Islam Fördömer Terrorism

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
6 / total: 8

ISLAM HAR SKAPAT FRED OCH HARMONI TILL MELLANÖSTERN

Historien har alltid bevittnat fred, rättvisa och kärlek i de länder som styrdes av muslimska administratörer när de följde koranens vägledning. Den praxis i de länder som erövrades under profeten Muhammads (saas) tid är mycket viktiga exempel, rättvisa administratörer efterträdde honom och följde i fotspåren av Allahs budbärare, vinglade aldrig från moralen i koranen och etablerade fredliga samhällen. Den sanna rättvisan, rättfärdigheten och ärligheten som beskrivs i koranen framhärdade i tiden för dessa administratörer, vilket ger en förebild för kommande generationer att följa.

Marken i Palestina och dess huvudstad Jerusalem, där medlemmar av de tre gudomliga religionerna bor tillsammans, är viktiga på så sätt att de visar hur muslimer bringar fred och stabilitet i de länder de härskar. Faktum är, att för de flesta av de senaste 1400 åren har muslimskt styre bringat fred till Jerusalem och Palestina.

Den fred och rättvisa som kalifen Omar (ra) introducerat för Palestina (ra)

Hz. Ömer, cami

Mosque of Omar

Jerusalem var huvudstad för judarna fram till A.D 71. Det året gjorde den romerska armen ett stort anfall mot judarna och förvisade dem från området med stor grymhet. När tiden för den judiska diasporan började blev Jerusalem och dess omgivningar en övergiven mark.

Men, Jerusalem blev återigen ett centralt intresse med godkännande av kristendomen under tiden för den romerske kejsaren Konstantin. Romerska kristna byggde kyrkor i Jerusalem. Förbudet mot att judar bosatte sig i regionen lyftes. Palestina förblev romerskt (Byzantine) område fram till det 7:e århundradet. Perserna erövrade regionen en kort tid, men Byzantines återerövrade den senare.

En viktig vändpunkt i Palestinas historia kom år 637, när det erövrades av islamiska arméer. Detta betydde ny fred och harmoni i Palestina, som i århundraden varit skådeplats för krig, exil, plundring och massakrer, och som såg ny brutalitet vid varje ägarskifte, en frekvent förekomst. Islams framkomst var början på en ny tid då människor av olika trosuppfattningar kunde leva tillsammans i fred och harmoni.

Hövligt bjöd patriarken in honom att be där han var, men Omar hövligt vägrade. Om han knäböjde för att be i kyrkan, förklarade han, skulle muslimerna vilja fira händelsen genom att uppföra en moské där, och det skulle innebära att de skulle behöva riva den heliga graven. Istället gick Omar för att be på lite avstånd från kyrkan och mycket riktigt, direkt mittemot den heliga graven finns det fortfarande en liten moské tillägnat kalifen Omar.

Den andra stora moskén av Omar restes på tempelberget för att markera den muslimska erövringen, tillsammans med moskén al-Aqsa, som firar minnet av Mohammeds nattliga resa. I åratal hade de kristna använt platsen för det förstörda judiska templet som stadens soptipp. Kalifen hjälpte sina muslimer att rensa skräp med sina egna händer och där reste muslimerna sina två helgedomar för att etablera islam i den tredje heligaste staden i den islamiska världen. 22

Kudüs Patriği

Med den muslimska erövringen av Jerusalem blev staden en fristad där alla tre religioner kunde samexistera i fred. John L.Esposito skriver:

När de arabiska arméerna tog Jerusalem 638, upptog de ett centrum vars helgedomar hade gjort det till en viktig pilgrimsfärdplats i kristendomen. Kyrkorna och den kristna befolkningen lämnades oskadda. Judar, länge förbjudna från att leva där av kristna härskare, tilläts återvända leva och dyrka i staden av Solomon och David. 23

Avtalet –som nämnts i tidigare sidor –att kalifen Omar (ra) hade undertecknat med patriarken av Jerusalem när han kom till Jerusalem är ett resultat av hans medkänsla.

Kort sagt förde muslimerna civilisation till Jerusalem och hela Palestina. Istället för föreställningar som inte visade någon respekt för andra människors heliga värderingar, och som dödade dem helt enkelt av skillnader i tro, rådde det rättvis tolerant och moderat kultur av islam. Efter sin, Hazrat Omars (ra) fångst, levde muslimer, kristna och judar tillsammans i fred och harmoni i Palestina. Muslimer försökte aldrig med tvång få folk att konvertera, men vissa icke - muslimer som såg att islam var den sanna religionen gjorde det av egen fri vilja.

Freden och lugnet i Palestina varade så länge det var muslimskt styre i regionen. Men i slutet av 1100-talet trädde en erövrande kraft från utlandet in i regionen och det civiliserade Jerusalem blev barbariskt och brutalt plundrat, på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Dessa barbarer var korsfararna.

Korsfararnas barbari

osmanlı, imaparatorlugu
Under Muslim rule, Muslims, Christians and Jews lived together in Jerusalem in contentment and peace.

Under tiden som medlemmarna av alla de tre religionerna levde fredligt tillsammans i Palestina, bestämde de kristna i Europa att organisera ett korståg. Efter en uppmaning av påven Urban ll den 27 november 1095 på rådet av Clermont, avsattes mer än 100 000 personer från hela Europa för Palestina, för att befria det heliga landet från muslimer och hitta den mytomspunna rikedomen i öst. Efter en lång och utmattande resa, och mycket plundring och slakt längs vägen, nådde de Jerusalem år 1099. Staden föll efter en belägring på nästan fem veckor och korsfararna flyttade in. Och de utförde en massaker vars like världen sällan skådat. Alla muslimer och judar i staden ställdes till svärdet.

Freden och lugnet i Palestina, som hade varat sedan Hazrat Omar (ra), slutade i fruktansvärd slakt. Korsfararna bröt mot alla etiska lagar i kristendomen, en religion av kärlek och medkänsla, och spred skräck i kristendomens namn.

Saladins rättvisa

Den barbariska korsfarararmén gjorde Jerusalem till sin huvudstad och etablerade ett latinskt kungadöme vars gränser sträckte sig från Palestina till Antioch. Men, korsfararna som fört barbari till Palestina varade inte länge. Saladin samlade alla de muslimska rikena och besegrade korsfararna i slaget vid Hattin år 1187. Efter striden blev de två ledarna för korsfararnas armé, Reynald av Chatillon och kung Guy, förda till Saladins närvaro. Saladin avrättade Reynald av Chatillon, som hade blivit ökänd för den fruktansvärda grymhet han begått mot muslimer, men han lät Kung Guy gå eftersom han inte hade begått samma brott. Palestina såg återigen den sanna innebörden av rättvisa.

Direkt efter Hattin, och på samma dag som profeten Muhammad (saas) hade tagits från Mecka till Jerusalem på en natt, dagen av Ascent, trädde Saladin in i Jerusalem och befriade det från 88 år av korsfararnas ockupation. När korsfararna 88 år tidigare hade tagit staden, hade de dödat alla muslimer i den, och därför var de rädda att Saladin skulle göra samma sak mot dem. Men han rörde inte en enda kristen i staden. Vidare beordrade han bara de latinska (katolska) kristna att lämna den. De ortodoxa kristna, som inte var korsfarare, fick leva i staden och dyrka vad de valde. För att citera John L. Esposito, "den muslimska armén var lika storsint i segern som de varit envisa i strid. Civila skonades; kyrkor och helgedomar lämnades i allmänhet orört… Saladin var trogen sitt ord medkännande mot de icke stridande".

O You who believe! Be upholders of justice, bearing witness for Allah alone, even against yourselves or your parents and relatives. Whether they are rich or poor, Allah is well able to look after them. Do not follow your own desires and deviate from the truth. If you twist or turn away, Allah is aware of what you do.
(Surat an-Nisa', 135)

Karen Armstrong beskriver den andra erövringen av Jerusalem med dessa ord:

Den 2 oktober 1187 trädde Saladin och hans armé in i Jerusalem som besegrare och för de följande 800 åren skulle Jerusalem förbli en muslimsk stad. Saladin höll sitt ord och erövrade staden enligt de högsta islamiska ideal. Han tog ingen hämnd för 1099 massakern, som koranen rådde (16:127), och nu när fientligheten upphört slutade han dödandet (2:193-194). Inte en enda kristen dödades och det fanns inget plundrande. Lösensummorna var avsiktligt mycket låga...Saladin..släppte många av dem fria, som koranen uppmanade… Hans bror al-Adil var så bekymrad över situationen för fångarna att han frågade Saladin om ett tusental av dem för eget bruk och släppte dem på plats. Alla de muslimska ledarna blev upprörda att se de rika kristna fly med sin rikedom som kunde använts till att lösa ut alla fångar. Patriarken Heraclius betalade sina tio-dinaren lösen som alla andra och blev även försedd med en speciell eskort för att hålla sin skatt säker under resan till Tyre. 25

kral richard
King Richard ruthlessly executed 3000 Muslim civilians in the Castle of Acre, among whom were many women and children ...

Kort sagt, Saladin och muslimerna i hans befäl behandlade de kristna med stor nåd och rättvisa och visade till och med mer medkänsla än vad deras egna ledare hade gjort. Inte bara de kristna utan också judar uppnådde fred och säkerhet med muslimernas erövring av Jerusalem. Den välkände spansk–judiske poeten Yehuda al-Harizi uttryckte sina känslor i ett av sina verk:

Gud, beslutade att helgedomen inte längre skulle vila i händerna på Esaus söner… Så år 4950 av Creation (AD 1190) väckte Gud andan av ismaeliternas furste (Salah al-Din), en försiktig och modig man som kom med hela sin armé, belägrade Jerusalem, tog det och proklamerade hela landet att han skulle ta emot och acceptera Ephraims ras, oavsett var de kom ifrån. Och så kom vi från världens alla hörn för att bosätta oss här. Vi lever nu i fredens skugga.

Efter Jerusalem fortsatte korsfararna sitt barbari och muslimerna sin rättvisa i andra städer i Palestina. År 1194, avrättade Richard Lejonhjärta, som framställts som en stor hjälte i brittisk historia, 3000 muslimer varav många kvinnor och barn i Castle Acre. Även om muslimerna bevittnade detta barbari, tillgrep de aldrig samma metoder. De följde Allahs befallning ” låt inte hat mot dem som spärrade vägen för er till den heliga Moskén driva er till angreppshandlingar…” (Surat al-Ma'ida, 2) och använde aldrig våld mot oskyldiga civila. De använde aldrig onödigt våld, inte ens mot korsfararnas arméer som de besegrade.

Korsfararnas grymhet och muslimernas rättvisa avslöjar återigen en historisk sanning: en administration byggd på islams principer tillät människor med olika trosuppfattningar att leva tillsammans. Detta faktum har fortsatt att demonstreras i 700 år efter Saladin, särskilt under den Ottomanska perioden.

Det Ottomanska imperiets rättvisa och barmhärtiga styre

År 1514 fångade Sultan Selim Jerusalem och dess omgivande område och 400 år av Ottomanskt styre i Palestina tog sin början. Som i andra Ottomanska städer, skulle denna period möjliggöra för Palestina att njuta av fred, stabilitet och att leva tillsammans med olika trosuppfattningar.

Det Ottomanska riket administrerades enligt vad som är känt som ”nation (hirs) systemet” med ett grundläggande inslag som var att människor med olika trosuppfattning tilläts leva efter sina egna övertygelser och även rättssystem. Kristna och judar, beskrivna som bokens folk i koranen, fann medkänsla, trygghet och frihet i Ottomanska länder.

osmanlı halkı

Although the Ottoman Empire was a Muslim state, it granted its subjects religious freedom. Thus a peaceful multi-cultural mosaic was to be found in Ottoman lands. As seen in this picture, the state protected its citizens in accordance with Muslim moral teaching, providing for its poor no matter what religion they practised.

Den viktigaste orsaken till detta var att även om det Ottomanska riket var en islamisk stat som administrerades av muslimer, hade det ingen önskan att tvinga sina medborgare att antaiIslam. Tvärtom, den Ottomanska staten syftade till att ge fred och säkerhet för icke-muslimer, och styrde dem på ett sådant sätt att de skulle vara nöjda med islamiskt styre och rättvisa.

Samtidigt hade andra stora stater mycket grövre förtryckande och intoleranta åsikter om regeringen. kungariket i Spanien kunde inte tolerera att det fanns muslimer och judar på den spanska halvön och tillfogade mycket våld på båda folkgrupperna. I många andra europeiska länder, var judar förtryckta bara för att de var judar (de till exempel fängslades i getton), och var ibland offer för masslakt (pogromer). Kristna kunde inte ens komma överens med varandra: striderna mellan protestanter och katoliker på 16- 1700 talet gjorde Europa till ett blodbad. Det 30 åriga kriget mellan 1618 och 1648 var ett resultat av denna katolsk-protestantiska konflikt. Som ett resultat av det kriget blev centraleuropa ett slagfält, och bara i Tyskland dödades en tredje del av 15 miljoner invånare. 

Çatışma

The mutual intolerance of Catholics and Protestants in the 16th and 17th centuries still continues in some countries. The most innocent sufferers of these conflicts have always been the children.

I en sådan miljö är det en obestridligt viktig sanning att Ottomanska styret var mycket humanare.

Många historiker och statsvetare har uppmärksammat detta faktum. En av dessa är Columbia Universitys världsberömde mellanösternexpert, professor Edward Said. Ursprungligen från en Jerusalem-kristen familj, fortsätter han sin forskning långt från sitt hemland på Amerikanska universitet. I en intervju i den Israeliska tidningen Ha’aretz rekommenderade han ”Ottomanska nationen systemet” om en varaktig fred ska byggas i mellanöstern. Vad han sa var:

En judisk minoritet kan överleva som andra minoriteter i arabvärlden överlevde… det fungerade ganska bra under det Ottomanska imperiet med hirs systemet. Vad de hade då verkar mycket mer humant än vad vi har nu. 26

yoksul, engelli

1. Zaman, 30.08.00 -The Ottoman Solution to Jerusalem, 2. Turkiye, 15.04.95 -We Miss the Ottomans,
3. Nostalgia for the Ottomans in the Balkans 4. Ottomans Departed and Terror Started

The model for peace in the Middle East is the Ottoman one of multi-culturalism, with its conciliatory, just and tolerant attitude based on the moral teaching of the Qur'an. Above are some news clippings from Turkish newspapers and journals about the peaceful nature of Ottoman rule.

Historien visar att islam är det enda trossystem som erbjuder ett rättvist, tolerant och medkännande sätt av regering i mellanöstern. Pax Ottomana, som avslutades med ett tillbakadragande av det Ottomanska riket från regionen har ännu inte ersatts.

Av denna anledning, är sättet att uppnå fred i mellanöstern att införa den Ottomanska modellen som kännetecknas av medkänsla och kompromisser, de två grundläggande lärorna i koranen. Islam, verkligen följt, är lösningen på alla sorters våld, konflikter, krig och terror och en garant för fred, rättvisa och medkänsla.

... Allah is Ever-Gentle with His servants.
(Surah Al 'Imran, 30)

Footnotes

22.Karen Armstrong, Holy War, MacMillan, London, 1988, s. 30-31

23. Rapor, İbn Abdulhakem'in Fütuh Mısır ve Ahbaruha'sından alınmış, P.K. Hitti de oradan History of Arabs adlı eserine iktibas etmiştir. (Londra: Macmillan, 1950) s. 163. İslam Kültür Atlası, İsmail Rai el-Faruki, Luis Lamia el-Faruki, çeviri: Mustafa Okan

24.Karen Armstrong, Holy War, s. 185

25.Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitabevi, İstanbul, 1996, Yahudi Ansiklopedisi, Cilt 1, Yusuf Besalel, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın AŞ, 2001, s. 246

26.18.8.2000, Ha'aretz Gazetesi; MiddleEast.Org, August 2000

6 / total 8
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Islam Fördömer Terrorism online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top