Islam Fördömer Terrorism

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
7 / total: 8

DE VERKLIGA GRUNDERNA TILL TERRORISM: DARWINISM OCH MATERIALISM

De flesta människor tror att evolutionsteorin först fastslogs av Charles Darwin och vilar på vetenskapliga bevis, observationer och experiment. Men sanningen är att Darwin inte var dess upphovsman, och inte heller vilar teorin på vetenskapliga bevis. Teorin består av en anpassning till naturen av den gamla läran om materialistisk filosofi. Även om det inte backas upp av vetenskapliga upptäckter är teorin blint stöttad i den materialistiska filosofins namn (se Harun Yahya, The Evolution Deceit, Taha Publishers, 1999).

Denna fanatism har lett till alla möjliga katastrofer. Tillsammans med spridningen av darwinismen och den materialistiska filosofin den stödjer, har svaret på frågan ”vad är en människa?” förändrats. Människor som brukade svara: ”människan skapades av Gud och måste leva i enlighet med den vackra moral Han undervisar”, har nu börjat tänka att ”människan kom till av en slump och är ett djur som utvecklats med hjälp av att slåss för sin överlevnad”. Det finns ett högt pris att betala för detta stora bedrägeri.

Våldsamma ideologier som rasism, fascism och kommunism, och många andra barbariska vyer världen baserat på konflikten har alla hämtat styrka från detta bedrägeri.

Denna del av boken kommer att undersöka vad katastrofen darwinism har gjort med världen och avslöjar dess nära samband med terrorism, ett av de viktigaste globala problemen i vår tid.

Kampen mot terrorism kommer att lyckas genom att informera andra människor om darwinismens ogiltighet

Adnan Oktar: om det inte finns någon rationell kampanj mot darwinisterna, då kommer PKK aktiviteter i Turkiet att växa, må Gud förbjuda. De kommer att delta i allvarliga aktiviteter som syftar till att dela av den delen av landet. De kommer också ha stärkt grunden för den påstådda organisationen Ergenekon. Den enda lösningen är att darwinismen skall elimineras från Turkiet och regionen och hela mellanöstern, med statligt stöd, genom intellektuell och kulturell aktivitet och med äkta bevis och äkta vetenskap. Men förödelsen kommer kvarstå så länge det inte blir gjort. Ovilja att engagera sig i argument eller bråka är inte till nytta för någon. De tog bort en artikel från Bilim ve Teknik magasinet häromdagen och ersatte den omedelbart med ett långt stycke om evolutionen, ett stycke som stödjer evolutionen. De bokstavligen skröt om evolutionen, och det är fruktansvärt förnedrande, mycket dåligt. Det är mycket fel att göra sådana koncessioner och falla in i ett sådant tillstånd, det är totalt olämpligt. Det rätta hade varit att föra ut special utgåvor om darwinismen, 30 eller 40 sidor, och prata om darwinismen där i. Sedan kunde de ha ägnat ytterligare 40 sidor till verklig vetenskap, till anti-darwinistisk redovisning som fastställer lögnen i darwinism. Det skulle vara verklig vetenskap. Men du kan inte komma någonstans om du är skygg inför darwinisterna, om du säger att dessa människor producerar rapporter i pressen, och om du säger att vi ska producera darwinistiska redovisningar på samma sätt som de gör. Näst kommer den marxistiska dialektiken, sedan Lenins idéer om att döda soldater och poliser, och slutresultatet kommer att bli enorm skada. Jag har redan sagt detta tidigare, marxism och darwinism går hand i hand, precis som med fascism. Om en person eller en institution eller en regering vill sätta stopp för terror och arbeta ärligt, då måste de sätta totalt stopp för darwinismen i regionen. Inte genom att förbjuda darwinismen, men genom att beskriva det i längden. För vi kan inte komma genom till folket vad problemet med dem är på något annat sätt. Vi måste först beskriva darwinismen i längden så det syns hur fel det är. Deras knep och lögner måste sedan exponeras en efter en. Till exempel, måste man peka på de fossiler som producerats av darwinisterna och sedan förklara på vilket sätt det inte finns några övergångsform-fossiler. Hur de är helt perfekta, regelbundna och symmetriska livsformer. Hur darwinister skildrar utdöda livsformer som övergångsbestämmelser, och då måste man visa människor sanningen, fossilerna bevisar skapelsen. Det skulle vara hederligt arbete. Men att vara blyg inför darwinisterna och säga att de har rätt och aldrig nämna skapelsen, att säga till någon att hålla munnen ordentligt stängd, det är bara att erkänna nederlag. Det är ett nederlag i vetenskapens namn och det mest ohederliga intryck. För det skulle vara att agera utifrån rädsla. Man bör agera ärligt. Säger jag åt någon att inte diskutera darwinismen? Det borde i själva verket beskrivas utförligt. Darwinism kunde till och med läras ut i skolan som en speciell lektion. Som en filosofi lektion i gymnasiet. Vi hade det på gymnasiet på min tid. Det borde vara en filosofi på gymnasiet år ett, två och tre. Det borde till och med läras ut i högstadiet. Ett av de viktigaste ämnena i en filosofi klass borde vara marxistiskt tänkande, kapitalistiskt tänkande och darwinismen. Dessa bör diskuteras utförligt. De måste då lägga fram deras lögner, olösliga dilemman och bedrägerier, i samma bok, i filosofi kursboken, på ett sätt som är helt fritt och öppet för debatt och baserat på vetenskapliga bevis. Vi säger att saker inte kan ske av en slump, till exempel. De säger, jo de kan. De säger att de inte i något fall pratar om slump. Så vad är det ni pratar om, frågar vi. De säger att det inte är slump, men om vi pressar dem, kommer de erkänna att det är det. Snälla! Ni slösar på vår tid, på allas tid och uppmuntrar de okunniga till uppror. Jag menar, vilken typ av utbildning har de som kastar sten på polisen, som härjar, som följer marxism och leninism fått? Om du undervisar darwinism finns inget annat alternativ. Om en person är darwinist kommer han antingen bli fascist eller kommunist. Det finns ingen annan väg. Det är i allmänhet hur det går runt om i världen (Kanal Urfa TV, 5 December 2009).

Den darwinistiska lögnen: "livet är en konflikt"

Darwin anger ett grundläggande misstag när han utvecklar sin teori: Utvecklingen av levande ting beror på kampen för överlevnad. De starka vinner kampen. De svaga är dömda att besegras och glömmas bort.

Enligt Darwins ovetenskapliga idéer finns det en hänsynslös kamp för överlevnad och en evig konflikt i naturen. Den starka vinner alltid över den svaga och detta möjliggör att utveckling kan äga rum. Underrubriken han gav till sin bok The Origin of Species, ”The Origin of Species, genom naturligt urval, eller bevarandet av gynnande raser i kampen för livet”, sammanfattar hans avvikande och ovetenskapliga uppfattning.

Vidare föreslog Darwin lögnen att ”kampen för överlevnad” också tillämpas mellan mänskliga rasgrupper. Enligt detta mytiska påstående, var gynnande raser segrande i kampen. Gynnande raser, enligt Darwins uppfattning, var vita européer. Afrikanska eller asiatiska raser hade halkat efter i kampen för överlevnad. Darwin gick vidare, och föreslog att dessa raser snart skulle förlora kampen för överlevnad helt, och därmed försvinna:

Vid någon framtida period, inte särskilt avlägsen i århundranden mätt, kommer de civiliserade människoraserna med största sannolikhet utrota och ersätta de vilda raserna över hela världen. Samtidigt kommer de antropomorfa aporna utan tvekan bli utrotade. Pausen mellan människan och hans närmaste allierade blir då större, för det kommer att inbegripa mellan mannen i en mer civiliserad stad, som vi kan hoppas på, även den kaukasiska och någon apa så låg som baboon, istället för som nu mellan negern eller australiensaren och gorillan. 27

Den indiska antropologen Lalita Vidyarthi förklarar hur Darwins evolutionsteori införde rasism i samhällsvetenskap:

Hans (Darwins) teori om att starkast överlever välkomnades varmt av samhällsvetare på den tiden, och de trodde att mänskligheten hade uppnått olika nivåer av utveckling som kulminerat i den vite mannens civilisation. Under andra halvan av det nittonde århundradet var rasism accepterat som ett faktum av den stora majoriteten av västerländska forskare.28

Darwins inspirationskälla: Malthus hänsynslösa teori

Thomas Malthus
Thomas Malthus

Darwins inspirationskälla på hans ovetenskapliga, mörka och farliga idéer var den brittiske ekonomen Thomas Malthus bok An Essay on the Principle of Population. Lämnad till sitt eget öde kalkylerade Malthus att den mänskliga befolkningen ökat snabbt. Enligt hans uppfattning var den huvudsakliga påverkan som höll befolkningen under kontroll katastrofer som krig, svält och sjukdomar. Kort sagt, enligt detta brutala påstående, skulle vissa människor behöva dö för att andra skulle få leva. Existens kom att betyda permanent krig.

På nittonhundratalet var Malthus avvikande idéer allmänt accepterade. I synnerhet stöttade Europeiska överklass intellektuella hans grymma idéer. I artikeln "The Scientific Background of the Nazi" ras -renings ”programmet” av T.D. Hall, beskrivs vikten av det som 1900 talets Europa förenade med Malthus syn på befolkning såhär:

yaşam mucadelesi

The implementation in the 19th century of Malthus's thesis of the necessity of the struggle for life brought misery to the helpless and poor children in England. Religion, however, ensures the protection of children. A life of goodness and virtue, without any misery and suffering, is only possible if the moral teachings of religion are practiced.

I den inledande halvan av 1900 talet, genom hela Europa samlades medlemmar av styrande klasser för att diskutera det nyupptäckta "befolknings problemet" och utarbeta metoder för att genomföra Malthus mandat, att öka dödligheten för de fattiga: "Istället för att rekommendera renlighet till de fattiga, bör vi uppmuntra det motsatta. I våra städer bör vi göra gatorna trängre, fylla husen med människor och skicka pestens återkomst till domstol. På landet ska vi bygga våra byar nära stagnerade pooler och särskilt uppmuntra bosättningar i alla sumpiga och ohållbara situationer", och så vidare och så vidare.29

Som ett resultat av denna grymma politik, skulle de svaga och de som förlorat kampen för överlevnad elimineras, och som ett resultat skulle den snabba ökningen av befolkningen balanseras ut. Den så kallade ”förtryck av de fattiga” politiken genomfördes faktiskt under 1900 talet i England. En industriell order sattes upp där barn i åldrarna åtta och nio år tvingades jobba sexton timmar om dagen i kolgruvorna och tusentals dog av de fruktansvärda förhållandena. Kampen för överlevnad som efterfrågades av Malthus teori ledde  miljontals britters ledande liv till liv fulla av lidande.

Influerad av dessa vilda idéer tillämpade Darwin begreppet konflikt till allt i naturen och föreslog att den kraftigaste och starkaste segrade ur detta krig om existens. Dessutom hävdade han att den så kallade kampen för överlevnad var en motiverad och oföränderlig lag av naturen. Å andra sidan, uppmanade han folk att överge sin religiösa övertygelse genom att förneka skapelsen, och därmed undergräva alla etiska värden som kunde visa sig vara hinder för hänsynslösheten i kampen om överlevnad.

Mänskligheten har under det tjugonde århundradet betalat ett högt pris för spridningen av dessa hjärtlösa åsikter vilka lett människor till hänsynslöshet och grymhet. 

Darwinismens roll i förberedelserna för första världskriget

Eftersom darwinismen dominerade den europeiska kulturen började effekterna av den bristande logiken i kampen för överlevnad att växa fram. Kolonialistiska europeiska nationer i synnerhet, började skildra de nationer de koloniserade som så kallade ”evolutionära efterblivna nationer” och såg till darwinismen för motivering.

Den blodigaste politiska effekten av darwinismen var första världskrigets utbrott 1914.

1870'den Bu Yana Avrupa
Europe Since 1870 by the English professor of history, James Joll

I sin bok Europe Since 1870, förklarar den välkände brittiske professorn i historia, James Joll, att en av de faktorer som banade väg för första världskriget var tron på darwinismen av europeiska härskare på den tiden.

…det är viktigt att inse hur bokstavligt läran om kampen för överlevnad och starkast överlever, togs av en majoritet av Europas ledare under åren före första världskriget. Den österrikisk - ungerske stabschefen till exempel, Franz Baron Conrad von Hoetzendorff, skrev i sina memoarer efter kriget:

Filantropiska religioner, moralisk undervisning och filosofiska läror kan förvisso ibland tjäna till att försvaga mänsklighetens kamp för överlevnad i sin grövsta form, men de kommer aldrig lyckas ta bort det som ett drivande motiv av världen. Det är i enighet med denna stora princip som katastrofen i första världskriget blev resultatet av dessa drivkrafter i livet för stater och folk, likt ett åskväder som genom sin natur måste befrias av sig själv. 30

Sett mot denna typ av ideologisk bakgrund, blir Conrads insisterande på behovet av ett förebyggande krig för att bevara den österrikisk – ungerska monarkin begriplig.

Vi har också sett hur dessa synpunkter inte varit begränsade till militära siffror, och att Max Weber till exempel, var djupt oroad i den internationella kampen för överlevnad. Återigen, Kurt Riezler, personlig assistent och förtrogen den tyske kanslern Theobald von Bethmann Hollwegs, skrev 1914:

Evig och absolut fiendskap är fundamentalt inneboende i relationerna mellan folken; och den fientlighet som vi observerar överallt… är inte resultatet av en perversion av mänskligheten men är kärnan i världen och källan till livet självt. 31

Friedrich von Bernhardi, en general i första världskriget, gjorde ett liknande samband mellan krig och krigets lagar i naturen. "Krig" förklarade Bernhardi "är en biologisk nödvändighet", det "är lika nödvändigt som kampen i naturens element", det "ger ett biologiskt rättvist beslut, eftersom dess beslut vilar på sakens natur". 32

birinci dünya savaşı

World War II caused the deaths of 55 million people, leaving many others wounded and homeless, their lives in ruins. The war devastated cities and caused economies to collapse

Som vi har sett, första världskriget bröt ut på grund av europeiska tänkare, generaler och administratörer som såg krig, blodsutgjutelse och lidande som någon slags utveckling och trodde att det var en oföränderlig lag av naturen. Den ideologiska rot som drog alla i den generationen till undergång var ingenting annat än Darwins begrepp om ”kampen för överlevnad” och ”gynnande raser”.

Första världskriget lämnade åtta miljoner döda, hundratals förstörda städer och miljontals sårade, krymplingar, hemlösa och arbetslösa bakom sig.

Den grundläggande orsaken till andra världskriget, som bröt ut 21 år senare och lämnade 55 miljoner döda bakom sig, byggde också på darwinismen.

Vad "djungel lagen" ledde till: fascism

När darwinismen födde rasismen på 1900 talet formades grunden för den ideologi som skulle utveckla och dränka världen i blod på 20-talet: nazismen.

Ett starkt darwinistiskt inflytande kan ses i nazisternas ideologier. När man undersöker denna teori som formades av Adolf Hitler och Alfred Rosenberg stöter man på begrepp som ”naturligt urval” och ”selektiv parning” och ”kampen för överlevnad mellan raserna” som upprepas dussintals gånger i verk av Darwin. När han namngav sin bok Mein Kampf (Min Kamp), var Hitler inspirerad av den darwinistiska kampen för överlevnad och principen att segern gick till den starkaste. Han talar särskilt om kampen mellan raserna:

Historien skulle kulminera i ett tusenårigt imperium av oöverträffad glans, baserat på en ny ras- hierarki ordinerad av naturen själv.33

1933, i Nurnbergs partisamlarmöte, proklamerade Hitler att "a higher race subjects to itself a lower race… en rättighet som vi ser i naturen och som kan betraktas som den enda tänkbara rätta. 34

yardim, iyilik savaş, katliam

Fascism, which has Darwinist concepts at its heart, caused the death of millions of innocent people. This dreadful ideology drew many countries of the world into a maelstrom of destruction and misery

Att nazisterna påverkades av darwinismen är ett faktum som nästan alla historiker som är experter i saken accepterar. Peter Chrisp, författaren till boken The Rise of Fascism, uttrycker detta faktum på följande sätt:

Charles Darwins teori att människan hade utvecklats från aporna förlöjligades när den först publicerades, men blev senare allmänt accepterad. Nazisterna förvrängde Darwins teorier och använde dem för att rättfärdiga krig och rasism. 35

Historikern Hickman beskriver darwinismens inflytande på Hitler som följer:

(Hitler) var en fast troende och förkunnare av evolutionen. Oavsett det djupare, genomgripande, komplexa i hans psyke, är det säkert att (begreppet kamp var viktigt eftersom) hans bok, Mein Kampf, tydligt anger ett antal evolutionära idéer, särskilt de som betonar kamp, starkast överlever och utrotningen av svaga, för att producera ett bättre samhälle. 36

savaş, katliam savaş, katliam
Nazism, a blend of Social Darwinism and neo-paganism, has killed millions and spread horror into the hearts of many others.

World War II caused the deaths of 55 million people, leaving many others wounded and homeless, their lives in ruins. The war devastated cities and caused economies to collapse.

Hitler, som uppkom med dessa åsikter, drog med sig världen i våld som aldrig tidigare setts. Många etniska och politiska grupper, i synnerhet judarna, utsattes för fruktansvärd grymhet och slakt i de nazistiska koncentratrationslägrena. Andra världskriget som började med den nazistiska invasionen, kostade 55 miljoner liv. Vad som låg bakom den största tragedin i världshistorien var darwinismen begrepp ”kampen för överlevnad”. 

Den blodiga alliansen: darwinism och kommunism

komünist liderler

Communist leaders, whose ideas of human society were also based on Darwinism, will go down in history as having caused terrible suffering with their cruel policies.

Medan fascisterna återfinns på högerkanten av social darwinism, är den vänstra flygeln ockuperad av kommunister. Kommunister har alltid varit bland de hårdaste försvararna av Darwins teori.

Detta förhållande mellan darwinismen och kommunismen går ända tillbaka till grundarna av dessa båda ”ismer”.  Marx och Engels, grundarna av kommunismen, läste Darwins The Origin of Species så fort den kom ut, och var förundrade över dess dialektiska materialistiska attityd. Korrespondenten mellan Marx och Engels visade att de såg Darwins teori som ”innehåller grunden i naturhistoria för kommunismen”. I sin bok The Dialectics of Nature, som han skrev under inflytande av Darwin, var Engels full av beröm för Darwin och försökte göra sitt eget bidrag till teorin i kapitlet ”The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man".

Ryska kommunister som följde i Marx och Engels fotspår, så som Plechanov, Lenin, Trotskij och Stalin, var alla överens med Darwins evolutionsteori. Plechanov, som ses som grundaren av den ryska kommunismen, betraktade Marxisismen som "darwinism i sin tillämpning till samhällsvetenskap".37

Trotsky sade, "Darwins upptäckt är den högsta triumfen för dialektiken inom hela fältet av organiskt material".38

Darwinistisk utbildning hade en viktig roll i bildandet av kommunistkadrer. Till exempel så noterade historiker det faktum att Stalin var religiös i sin ungdom, men blev en ateist främst på grund av Darwins böcker.

Mao som etablerade kommunistiskt styre i Kina och dödade miljontals människor sade öppet att "kinesisk socialism är grundat på Darwin och evolutionsteorin"."39

Harvards universitets historiker James reeve Pusey, går in i detalj på darwinismens påverkan på Mao och kinesisk kommunism, i sin forskningsbok Kina och Charles Darwin.  

Kort sagt finns det en nödvändig koppling mellan evolutionsteorin och kommunism. Teorin hävdar att levande varelser är resultatet av en slump, och ger ett så kallat vetenskapligt stöd för ateism. Kommunism, en ateistisk ideologi, är därför fast knuten till darwinism. Vidare föreslår evolutionsteorin att naturens utveckling är möjlig tack vare konflikter (med andra ord ”kampen för överlevnad”) och stöder begreppet ”dialektik” som är grundläggande för kommunismen.

Om vi tänker på det kommunistiska begreppet ”dialektisk konflikt” som dödade omkring 120 miljoner människor under 20-talet, som en ”mördarmaskin”, då kan vi bättre förstå dimensionerna av katastrofen sedan darwinismen besökte planeten.

Darwinism är orsaken till terror, men islam är lösningen på terror

Adnan Oktar: alla de som begick 11-september attackerna var människor som hade fått en darwinistisk, materialistisk och ateistisk utbildning, som hade utbildats i Europa och som hade materialistiska åsikter. Deras identitetskort kan beskriva dem som muslimer, men det är irrelevant… Det brukade finnas kommunister i Palestina, det brukade finnas kommunister i Syrien och det brukade finnas kommunister i Irak, men Alhamdulillah, alla dessa länder har nu blivit mycket hängivna. Men det spelar ingen roll om någon som har vuxit upp som en marxist och fått en vänsterregering, darwinistisk, materialistisk utbildning kallas Hassan eller Mehmet. En materialist är en materialist. En åtgärd som utförs av en darwinist, en materialist, är en darwinistisk, materialistisk åtgärd. Det är en marxistisk åtgärd. Det finns därför ingen mening med att tillskriva det till muslimer. Med andra ord, när vi tittar på de människor som begår terrorhandlingar av alla slag ser vi oundvikligt att de har haft en darwinistisk utbildning. Vi ser att de har haft en materialistisk utbildning. Kan någon som fruktar Allah, som älskar Allah med hela sitt hjärta, som tror på livet efter detta och som tror på paradiset och helvetet möjligtvis bomba oskyldiga kvinnor och barn? Vad för slags mod är det? Kan någon som fruktar Allah ha styrkan att göra det? De skulle inte ens kunna föreställa sig en sådan sak. Det skulle aldrig tänka tanken, än mindre verkligen utföra det. Människor som gör sådana här saker är i allmänhet av de slag som jag har beskrivit, människor som har haft en religiös utbildning men som har darwinistiska, materialistiska åsikter. Vi kan tillskriva detta till islam. Orsaken till terror är darwinism och materialism. Det finns marxism-leninismen. Terror är en förutsättning i leninistiskt tänkande. Marxism är teoretisk kommunism och leninism tillämpad kommunism. Det är kommunistisk tanke i handling. Lening säger, att omsätta det i praktiken är genom terror. Lenin kan inte föreställa sig en kommunism utan terror. Terror är väsentligt i klassiskt marxistisk och leninistiskt tänkande. Dessa människor gör bara vad som är nödvändigt.

Se, de är tidigare medlemmar av Baathpartiet och människor utbildade av dem. Irakiska och syriska Baathister fick alla en marxistisk-leninistisk och stalinistisk utbildning. Irak i synnerhet är fullt av stalinister. Våld är en av de viktigaste inslagen i stalinism. Det finns ingen stalinism utan våld. Iraks statschef Saddam försökte modellera sig själv som Stalin och var ett stort fan av Stalin. Han hade marxist-leninistiska åsikter. Han uttryckte sin beundran för Stalin många gånger. Och hans metoder var från stalinismen. Mass slakt, döda väldigt många människor, är en av Stalins metoder. På grund av sin beundran för honom, gjorde han samma saker. Baath trupper, vissa Baath människor, skingrades bland allmänheten. De utför fortfarande dessa attacker. Att säga att de kommer till paradiset är ett ytligt tillägg. Ingen som fruktar Allah och tror på paradis och helvete kan döda små barn och liknande. Han kan inte döda oskyldiga människor. Det finns en lag beträffande krig i islam. Och detta återfinns i koranen. Det är inskrivet i Sunnah av vår profet (saas). Krig är defensivt och kvinnor och barn får inte röras. Aldrig… Krig mot ett land måste deklareras. Krig måste vara lagligt, en kamp inom rättsliga ramar. Fredsavtal med ett land man har undertecknat fredsfördrag med är okränkbart; det är oacceptabelt för tre eller fyra personer att meddela att de har deklarerat krig. Och attacker på barn och liknande är särskilt oacceptabelt. De måste lämnas ifred. Islam kan spridas genom människors sinnen med kultur, kunskap, kärlek, tillgivenhet och konst. Inte genom våldshandlingar. Inte genom blodsutgjutelse. Vår profet (saas) skulle gå till Ukaz marknaden och folk skulle förolämpa denna vackra, strålande individ. De skulle kasta törn i hans väg. De kastade kamel inälvor på honom. Men han predikade fortfarande ordet. Han beskrev islam och koranen. Han gjorde det med kärlek, outtröttligt och i åratal. Så småningom, som ni vet, var han oförmögen att stå emot trycket gick på Hegira. Han fortsatte att predika på de platser han besökte på Hegiran. Alla profetens (saas) krig var försvarskrig. Krig av självförsvar. Han gick aldrig någonstans och tog kontroll över det genom vapenmakt. Han kämpade alltid försvarskrig (Azernews, 23 October 2008).

Dialektisk konflikt främjar inte utvecklingen av samhällen, det förstör dem

Sınıf Çatışması
Communism applied the Darwinian idea of conflict to the class conflict, and thus accepted murder and bloodshed as legitimate methods of control.

Som vi har lärt oss tidigare, föreslog darwinismen att kampen mellan levande varelser är orsaken till deras utveckling och fick så kallad vetenskaplig valuta för filosofin av dialektisk materialism.

Som det kan förstås av dess namn, vilar dialektisk materialism på idén om "konflikt". Karl Marx, grundaren av denna filosofi, propagerade idén att "om det inte fanns någon kamp och opposition, skulle allt förbli som det är". På ett annat ställe sade han, "tvång är barnmorska åt varje gammalt samhälle gravid med en ny". Genom att säga detta kallade han folk till våld, krig och blodsutgjutelse i syfte att de skulle kunna utvecklas. 40

 Den första att tillämpa Marx teori i politikens värld var Lenin.  För att främja idén att ”framsteg kommer som ett resultat av konflikten av motsatser”, förespråkade Lenin att människor med motsatta idéer borde vara i ständig konflikt. Lenin sade också upprepade gånger att denna konflikt skulle kräva blodsutgjutelse, det vill säga terrorism. Ett stycke av Lenin med titeln ”Gerillakrig”, som först publicerades i Proletarij 1906 elva år innan den Bolsjevikiska revolutionen, visar de terroristiska metoder han hade antagit:

Fenomenet som vi är intresserade av är den väpnade kampen. Det genomförs av enskilda och av små grupper. Vissa tillhör revolutionära organisationer, medan andra (majoriteten i vissa delar av Ryssland) inte tillhör någon revolutionär organisation. Väpnad kamp har två olika syften, vilka absolut måste urskiljas: för det första, denna kamp syftar till att lönnmörda individer, chefer och underordnade i armén och polisen; för det andra, syftar det till förverkande av monetära medel både från regeringen och från privatpersoner. De konfiskerade medlen går delvis in i statskassan i partiet, dels för speciella ändamål att beväpna och förbereda för ett uppror, och dels för underhåll av personer som deltar i kampen vi beskriver. 41

På tjugohundratalet var en av de mest kända ideologierna att göra invändningar mot kommunism, fascism. Det intressanta är, att även om fascismen förklarade sig emot kommunism, trodde det precis lika mycket som kommunismen på begreppet kamp. Kommunisterna trodde på nödvändigheten av klasskampen; fascisterna bytte helt enkelt arena i kampen och koncentrerade sig på idén om kampen mellan raser och nationer. Till exempel, den tyske historikern Heinrich Treitschke, en av de viktigaste källorna för nazistiska idéer och en framstående rasist, skrev, ”nationer kunde inte blomstra utan hård konkurrens, liksom kampen för överlevnad av Darwin”. Hitler sade också att han hämtat inspiration från Darwins uppfattning om kamp:

Hela naturens värld är en mäktig kamp mellan styrka och svaghet – en evig seger för de starka över de svaga. Det skulle inte vara något annat än förfall i hela naturen om det inte vore så. Han som ska leva måste kämpa. Han som inte vill slåss i denna värld där ständig kamp är livets lag, har inte rätt att existera.42
osmanlı, imaparatorlugu
It is natural that disagreements occur, but they should not be the cause of conflict and wars between people. Mutual respect and compassion can ensure agreement and co-existence between parties in disagreement. The moral teaching of the Qur'an offers to people a life of contentment and joy, whereas the dialectical struggle always brings unhappiness, destruction and death.

 Dessa två social darwinistiska ideologier trodde att för att ett samhälle ska växa sig starkt, är kamp och blodsutgjutelse nödvändigt; vad de skapade på tjugohundratalet är väl känt. Oräkneligt antal oskyldiga människor dog; många andra skadades eller lemlästades, nationella ekonomier rasade; pengar som brukade spenderas på hälsa, forskning, teknik, utbildning och konst spenderades på vapen, på bandage för att binda såren som orsakats av dessa vapen och för att återställa förstörda städer. Allt eftersom tiden gick blev det uppenbart att kamp och terror inte främjar mänsklig utveckling utan snarare förstör.

Visst finns det motsättningar i världen. Precis som det i naturen finns ljus och mörker, dag och natt, värme och kyla så finns det också motsägelser i att sätta idéer i praktik. Men en motsägelse i idéer kräver inte konflikt. Tvärtom, om motsättningarna närmas med fred, förståelse, kärlek, medkänsla och barmhärtighet, kan goda resultat uppnås. Alla som jämför sin egen idé med någon annans kan utveckla sin egen eller se sina brister och åtgärda dem. De som försvarar motsatta åsikter kan ha ett utbyte av idéer i samtal eller delta i en konstruktiv kritik. Endast den typ av uppriktiga, förlåtande, lugna och ödmjuka person som överensstämmer med den moraliska undervisningen i koranen kan utveckla denna metod.

Att döda en person eller skada honom illa för att han har olika uppfattning, tror på en annan religion eller tillhör en annan ras, är en handling av oerhörd grymhet. Enbart på grund av detta skäl, genom historien och över hela världen, har söner och döttrar till samma fosterland kämpat med varandra till döden, mördat varandra utan synd. Eller människor av olika ras eller nationalitet, inkluderat kvinnor och barn, har urskillningslöst slaktats. Den enda person som kunnat göra en sådan sak är en person som inte har någon respekt för en människa, och som ser personen framför honom precis som ett intelligent djur; det är någon som inte tror att han kommer att behöva redogöra för Allah vad han har gjort.

 Den bästa och mest sanna attityd att ha gentemot motstående idéer avslöjas i koranen. Sammandrabbningar av idéer har uppstått genom historien och en av de mest kända exemplen på detta är motsättningen mellan Moses (as) och hans samtida Farao. Trots Faraos all grymhet och aggressivitet, sände Allah profeten Moses (as) att bjuda in honom till Allahs religion, och han förklarade metoden profeten Moses (as) skulle använda:

Gå till Farao - han har gått för långt i sitt övermod -men tala till honom i försonliga ordalag; kanske förmås han då till eftertanke eller grips av fruktan. (Surah Ta Ha, 43-44).

Profeten Moses (as) lydde Allahs befallning och förklarade sann religion för honom mycket utförligt. För att stoppa Faraos förnekande av Allah och hans grymhet mot människor, förklarade profeten Moses (as) tålmodigt varje fråga.  Dock visade Farao en fientlig attityd mot profeten Moses (as) ädla karaktär och tålamod, hotade att döda honom och de som delade hans idéer. Men det var inte Faraos attityd som rådde; tvärtom, han och hans folk var dränkta. Profeten Moses (as) och hans folk var segerrika.

 Som detta exempel visar uppstår segern för en idé eller kampen för utveckling inte från fientlighet eller aggression. Mötet mellan profeten Moses (as) och Farao erbjuder en lärdom från historien: det är inte de på sidan av påståendet och grymheten som segrar, utan de som finns på sidan av fred och rättvisa. Utövandet av fina moraliska principer får sin belöning både i denna värld och i livet härefter.

Darwinism och terrorism

osmanlı, imaparatorlugu
There may be disagreement between states or societies, but conflict and war can never solve the problems. As we are told in the Qur'an, all disagreements must be solved by mutual patience, compassion and understanding.

Som vi hittills sett är darwinismen roten till olika ideologier av våld som tillskrivit katastrof till mänskligheten på tjugohundratalet. Den grundläggande tanken bakom denna förståelse och metod är ”kämpa mot alla som inte är en av oss”. Det finns olika uppfattningar, världsbilder och filosofier i världen. Det är väldigt naturligt att alla dessa olika idéer har egenskaper motsatta varandra. Emellertid kan dessa olikheter se på varandra på ett av två sätt:

  1. De kan respektera att det finns andra som inte är som dem och försöka etablera en dialog med dem, använda en human metod. Sannerligen, överensstämmer denna metod med koranens moral.

  2. De kan välja att bekämpa andra, och försöka få en fördel genom att skada dem, med andra ord, att bete sig som ett vilt djur. Detta är en metod som används av materialism, det vill säga irreligion.

Den fasa vi kallar ”terrorism” är inget annat än ett uttalande av den andra vyn.

När vi betraktar skillnaden mellan dessa två synsätt kan vi se att idén om ”människan som ett kämpande djur” som darwinismen undermedvetet ålagt människor, är särskilt inflytelserik. Individer och grupper som väljer vägen med konflikter kanske aldrig har hört talas om darwinismen och principerna för denna ideologi. Men i slutändan håller de med ett synsätt vars filosofiska grund vilar på darwinismen. Det som får dem att tro på riktigheten i detta synsätt är darwinism-baserade slagord som ”i denna värld, överlever de starka”, ”Stora fiskar sväljer små”, ”Krig är en dygd” och ”Människan gör framsteg genom krig”. Ta bort darwinismen och detta är inget annat än tomma slagord. 

Faktum är, när darwinism tas bort återstår ingen filosofi av konflikter. De tre gudomliga religionerna som de flesta människorna i världen tror på, islam, kristendom och judendom, är alla emot våld. Alla tre religioner vill skapa fred och harmoni i världen, och motsätter sig att oskyldiga människor dödas och lider grymhet och tortyr. Konflikt och våld bryter mot den moral som Allah har satt upp för människan och är onormala och oönskade begrepp. Emellertid ser och skildrar darwinismen konflikter och våld som naturliga, motiverade och korrekta begrepp som måste existera.

Av denna anledning kan du vara säker på, att om vissa människor begår terrorism med hjälp av begrepp och symboler av islam, kristendom eller judendom och i dessa religioners namn, så är de inte muslimer, kristna eller judar.  De är verkliga social darwinister. De gömmer sig under en täckmantel av religion, men de är inte äkta troende. Även om de hävdar att de tjänar religionen, är de faktiskt fiender av religion och troende. Detta för att de hänsynslöst begår ett brott som religionen förbjuder, och på ett sådant sätt att svärta ner religion i människors ögon. 

Av denna anledning, är roten till den terrorism som plågar vår planet inte i någon av de gudomliga religionerna, men i ateism, och uttrycket för ateism i vår tid: darwinism och materialism.

Çatışma

The only way for future generations to ensure for themselves a virtuous and contented life is the moral teachings of the Qur'an.

Varje person som önskar fred måste erkänna faran med darwinism

Lösningen i kampen mot ett särskilt problem ligger i att göra sig av med de idéer problemet fundamentalt beror på. Till exempel, oavsett hur hårt man eftersträvar att hålla omgivningen av en stinkande soptunna ren, kommer soporna fortsätta stinka. Alla lösningar kommer bli kortlivade. Den verkliga lösningen ligger i en grundlig rengöring av sopornas källa, ta bort soporna helt. Annars är det som att spendera år med att föda upp giftiga ormar på en gård, sedan släppa dem, undrande varför de börjar bita människor och försöka binda upp dem igen. Det viktiga är att inte föda upp dem från början. 

Följaktligen i kampen mot terrorism, ger inte att söka efter terrorister en efter en och försöka göra dem ineffektiva någon hållbar och varaktig lösning. Det enda sättet att helt utrota terrorismens gissel från jordens yta är att identifiera de grundläggande källorna som föder terrorister och ta bort dem. Den främsta källan till terrorism, å andra sidan, är felaktiga ideologier och den utbildning som erhållits i ljuset av dessa ideologier. 

I våra dagar, i nästan alla länder i världen är darwinismen införlivad i skolans läroplaner och anses vara vetenskapliga faktum. Unga människor lär sig inte att de är skapade av Allah, att de är utrustade med en ande, visdom och samvete. De får inte veta att de kommer få stå till svars för sina gärningar på domedagen och följaktligen straffas i helvetet eller belönas med paradiset i all evighet. Tvärtom blir de lärda lögner om att de är varelser vars förfäder var djur som på något sätt började existera genom några slumpmässiga sammanträffanden. Under sådan indoktrinering, antar de sig själv vara herrelösa varelser som inte är ansvariga inför Allah och ser sin framtid –som är deras överlevnad- i att vara segerrik genom kamp. Efter detta steg, blir det ganska lätt att hjärntvätta dessa människor som redan blivit indoktrinerade genom hela skollivet, och förvandla dem till mänsklighetens fiender grymma nog att mörda oskyldiga barn. Sådana ungdomar kan lätt lockas av någon vilsekommen ideologi, de kan agera under inflytande av terroristernas konditionering och delta i ofattbart grymma och våldsamma handlingar. De kommunistiska, fascistiska och rasistiska terroristgrupper som har funnit sedan 1900- talet är produkten av denna typ av utbildningssystem. 

Allah commands justice and doing good and giving to relatives. And He forbids indecency and doing wrong and tyranny ...
(Surat an-Nahl, 90)

Den andra stora skadan detta utbildningssystem gör är att helt distansera utbildning från religion, vilket begränsar området för religion till de outbildade människornas värld. Således medan de som har tillgång till utbildning är helt avlägsnade från religion tack vare darwinistisk-materialistisk instillation, blir religion något som är utmärkande för den obildade. Detta skapar utvecklingen av vidskepliga och felaktiga idéer och låter dem som lagt fram idéer, totalt i strid med religionen i religionens namn, att lätt ta kontrollen.

De senaste händelserna den 11 september är de mest uppenbara exemplen på detta. Ingen som fruktar Allah, älskar Honom och räknar med att redogöra för sina gärningar i livet efter detta, kan begå någon handling som kommer att lämna tusentals oskyldiga människor döda eller sårade, och göra tusentals barn föräldralösa. En sådan person vet att han kommer ge ett konto till Allah för varje person han utsatt för grymhet, och var och en av dem kommer vara en källa till ångest för honom i helvetet.

Avslutningsvis, sättet att stoppa terrordåd är att sätta stopp för darwinistisk-materialistisk utbildning, att utbilda ungdomar i enlighet med en läroplan baserad på sanna vetenskapliga rön och att ingjuta i dem fruktan för Allah, och viljan att handla klokt och noggrant. Frukterna av en sådan utbildning kommer vara en gemenskap bestående av fredliga, pålitliga, förlåtande, medkännande, snälla och humana människor.

It is He Who sends down Clear Signs to His servant to bring you out of the darkness to the light.
(Surat al-Hadid, 9)

Footnotes

26.Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977, s. 2

26. Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), s.196

26.New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life, Bulletin of the American Meteorological Society, cilt 74, Kasım 1982, s. 1328-1330.

26.Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, s. 7

26.Jeffrey Bada, Earth, Şubat 1998, s. 40

26.Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American, cilt 271, Ekim 1994, s. 78

26.Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 189

26.B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988

26.Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179

26.Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, cilt 87, 1976, s. 133

37.Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. s. 197

38.Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, ss. 75-94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", Nature, cilt 258, s. 389

39.J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, Aralık 1992

40. Alan Walker, Science, cilt 207, 1980, s. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1. baskı, New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, cilt 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, s. 272

41.Time, Kasım 1996

42.S. J. Gould, Natural History, cilt 85, 1976, s. 30

43.Villee, Solomon, and Davis, Biology, Saunders College Publishing,1985, s. 1053

7 / total 8
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Islam Fördömer Terrorism online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top