< <
13 / total: 13

Slutsats

Gud skapade universum och allt levande

archaeopteryx

Archaeopteryx, used for years as the socalled evidence of the transition from reptile-to-bird fable, is an example of how evolutionists try to deceive people. It was claimed that Archaeopteryx, a 150-millionyear-old bird, has some reptilian features and thus is a "missing link" between reptiles and birds. However, all recent scientific findings show that Archaeopteryx was a flying bird, invalidate these claims. Furthermore, teropod dinosaurs—the socalled reptilian ancestors of birds—are far younger than Archaeopteryx. This is another fact that evolutionists try to ignore.

Evolutionsteorin, ett gammalt koncept från 1800-talet har helt kollapsat inför dagens vetenskapliga fakta. Darwinister har inget vetenskapligt svar att erbjuda inför den fossila dokumentationen som utdelar det mest allvarliga slaget mot evolutionsteorin.

Darwinister kan inte peka på ett enda fossil som tyder på att evolutionen någonsin ägde rum och tar till olika medel som de hoppas kommer att kamouflera detta nederlag som de har lidit: Ibland försöker de att skildra fossil från olika utdöda arter som mellanformer även om det inte finns någon sanning till detta. Ibland försöker de att bevisa evolution, åtminstone i sina egna ögon, genom att peka på förfalskade fossiler. Vid andra tillfällen försöker de att vilseleda allmänheten genom helt imaginära illustrationer. I detta syfte använder de också vilseledande rubriker som "Saknade länken upphittad” eller "Våra förfäder var mikrober" eller "Ny upptäckt bevisar evolution" i försök att ge intryck av att evolutionsteorin är ett obestridligt faktum.

Dessa metoder kan ha varit framgångsrika under senare delar av 1800-talet och början av 1900-talet när vetenskap och teknik var inte så långt som nu. Men under 2000 talet har alla evolutionisters lögner uppenbarats och försatt Darwinister i ett hjälplöst läge.

Idag håller även yngre barn på att bli medvetna om att det inte finns några intermediära fossiler som pekar på evolution, att människan inte härstammar från aporna, att högt utvecklade och komplexa strukturer hos levande organismer inte kan förklaras i termer av evolutionsteorin och att darwinismen är det värsta bedrägeriet i vetenskapens historia.

Som framgår i versen ur Surat As-Saffat (I sluten ordning): [37:151] ”I sin lögnaktighet säger de ju”:, berättar Gud för oss i Koranen att otrogna förnekar tron genom att ständigt komma med osanningar av ett eller annat slag. Darwinister tillgriper olika villfarelser och framlägger alla typer av ovetenskapliga påståenden i syfte att själva undvika att tro och att vända andra bort från religiösa moraliska värderingar.

Faktum är att det betonas i en vers 167 i Surat As-Saffat (I sluten ordning): "[37:167] Förr hördes ofta de [som förnekar sanningen] säga: " att de som inte har någon tro ständigt kommer med ursäkter. Men de kommer snart att se och förstå sanningen. Det avslöjas i många verser att tiden kommer när otrogna kommer att inse och förstå sanningen. Dessa verser berättar, i svårfångade termer, att Darwinister kommer att se sanningen. Några av dessa verser har följande lydelse:

Vers 170 ur Surat As-Saffat (I sluten ordning) [37:170]: ”Och [nu när ordet från Gud har nått dem] vill de inte tro på det! Men de skall få veta [vad det var som de förnekade]!”

Vers 3 ur Al-Hidjr: [15:3] ”Låt dem frossa och njuta [fröjderna i] detta liv och låt deras [samveten] sövas av hoppet [att räkenskapens Stund aldrig kommer]. Tids nog skall de få veta [sanningen]”.

Vers 66 ur Al-’Ankabut (Spindeln): [29:66] ”och visar därmed sin brist på tacksamhet för den [nåd] Vi har skänkt dem, och går [på nytt helt] upp i de jordiska fröjderna. Men en dag skall de få veta [sanningen]”.

Vi hoppas också att Darwinister också kommer att överge sin ologiska envishet och acceptera fakta som alla kan se så tydligt. Sanningen som avslöjas av vetenskapen är den att evolutionsteorin är fel och att universum och allt levande är Guds skapelse.

Fossil, av vilka några exempel som har tillhandahållits i denna bok, är alla viktiga bevis på Guds skapelse. Det påpekas i flera verser i Koranen att det finns belägg ovan och under markytan som visar skapelsens faktum. Till exempel, vers 137 av Surat As-Saffat (I sluten ordning) säger: [37:137] ”Ni passerar [ännu i dag] deras [ödelagda boplatser] tidigt om morgonen”

Med all sannolikhet hänvisar denna vers till fossila fynd som ligger under markytan och avslöjar den sanna historien om livet. Det finns otaliga fossila exemplar under markytan över hela världen som visar att levande varelser har förblivit oförändrade sedan de först uppkom och har inte förändrats under loppet av hundratals miljoner år, kort sagt att de aldrig genomgick evolution. Alla dessa fossil visar att levande organismer kom till stånd fullt utvecklade och felfria, med alla sina komplexa funktioner, med andra ord att de har skapats av Gud.

Vår Allsmäktige Herre har skapat alla levande varelser i finaste form. Alla väsen är manifestationer av Guds makt och storhet. Inför dessa yttringar, är det en persons skyldighet att använda hans eller hennes förnuft och samvete avspeglande att universum har skapats med en bestämd visdom, att vara tacksam till vår Herre, Gud och att tjäna honom på bästa möjliga sätt. I Surat Az-Zumar (Skarorna) kan man läsa följande verser om detta:

[39:62] GUD är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.

[39:63] Nycklarna till himlarnas och jordens [alla förråd] är i Hans hand - och de som vägrar att tro på Guds budskap, de är förlorarna.

They Described a Pig's Tooth As a Fossil of "Nebraska Man"

Nebraska man

In 1922, Henry Fairfield Osborn, the director of the American Museum of Natural History, declared that he had found a fossil molar tooth belonging to the Pliocene Period in Western Nebraska near Snake Brook. This tooth allegedly bore common characteristics of both man and ape. This fossil came to be called "Nebraska man." Nebraska man was also immediately given a "scientific name", Hesperopithecus haroldcooki. Based on this single tooth, reconstructions of the Nebraska man's head and body were drawn. Moreover, Nebraska man was even pictured along with his wife and children, as a whole family in a natural setting. In 1927, other parts of the skeleton were also found. According to these newly discovered pieces, the tooth belonged neither to a man nor to an ape. It was realized that it belonged to an extinct species of wild American pig called Prosthennops.

Appendix:

The Collapse of the Theory of Evolution >>>

13 / total 13
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Atlas Av Skapelsen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top