Islam Fördömer Terrorism

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
8 / total: 8

SLUTSATS: REKOMMENDATIONER TILL VÄSTVÄRLDEN OCH MUSLIMER

Idag är västvärlden oroad över de organisationer som använder terror under sken av islam och denna oro är inte obefogad. Det är uppenbart att de som utför terror, och deras supportrar, bör prövas enligt internationella rättsliga kriterier. Men en viktigare fråga att behandla är de långsiktiga strategier som måste följas för att upptäcka genomförbara lösningar på dessa problem.

Bedömningarna ovan visar att terror inte har någon plats i islam och att det är ett brott mot mänskligheten. De visar vidare den motsägelsefulla karaktären av begreppet ”islamisk terror”. Detta ger oss en viktig utsiktspunkt:

  1. Tiden framöver kräver att alla länder agerar med försiktighet, känsllighet och visdom. Det dystra scenario som utspelar sig med "civilisationernas kamp", är till nackdel för hela världen och inte till någons nytta. Världen i stort måste ta chansen att lära sig att leva sida vid sida i fredligt utbyte, lära av varandra, studera varandras historia, prestationer i religion, konst, litteratur, filosofi, vetenskap, teknologi och kultur, allt som ömsesidigt berikar varandras liv.
  2. De aktiviteter som betjänar presentationen av sann islam måste vara utbredda. Lösningen för att bekämpa radikala fraktioner i islamiska länder bör inte vara "obligatorisk sekularisering". Tvärtom kommer en sådan politik hetsa mer reaktion från massorna. Lösningen är att sprida sann islam och uppkomsten av en muslimsk modell som omfattar koranens värderingar så som mänskliga rättigheter, demokrati, frihet, hög moral, vetenskap, andlighet, estetik och som erbjuder lycka och salighet för mänskligheten. Muslimer måste förklara och leva efter de moraliska värdena som koranen befaller och som exemplifieras av Muhammed (saas), Allahs budbärare. Muslimer har ansvar för att ta islam ur händerna på dem som felaktigt tillämpar det (vilket leder till ytterligare missförstånd av islam), och sätta tillbaka det i händerna på dem som lever efter lärdomarna av islamiska dygder, och med Muhammad (saas) som exempel, Allahs budbärare.
  3. Källan till terrorism ligger i okunnighet och trångsynthet och lösningen på terrorism är utbildning. Till kretsarna som känner sympati med terror bör det klargöras att terror är helt emot islam och att det endast tjänar till att skada islam, muslimer och mänskligheten i stort.
  4. Långsiktiga kulturella lösningar måste utformas för att bekämpa terrorism som har sina rötter i kommunistiska, fascistiska och rasistiska ideologier. Idag i länder över hela världen, utgör darwinistiska föreskrifter grunden för utbildningssystemet. Men som vi har betonat tidigare är darwinismen en felaktig ideologi som ser människan som ett djur som utvecklats enbart genom att kämpa för överlevnad – något som sannolikt utgör grunden för alla former av terrorism. En ideologi som förutsäger att bara de som innehar makten kommer att överleva och ser krig som en dygd, är som ett enormt träsk som aldrig kommer att upphöra att göra katastrof för världen. Detta är fallet, förutom rättsliga och andra åtgärder som kommer införas för att bekämpa terrorism, finns det också behov av en kraftfull utbildningskampanj som ska lanseras över hela världen. Utlämnande av bedrägeriets verkliga ansikte av darwinism och materialism och undervisning i de goda värdena Allah har uppenbarat för människor, måste vara grunderna i denna utbildning. Fred och stabilitet kan uppnås endast genom att leva efter goda värderingar från sann religion. Utan att dränera träsket, är det inte möjligt att befria världen från katastrof.

Vår förhoppning är att dessa åtgärder kommer att bidra till att hjälpa världen att bli av med terrorism och alla andra trångsynta, brutala, barbariska strukturer. Med den kristna kultur det representerar, eftersom USA definierar sig själv som ”en nation under Gud”, borde det vara en vän till muslimerna. I koranen, drar Allah uppmärksamhet åt detta faktum och informerar oss att kristna är de som är ”mest tillgivna till dem som tror” (Surat al-Ma'ida, 82).

I historien, missade några okunniga människor (till exempel korsfararna) att förstå detta faktum och orsakade konflikter mellan dessa två religioner. För att förhindra upprepning av detta scenario, som sprids med motto som ”sammandrabbning av civilisationen” eller ”heligt krig mot väst”, måste sanna kristna och muslimer komma samman och samarbeta.

Faktum är att den utveckling som ägde rum i efterdyningarna av dessa svåra händelser visar att frön av detta samarbete redan har sått. Detta grova terrordåd som har dragit kristna och muslimska samfund närmare varandra, ledde till att många kristna kom till att lära sig mer om religionen islam och uppmuntrade muslimer att göra större ansträngningar för att kommunicera sann islamisk moral som beskrivs i koranen.

Alla dessa händelser är det glada budskapet om att människor kommer att förstå islamiska värderingar bättre och kunna göra sig av med eventuella fördomar de haft. Genom Allahs vilja, kommer det 21:a århundradet vara den tid då människor verkligen kommer att erkänna att spridningen av islams värderingar är det unika sättet att uppnå mycket efterlängtad fred på planeten.

Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom - Han är den Allsmäktige, den Vise.
(Surat al-Hashr, 24)

8 / total 8
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Islam Fördömer Terrorism online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top