsruck skiffer, Bundenbach, Tyskland
Period : Devon

Snäckor som levde för 410-360 miljoner år sedan är identiska med dagens exemplar. Dessa varelser som har förblivit oförändrade trots de mellanliggande miljontals åren är viktig bevis för att levande varelser aldrig genomgick någon evolutionär process.

 

Shrimp, fossil

Räka

Ålder : 208 till 146 miljoner år gammal
Storlek : 19,5 cm (7,7 tum) från spets till svans
Plats : Solnhofen Kalksten, Eichsatt, Västtyskland
Period : Jura

Räkor, efter att ha överlevt oförändrade i miljontals år, visar oss att de inte har utvecklats utan har skapats. Om en levande har samma egenskaper nu som den hade för miljoner år sedan, kan denna varelse inte ha utvecklats genom evolution. Den fossila dokumentationen är ett bevis på att evolutionisters hävdanden är osanna.

Fossilexemplar Upptäckta I Spanien

Spain map

En stor del av Spanien består av bergsområden och kuperade områden, såsom Pyrenéerna och Sierra Nevada. Tjugofyra procent av landet ligger på mer än 1000 meters (3280 fot) höjd. De bergiga områdena innehåller några viktiga fossila bäddar.

Den steniga strukturen är uppdelad i två delar. Den norr och väster om Iberiska halvön är huvudsakligen består av kristallina bergarter som granit och skiffer. Den andra delen består av sedimentbergarter med höga nivåer av kalksten.

Bland de fossil som har återfunnits från Spanien är armfotingar och olika marina varelser från devon perioden (417 till 354 miljoner år sedan), en mängd olika växt och djurarter från karbon perioden (354 till 290 miljoner år sedan) och många fossil av däggdjur, reptil, marin, fågel och växtarter från perioden som heter Kenozoikum (65 miljoner år till idag).

Alla dessa fossil försätter Darwinism i ett stort predikament. Dessa upptäckter ger ingen bevisning till stöd för hävdandet om gradvis evolution, men avslöjar miljontals exemplar som visar att levande varelser skapades genast och inte genomgick någon förändring under långa geologiska perioder. Betydelsen av detta är uppenbar: levande ting utvecklas inte utan alla skapades av den Allsmäktige.

The Ordesa Canyon

Ordesa Canyon, som består av kalksten klippor sträcker sig ned ca 600 meter (1968 fot).

Bardenas Reales, Spanien

Fossilexemplar Upptäckta I Tjeckien

Czech Republic map

En stor del av den geografiska strukturen i Tjeckien består av ett bergigt område i regionen av Böhmen. Detta område, cirka 900 meter (2953 fot) över havet, är rikt på fossil.

Förutom fossila mikroorganismer som daterar tillbaka till proterozoicum (2,5 miljarder till 545 miljoner år sedan), har även många fossil från kambrium (543 till 490 miljoner år sedan) och devon (417 till 354 miljoner år sedan) perioderna också upptäckts. Bland de mest slående av dessa är 1300 olika trilobit arter. Dessa kallas Barrende trilobiter eftersom ungefär 300 av dem namngavs av den franska paleontologen Joachim Barrende. Ett av de områden där Barrende trilobiter oftast påträffas är Jince formationen. Fossila exemplar av många marina varelser från den paleozoiska perioden (543 till 251million år sedan) har också grävts fram i Jince, som är känd för att ha haft ett kallt klimat under den kambriska perioden.

De rika fossila källorna i Tjeckien är viktiga för vår förståelse av naturhistoria, eftersom dessa resultat visar att ingen evolutionär process av det slag som hävdas av Darwinister någonsin ägde rum. Levande ting härstammar inte från en förment gemensam förfader, som Darwinister vidhåller utan varje art uppträder plötsligt i fossila fynd med sina egna unika egenskaper. Detta faktum, som utgör viktiga bevis för skapelsen, har tilldelat darwinismen ett allvarligt slag.

Fossil som är miljoner år gamla har insamlats från Böhmen, känd för sina rika fossilbäddar. Var och en av dessa fossila exemplar visar att dessa levande varelser inte utvecklades, utan skapades av Gud.

Bohemia, fossil

Fossils millions of years old are gathered from Bohemia, famous for its rich fossil beds. Each one of these fossil specimens reveals that these living beings did not evolve, but were created by God.

 

Ferns, fossil

Ormbunke

Ålder : 360 till 286 miljoner år gammal
Storlek : 13 cm (5,1 tum) x 10 cm (3,9 tum)
Plats : Canales, Leon, Spanien
Period : Karbon

Ormbunkar som levde 360 ​​till 286 miljoner år sedan är identiska med exemplar idag. Dessa växter har förblivit likadana under hundratals miljoner år och avslöjar det obestridliga faktum i Guds skapelse.

 

frogs, frog, fossil

Groda

Ålder : 12 miljoner år gammal
Storlek : 11,5 cm (4,5 tum) x 18 cm (7 tum)
Plats : Nordvästra Böhmen, Tjeckien
Period : Miocen

Ett av bevisen på att grodor alltid har varit grodor är detta avbildade 12 miljonåriga fossilet. Det är ingen skillnad mellan grodor som levde för 12 miljoner år sedan och de som lever idag.

Fossilexemplar Upptäckta I Italien

Italy map

marble deposit in the Italian Alps

Marble deposits are generally found under oceans or floors of mountain ranges once populated with coral reefs. Pictured is a marble deposit in the Italian Alps.

Mycket av Italiens stenstruktur består av det som en gång utgjorde botten i Tethys hav, känd för att ha täckt vissa delar av det tidiga Europa. Geologisk forskning har visat att Tethys hav uppstod i och med uppdelningen av Pangaea, den enda kontinenten på jorden för cirka 165 miljoner år sedan. Tethys hav, som omfattade ett mycket stort område, hade tropiska kännetecken eftersom det låg mycket nära ekvatorn. Medelhavet uppkom för ca 65 miljoner år sedan inifrån Tethys hav. Allteftersom markområden steg, försköts det så småningom norrut som en följd av tektoniska rörelser under geologiska perioder som varade under miljoner år.

De italienska klippbäddarna, en gång botten av Tethys hav, innehåller ett stort antal marina fossil som visar att alla kända arter av marina livsformer uppkom helt plötsligt med sina komplexa strukturer, med andra ord de skapades ur intet. Det finns inga fossil som tyder på att dessa livsformer härrörde från något tänkt gemensam förfader eller härstammade från varandra. Darwinismen har besegrats inför den fossila dokumentationen, ett nederlag som har förts fram i ljuset av hundratals miljoner fossila lämningar.

Monte Bolca

a) Marmor återfinns i allmänhet under oceaner eller bergskedjor som en gång befolkades av korallrev. Bilden visar marmor i de italienska alperna.

b) Ett fisk fossil som finns i Italiens fossila område: Monte Bolca

c) Fossila undersökningar som har gjorts i Monte Bolca

d) Butterloch flodbädden i Italien har en stenstruktur som går tillbaka till perm perioden (290 till 248 miljoner år sedan).

 

Razorfish, fossil

Razorfish

Ålder : 6 miljoner år gammal
Plats : Fiume, Marecchia, Italien
Period : MIocen

Razorfish (familj: Centriscidae) kroppar är inneslutna i sköldar och har taggiga ryggfenor. Den avbildade Razorfish är 6 miljoner år gammal och har exakt samma egenskaper som Razorfish som lever idag. Detta visar att Razorfish har förblivit oförändrade under miljontals år och aldrig har gått igenom några mellanliggande steg.

 

theory of evolution, fossil, seahorses, seahorse

Sjöhäst

Ålder : 26 miljoner år gammal
Storlek : 5 cm (2 tum)
Plats : Italien
Period : Miocen

Med strukturer som har förblivit oförändrade under miljontals år är sjöhästar, som tillhör familjen Syngnathidae, en av de många arter som utmanar teorin om evolutionen. Den fossiliserade sjöhästen på bilden är 26 miljoner år gammal och identisk med sjöhästar som lever i dag.

 

fossil, fish, yellowtails, yellowtail

Gulstjärt

Ålder : 48 miljoner år gammal
Storlek : 19,6 cm (7,7 tum)
Plats : Monte Bolca, Verona, Italien
Period : Eocen

En av de fossila fiskarter som har upptäckts i Italien är Gulstjärt. Fossilet på bilden är 48 miljoner år gammalt. Denna gulstjärt som är 48 miljoner år gammalt var likadan som de som lever idag och visar att evolutionsteorin är osann.

 

theory of evolution, dragonfly, larvae, fossil

Larv Av Trollslända

Ålder : 10 miljoner år gammal
Storlek : 42 mm (1,6 tum) x 35 mm (1,3 tum)
Plats : Vittoria d'Alba, Cuneo, Italien
Period : Miocen

Liksom fossiliserade vuxna trollsländor visar fossil av trollsländans larver att evolutionen aldrig har ägt rum. Det är ingen skillnad mellan den 10 miljonåriga trollsländelarven på bilden och dagens larver. Detta visar att teorin om evolutionen är en myt.

 

fossil, pipefish

Kantnålfisk

Ålder : 23 till 5 miljoner år gammal
Storlek : 25 cm (10 in)
Plats : Marecchia River, Paggio Berni, Italien
Period : Miocen

Kantnålsfisken som är medlemmar i samma underordning som sjöhästen har en lång, tunn kroppsstruktur och är också en av de levande fossil som ogiltigförklarar evolution. Den fossiliserade kantnålsfisken på bilden är mellan 23 och 5 miljoner år gammal och är identisk med dagens exemplar.

Fossilexemplar Upptäckta I Storbritannien

Britain map

De äldsta kända fossila exemplaren som har upptäckts i Storbritannien daterar sig tillbaka till silur och devon perioderna från 443 till 417 miljoner resp. 417 till 354 miljoner år sedan. Fossil av olika arter återfinns i Storbritannien, vars geologiska historia går tillbaka längre än 600 miljoner år i det förflutna och har den upplevt både ett tropiskt klimat och en istid samt förändringar i havsnivåer, vulkanutbrott och erosion. Det stora flertalet av de områden i vilka ett stort antal fossil har återfunnits ligger i den södra delen av landet. En sådan region är Dorset, som har olika fossila områden.

Bergsstrukturen i regionen uppvisar olika egenskaper. Men Dorset är särskilt känd för sin kustremsa, kallad "Jurassic Coast" och som består av stenar från Jura perioden och ett antal olika fossila fält. Välbevarade och fullt detaljerade fossil som tillhör hundratals arter har återfunnits från dessa områden. Var och en av fossilerna visar att levande varelser har varit oförändrade under miljontals år och aldrig genomgick evolution.

En annan region i Storbritannien med viktiga fossilfält är Lancashire. Den äldsta av regionens områden går tillbaka till karbonperioden (354 till 290 miljoner år sedan). Frö cirka 340 miljoner år sedan utgjorde regionen havsbotten i en varm och inte särskilt djupt hav. Av den anledningen har ett stort antal marina fossil från perioden upptäckts.

De fossil av många arter som har återfunnits i Storbritannien betonar återigen att levande ting inte härstammar från en påstådd gemensam förfader och att teorin om evolutionen, som hävdar att de utvecklades gradvis, är ogiltig. Liksom alla andra fossil visar dessa fossil att levande varelser inte genomgick evolution, utan skapades.

Britain crock hey

The quarry in Crock Hey is a famous fossil area in England. All the fossils uncovered in this region reveal that evolution never took place.

 

Dorset, Ammonite fossils

Researches made on Ammonite fossils gathered from the Jurassic shore in Dorset. (small picture on the left)
The shore in Dorset is made up of rocks from the Jurassic Period. Many fossils were gathered from these rocks.

 

horseshoe crabs, horseshoe crab, fossil

Horseshoe Crab

Ålder : 300 miljoner år gammal
Storlek : 30 mm (1,1 tum) x 28 mm, knöl: 37 mm (1,4 tum) x 39 mm (1,5 tum)
Plats : Crock Hej dagbrott, Wigan, Lancashire, England
Period : Karbon,

Xiphosura (hästskokrabbor) har funnits ända sedan den kambriska perioden. Det avbildade exemplaret är 300 miljoner år gammalt. Hästskokrabbor har förblivit likadana under 300 miljoner år och motbevisar evolutionistiska påståenden om gradvis utveckling.

 

brittlestars, brittlestar, fossil

Sjöstjärna

Ålder : 180 miljoner år gammal
Storlek : 8 cm (3,1 tum), matris: 15 cm (5,9 tum) x 13,5 cm (5,3 tum)
Plats : Eype Dorset, England
Formation: Pliensbachian - sjöstjärnbädden
Period : Jura

Detta 180-miljoner år gamla fossil visar att sjöstjärnor har varit oförändrade under 200 miljoner år. Dessa djur, inte annorlunda än de som lever i dag, avslöjar ännu en gång ogiltigheten av evolutionen.

 

nautilus, fossil

Pärlbåtsnäcka

Ålder: 167 miljoner år gamla
Storlek : 22 mm (0,8 tum)
Plats : Freshwater, Dorset, Storbritannien
Period : Jura

Pärlbåtsnäckan är en av de många livsformer som inte har genomgått någon förändring sedan den först skapades. Det 167 miljoner år gamla avbildade fossilet av en unge är ett av bevisen på att dessa varelser har varit likadana under miljontals år.

 

bivalve, bivalves, fossil

Tvåskalig Mussla

Ålder : 200 miljoner år gammal
Storlek : 5,5 cm (2,2 tum)
Plats : Conningsby Quarry, Scunthorpe, Humberside, Storbritannien
Period : Jura

Dagens tvåskaliga musslor är identiska med de som levde för 200 miljoner år sedan. Liksom alla andra levande varelser har musslor behållit samma egenskaper och har varit oförändrade sedan den dag de skapades.

 

nautilus, fossil

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 167 miljoner år gamla
Storlek : 34 mm (1,3 tum)
Plats : Sherborne, Dorset, Storbritannien
Period : Jura

Dagens snäckor har exakt samma egenskaper som de som levde för miljontals år sedan. Den fossila dokumentationen visar att de inte har förändrats genom tiderna, med andra ord genomgick de aldrig evolution. Ett av de exemplar som visar detta faktum är det 167 miljoner år gamla fossiliserade pärlbåtsnäckan på bilden.

 

fossil, Spiders, Spider

Spindel

Ålder : 300 miljoner år gammal
Storlek : 5 cm (2 tum) i diameter
Plats : Crock Hej dagbrott, Wigan, Lancashire, England
Formation: Tak Shales ovanför North Wigan 4-fots kolnivå
Period : Karbon,

Spindlar, efter att ha förblivit likadana under 300 miljoner år, är en annan livsform som utdelar ett dödligt slag mot evolutionsteorin. Söndertrasande alla anspråk gjorda av evolutionister har spindlar haft exakt samma egenskaper under hundratals miljoner år och har aldrig genomgått några förändringar.

 

nautilus, evolution, fossil

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 167 miljoner år gamla
Storlek : 40 mm (1,5 tum)
Plats : Burton Bradstock Dorset, Storbritannien
Period : Jura

Det finns ingen skillnad mellan snäckor som lever idag och de som levde för miljontals år sedan. Denna brist på någon skillnad är ett viktigt bevis på att evolutionen aldrig ägde rum.

 

Capros, fossil

Capros

Ålder : 35 miljoner år
Plats : Polen
Period : Oligocen

Det faktum att en Capros som levde för 35 miljoner år sedan är identisk med exemplar som lever idag är ett av de viktigaste bevisen för att evolutionen är en fruktansvärd lögn. Inte ett enda fossil som representerar bevis för evolution har någonsin hittats under 150 år av paleontologiska utgrävningar. Alla framgrävda fossil visar att levande varelser inte utvecklades.

Fossilexemplar Upptäckta I Ryssland

Russia map

Förutom nedfrysta djur som återfunnits från Sibirien, har även ett stort antal fossil bevarade i bärnsten upptäckts i Ryssland. Dessa kommer från det som kallas Östersjöbärnsten, som finns i ett brett område från Berlin i väst till Uralbergen i öst. Den huvudsakliga andelen av Östersjöbärnsten härstammar från Eocen perioden (54 till 37 miljoner år sedan).

En stor del av denna bärnsten ligger i Samlandregionen som för närvarande ligger inom Rysslands gränser och finns på ett medeldjup av 25 m (82 fot) till 40 m (131 fot) under ytan. Lagret som innehåller denna bärnsten är känd som "Blue Earth". Varje 1000 kg (2204 lbs) jord innehåller ca 1 kg (2,2 lb) bärnsten och endast en del i varje tvåhundrade del innehåller ett inbäddat exemplar.

Färgen på bärnsten, dess bildande och vissa andra fysiska egenskaper varierar beroende på den period då den bildades och vilken typ av träd den kom ifrån. De äldsta kända bärnstensexemplaren är från karbonperioden (354 till 290 miljoner år sedan). Bärnsten från den här tiden hittas oftast i USA och Storbritannien.

Russia, fossil, ambers

One of the areas in Russia richly populated with fossil ambers.

För att ett inbäddat exemplar ska visas i bärnsten sker två mycket viktiga och sammanhängande processer i hartsen när det inbäddade exemplaret har fastnat. Den första är härdning, på grund av kyla eller torrhet. Den andra är nedbrytningen av vävnad hos det exemplar som finns instängd inuti hartsen. Vätskor som frigörs under loppet av denna sönderfallsprocess antar en speciell struktur genom uppblandning med vätskan i hartsen. Varelsens kropp bevaras inuti en bubblig struktur precis som inuti en ballong. För att harts ska omvandlas till bärnsten, måste det genomgå väldigt många kemiska och geologiska stadier.

För forskare utgör inbäddade exemplar i bärnsten ett stort verksamhetsområde. Exemplar av många levande ting fastnar i samma ögonblick som de bär mat till boet, i ett tillstånd av försvar, då de försöker kamouflera sig, försöker skydda sina unga eller släppa kemiska ämnen för att neutralisera angripare. Och alla dessa exempel representerar bevis på att de egenskaper som fanns hos dessa levande ting har varit oförändrade under miljontals år, med andra ord att någon evolutionsprocess aldrig har ägt rum.

Fossilexemplar Upptäckta I Polen

Poland map

Ett av de länder där Östersjöbärnsten återfinns är Polen. Fossil inuti bärnsten som återfunnits från Östersjö regionen, en av de rikaste källorna till bärnsten, är i genomsnitt mellan 50 till 45 miljoner år gamla. En stor funktion som skiljer Östersjöns bärnsten från andra bärnstens typer är den typ av syra den innehåller. Känd som bärnstenssyra, återfinner man den i hartsen av trädslag som uppskattas ha funnits i området under Eocen perioden (54 till 37 miljoner år sedan).

De allra flesta djur i Östersjöbärnsten är leddjur. Fossila exemplar av maskar, blötdjur och olika ryggradsdjur organismer påträffas sällan. Dessa bevarade fossil visar att flugor alltid har varit flugor, fjärilar alltid har varit fjärilar och larver alltid har varit larver med andra ord, att levande ting har varit oförändrade under historiens gång. I detta avseende utgör de ett stort dilemma för evolutionsteorin. Dessa levande varelser, ibland fossiliserade med sitt byte eller sina larver, eller ibland efter att ha uppstått ur larvstadiet berättar för oss att de har genomgått samma stadier under tiotals miljoner år och har aldrig genomgått någon utvecklingsprocess.

Baltic ambers

Baltic ambers are gathered from quite a wide area. One of the researches made in this area.

 

Ceratopogonidae, midges, fossil

Svärm Av Bitande Mygg

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : 29 mm (1,1 tum) med 17 mm (0,6 tum)
Plats : Kaliningrad Region, Ryssland
Period : Eocen

Den fossila dokumentationen visar att levande organismer inte härstammar från andra arter och inte utvecklades gradvis. 45 miljonåriga mygghonor, identiska med de som lever idag, avslöjar återigen detta.

 

 Walking sticks,  Walking stick, fossil, evolution

Puppa Av Phasmid (Vandrande Pinne)

Ålder : 45 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Mästare i kamouflage liknar pinninsekter träd kvistar eller blad. Det är näst intill omöjligt att skilja dem åt från grenen de vilar på. Vandrande pinnar som levde för 45 miljoner år sedan och de som lever idag skyddar sig mot rovdjur med exakt samma taktik och kamouflerar sig på samma sätt. Dessa insekters strukturer har inte förändrats under 45 miljoner år, bevis för att evolution aldrig ägt rum.

 

aphids, amber, worker ant, ants

Arbetsmyra Och Larv Av Bladlus

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : 20 mm (0,7 tum) x12 mm (0,4 tum), inneslutningar: 2 mm (0,07 tum)
Plats : Kaliningrad Region, Ryssland
Period : Eocen

"Myra" är det allmänna namnet på ungefär 8000 arter av insekter som lever sociala liv, lever i kolonier och bygger sina bon under jord. Varje art av myra har sina egna speciella egenskaper. Inuti denna bärnsten har en halvvuxen bladlus fossiliserats tillsammans med arbetsmyran. Bladlöss lever generellt i samarbete med myror eftersom vissa myror matar bladlöss.

Dessa 45 miljoner år gamla varelser, som är identiska med dagens myror och bladlöss, trotsar påståenden i evolutionsteorin.

 

crab, spider, fossil, crab spider

Krabbspindel

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : bärnsten: 17 mm (0,6 tum) x 8 mm (0,03 tum) tvärsöver, spindeln: 5 mm (0,1 tum)
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Spindlar, av vilka detta exemplar liknar en krabba, har cirka 2000 olika arter. Krabbspindeln i denna bärnsten är 45 miljoner år gammal och är identisk med nutida krabbspindlar.

 

theory of evolution, fossil, aphid larva, Aphids

Larv Av Bladlus

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : 7 mm (0,2 tum) i diameter
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Bladlöss som tillhör familjen Pemphigidae är vinglösa. Deras primära värdväxter är träd och ibland örtartade växter. Bladluslarven på bilden är 45 miljoner år gammal. Bladlöss och deras larver har förblivit oförändrade under hela den tiden vilket raserar alla påståenden om evolutionsteorin.

 

evolution, fossil, midge

Mygga

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : 14 mm (0,5 tum) lång, 8 mm (0,3 tum) tvärsöver
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Darwinister - i ett ohållbart läge när det gäller insekters ursprung såsom de är med avseende på så många andra ämnen - kan inte erbjuda någon vetenskaplig förklaring när de konfronteras med fossiler i bärnsten. Dessa livsformer är uppenbara bevis på att evolutionen aldrig ägde rum.

 

fly, fossil, evolution

Långbent

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : 15 mm (0,5 tum) långa, 9 mm (0,3 tum) i diameter,
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Denna fluga, en medlem av ordningen Diptera, har bevarat alla egenskaper oförändrade under miljontals år utan att genomgå någon förändring. Vilken art som helst som har varit oförändrad under 45 miljoner år ogiltigförklarar evolution.

 

evolution, wasp, fossil, Baltic amber

Geting

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Bilden visar en 50-miljoner år gammal geting bevarad i Östersjöbärnsten. Liksom alla andra levande varelser visar getingar, som har förblivit likadana under 50 miljoner år, att evolutionen aldrig har hänt och att Gud skapade dem.

 

caddisfly, fossil

Slända

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Sländans larver används som fiskbete. Sländor har bevarat samma strukturer och egenskaper under miljontals år och aldrig genomgått förändringar. Denna 50 miljoner år gamla fossiliserade slända är också ett bevis på att dessa levande varelser aldrig har ändrats.

 

Stone flies, Stone fly, fossil

Bäckslända

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Bäcksländor mellan 5 och 10 mm (0,1 och 0,3 tum) i längd och har två långa antenner, deras larver används som fiskbete. De har också förblivit oförändrade under miljontals år. Denna avbildade 50-miljoner år gammal fossiliserade bäckslända är identisk med nutida bäcksländor.

 

cockroach, fossil

Kackerlacka

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Kackerlacka, den tidigast kända bevingade insekten, framträder i den fossila dokumentationen under karbonperioden för hela 350 miljoner år sedan. Denna insekt, med sina fina antenner känsliga för minsta rörelse, även en luftström, dess perfekta vingar, även dess förmåga att motstå radioaktiv strålning, har förblivit exakt densamma under hundratals miljoner år. Denna 50 miljoner år gamla kackerlackan skiljer sig inte från dagens exemplar.

 

moth, fossil

Nattfjäril

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Nattfjärilen är en insektsart som i hög grad liknar en fjäril. Både fjärilar och nattfjärilar är medlemmar av ordningen Lepidoptera. Den avbildade 50miljonårig nattfjärilen på bilden som inte är annorlunda än dagens exemplar bekräftar återigen att levande varelser inte utsattes för evolution.

 

grasshoppers, grasshopper, fossil

Gräshoppa

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Den fossila dokumentationen visar att, i motsats till vad evolutionister antar, har insekter inga primitiva föregångare. Enligt fossila upptäckter framträdde alla insektsarter plötsligt, med alla sina specifika egenskaper och har överlevt med samma egenskaper sedan dess. Ett bevis på detta är denna 50miljonårig fossiliserade gräshoppa, som inte skiljer sig från dagens gräshoppor.

 

grasshoppers, grasshopper, fossil

Grasshopper

Age: 50 million years old
Location: Baltic, Kaliningrad, Russia
Period: Eocene

This grasshoppers, 50 million years old and preserved in amber, is identical to their present-day counterparts. These insects have been the same for millions of years; they did not evolve, but were created.

 

Caterpillars, Caterpillar, fossil, evolution

Syrsa

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Denna gräshoppa, 50 miljoner år gammal och bevarad i bärnsten, är identisk med sina nuvarande motsvarigheter. Dessa insekter har varit likadana under miljontals år, de har inte utvecklas utan har skapats.

 

fly, fossil

Larv

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Ett bevis på att larver alltid har varit larver är detta 50 miljonåriga exemplar bevarad i bärnsten. Larver, som har upprätthållit samma funktioner trots mellanliggande miljontals år, visar att evolutionen är ett grovt bedrägeri.

 

fly, fossil, evolution, creation

Fluga

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Det finns ingen skillnad mellan flugor som levde för 50 miljoner år sedan och flugor som lever idag. Den fossiliserade flugan i bärnsten på bilden är ett bevis på detta faktum.

Fluga

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Flugor uppträder plötsligt i den fossila dokumentationen. En av deras viktigaste egenskaper är deras extraordinära manövreringsförmåga. Människan kan inte höja och sänka armarna 10 gånger per sekund, men den genomsnittliga flugan kan slå sina vingar 500 gånger per sekund. Dessutom slår den bägge vingar simultant. Den minsta skillnaden mellan vibrationen hos vingarna skulle medföra att flugan förlorade balansen. Men ingen sådan skillnad uppkommer någonsin. Det är naturligtvis omöjligt att hänföra den momentana uppkomsten av levande ting med sådana felfria strukturer i termer av evolution. Detta är ett av de klara bevisen för Guds skapelse.

 

butterfly, fossil

Fjäril

Ålder : 50 miljoner år gammal
Plats : Polen
Period : Eocen

Denna 50 miljonåriga fossiliserade fjäril visar att dessa insekter har förblivit likadana trots mellanliggande tiotals miljoner år.

 

leafhopper, evolution, fossil

Leafhopper

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : 10 mm (0,3 tum) lång, 8 mm (0,3 tum) tvärsöver, leafhopper: 4 mm (0,16 tum)
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Bilden visar en 45 miljoner år gammal leafhopper, som inte skiljer sig från dagens exemplar. Denna kompletta likhet är ett viktigt tecken på att evolutionen är en fiktiv process som aldrig ägde rum.

 

moth, fossil

Nattfjäril

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : 27 mm (1 tum) lång, 18 mm (0,7 tum) tvärsöver.
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Att dagens nattfjärilar är identiska med dem som levde för miljontals år sedan visar att levande varelser inte har förändrats så länge de har funnits och att de aldrig har genomgått evolution. Den 45 miljoner år gamla fossiliserade nattfjärilen på bilden visar ännu en gång detta faktum.

 

theory of evolution, fossil, scuttle fly, fly

Scuttle Fly

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 23 mm (0,9 tum) lång, 13 mm (0,5 tum) tvärsöver, inbäddade prov: 1 mm (0,01 in)
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Denna 45 miljoner år gamla fossiliserade fluga visar att teorin om evolutionen är en imaginär process som aldrig har ägt rum. Levande ting härstammar inte från en förment gemensam förfader, som Darwin påstod och har inte genomgått några mellanliggande steg.

 

winged ant, winged ants, fossil

Bevingad Myra

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 13 mm (0,5 tum) x 8 mm (0,3 tum)
Plats : Baltic Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Den 45 miljoner år gamla bevingade myran på bilden är identisk med dagens flygande myror.

 

evolution, fly, fossil, dance fly

Dance Fly

Ålder : 45 miljoner år gammal
Storlek : Bärnsten: 32 mm (1,2 tum) x 23 mm (0,9 tum), inbäddade prov: 2 mm (0,01 in)
Plats : Östersjön, Kaliningrad, Ryssland
Period : Eocen

Ett exempel på hur levande det har behållit samma egenskaper så länge de har funnits och aldrig har genomgått evolution är denna 45 miljoner år gamla fossiliserade fluga, identiskt med dagens dance fly.

 

8 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top