< <
11 / total: 13

6. Fossila Skallar

Fossila Skallars Mothugg Till Darwinism

imaginär
imagination, fact, evolutionist

Each and every evolutionist examining the fossils may come up with a different scenario based on his own imagination, which in fact has no scientific value.

Darwins tes, vilket antyder på att män och apor utvecklades från en gemensam förfader, har inte kunnat stödjas av vetenskapliga rön, varken under perioden den först föreslogs eller under de år som har gått sedan mitten av 1800-talet det vill säga under cirka 150 år har alla ansträngningar som man har lagt fram för att stödja fabeln rörande människans evolution visat sig vara ogiltiga.

Alla insamlade fossil har visat att apor alltid var apor och människor alltid var människor, att apor inte förvandlades till människor och att apor och män inte delade någon gemensam förfader.

Trots Darwinisters intensiva propaganda och skrämselförsök i akademiska kretsar, har många forskare funnit modet att uttrycka denna sanning. En av dem är David Pilbeam, en paleontolog vid Harvard University, som säger att den så kallade utvecklingen av människan är ett förslag utan några vetenskapliga data:

Om du tog en smart vetenskapsman från en annan disciplin och visade honom de magra bevis vi har fått skulle han säkert säga, "Glöm det, det räcker inte för att gå vidare” 1

William Fix, författare till The Bone Peddlers, en bok om paleontologi, uttrycker hur människans så kallade "evolution" av inte stöds av vetenskapliga bevis:

Som vi har sett finns det många forskare och andra som söker popularisera ämnet idag som är dumdristiga nog för att berätta för oss att det finns "ingen tvekan om" människans ursprung. Om bara de hade bevis. . . . 2

Inför besvikelsen som orsakas av fossila fynd och avsaknaden av bevis, kan evolutionister bara omplacera de falska skallarna flera gånger och göra spekulationer om skallar som har dokumenterats vara förfalskningar. Men forskning som har gjorts på skallarna av apor, liksom andra levande varelser och olika människoraser som levde i det förflutna visade att dessa levande varelser har funnits med alla sina funktioner som de haft och har inte förändrats genom historien.

rhino skull

A 20-million-year-old fossilized rhino skull

Detta innebär att levande varelser inte har genomgått någon utvecklingsprocess och alla har skapats av Den Allsmäktige Gud. Som exemplen på de följande sidorna också visar har, liksom andra organ och lemmar hos många levande varelser som grodor, ödlor, trollsländor, flugor och kackerlackor, huvudet inte heller förändrats. Strukturerna hos huvudet hos fåglar och fiskar var också densamma. Från den första stund då lejon, vargar, rävar, noshörningar, pandor, tigrar, leoparder och hyenor skapades hade de samma huvudstrukturer och de behöll samma strukturer under tiotals miljoner år.

Denna oförändrade anatomi förnekar påståendet om levande varelsers utveckling.

tiger skull

A 20-million-year-old fossilized tiger skull

 

ALL THROUGH TIME, NO CHANGE HAS EVER OCCURRED IN THE SKULLS OF ANY SPECIES

Just like all other organs and features, the skulls and the head structures of the various species have remained exactly the same for millions of years. No evolutionary change has ever occurred in the skulls of any living creature. Just like all those species that remained exactly the same for millions of years without any evolutionary change, nor have humans ever faced any evolutionary change. We have always existed as humans, with all our anatomical features. The skulls that are put forward as evidence for so-called evolution belong either to extinct species of monkeys, or to human races that no longer exist today. And none of them can be accepted as evidence for evolution.

fossils, rabbit, frog, fish, grasshopper

a)A 54- to 37-million-year-old fossil bowfin fish
b) A 108- to 92-million-year-old fossil grasshopper

c) A 50-million-year-old fossil frog
d) A 30-million-year-old fossil rabbit

 

fossil, wasp, herring, neuropteran, trout-perch

a) A 48- to 37-million-year-old fossil herring
b) A 48- to 37-million-year-old fossil wasp

c) A 125-million-year-old fossil neuropteran
d) A 50 million-year-old fossil trout-perch

 

Homo erectus

Some races living today, like the native to the side, have the large eyebrow projections and the foreheads that are inclined backwards—features peculiar to Homo erectus skulls.

Likheten, som är gemensam för alla arter, gäller även för människan. Precis som inga förändringar har ägt rum i huvudets strukturer hos tiotusentals levande arter under miljontals år har ingen evolutionär förändring inträffat i människans skalle. Precis som fisk alltid har varit fisk, fåglarna alltid har varit fåglar och reptiler kvarstått som reptiler har människan alltid varit människa. Inget organ eller struktur hos någon levande organism har "utvecklats" från primitiva till mer avancerade former såsom evolutionister ständigt antyder.

Medan evolutionister talar om den så kallade evolution av människan, gör de sitt eget evolutionära arrangemang och släktträd, presenterande volymer, projektion av ögonbryn eller pannstrukturer hos de skallar som de gräver fram som bevis. Men dessa strukturella skillnader är ingalunda något bevis för evolution eftersom vissa av dessa skallar tillhör olika raser av människor som levde i det förflutna, medan andra tillhör vissa utdöda arter av apor. Det är helt naturligt att olika människoraser ska ha olika skallstrukturer. Olika fiskarter har också olikformade huvuden. Till exempel formen av huvudet på en öring är mycket annorlunda än en ål, men båda är fiskar.

Disparities Between The Skulls of Human Races

It is perfectly natural that a Japanese has a different skull than a black man, an Inuit or a German. These disparities do not presuppose that any race is more developed or less progressed than any other and can never count as evolutionary evidence. These differences simply reflect the diversity and supremacy of God's creations.

skull, human

a) A middle-aged man from Bengal
b) A native Peruvian who lived in the 15th century
c) A male German aged 25 to 30 years old

d) A male Zairian aged 35 to 45
e) A man who died in the Solomon Islands in the southwestern Pacific in 1893
f) A male Inuit, aged 35 to 40 years old

På liknande sätt finns det skillnader mellan skallens strukturer hos olika mänskliga raser. Det finns skillnader i pannans strukturer, ögonhålorna, ögonbrynens projektioner och skallvolymer mellan pygméer och britter, ryssar och kineser, aboriginer och inuiter eller mellan negrer och japaner. Men dessa skillnader innebär inte att en ras har utvecklats från en annan eller att någon särskild ras är "mer primitiv" eller "mer avancerad" än någon annan.

Så länge linjen hos en urinvånare inte blandas ihop med en annan ras kommer deras egenskaper att förbli desamma. Oavsett hur mycket tid som passerar kommer dessa människor inte att utvecklas på ett sådant sätt att de antar andra egenskaper. De kommer inte att förvärva skallar med större volymer eller annorlunda anatomiska funktioner.

Different Human Races That Lived In History Compose No Evidence For Evolution!

Neanderthals (Homo neanderthalensis) are humans who appeared in Europe 100,000 years ago and ceased to exist approximately 35,000 years ago-or may have been assimilated by mixing with other human races. The main differences between them and present-day humans are that their skeletons are a bit more massive and the average volumes of their skulls are a bit larger. Scientific findings point out that Neanderthals were a fully human race with a level of intelligence and culture no different than those of ours. Cro-Magnon Man is also a race believed to have lived 30,000 years ago. They have a dome-shaped skull and a wide forehead. The 1600-cubic-centimeter volume of their skull is higher than that of the average present- day human. They have thick eyebrow bulges on their skulls and also have a bony bulge at the back of their skulls, which is also a characteristic feature of Neanderthals.

Much the same kind of physical differences between the Cro-Magnon and Neanderthals also exist between the present-day human races. Just as the diversities between an American and an Inuit, or an African and a European, do not prove that any one of them is superior to any other; so physical properties of these extinct races do not make them primitive or ape-like. These races were assimilated by the other races or, for some unknown reason, they left the stage of history. Yet in no way were they “primitives” or “half-apes.” They existed as perfect human beings.

Neanderthal: A Human Race

Neanderthals

Neanderthals are an extinct human race who possessed an advanced sense of art and aesthetics. Evolutionists have presented Neanderthals as apelike ancestors of humans, but such claims have been categorically refuted by recent scientific findings.

a) Flute of Neanderthals

Some Examples Of The Fake Neanderthal Scenario

Neanderthals

Imaginary Neanderthal reconstructions.

Till exempel har vissa av dagens malaysiska infödingar stora ögonbryn projektioner och pannor som lutar bakåt, ett särdrag som är ovanlig hos skallar av Homo erectus, som evolutionister kallar "primitiva". Om förslagen från evolutionisterna vore sanna skulle dessa malaysiska infödingar ha strukturen och utseendet av en underutvecklad människa som nyligen har utvecklats från aporna. Detta är dock ingalunda fallet. Det faktum att vissa anatomiska karaktärsdrag av Homo erectus skallen också ses idag visar att H. Erectus inte var en primitiv art samt det faktum att evolutionisternas scenario "människans släktträd" helt enkelt är en lögn.

Aborigines

Unless Aborigines are interbred with other races, they will remain as Aborigines. They will not become a race of Europeans, for example. No matter how long it takes, these people will not gain different characteristics. Their volume of skulls will not grow larger than it is today, and they will not “evolve” other anatomic properties.

I korthet är det faktum att vissa raser av människor, som levde i det förflutna, hade olika anatomiska strukturer inga bevis för evolutionen. Anatomiska skillnader kan ses i alla tidsperioder, mellan alla olika mänskliga raser. Skallarna av amerikaner och japaner, européer och aboriginer, inuit, negrer eller pygméer är inte likadana. Men detta inte tyder på att någon av dessa raser är mer avancerad eller mer primitiva än någon annan.

Om en vetenskapsman tusentals år senare finner skallen av en amerikansk 1,90 meter lång person som levde på 2000-talet och bestämmer sig för att jämföra den med skallen av en 1.60 m lång japan som också bodde på 2000 talet kommer han att finna många skillnader varav storleken är den första.

Om han, på grundval av dessa skillnader, hävdar att amerikanerna var mer avancerade i den imaginära evolutionära processen medan japanska helt enkelt var primitiva hominider, kommer hans tolkning säkerligen att vara långt ifrån sanningen.

Dessutom är storleken på en skalle inte ett mått på en människas intelligens eller färdigheter. Många människor har tillräckligt utvecklade kroppar, men begränsad mental kapacitet. Likaså finns det många mycket intelligenta människor vars kroppar och faktiskt skallar är mindre än andras. Baserat enbart på storlek, skulle rangordning av dessa människoskallar i ett så kallat evolutionärt arrangemang säkerligen inte ha något vetenskapligt värde, för någon sådan överenskommelse inte kommer att avspegla de faktiska omständigheterna. Skillnader i skallvolymen gör ingen skillnad på intelligens och kompetens, ett välkänt faktum.

Skallen hos någon som bedriver intensiva mentala aktiviteter under hela sitt liv växer inte. Han blir helt enkelt mer mentalt kapabel. Intelligens förändras inte med hjärnans volym utan via organisationen av neuroner och synapser i hjärnan. 3

Imitation hos apor betyder inte att apor kan utvecklas till människor

imaginär
primitive human
No Primitive Human Being Existed In Any Period of History

Half-ape, half-humans as you see pictured here, or the ones you encounter in the newspapers, magazines, even in the schoolbooks, never existed. Apes have always been apes; humans have always been humans. These drawings are erroneous products of the minds of the evolutionists, and do not reflect the real history.

Darwinister hävdar att imitationsförmågan hos apor är belägg för deras påstående att apor utvecklats till människor. Det är sant att apor är i stånd att imitera gester och beteenden de ser. Då de tränas till att göra det kan de skilja på former och färger av objekt och reagera intelligent på stimuli. Men detta betyder inte att de med tiden utvecklades till människor. Om så var fallet bör alla djurarter som är kända för att vara intelligenta såsom hundar, katter, hästar förväntas att gradvis utvecklas till människor.

Till exempel när papegojor tränas, kan de urskilja kvadratiska former från cirklarna, rött från blått och kan återställa objekt på rätt plats. Dessutom har papegojor, till skillnad från apor, förmågan att tala genom att härma mänskliga röster. Därmed torde, enligt darwinisters orimliga påståenden, papegojor ha en större möjlighet att utvecklas till intelligenta människor.

Räven är ett annat djur som är känd för sin intelligens. Enligt Darwinisters orimliga och ovetenskapliga logik bör skallstorleken hos rävar växa gradvis i proportion till deras intelligens och i sinom tid bör dessa däggdjur utvecklas till en art lika intelligent och medveten som människor. Men denna omvandling har aldrig hänt. Rävar alltid har varit rävar.

Det är fantastiskt att se folk med akademiska karriärer som på allvar försöker att förklara dessa orimliga påståenden, genom att dekorera dem med vetenskapliga termer och latinska ord. Oavsett hur aporna utvecklar sin mentala förmåga och manuella färdigheter, eller imiterar det de ser omkring sig, skulle detta aldrig någonsin göra dem människor. Apor alltid har varit apor och så kommer det alltid att förbli. Och oavsett hur hårt evolutionister försöker att hävda något annat är sanningen uppenbar: Människan har inte uppkommit genom någon evolutionär process utan har skapats av Gud, med den intelligens, det medvetande och det samvete som Gud har gett honom.

Människan skapades som människa och har funnits som människa sedan sin skapelse. Detta är sanningen som både visheten och vetenskapen har visat oss.

Fabeln om mänsklig evolution är full av bedrägerier

Under hela den geologiska historien har det funnit fler än 6000 arter av apa och de flesta har dött ut. Idag återstår bara 120 aparter på jorden. Men de cirka 6 000 utdöda aparterna utgör en rik källa för evolutionisterna. De skapade ett scenario för människans evolution som passade deras syften genom att ordna några av skallarna från utdöda aparter och mänskliga raser i en rad, från de minsta till de största och förskönade dem med fördomsfulla kommentarer. Genom att använda dessa metoder, har de i åratal försökt att få anhängare för evolutionsteorin och lura folk. Men nu måste de inse att de metoder som de har använt inte längre är till någon nytta.

Några av de fabricerade bevis som evolutionister använder för att övertyga andra om att scenariot till den mänskliga evolutionen är sann är dessa:

1. Piltdown Man - Piltdownmannen som upptäcktes av Charles Dawson 1912 och som påstods vara 500 000 år gammal, uppvisades som ett absolut bevis på människans så kallade evolution. Men cirka 40 år efter det att "fossilet" upptäcktes undersökte forskarna det ännu en gång och avslöjade en häpnadsväckande förfalskning. Piltdownmannens skalle tillhörde en 500 årig man och dess underkäksben tillhörde en nyligen avliden apa. Tänderna var speciellt arrangerade och hade lagts till i käken och deras leder filats ned för de skulle påminna om en människa. Sedan hade alla dessa benbitar färgats med kaliumdikromat för att ge dem ett åldrat utseende.

Ramapithecus

Source of Insspiration: A SINGLE JAWBONE

The first Ramapithecus fossil found consisted of a deficient jaw in two pieces (see below). But evolutionist artists had no difficulty in drawing the fictitious environment and the family members of Ramapithecus, based only on this single jawbone. After it was understood that this creature, whose family and habitat were reconstructed from a single jawbone, was actually an ordinary ape, Ramapithecus was silently removed from humanity's fictitious family tree.
(David Pilbeam, “Humans Lose an Early Ancestor,” Science, April 1982, pp. 6-7.)

2. År 1922 förklarade Henry Fairfield Osborn, chefen för American Museum of Natural History, att han i västra Nebraska nära Snake Brook hade hittat fossilet av en molar tand från pliocen perioden. Denna tand påstods bära gemensamma karaktärsdrag av både människa och apa och gav upphov till en ny art som kallades ”Nebraska Man” – ”Nebraskamannen”. Baserat på denna enda tand gjordes rekonstruktioner, som var gissningar, av Nebraskamannens huvud och kropp. Dessutom var Nebraskamannen även fotograferad med hela sin familj! Men i 1927, återfanns också andra delar av skelettet och dessa nyupptäckta delar visade att tanden varken hade tillhört en man eller en apa, utan en utdöd art av en vild amerikansk gris som heter Prosthennops.

3. Ramapithecus är känt för att vara den största och långvarigaste vanföreställningar inom evolutionsteorin. Detta namn gavs till fossiler som återfanns i Indien 1932 och som påstås utgjorde det första steget i splittringen mellan människa och apa, som förmodas ha inträffat för 14 miljoner år sedan. Detta fossil användes som fast bevis evolutionisterna under ett femtiotal år. Men ytterligare analys visade att de dentala karaktärsdragen hos Ramapithecus var snarlika de hos vissa levande schimpanser. Till exempel har Theropithecus galada, en babian som lever på högre höjder i Etiopien har framtänder och hörntänder som är små i förhållande till andra apor och ett kort ansikte som Ramapithecus. I april numret 1982 av tidskriften Science fanns en artikel med rubriken "Människan förlorar en tidig förfader" i vilket det framgick att Ramapithecus endast var en utdöd orangutang.

4. I juli 1984 upptäcktes ett nästan fullständigt fossiliserat skelett av en uppenbar människa i Lake Turkana i Kenya. Det antas att denna fossil, med smeknamnet Turkana Boy, hade varit ungefär 12 år gammal och skulle ha blivit 1,83 meter lång som vuxen. Den uppresta strukturen hos skelettet är inte på något sätt olik den hos dagens människor. Den långa resliga strukturen hos detta skelett matchar helt med skelett av män som för närvarande lever i världens tropiska regioner. Richard Leakey sade att den här pojken skulle gå obemärkt i en folksamling idag.4 Eftersom detta mänskliga skelett hittades i ett lager daterat till 1,6 miljoner år gammalt, klassificerades skelettet enbart efter ålder som en annan representant för Homo erectus. Turkana Boy är ett typiskt exempel på evolutionisters fördomsfulla och ensidiga tolkning av fossil.

Lucy, Science et Vie
The Tale of Lucy Vanished
Goodbye Lucy...

Two evolutionist anatomists, Solly Zuckerman and Charles Oxnard, examined the fossil named “Lucy,” declared to be the bipedal ancestor of all humans just after it was unearthed in 1974. They refuted that assertion and declared that Lucy's anatomy and manner of walking in no way resembled that of humans, and that it was merely a species of ape. In the following years, Lucy was announced to be certainly a species of ape, as was headlined on the cover of the magazine Science et Vie. Evolutionists had to say goodbye to Lucy as the putative ancestor of man.

1.There are vast anatomic dissimilarities between the feet of humans and apes. Apes' feet are longer, and the arch on the human feet doesn't even exist in an ape's foot.

2.The upper body of humans is erect, and we walk upright, bipedally. This is our characteristic way of movement. Apes walk by leaning their upper body forward and using their arms for extra support. This anatomical gap between humans and apes is impossible to be bridged and totally invalidates the tall tale of mankind's evolution.

3.As you can see in the illustrations, the opposable thumb, a very important characteristic of the human hand, doesn't exist in an ape's hand.

Even these dissimilarities are enough to show the impossibility of the evolution of humans from apes.

2. År 1922 förklarade Henry Fairfield Osborn, chefen för American Museum of Natural History, att han i västra Nebraska nära Snake Brook hade hittat fossilet av en molar tand från pliocen perioden. Denna tand påstods bära gemensamma karaktärsdrag av både människa och apa och gav upphov till en ny art som kallades ”Nebraska Man” – ”Nebraskamannen”. Baserat på denna enda tand gjordes rekonstruktioner, som var gissningar, av Nebraskamannens huvud och kropp. Dessutom var Nebraskamannen även fotograferad med hela sin familj! Men i 1927, återfanns också andra delar av skelettet och dessa nyupptäckta delar visade att tanden varken hade tillhört en man eller en apa, utan en utdöd art av en vild amerikansk gris som heter Prosthennops.

3. Ramapithecus är känt för att vara den största och långvarigaste vanföreställningar inom evolutionsteorin. Detta namn gavs till fossiler som återfanns i Indien 1932 och som påstås utgjorde det första steget i splittringen mellan människa och apa, som förmodas ha inträffat för 14 miljoner år sedan. Detta fossil användes som fast bevis evolutionisterna under ett femtiotal år. Men ytterligare analys visade att de dentala karaktärsdragen hos Ramapithecus var snarlika de hos vissa levande schimpanser. Till exempel har Theropithecus galada, en babian som lever på högre höjder i Etiopien har framtänder och hörntänder som är små i förhållande till andra apor och ett kort ansikte som Ramapithecus. I april numret 1982 av tidskriften Science fanns en artikel med rubriken "Människan förlorar en tidig förfader" i vilket det framgick att Ramapithecus endast var en utdöd orangutang.

4. I juli 1984 upptäcktes ett nästan fullständigt fossiliserat skelett av en uppenbar människa i Lake Turkana i Kenya. Det antas att denna fossil, med smeknamnet Turkana Boy, hade varit ungefär 12 år gammal och skulle ha blivit 1,83 meter lång som vuxen. Den uppresta strukturen hos skelettet är inte på något sätt olik den hos dagens människor. Den långa resliga strukturen hos detta skelett matchar helt med skelett av män som för närvarande lever i världens tropiska regioner. Richard Leakey sade att den här pojken skulle gå obemärkt i en folksamling idag.4 Eftersom detta mänskliga skelett hittades i ett lager daterat till 1,6 miljoner år gammalt, klassificerades skelettet enbart efter ålder som en annan representant för Homo erectus. Turkana Boy är ett typiskt exempel på evolutionisters fördomsfulla och ensidiga tolkning av fossil.

_______________________________________________________________________________________________

1. Richard E. Leakey, The Making of Mankind, London: Michael Joseph Limited, 1981, p. 43.
2. William R. Fix, The Bone Peddlers, New York: Macmillan Publishing Company, 1984, pp. 150-153.
3. Marvin Lubenow, Bones of Contention, Grand Rapids, MI: Baker, 1992, p. 136.
4 Ibid., p. 83.
5 Richard Allan and Tracey Greenwood, “Primates and Human Evolution” in the textbook Year 13 Biology, 1999, Student Resource and Activity Manual, (Biozone International, printed in New Zealand), p. 260.

En 20 miljoner år gammal fossiliserad skalle av tiger

En 20 miljoner år gammal fossiliserad skalle av noshörning

En 54 till 37 miljonårig fossiliserad Bowfin fisk

En 50 miljonårig fossiliserad groda

Ett 108 till 92 miljonår gammal fossiliserad gräshoppa

En 30 miljonårig fossiliserad kanin

En 48 till 37 miljonårig fossiliserad sill

En 125 miljoner år gammal fossiliserad NÄTVINGE

En 48 till 37 miljonårig fossiliserad geting

En 54 till 37 miljonårig fossiliserad abborre

 

skull, structure, fox

Skalle Av Räv

Ålder : 8,6 miljoner år gammal
Period : Miocen
Plats : Kina

I sin antydan om att människor förmodligen härstammar från aporna pekar evolutionister på olika skallar som bevis på detta, åtminstone i deras egna ögon. Scenarier konstruerade kring dessa skallar, som tillhör antingen utdöda apor eller olika mänskliga raser som existerade i det förflutna, är alla bedrägerier. Det har inte skett någon förändring i den allmänna anatomin eller skallstrukturen hos någon levande varelse under hela den tiden och det är orealistiskt att hävda att apor genomgick en sådan förändring.

Som den avbildade, 8,6 miljoner år gamla, räv skallen visar har räv skallar aldrig ändrats. Rävar har inte plötsligt beslutat sig för att vidareutveckla sin intelligens, utöka sin hjärnvolym och förvandlas till en annan form av rovdjur genom att ändra sina strukturer. Rävar alltid har varit rävar, lejon alltid har funnits som lejon och apor alltid har varit apor.

Som obestridbara resultat alltmer förtydligar, är påståendet om att levande varelser härstammar från varandra och att förfadern till människor var en art av apa en fruktansvärd lögn.

 

wolf skull, fossil

Skalle Av Varg

Ålder : 9,5 miljoner år gammal
Period : Miocen
Plats : Kina

Den 9,5 miljoner år gamla skallen av en varg på bilden visar att vargen inte har genomgått några förändringar i sin skallstruktur under miljontals år. Denna likformighet gäller för alla andra levande varelser också. Det har inte skett någon förändring i skallen hos vargar, tigrar, hästar, björnar eller apor. Det är därför ologiskt för evolutionister att hävda på att aporna gradvis förändrat sina anatomier under tidens gång och förvandlats till människor.

Ända sedan slutet av 1800-talet har Darwinister bedragit människor med oräkneliga osanningar under en vetenskaplig täckmantel. Men i dag, när vetenskapen har avancerat och efter det att Internet har blivit vanligare, är det omöjligt för denna lögn att bestå.

 

tiger skull, fossil

Skalle Av Tiger

Ålder : 79 miljoner år gammal
Period : Krita
Plats : Kina

Ingen tiger tänkte någonsin för sig själv "Varför skulle jag inte gå på två ben”? Och började göra det genom att förändra sin skelettstruktur.

Som det 79-miljoner år gamla fossilet på bilden avslöjar genomgick tigrar aldrig någon förändringsprocess. Detta gäller för alla levande organismer. Varje art kom till stånd med sina egna särdrag och förblev oförändrad så länge den överlevde på jorden. Idéer om att levande arter är i ständig förändring, att de utvecklas från den primitiva till den mer komplexa och att de härstammar från varandra, allt är helt enkelt påfund ur fantasin, utan någon som helst stöd av vetenskapliga rön.

 

fossils, fox skull

Skalle Av Räv

Ålder : 95 miljoner år gamla
Period : Krita
Plats : Kina

Darwinister tror att om miljontals år tillåts för upprepade skeenden av blinda sammanträffanden kan de producera mirakel. De föreställer sig att blinda tillfälligheter kan omvandla livlösa substanser såsom jord till levande varelser och att en art omvandlas till en annan, till exempel: fisk i krokodiler, krokodiler till dinosaurier, dinosaurier till fåglar eller björnar till valar. Faktum är att ingen räv, krokodil, ödla, fisk, alger eller blomma någonsin har genomgått en sådan förändring. Fossil med anor från hundratals miljoner år tillbaka har visat att levande varelser inte har genomgått några förändringar eller transformationer under hela den tiden. Liksom den 95 miljoner år gamla skallen av en räv på bilden visar alla fossil att darwinismen är ogiltig.

 

Brown bears, Brown bear, fossil, skull

Skalle Av Brunbjörn

Ålder : 90 miljoner år gammal
Period : Krita
Plats : Kina

Brunbjörn (Ursos arctos), medlemmar av familjen Ursidae har en päls som är brun eller ibland beigefärgad. De lever vanligtvis i skog och bergsområden.

Ingen björn har någonsin tänkt för sig själv "Varför förbättrar jag inte min intelligens, ändrar min skalle och grundlägger en civilisation och genast sätter igång med att bygga städer, producerar konstverk, skapa litteratur och göra vetenskapliga upptäckter?". Björnar alltid har funnits som björnar och aldrig utvecklats till någon annan livsform.

Alla levande organismer överlevt med exakt samma funktioner som de alltid har haft. Det är ganska ologiskt och irrationellt att hävda att apor förvandlades till människor. Och det finns ingen vetenskaplig grund alls för detta påstående.

 

fossil, wolf skull

Skalle Av Varg

Ålder : 9,3 miljoner år gammal
Period : Miocen
Plats : Kina

Om evolutionistiska påståenden vore sanna skulle skallar av vargar som levde för 9,3 miljoner år sedan vara markant annorlunda än de från vargar som lever i dag. Men som framgår av exemplaren på bilden, en nutida vargskalle och en som är 9,3 miljoner år gammal, finns ingen skillnad alls. Ingen varg, under alla mellanliggande miljontals år, frågade sig "Varför skulle jag inte utöka mina förmågor och komponera en opera?”, varefter den förvandlades till en musiker, eller tänkte för sig själv: "Varför konstruerar jag inte palats?", varefter den utbildade sig till arkitekt.

Som tydligt framgår av den fossila dokumentationen har vare sig varg eller någon annan art av levande organismer genomgått förändringar i dess fysiska struktur och ingen livsform har någonsin utvecklats till en annan. Darwinister hävda dock att evolutionära förändringar, som inte ses någonstans i de fysiska egenskaperna hos fiskar, insekter, reptiler, fåglar eller däggdjur, faktiskt ägde rum hos apor och att en del arter av apor förvandlades till människor. Men enbart i sig själv är oföränderligheten hos alla levande arter tillräckligt att visa att detta påstående är en lögn.

 

fox skull, fossil, Creation

Skalle Av Polarräv

Ålder : 8,2 miljoner år gammal
Period : Miocen
Plats : Kina

Påverkad av apors förmåga att härma hävdar Darwinister att dessa djur lyckades öka sin intelligens och utvecklades till människor. Faktum är emellertid att många levande organismer i naturen har förmågan att efterlikna eller är kända för sin mycket intelligenta beteende. Rävar, till exempel, är mycket intelligenta och listiga. Men ingen räv sa någonsin till sig själv, "Eftersom jag är ett såpass intelligent djur, varför blir jag inte en vetenskapsman”?, för att en dag börja undersöka de celler som utgör hans egen kropp under ett elektronmikroskop! Oavsett hur smarta de än kan vara, har rävar alltid varit rävar.

På samma sätt och som bevisas av vetenskapliga rön, har apor alltid funnits som apor och människor som människor. Evolutionister som ignorerar vetenskapliga bevis och försöker mörklägga fakta förändrar ingenting. Livets ursprung är skapelsen.

 

panda, fossil, skull

Skalle Av Panda

Ålder : 88 miljoner år gamla
Period : Krita
Plats : Kina

Den fossila dokumentationen har bevisat att pandor alltid har funnits som pandor och har aldrig genomgått någon evolution. Ett sådant bevis är att den 88 miljoner år gamla fossiliserade skallen av en panda på bilden här.

Ingen panda som någonsin levt sagt till sig själv, "ibland kan jag stå på två ben, så varför går jag inte alltid på två ben och står upprätt”? och fortsätter tanken med att förändra sin skelettstruktur. Pandors alltid har varit exakt som de är idag med alla de egenskaper som de fortfarande har, trots passagen av tiotals miljoner år.

Detta faktum som gäller pandor gäller även för alla andra livsformer. Ingen levande organism har någonsin genomgått en process av evolution eller upplevt någon transformation.

 

tiger, skull, fossil

Skalle Av Tiger

Ålder : 78 miljoner år gammal
Period : Krita
Plats : Kina

Att förändra skallar som tillhör utdöda arter av apor och porträttera dessa som bevis för människans påstådda evolution har bokstavligen blivit en vana för Darwinister. Trots att deras bluffar har exponerats varje gång är det sätt på vilket de envisas med detta en indikation på deras förtvivlan, eftersom miljontals fossila skallexemplar som tillhör otaliga livsformer har visat att varken levande organismer som vi ser idag eller de som levde i det förflutna och som vi möter rikligt i fossila fynd någonsin genomgick evolution.

Fossil dokumenterar att tigrar alltid har funnits som tigrar, vargar som vargar, noshörningar som noshörningar och orangutanger som orangutanger.

Den, här avbildade, 78 miljonåriga fossiliserade tigern är bara ett exempel. Det finns ingen skillnad mellan skallar av tigrar som levde för 78 miljoner år sedan och de som lever idag.

 

Fossils, bear

Skalle Av Björn

Ålder : 80 miljoner år gammal
Period : Krita
Plats : Kina

Det sätt på vilket media försöker beskriva darwinismen som ett "odiskutabelt" vetenskapligt faktum är faktiskt resultatet av en ideologisk kamp. I själva verket är darwinismen välkänt för att vara en gammal teori som befinner sig i en allt större konflikt med forskningsresultat. Fossil är ett av de många bevis som styrker detta.

Evolutionister hävdar att människor och apor förmodas härstamma från en gemensam förfader, men är oförmögna att redogöra för bristen på den minsta förändringen i skallen, huvudets struktur eller skelett hos någon levande organism under tiotals miljoner år. Frågan om varför apor en dag skulle ha utvecklats till människor då ingen sådan förändring ägde rum i anatomin hos andra arter förblir obesvarad. Evolutionister har inget rationellt svar på frågan om varför apor och björnar inte började tala, skriva, producera bilder och statyer, bygga imponerande byggnader, skriva romaner, dikter, pjäser och filmmanus, göra tekniska upptäckter och utforska rymden.

På samma sätt som ingen björn en dag bestämde sig för att skaffa avancerade funktioner och förvandla sig till en annan livsform förvandlades inte heller apor till människor. Björnar alltid har funnits som björnar, apor som apor och människor som människor.

Den 80 miljoner år gamla fossiliserade björnen på bilden här är inte annorlunda än nutida exemplar vilket avslöjar detta faktum för alla att se.

 

Siberian wolf, fossil, skull

Skalle Av Sibirisk Varg

Ålder : 80 miljoner år gammal
Period : Krita
Plats : Kina

Denna 80 miljonåriga skalle av Sibirisk varg visar att sibiriska vargar alltid har funnits som vargar, vilket visar att denna art inte har förändrats under historiens gång. Ingen sibirisk varg tänkte någonsin till sig själv: "Jag kan springa mycket snabbt, så varför ändrar jag inte min skelettstruktur och blir en idrottsman?" för att omgående förändra sin anatomi och vinna en olympisk medalj! Oavsett vilka egenskaper en sibirisk varg hade när den först skapades, har andra sibiriska vargar behållit dessa under loppet av tiotals miljoner år. De genomgick aldrig evolutionen på något sätt.

.

 

11 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top