< <
9 / total: 13

4. Fossilexemplar Upptäckta I Afrika Och Mellanöstern

Fossilexemplar Upptäckta I Marocko

Morocco map

Ett stort antal fossil från olika perioder har upptäckts i Marocko, känd för sina 400-miljoner år gamla fossil av trilobiter. Utgrävningar i Atlasbergen och diverse andra områden har visat Marockos rika fossilbäddar.

Oftast förekommande i Marocko är echinoid fossil. Echinoid, det allmänna namnet för sjöborrar, är faktiskt namnet på ett brett spektrum av ryggradslösa marina organismer. Det finns fler än 800 arter av dessa varelser, som i allmänhet lever på havsbotten och exemplar med anor 450 miljoner år tillbaka i tiden kan hittas. Echinoids har funnits i nästan en halv miljard år, med alla sina komplexa strukturer och felfria mekanismer som i själva verket utdelar ytterligare ett hårt slag mot evolutionsteorin. Dessa varelser, med alla sina strukturer fullt utvecklade, levde i en tid då evolutionister hävdar att livet förmodligen var väldigt primitivt. Och många av dem existerar fortfarande idag, med exakt samma strukturer. De har varit oförändrade i hundratals miljoner år och har aldrig genomgått evolution.

 

The Atlas Mountains, fossil beds

The Atlas Mountains, extending about 2400 kilometers (1500 miles) have rich fossil beds. The highest peak is Jbel Toubkal, with an elevation of 4167 meters (13665 feet). The Atlas Mountains were formed millions of years ago when the continents of America and Africa collided. It is assumed that the Appalachians in North America was the result of a similar geological movement.

 

Hefalla, fossil, needlefish, starfish

A 490- to 443-million-year-old starfish fossil found in Hefalla (left-upper)

A 146-65-million-year-old fossil needlefish, which is no different from the needlefish of our own day. (lower left)

 

fossil, sea urchins

Sjöborre

Ålder : 146 till 65 miljoner år gammal
Storlek : 5,4 cm (2,2 tum)
Plats : Marocko
Formation: Echinoid Bäddar
Period : Krita

Det är ingen skillnad mellan dagens sjöborrar och de som levde för hundratals miljoner år sedan. De fossiliserade sjöborrar som visas här levde mellan 146 och 65 miljoner år sedan. De visar att levande varelser inte utvecklas utan har haft samma egenskaper och system alltsedan det ögonblick de skapades.

 

trilobites, trilobite, evolution

Trilobite

Ålder : 410 till 360 miljoner år gammal
Storlek : 5 cm (2 cm)
Plats : Atlasbergen, Marocko
Period : Devon

De första exemplen på trilobiter härstammar från cirka 530 miljoner år sedan i devonperiodens fossila dokumentation. På grund av deras komplexa struktur och utvecklade system, är de svåra för Darwinister att förklara. Deras plötsliga framträdande i fossila fynd för omkring en halv miljard år sedan och med en mycket komplex struktur hos ögat gör det omöjligt att förklara dem i termer av evolution. Det är tydligt att trilobiter, liksom alla andra varelser, skapades av Gud.

 

needlefish, fossil

Needlefish

Ålder : 100 miljoner år gamla
Storlek : 203 mm (7,9 tum), matris: 113 mm (4,4 tum) x 185 mm (7,2 tum)
Plats : Ramlia Taouz, Marocko
Period : Krita

Denna fisk, 203 mm (7,9 tum) lång, är en vuxen, vars detaljer är väl bevarade. Det finns ingen skillnad mellan needlefish som levde för miljontals år sedan och deras motsvarigheter som lever idag. Needlefish har överlevt i miljontals år utan någon förändring i sina strukturer, vilket visar att evolutionsteorin är falsk.

 

starfish, fossil

Sjöstjärna

Ålder : 420 miljoner år gamla
Storlek : 5,7 cm (2,3 tum)
Plats : ordovicium Mecissi, Marocko
Formation: Kataoua formationen
Period : Ordovicium

Med sina taggiga exteriörer har sjöstjärnan (phylum: Echinodermata) överlevt i hundratals miljoner år. Sjöstjärnor som levde för 420 miljoner år sedan har haft sedan samma egenskaper som de som lever idag. Detta är ett faktum som evolutionister aldrig kommer att kunna förklara, vilket visar att levande varelser inte utvecklades, utan har skapats.

 

theory of evolution, Cambrian, fossil, trilobite

Trilobite

Ålder : 400 miljoner år gammal
Plats : Marocko
Period : Devon

Den fossila dokumentationen stödjer inte evolutionsteorins anspråk. Tvärtom, när vi undersöker den fossila dokumentationen i jordlagren, ser vi att levande varelser uppstod plötsligt. Det djupaste skikt där fossil har hittats är den kambriska, cirka 530 miljoner år gammalt. Ett av de fossil som oftast återfinns i detta skikt är trilobiter. I en värld för 530 miljoner år sedan hade trilobiter ögon bestående av många linser, en utmärkt struktur som tillät dem att se för att jaga och simma mot sitt byte. Denna sofistikerade struktur har inneburit ett allvarligt slag mot evolutionsteorin.

 

sea urchins, sea urchin, fossil

Sjöborre

Ålder : 146 till 65 miljoner år gammal
Storlek : 3,5 cm (1,4 tum)
Plats : Marocko
Formation: Echinoid bäddar
Period : Krita

De äldsta exemplen på sjöborrar är från ordovicium perioden. De har inte förändrats på ungefär en halv miljard år, vilket bevisar att dessa varelser inte utvecklas.

 

sea urchins, sea urchin, fossil

Sjöborre

Ålder : 95 till 72 miljoner år gammal
Storlek : 2,5 cm (1 tum)
Plats : Midlet, Marocko
Period : Krita

Sjöborrar som levde för miljontals år var sedan skilde sig inte från nutida levande exemplar. De har inte genomgått några strukturella förändringar under minst 72 miljoner år. Detta visar att evolutionsteorin är falsk.

 

sea urchins, sea urchin, fossil

Sjöborre

Ålder : 95 till 72 miljoner år gammal
Storlek : 4 cm (1,6 tum) x 4,5 cm (1,8 tum)
Plats : Taouz, Marocko
Period : Krita

Det finns ingen skillnad mellan sjöborrar som levde för 95 till 72 miljoner år sedan och de som lever idag. Sjöborrar, som inte har förändrats i alla dessa miljoner år, är ett bevis på att levande varelser inte utvecklas.

 

Sand dollars, Sand dollar, fossil

Sand Dollar (Clypeasteroida)

Ålder : 100 miljoner år gamla
Plats : Taza provinsen, Marocko
Formation: Continental Sandstone avlagringar
Period : Krita

Sand dollar, sjöborrar, sjöstjärnor, havsliljorna och sjögurkor är alla arter som tillhör phylum Echinodermata. Sand dollar har överlevt under en halv miljard år och har slagit ett hårt slag mot evolutionsteorin. Deras struktur har inte förändrats under miljontals år vilket ogiltigförklarar evolutionsteorins påståenden om att de har utvecklats steg för steg från andra levande varelser.

 

starfish, fossil

Sjöstjärna

Ålder : 500 till 440 miljoner år gammal
Storlek : 8,6 cm (3,4 tum)
Plats : Marocko
Formation: Hefalla sandstensformation
Period : Ordovicium

Detta fossil av en sjöstjärna är ungefär 500 miljoner år gammalt och ett sällsynt exemplar vars egenskaper har blivet mycket väl bevarade.  Sjöstjärnors karakteristiska fem armar har varit oförändrade fram till nutid. Det finns ingen skillnad mellan sjöstjärnor som levde för en halv miljard år sedan och dagens sjöstjärnor. Liksom hundratusentals andra fossil, visar detta också att levande varelser inte har utvecklas och inte har genomgått någon förändring under hundratals miljoner år.

 

fossil, sea urchin

Sjöborre

Ålder : 95 till 72 miljoner år gammal
Storlek : 2,5 cm (1 tum)
Plats : Midlet, Marocko
Period : Krita

Sjöborrar som levde 95 till 72 miljoner år sedan är bland de miljontals fossil som visar att evolutionen inte har ägt rum. Dessa fossil är precis som dagens sjöborrar och är ett bevis på att Gud skapade levande ting.

 

fossil, sea urchin

Sjöborre

Ålder : 146 till 65 miljoner år gammal
Storlek : 3,8 cm (1,5 tum)
Plats : Marocko
Formation: Echinoid bäddar
Period : Krita

Detta fossil av en sjöborre, som har återfunnits från Echinoid lagret i Marocko från tiden mellan 146 och 65 miljoner år sedan, är ett av de otaliga bevisen på skapelsen. Det finns ingen skillnad mellan dagens sjöborrar och de som levde för miljontals år sedan.

Fossilexemplar Upptäckta I Libanon

Lebanon map

Libanons geologiska struktur går från Krita och jura perioderna (146 till 65 miljoner år och 206 till 144 miljoner år sedan). Fossil som har återfunnits från Libanon tillhör allmänt sett dessa perioder. Framför allt består många av de libanesiska bergen av sedimentära bergarter som är idealiska för bevarandet av fossiler. Bergsskikt nära ytan innehåller ett stort antal korall och svamp bäddar samt fossila skelett av en rad kräftdjur från Jura perioden. Förutom marina fossiler från kritaperioden har bärnsten och växtfossil också återfunnits.

Libanons fossilbäddar är några av världens viktigaste fossilkällor. Hajoula, Haqil och An-Nammura är särskilt rika. Fossil av över 250 fiskarter har upptäckts i dessa bäddar, varav mer än 150 har beskrivits. Fossil av ryggradsdjur upptäckta i Libanon hör generellt till Kenozoicum perioden (65 miljoner år sedan till nutid).

Alla dessa fossil visar att levande varelser inte har förändrats under loppet av miljontals år, med andra ord att de aldrig genomgick evolution. Den fossila dokumentationen visar att levande varelser som fanns hundratals miljoner år sedan, är identiska med dagens exemplar och totalt ogiltigförklarar påståenden från Darwinister. Dessa vetenskapliga rön visar att Gud, inte evolutionen har skapat alla levande ting.

 

Haqil, fossil beds

Excavations made in Haqil, where rich fossil beds exist, once again display that assertions of the theory of evolution are baseless.

 

Haqil, fossil beds

In order for the fossil not to be damaged, the rock in which the fossil is encased should be broken carefully. Pictured above are the excavation area in Haqil and the studies made here.

 

lübnan'da bulunan fosil

A 146- to 65-million-year-old shrimp and fish fossil, uncovered in Lebanon

 

sharks, fossil, shark

Haj

Ålder : 95 miljoner år gamla
Storlek : 180 mm (7 tum), matris: 205 mm (8 tum) x 135 mm (5,3 tum)
Plats : Haqil, Libanon
Period : Krita,

De generella detaljerna hos fenorna och broskskelettet av en liten haj har bevarats i detta fossil, ett bevis på att levande varelser inte genomgick evolution. Det finns ingen skillnad mellan dagens hajar och de som levde för miljontals år sedan.

 

eel, fossil

Ål

Ålder : 95 miljoner år gamla
Storlek : 58 mm (2,2 tum) (vid uträtning); matris: 56 mm (2,2 tum) x 65 mm (2,5 tum)
Plats : Haqil, Libanon
Period : Krita,

Det finns mer än 400 arter av ål i som tillhör Anguilliformes. Att de inte har genomgått någon förändring i miljoner år återigen visar ogiltigheten av teorin om evolutionen.

 

flying, fish, fossil

Flygfisk

Ålder : 95 miljoner år gamla
Storlek : 28 mm (1,1 tum) tvärsöver bröstfenorna, 47 mm (1,8 tum) lång, matris: 75 mm (2,9 tum) x 70 mm (2,7 tum)
Plats : Haqil, Libanon
Period : Krita,

Detta fossil av flygfisk, som är identiskt med dagens exemplar, bevisar att levande varelser inte har genomgått en utvecklingsprocess. Dessa ryggradsdjur har överlevt oförändrade i miljontals år. Detta raserar påståendet om "steg-för-steg evolution", som är den grundläggande grunden för darwinismen.

 

nurse shark, fossil

Sköterskehaj

Ålder : 95 miljoner år gamla
Plats : Haqil, Libanon
Period : Krita

Sköterskehaj är en art som i allmänhet lever i subtropiska vatten. Liksom andra arter har dessa hajar aldrig genomgått evolution. Det faktum att det inte finns minsta skillnad mellan sköterskehajar som levde 95 miljoner år sedan och de som lever idag är ett av de viktigaste bevisen för detta.

 

Arthropoda, shrimp, fossil

Räka

Ålder : 127 till 89 miljoner år gammal
Storlek : Matrix: 8,1 cm (3,2 tum) x 10,9 cm (4,3 tum)
Plats : Hajoula, Libanon
Period : Krita

Detta exemplar visar en fossiliserad räka och två fossiliserade fiskar. Fiskarnas fenor och benstomme har blivit välbevarade. Räkor tillhör släktet Arthropoda. Det äldsta kända fossilet härstammar från juraperioden (208 till 146 miljoner år sedan). Dessa fossil visar oss att räkor inte har förändrats under hundratals miljoner år och att de inte passerade igenom några mellanliggande stadier av utveckling. Med andra ord att de inte har utvecklats, utan skapats.

 

flying, fish, fossil

Flygfisk

Ålder : 100 miljoner år gamla
Storlek : 26 mm (1 tum) tvärsöver bröstfenorna, 120 mm (4,7 tum) i längd, matris: 180 mm (7 tum) x 90 mm (3,5 tum)
Plats : Haqil, Libanon
Period : Krita

Detta fossil av en flygfisk återfanns i kalkstensavlagringar i Haqil. Fisken som har varit mycket väl bevarad visar alla de yttre egenskaperna. Fisken är 12 cm (4,7 tum) lång och dess fenor sträcker sig till 26 mm (1 tum) i längd. Det finns ingen skillnad mellan moderna flygfiskar och sådana som levde för miljontals år sedan. Detta visar att dessa varelser inte utvecklades, utan har skapades.

 

flying, fish, fossil

Flygfisk

Ålder : Mellan 95 och 72 miljoner år gammal
Storlek : 2,5 cm (1 tum) x 4,5 cm (1,7 tum), matris: 6 cm (2,4 tum) x 8 cm (3,2 tum)
Plats : Hajoula, Byblos, Libanon
Period : Krita

Ett annat bevis på att levande varelser inte har genomgått gradvis evolution är denna avbildade fossiliserade flygfisk. Den här levde för mellan 95 och 72 miljoner år sedan och det är ingen skillnad mellan den och nutida flygfiskar. Dessa fiskar har vingliknande bröstfenor och en lång svans som gör det möjligt för dem att glida över vattenytan.

 

eel, fossil

Ål

Ålder : 95 till 72 miljoner år gammal
Storlek : 10.2 cm (4 in)
Plats : Haqil, Libanon
Period : Krita

Ett fossil av ål tillsammans med en annan fossiliserad fisk. Ålar lever vanligtvis i grunt vatten och tillhör ordningen Anguilliformes. Vissa ålar lever på djupt vatten (4000 meter [13123 fot]). De kan variera i storlek mellan 10 cm (4 tum) och 3 m (9,8 fot) och kan väga upp till 65 kg (143,3 lbs). Denna fossiliserade ål inte skiljer sig från ål som lever idag. De har inte genomgått några förändringar under 95 till 72 miljoner år, vilket visar att dessa varelser inte gick igenom en evolutionsprocess.

 

eel, fossil

Ål

Ålder : 146 till 65 miljoner år gammal
Storlek : 8 cm (3,2 tum) med 15 cm (6 tum)
Plats : Hajoula, Libanon
Period : Krita

Denna fossiliserade ål mäter 8 cm (3,2 tum) x 15 cm (6 tum). Fossilets huvud är mycket välbevarad och detaljerna på dess kropp kan urskiljas. Dessa ålar, som levde för miljoner år sedan, skiljer sig inte från ål som lever idag. Den 146 till 65 miljonåriga ålen som visas här är ett bevis på detta.

 

fossil, evolution, Shark

Haj

Ålder : 75 miljoner år gammal
Plats : Byblos, Haqil, Libanon
Period : Krita

Haj fossil återfinns ofta i bergen i Libanon. Hajar hör till broskfiskar. Skelletet av broskfiskar innehåller inte kalcium utan är sammansatt av broskvävnad. Deras enda kalkansamlingar finns i deras tänder och ibland i deras ryggrad. Av denna anledning är fossil av hajtänder mer vanligt förekommande än fossil av deras skelett.

Det äldsta haj fossilet som hittills upptäckts går tillbaka cirka 400 miljoner år. I likhet med andra levande varelser visar detta att hajar inte har förändrats under hundratals miljoner år. I motsats till vad evolutionister påstår har hajar inte utvecklats i etapper från andra arter utan tillkom på en gång komplett med alla sina strukturer. Med andra ord, de skapades.

 

Scyllaridae, slipper lobster, fossil, evolution

Slipper Lobster

Ålder : 98 miljoner år gammal
Plats : Libanon
Period : Krita

Slipper lobster (familj: Scyllaridae) är ett långsamt kräftdjur ca 40-45 cm (15-18 tum) lång. Slipper lobster som lever idag har samma egenskaper som de hade för miljontals år sedan. De har inte genomgått den minsta förändringen under de mellanliggande miljontals åren. Detta 98 miljoner år gamla slipper lobster fossil som visas här bekräftar detta faktum.

Madagascar map

Fossilexemplar Upptäckta I Madagaskar

Madagaskar, världens fjärde största ö, ligger i Indiska oceanen utanför den östafrikanska kusten. Detta område innehåller 5 % av världens växt och djurarter, 80 % av dem unika för Madagaskar. Öns östra strand består av korta, branta klippor. Tsaratanana i norr är en bergig region med en del berg som är vulkaniska.

Geologisk forskning visar att Madagaskar för 165 miljoner år sedan var del av Afrika, men senare började bryta sig loss från kontinenten. Paleontologer som utför utgrävningar i området har grävt fram ett stort antal fossil av fågel, däggdjur och marina varelser från mesozoikum perioden (248 till 65 miljoner år sedan).

Som med alla andra fossila upptäckter uppvisar fossil som återfinns på Madagaskar stora motsättningar mellan evolutionsteorin och den faktiska fossila dokumentationen. Fossil visar att det är omöjligt att redogöra för livets ursprung i termerna av evolutionsteorin. Arter som framkommer plötsligt i geologiska lager och förblev oförändrade under loppet av hundratals miljoner år visar att levande varelser aldrig genomgick evolution, utan skapades.

 

Madagascar

In Madagascar, having both rain forests and deserts, many fossils pertaining to the various eras of geologic history are uncovered. These fossils reveal that living beings have remained the same for hundreds of millions of years.

 

nautilus, Sand dollar, fossils

This nautilus, 114 million years old, is no different from those living today. (left)
Sand dollar fossils dating back 172 to 168 million years. (right)

 

Coelacanth, fossil, evolution

Coelacanth

Ålder : 240 miljoner år gamla
Plats : Ambilobe, Madagaskar
Period : Trias

Tofsstjärtfisken, en 400 miljoner år gammal fisk, utgör en återvändsgränd för teorin om evolutionen. Denna fisk har inte genomgått några förändringar under 400 miljoner år. Det faktum att den har bevarat sina tidigaste fysiologiska strukturer över så lång tid trots kontinentala skiftningar, klimatförändringar och förändringar i miljöförhållanden förbluffar evolutionister.

Tofsstjärtfisken upphäver återigen teorin att levande varelser utvecklats och att de genomgår en ständig utvecklingsprocess.

Det, här avbildade, fossilet av tofsstjärtfisken ses i två sektioner. I denna typ av fossil uppträder spegelvända spår av varelsen på stenens två delade halvor.

Tofsstjärtfisken är en stor fisk, cirka 150 cm (5 fot) lång, dess kropp är täckt av tjocka fjäll som liknar rustning. Det tillhör benfiskargruppen Osteichthyes och de första fossila proverna upptäcktes i lager från devon perioden. Fram till 1938 föreställde sig många evolutionister att denna fisk använde sina två par fenor för att gå på havsbotten och att det var en mellanform mellan marina och landlevande djur. Till stöd för sitt påstående, pekade evolutionister på benstrukturen av fenorna uppenbarade i fossil av tofsstjärtfiskar som de hade fått.

Men en utveckling 1938 motbevisade fullständigt de påståenden om mellanliggande arter, då en levande tofsstjärtfisk fångades utanför Sydafrikas kust. Denna varelse hade antagits ha blivit utrotad för minst 70 miljoner år sedan. Forskning visade att tofsstjärtfisken inte hade genomgått någon förändring under 400 miljoner år.

 

bivalve, fossil, evolution

Tvåskalig Mussla

Ålder : 208 till 146 miljoner år gammal
Plats : Majungasänkan, Madagaskar
Period : Jura

Det finns ingen skillnad mellan den avbildade musslan som levde för mellan 208 och 146 miljoner år sedan och tvåskaliga musslor som lever idag. Detta är bevis för att de inte genomgick någon evolutionär process och att detta inte är en mellanform.

 

Nautilus, fossil, evolution

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 114 miljoner år gammalt
Storlek : 55 mm
Plats : Madagaskar
Period : Krita

En 300 miljoner år gammal pärlbåtsnäcka, en 150 miljoner år gammal pärlbåtsnäcka och en pärlbåtsnäcka  som lever idag är lika i alla avseenden. Det exemplar som visas här, fossilet av en 114 miljoner år gammal pärlbåtsnäcka, tyder på att dessa varelser har förblivit likadana under hundratals miljoner år.

 

Nautilus, fossil, evolution

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 113 till 97 miljoner år gammal
Storlek : 1,9 cm (0,7 tum) på toppen av sin oval x 5,3 cm (2,1 tum) tvärsöver
Plats : Mahajanga, Madagaskar
Period : Krita

När vi tittar på fossil ser vi att det inte finns någon skillnad mellan varelser som levde för hundratals miljoner år sedan och deras motsvarigheter som lever idag. En sådan livsform är pärlbåtsnäckan, som inte har genomgått några förändringar sedan den stund de blev till. Detta 113 till 97 miljoner år gamla fossil som visas här illustrerar detta.

 

Clypeasteroida, Sand Dollar, evolution, fossil

Sand Dollar (Clypeasteroida)

Ålder : 172 till 168 miljoner år gammal
Plats : Madagaskar
Period : Jura

Den fossiliserade Sand Dollar som visas här är mellan 172 och 168 miljoner år gammal. Det finns ingen skillnad mellan den och dagens exemplar. Detta fossil visar att dessa varelser inte utvecklades, utan har skapats.

 

Nautilus, fossil, evolution

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 113 till 97 miljoner år gammal
Storlek : 6,6 cm (2,6 tum) vid spetsen av sin oval x 5 cm (2 cm) tvärsöver
Plats : Mahajanga, Madagaskar
Period : Krita

Det faktum att en pärlbåtsnäcka som levde för mellan 113 och 97 miljoner år sedan och en nutida pärlbåtsnäcka är identiska visar ytterligare en gång att evolutionsteorin är ett enormt bedrägeri.

 

Nautilus, evolution, fossil

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 114 miljoner år gamla
Storlek : 55 mm (2,1 tum)
Plats : Madagaskar
Period : Krita

Pärlbåtsnäckan har utdelat ett allvarligt slag mot evolutionsteorin, genom att den inte har genomgått någon förändring under 300 miljoner år. Den 114 miljoner år gamla pärlbåtsnäcka som visas här är helt identisk med dagens exemplar.

 

bivalve, evolution, fossil

Tvåskalig Mussla

Ålder : 208 till 146 miljoner år gammal
Plats : Majungasänkan, Madagaskar
Period : Jura

Marina kräftdjur har bibehållit samma egenskaper i den fossila dokumentationen under hundratals miljoner år. Ett exempel är de tvåskaliga skaldjuren. Den som visas här levde för mellan 208 och 146 miljoner år sedan och utgör en utmaning för evolutionsteorin, eftersom den är likadan som dagens musslor.

 

Nautilus, fossil, evolution

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 114 miljoner år gamla
Storlek : 70 mm (6,7 tum)
Plats : Madagaskar
Period : Krita

Pärlbåtsnäckan är ett ryggradslöst djur som är vanlig i haven idag. Dessa varelser avslöjar ogiltigheten i darwinism. Det finns ingen skillnad mellan en nutida pärlbåtsnäcka och en som levde för 114 miljoner år sedan.

 

Nautilus, fossil, evolution

Pärlbåtsnäcka

Ålder : 114 miljoner år gamla
Storlek : 17 cm (6,6 tum)
Plats : Madagaskar
Period : Krita

Pärlbåtsnäckor har överlevt under cirka 300 miljoner år och har bevarat sin fysiologiska struktur under hela den tiden. Det fossil som visas här är en 114 miljoner år gammal pärlbåtsnäcka. Det faktum att varelsen inte har förändrats under hundratals miljoner år utgör ett levande bevis på att evolutionen aldrig har ägt rum.

 

9 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top