< <
10 / total: 13

5. Fossilexemplar Upptäckta I Kina, Australien Och Nya Zeeland

Fossilexemplar Upptäckta I Kina

China map

Olika bergsformationer intar en viktig plats i Asiens geologiska historia. Himalaya är några av världens yngsta berg och det stora antalet marina ryggradslösa fossil upptäckta på basen av Himalaya visar att dessa skikt en gång var täckta av vatten.

De viktigaste fossilbäddarna på den asiatiska kontinenten ligger i Kina. De som finns i västra Liaoning, Yunnan och Shandong regionerna är de rikaste i Kina. Ett stort antal fossil av fågelarter, däggdjur, groddjur, reptiler, fiskar, insekter och växter har återfunnits från dessa regioner. Återigen visar alla fossil att levande varelser aldrig genomgick någon utvecklingsprocess och avslöjar den uppenbara karaktären av Guds skapelse.

Specifik fauna (djur som tillhör en viss region eller period) har identifierats i Yixian och Jiufotang formationerna i Liaoning regionen. Båda formationer innehåller fossil som till stor del har anor från kritaperioden (146 till 65 miljoner år sedan).

Chengjiangformationen i Yunnan-regionen är ytterst viktig i uppvisandet av variationen av livsformer under den kambriska perioden (543 till 490 miljoner år sedan). I denna formation finns ett stort antal fossila arter som till exempel alger och anemoner, svampdjur, trilobiter, andra trilobitliknande leddjur, annelider och andra arter av maskar, ett tilltagande antal fossil som utdelar ett dödligt slag mot evolutionsteorin. De visar att levande ting som uppom under den kambriska perioden hade olika komplexa funktioner som är mycket snarlika de hos moderna livsformer och ibland hade ännu mer privilegierade, specialiserade egenskaper. Detta undergräver alla påståenden från evolutionister om att dagens livsformer har utvecklats från förment primitiva levande ting.

Liaoning, fossil area

a: One of the rock layers in Liaoning contains fossils.
b: Following the researches made in the Liaoning fossil area, many samples were uncovered that invalidate the theory of evolution. One of the rock strata is pictured.
c: The fossil excavations made in Beipiao. Some flowered plant fossils found in this region are the oldest.

 

Yunnan, fossil areas

One of the fossil areas in Yunnan.

 

fossil, mayfly

Dagslända

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : 20 mm (0,8 tum), matris: 118 mm (4,6 tum) x 68 mm (2,7 tum)
Plats : Chao Yang, Liaoning-provinsen i Kina
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

Denna fossiliserade dagslända på bilden är ett exempel på ett levande fossil. Detta 125 miljoner år gamla exemplar, identisk med moderna dagsländor, upphäver evolutionisternas hävdanden.

 

scorpion fly, fossil

Scorpion Fly (Mecoptra)

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : Vingar, 19 mm (0,8 tum), matris: 75 mm (3 tum) x 95 mm (3,7 tum)
Plats : Chao Yang, Liaoning-provinsen i Kina
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

Mecoptra är en liten insekt med en genomsnittlig vinglängd av 50 mm (2 tum). På grund av organet i buken som liknar taggen på en skorpion har den fått smeknamnet "Scorpion fly”.

Fossilet på bilden är 125 miljoner år gammalt. Mecoptra som är 125 miljoner år sedan skiljer sig inte från dagens exemplar. Detta visar tydligt att, precis som alla andra levande varelser, mecoptra inte har utvecklats.

 

cranefly, gnat, fossil

Harkrank

Ålder : 128 miljoner år gamla
Storlek : 12 mm (0,5 tum), vingar 9 mm (0,4 tum), matris: 72 mm (2,8 tum) x 48 mm (1,9 tum)
Plats : Chao Yang, Liaoning-provinsen i Kina
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

En harkrank, som liknar en gigantisk mygga, har en struktur som skiljer sig mycket från en äkta mygga. Dess mest uttalade karaktärsdrag är dess ganska långa ben, i allmänhet dubbelt så långa som dess kropp.

Som alla andra levande varelser uppträder fossiliserade harkrankar med strukturer som är identiska med dem hos nutida exemplar. Att ingen skillnad finns mellan dagens harkrank och de som levde för miljontals år sedan bevisar att levande varelser inte har utvecklats.

 

larvae, froghopper, fossil

Spottstrit

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : 23 mm (0,9 tum), matris: 80 mm (3,2 tum) x 80 mm (3,2 tum)
Plats : Chao Yang, Liaoning-provinsen i Kina
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

Larver från en spottstrit, som klassificeras till familjen Cercopidae, är insvepta i ett skyddande skummande sekret.

Det finns ingen skillnad mellan moderna spottstrit och de som levde för miljontals år sedan. Trots att miljontals år har gått, förblir dessa insekter likadana vilket manifesterar att levande varelser inte har genomgått evolution.

 

plant, fossil, fly, planthoppers, planthopper

Planthopper (Hemiptera)

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : 17 mm (0,7 tum), matris: 60 mm (2,4 tum) x 46 mm (1,8 tum)
Plats : Chao Yang, Liaoning-provinsen
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

De vuxna individerna av dessa växtätande insekter är av två olika arter. Den ena kan flyga, medan den andra kan det inte. Strukturerna hos dessa två arter har inte förändrats under miljontals år. Alla komplexa strukturer och system hos dagens insekter fanns också hos hemiptera som levde för miljontals år sedan. Under alla dessa miljontals år har dessa funktioner förblivit likadana, vilket indikerar att den evolutionära processen som hävdas av Darwinister aldrig har ägt rum.

 

fossil, fungus gnat

Fungus Gnat (Sciaridae)

Ålder : 128 miljoner år gamla
Storlek : 8 mm (0,3 tum) lång med vingar av 5 mm (0,2 tum), matris: 77 mm (3 tum) x 50 mm (2 in)
Plats : Chao Yang, Liaoning-provinsen
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

Fungus gnat som tillhör familjen Sciaridae, lever framför allt på fuktiga platser, föredrar de nedre delarna av växter som är närmare marken.

Det fossiliserade exemplaret på bilden är 128 miljoner år gammalt. Sciaridae som levde för miljontals år sedan var precis likadana som de i våra dagar. Fossila fynd visar att Sciaridae alltid har förblivit likadana vilket motbevisar påståendet att de har utvecklats från andra levande varelser.

 

fossil, salamander, China

Salamander

Ålder : 125 miljoner år gammal
Storlek : salamander: 11 cm (4,3 tum) x 6 cm (2,4 tum) lång, matris: 29,6 cm (11,7 tum)
Plats : Huludao City, Liaoningprovinsen
Formation: Jiufotangformationen
Period : Krita

Denna fossiliserade salamander, upptäckt i Kina, är världens äldsta kända salamander. Som ett resultat av ett plötsligt vulkanutbrott är fossila lämningar ofta mycket välbevarade under ett lager av aska, så bra att det är även möjligt att se en del av deras mjuka vävnader och deras sista måltid.

Dessa fossila salamandrar skiljer sig inte från de som lever i vår tid. Groddjur som finns kvar oförändrade under hundratals miljoner år visar återigen att evolutionister har fel.

 

fossil, sturgeon, evolution

Stör

Ålder : 144 till 127 miljoner år gammal
Storlek : 48 cm (19 in)
Plats : Sihetun, Beipiao City, Liaoningprovinsen
Formation: Jiulongsong medlem, Chaomidianziformationen (Jehol Group)

Hittills har ingen hittat ett mellanled för att bevisa den så kallade utvecklingen av levande varelser. Detta är också sant för fiskarnas så kallade "utveckling". Alla olika klasser av fiskar uppträder plötsligt i den fossila dokumentationen och utan förfäder. Det finns hundratusentals ryggradslösa fossil, hundratusentals fisk fossil, men inte ett enda fossil som är en mellanliggande "felande länk". Ett exempel som visar att fisk alltid har varit fisk är detta 144 till 127 miljoner år gamla fossil av stör.

 

Darwinists, turtle, fossil

Vattensköldpadda

Ålder : Mellan 146 till 65 miljoner år gammal
Storlek : Matrix: 17,5 cm (7 tum) x 21 cm (8,3 tum)
Plats : Lingyuan, Liaoning-provinsen
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

Vetenskapliga fakta påvisar att levande varelser inte har utvecklats, men Darwinister insisterar på att ignorera detta. Detta 146 till 65miljonårig fossil av vattensköldpadda på bilden, som är identisk med vattensköldpaddorna i vår tid, betonar ännu en gång det som Darwinister är ovilliga att se: Levande varelser har inte förändrats under miljontals år. Med andra ord har de inte utvecklats.

 

mayflies, mayfly, Fossils

Dagslända

Ålder : Mellan 156 till 150 miljoner år gammal
Storlek : Kropp: 3.3 cm (1,3 tum), matris: 7,6 cm (3 tum) x 10 cm (4 tum)
Plats : Beipiao, Liaoning-provinsen
Period : Jura

Liksom alla andra insekter, uppvisar dagsländor samma egenskaper och system som de hade vid den tidpunkt de först uppstod. Fossil visar att dagsländor inte har gått igenom några mellanliggande steg. Dagsländor som levde för 156 till 150 miljoner år sedan är desamma som de dagsländor som lever idag.

 

salamanders, fossil

Salamander

Ålder : Mellan 208 till 65 miljoner år gammal
Storlek : 4,5 cm (1,8 tum)
Plats : Liaoning-provinsen
Period : Jura/Krita

Den 208 till 65 miljoner år gamla fossiliserade salamandern på bilden visar att salamandrar har funnits oförändrade i miljontals år. Detta fossil, som inte skiljer sig från salamandrar i dag, är bevis för att den evolutionära processen som föreslås av Darwinister aldrig har existerat.

 

örümce ve fosili

Spindel

Ålder : Mellan 156 till 150 miljoner år gammal
Storlek : 1,5 cm (0,6 tum) (ben till ben), 0,7 cm (0,28 in) (kroppen)
Plats : Beipiao, Liaoning-provinsen, Kina
Period : Jura

Det äldsta kända spindelfossilet är en vattenspindel, 425 miljoner år gammal. Det avbildade fossilet är 156 till 150 miljoner år gammalt. Sådana fossil visar att spindlar har varit likadana i hundratals miljoner år. Darwinister har ingen konsekvent och vetenskapligt svar på dessa resultat. Detta fossil presenterar sig som positiv och negativ. Detta spindelfossil, 156 till 150 miljoner år gammal, består av två halvor.

 

kerevit ve fosili

Kräfta

Ålder : 128 miljoner år gamla
Storlek : 1) 109 mm (4,3 tum) lång, matris: 158 mm (6,2 tum) x 165 mm (6,5 tum), 2) 109 mm (4,3 tum) lång, matris: 180 mm (7,1 tum) x 160 mm (6,3 tum)
Plats : Lingyuan, Liaoning-provinsen
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

Kräftor är sötvattenskräftdjur som liknar humrar. Under miljontals år har de bevarat sin struktur. Det faktum att kräftorna för 128 miljoner år sedan och dem som lever idag är likadana är en situation som Darwinister inte kan förklara. Fossil avslöjar sanningen att levande varelser skapades av Gud.

 

Yusufçuk ve fosili

Trollslända

Ålder : Mellan 156 till 150 miljoner år gammal
Storlek : spännvidd: 11,4 cm (4,5 tum), kroppen: 7,6 cm (3 tum), matris: 16,5 cm (6,5 tum) x 13,7 cm (5,4 tum)
Plats : Beipiao, Liaoning-provinsen
Period : Jura

Ledande helikopter tillverkare analyserar vingstrukturer och flygmekanismer hos trollsländor när man utformar sina farkoster. Trollsländans avancerade flygmekanism som säkerställer en effektiv användning av vingstrukturen fanns också för 150 miljoner år sedan. Fossil av trollsländor som är hundratals miljoner år gamla utgör en oförklarlig situation för Darwinister och förnekar Darwinisters hävdanden.

 

kurt kafatası ve fosili

Skalle Av Varg

Ålder : 20 miljoner år gammal
Storlek : 25 cm (10 in)
Plats : Asien
Period : Miocen

Fossil av däggdjur förnekar också evolutionen. Den fossiliserade skallen av en varg på bilden är 20 miljoner år gammal. Vargar har bevarat sina strukturer under 20 miljoner år, vilket bevisar att evolutionsteorin är ogiltig.

 

Liaoningoris kuşu ve fosili

Liaoningornis

Ålder : 140 miljoner år
Storlek : matris: 16 cm (6,3 tum) x 17 cm (6,7 tum)
Plats : Sihetun Shangyuan, Beipiao City, Liaoning, Kina
Formation: Yixianformationen
Period : Jura/krita

Olika fossiliserade fåglar som återfinns i Kina är bland de bevis som visar att fåglar alltid har varit fåglar och att de inte utvecklades från någon annan varelse. Darwinister hävdar att fåglar utvecklades från reptiler men de saknar bevis för detta påstående. Alla fossila exemplar insamlade under de senaste 150 åren visar att evolutionisternas påståenden är helt grundlösa. Denna 140 miljoner år gamla fossiliserade fågel på bilden bevisar återigen detta faktum.

 

kaplumbağa ve fosili

Ung Vattensköldpadda

Ålder : 120 miljoner år gammal
Storlek : 18 cm (7 tum)
Plats : Sihetun, Shangyuan, Beipiao City, Liaoningprovinsen
Formation: Lägre Yixianformationen
Period : Krita

”…ursprunget till denna mycket framgångsrika grupp skyms av bristen på tidiga fossil trots att sköldpaddor lämnar fler och bättre fossila lämningar än andra ryggradsdjur .... Intermediärer mellan sköldpaddor och cotylosaurs ... reptiler från vilka sköldpaddor [förmodligen] uppstod saknas fullständigt…." (Encyclopaedia Britannica Online, "Turtle")

Den fossiliserade vattensköldpaddan (120 miljoner år gammal) på bilden visar att vattensköldpaddor inte har utvecklats från andra levande varelser, inte har gått igenom några mellanliggande steg och att de har varit oförändrade under miljontals år.

 

mersin balığı ve fosili

Stör

Ålder : 156 till 150 miljoner år gammal
Storlek : 22 cm (8,5 tum)
Plats : Peipiao, Liaoning-provinsen
Formation: Jiufotangformationen
Period : Jura

Stör tillhör en klass av fisk som har 20 olika arter i Europa, Asien och Nordamerika. De tillbringar större delen av sina liv till havs och samlas under vissa säsonger i floder.

Det finns ingen skillnad mellan störar som levde för 156 till 150 miljoner år sedan och de som lever idag. Den fossila dokumentationen visar att anfäder av fisk var fiskar, att anfäder till fåglar var fåglar och människans förfäder var helt mänskliga. Med andra ord uppstod alla levande varelser med sina distinkta och perfekt strukturer. Den Allsmäktige Gud skapade dem.

 

bitki böceği ve fosili

Planthopper (Hemiptera)

Ålder : Mellan 156 till 150 miljoner år gammal
Plats : Beipiao, Liaoning-provinsen
Period : Jura

Insekter vars strukturer inte har förändrats på 150 miljoner år motbevisar helt den så kallade utvecklingen av levande varelser från primitiva till avancerade former. De strukturer som växtinsekter visade för 150 miljoner år sedan, 120 miljoner år sedan och idag är alla lika.

 

timsah ve fosili

Krokodil

Ålder : 100 miljoner år gamla
Storlek : 76 cm (30 tum)
Plats : Asien
Period : Krita

Krokodiler har lämnat många fossil efter sig. Deras kroppar dök upp i felfri form (krokodil fossil går tillbaka 140 miljoner år) och har nått fram till våra dagar utan att genomgå några förändringar. Det finns ingen skillnad mellan den avbildade 100 miljoner år gamla krokodilen och dess nuvarande motsvarighet idag vilket ännu en gång betonar detta faktum.

 

mersin balığı ve fosili

Stör

Ålder : 130 miljoner år gammal
Storlek : 11.6 cm (4,6 tum)
Plats : Liaoning-provinsen
Period : Krita

Stör som levde för 130 miljoner år sedan har samma funktioner som störar som levde för 146 miljoner eller för 120 miljoner år sedan, eller de som lever idag. Trots passagen av miljontals år har störar inte genomgått några mellanliggande steg och motbevisar därmed evolutionisternas hävdanden.

 

kara balık ve fosili

Black Fish

Ålder : 54 till 37 miljoner år gammal
Storlek : 10 cm (4 tum)
Plats : Hubei, Kina
Period : Eocen

Detta är en fisk som fortfarande lever längs Nordatlantens kuster. Liksom alla andra levande varelser har fisk förblivit oförändrade under miljontals år, med andra ord, de har inte utvecklats. Black fish från 54 till 37 miljoner år tillbaka i tiden skiljer sig inte från vår egen tid.

 

kaplumbağa ve fosili

Vattensköldpadda

Ålder : 150 miljoner år gammal
Plats : Kina
Period : Jura

Om en levande varelse bevarar samma struktur som den hade för 150 miljoner år sedan, då visar detta att Darwinisters påståenden om att levande varelser utvecklats gradvis under långa perioder är ovetenskapliga. Vattensköldpaddor som har varit oförändrade under hundratals miljoner år har inte utvecklats, utan har skapats.

 

sırtlan kafatası ve fosili

Skalle Av Hyena

Ålder : 10 till 5 miljoner år gammal
Storlek : 20 cm (8 tum)
Plats : Gansu provinsen i Kina
Period : Miocen

Inkluderade i dagens Hyaenidae familj existerar fyra olika typer av hyenor. Dessa djur lever i klaner om ca 80 hyenor. Den fossiliserade skallen av en hyena på bilden är 10 till 5 miljoner år gammal och visar att hyenor inte har förändrats under miljontals år.

 

mersin balığı ve fosili

Stör

Ålder : 146 till 65 miljoner år gammal
Storlek : 20 cm (7,7 tum), matris: 23 cm (9 tum) x 29 cm (11,5 tum)
Plats : Sihetun, Beipiao City, Liaoningprovinsen
Formation: Jiulongsong del av Chaomidianziformationen (Jehol Group)
Period : Krita

Fossil visar att precis som alla andra klasser av levande varelser framträdde även fisk plötsligt med alla sina strukturer och med sin perfekta anatomi. Ett exempel är denna 146 till 65miljonårig fossiliserade stör som inte skiljer sig från störar i vår egen tid.

 

hamam  böceği ve fosili

Kackerlacka

KACKERLACKA
Ålder: 125 miljoner år gammal
Storlek : 26 mm (1 in), matris: 85 mm (3,3 tum) x 77 mm (3 tum)
Plats : Chao Yang, Liaoning-provinsen
Formation: Yixianformationen
Period : Krita

Insekter är leddjur som tillhör Insecta klassen. De äldsta insektsfossilen daterar från devon perioden (417 till 354 miljoner år sedan). Under den senare karbon perioden (354 till 290 miljoner år sedan) uppkom emellertid plötsligt olika typer av insekter. Till exempel uppkom kackerlackor plötsligt och kompletta med de strukturer som de fortfarande har idag. Betty Faber av American Museum of Natural History säger att 350 miljoner år gamla fossil av kackerlacka är identiska med dagens kackerlackor. (M Kusinitz, Science World, den 4 februari 1983, s. 1)

Den 125 miljoner år gamla fossilen på bilden utgör bevis för att kackerlackor inte har utvecklats under hundratals miljoner år.

 

mayıs sineği larvası ve fosili

Larv Av Dagslända

Ålder : 156 till 150 miljoner år gammal
Formation: Yixianformationen
Plats : Liaoning-provinsen
Period : Jura

Som, kortlivade, vuxna lever dagsländor bara några dagar och vissa även endast några timmar. Fossilet på bilden tillhör en dagsländelarv. Dagens dagsländor och de som levde för 156 till 150 miljoner år sedan är inte olika varandra.

 

kaplan kafatası ve fosili

Skalle Av Tiger

Ålder : 20 miljoner år gammal
Storlek : 29 cm (11,5 tum)
Plats : Asien
Period : Miocen

Tigern är ett däggdjur i Felidae familjen. 80 procent av alla tigerarter lever på den indiska halvön. Den fossiliserade tigerskallen på bilden är 20 miljoner år gammal och visar samma egenskaper som nutida tigrar. Under miljontals år har deras benstruktur förblivit densamma vilket förnekar teorin om evolutionen.

 

gergedan kafatası ve fosili

Skalle Av Noshörning

Ålder : 20 miljoner år gammal
Storlek : 51 cm (20 in)
Plats : Asien
Period : Miocen

Noshörningar (Rhinocerotidae familjen) lever i allmänhet i Afrika och Asien, men har inte förändrats under miljontals år. Den avbildade 20miljonårig skallen av en noshörning visar att noshörningar har förblivit desamma under miljontals år.

 

mayıs sineği larvası ve fosili

Larv Av Dagslända

Ålder : 156 till 150 miljoner år gammal
Formation: Yixianformationen
Plats : Liaoning-provinsen
Period : Jura

Dagsländelarver som lever i dag och de som levde för 156 till 150 miljoner år är likadana vilket visar att evolutionen är ett scenario som inte baseras på vetenskap.

New Zealand map

Fossilaexemplar Upptäckta I Nya Zeeland

Den stora majoriteten av fossil från Nya Zeeland tillhör marina livsformer. Ett stort antal utomordentligt välbevarade exemplar tillhör olika marina phyla. Fossil från Krita perioden ofta påträffas tillsammans med andra, om än mer sällan, från kambrium, ordovicium och perm perioderna. Förutom fossil av djur har olika växtfossil från jura perioden som förblivit oförändrade ända fram till idag också grävts fram.

Nya Zeelands variation av fossil avslöjar precis vad alla andra fossila fynd avslöjar. Inga fossil har upptäckts som kan stödja teorin om evolutionen. Alla upptäckter visar att levande varelser uppkom plötsligt med alla sina komplexa strukturer. Med andra ord har de skapats och förblivit oförändrade under hundratals miljoner år. De utvecklades aldrig.

Olika typer av mossa som lever i de varma källorna i Rotorua i Nya Zeeland har förblivit oförändrade nästan från början av jordens historia.

Bilden visar Nya Zeelands skiffer nedsliten av glaciärer. Skiffer är de metamorfa bergarter som bildas i jordens djup under bildandet av kontinenter.

 

New Zealand

Various types of moss living in Rotorua's thermal springs in New Zealand have remained unchanged almost from the beginning of the Earth's history.
Pictured is the New Zealand shale worn away by glaciers. Shales are the metamorphic rocks formed in the depths of the Earth during the collusion of continents. (small picture)

Fossilaexemplar Upptäckta I Australien

Australia map

I Australien finns ett stort antal fossila fält, av vilka en del av FN betraktas som platser för historiskt bevarande.

Australien och Antarktis beräknas ha avdelats från jättekontinenten Gondwanaland för cirka 40 till 30 miljoner år sedan. De klimatförändringar som därefter ägde rum under lång tid är bland de skeenden som ledde till ett så stort antal och variation av fossil i Australien. De många fossil som har återfunnits från ö landets fossila fält är viktiga i vår förståelse av arternas mångfald. Riversleigh, Bluff Downs, Murgon, Lightning Ridge och Naracoorte är några av de mest kända av dessa fossila områden.

Ett brett sortiment och ett stort antal välbevarade djur från kenozoikum perioden (65 miljoner år till idag), från små grodor till kängurur, har återfunnits från dessa områden. Utöver dessa som ger viktig information om historien av ryggradsdjur, har också fossil av marint liv med anor i paleozoikum perioden (543 till 251 miljoner år sedan) upptäckts.

Australiens biologi är utmärkande. Stora reptiler och pungdjur är vanliga, medan dess vegetation karaktäriseras med växter med tjocka och klibbiga blad som är resistenta mot torka.

Windjana Gorge med en geologisk struktur som är 350 miljoner år gammal, ligger i norra Australien. Denna struktur som en gång i tiden låg under ett hav innehåller många fossil från devon perioden.

Australia, geologic structure, Windjana Gorge

The biology of Australia is distinctive. Big reptiles and marsupials are common, whereas its vegetation is characterized with plants with thick and sticky leaves resistant to drought.

Windjana Gorge, with a geologic structure 350 million years old, is located in North Australia. This structure that once remained under an ocean contains many fossils from the Devonian Period. (small picture)

 

at kuyrugu bitkisi ve fosili

Åkerfräken

Ålder : 248 till 206 miljoner år
Plats : Australien
Period : Trias

Det finns inte den minsta skillnaden mellan åkerfräken som fanns omkring 200 miljoner år sedan och det som finns idag. Om en levande organism har bevarat hela sin struktur under 200 miljoner år, utan att genomgå den minsta förändring, då det är omöjligt att framlägga att den har utvecklats. Den omöjligheten gäller alla livsformer och arter. Fossil, som dokumenterar livets historia, motbevisar evolutionen.

 

yengec ve fosili

Krabba

Ålder : 23 till 5 miljoner år gammal
Plats : Nya Zeeland
Period : Miocen

Bevis för att krabbor alltid har varit krabbor och har inte har utvecklats är denna 23 till 5 miljoner år gamla fossiliserade krabba. Detta exemplar och våra nutida krabbor uppvisar samma karaktärsdrag, vilket visar att dessa levande varelser skapades av Gud.

 

10 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top