Biomimetik: Teknik Imiterar Naturen

< <
3 / total: 12

Växtdesign och biomimik

Fiberoptisk teknik, som nyligen har börjat användas, använder kablar som kan överföra ljus och informationen av hög kapacitet. Tänk om någon skulle berätta för dig att levande organismer har använt denna teknik i miljontals år.

Dessa är organismer som Ni känner mycket väl till, men vars överlägsna design många människor aldrig ens begrundar, nämligen växter

Eftersom så många tittar på sin omvärld på ett ytligt sätt, av förtrogenhet, ser de aldrig exemplen på överlägsen design hos levande organismer som Gud har skapat. Men i själva verket är alla levande organismer fulla av hemligheter. Genom att fråga hur och varför blir det tillräckligt för att låta dig lyfta upp denna ridå av förtrogenhet. Den som tänker på dessa frågor kommer att inse att allt vi ser omkring oss är ett verk av en Skapare besatt av förnuft och kunskap – vår allsmäktiga Herre. Som ett exempel kan nämnas fotosyntesen som växter genomför – ett av skapelsens mirakel, vars mysterier ännu inte har avslöjats.

Fotosyntesen är den process i vilken gröna växter omvandlar ljus till kolhydrater som människor och djur kan konsumera. Vid första anblicken verkar kanske inte denna beskrivning alltför anmärkningsvärd, men biokemister tror att artificiell fotosyntes med lätthet skulle kunna förändra hela världen.

Växter utför fotosyntes med hjälp av ett komplext system av processer. Den exakta mekanismen i dessa processer är fortfarande oklar.

Enbart den här funktionen räcker att tysta förespråkarna av evolutionsteorin. Professor Ali Demirsoy beskriver mycket väl det dilemma som fotosyntesen innebär för evolutionistiska forskare:

Fotosyntesen är ett ganska komplicerat skeende som förefaller omöjlig att dyka upp i cellens organeller. Det beror på att det är omöjligt för alla steg för att uppkomma på en gång, och meningslös för dem att göra det successivt.38

Växter fångar upp solljus i naturliga solceller som kallas kloroplaster. På samma sätt lagrar vi, i batterier, energi som vi får från artificiella solpaneler som omvandlar ljus till elektrisk energi.

Växter, som har sådan överlägsen förmåga och förvånar de forskare som försöker imitera dem böjer, liksom alla andra levande organismer, sina huvuden inför Gud,. Det visar en vers:

yaprak pil

Och stjärnorna och träden faller ned i tillbedjan [inför Honom].
(55:6)

Skyddade ytor

Vilken yta som helst kan skadas av smuts eller till och med av starkt ljus. Det är därför forskare har utvecklat möbelpolish och bil lack, och vätskor som blockerar ultravioletta strålar och skyddar mot eventuellt slitage. Också i naturen producerar djur och växter i sina egna celler en mängd olika substanser för att skydda sina yttre ytor mot yttre skador. De komplexa kemiska föreningar som produceras av levande organismer förvånar forskare och formgivare som försöker imitera många exempel.

parfüm

What mankind has to learn from plants isn't limited to solar cells. Plants are opening up many new horizons, from construction to the perfume industry. Chemical engineers producing deodorants and soaps are now trying to produce beautiful fragrances in the laboratory by imitating the scents of flowers. The scents produced by many famous houses, such as Christian Dior, Jacques Fath, Pierre Balmain, contain floral essences found in nature. ("The History of Parfume;" http://www.parfumsraffy.com/history.html)

Att behandla träytor är viktigt att skydda dem från smuts och slitage, särskilt mot vatten vilket kan tränga in och förstöra mjukt virke. Men visste du att de första träskydden tillverkades av naturliga oljor och insekters sekret?

yaprak

The external surfaces of leaves are covered with a thin, polished coating that waterproofs the plant. This protection is essential because carbon dioxide, which plants absorb from the air and is essential to their survival, is found between the leaf cells. If these spaces between the cells filled with rainwater, the carbon dioxide level would fall and the process of photosynthesis, essential to plants' survival, would slow down. But thanks to this thin coating on their leaves' surface, plants are able to carry on photosynthesis with no difficulty.

Många skyddande ämnen som används i vårt dagliga liv användes faktiskt långt innan av levande ting i naturen. Trä polish är bara ett exempel. De hårda skalen hos insekter skyddar dem mot vatten och yttre skador.

Insekters skal och exoskelett förstärks av ett protein som kallas sklerotin, vilket gör dem bland de hårdaste ytorna i den naturliga världen. Dessutom förlorar insektens skyddande kitin täcke aldrig sin färg och klarhet. 39

Uppenbart är, med tanke på allt detta, att metoderna som byggföretagen använder för att täcka och skydda yttre ytor kommer att bli mycket mer effektiva om de har en sammansättning som liknar de som finns hos insekter.

cila

Den ständigt självrengörande Lotus

Lotusväxten (en vit näckros) växer i den smutsiga, leriga botten av sjöar och dammar, men trots detta är dess blad alltid rena. Det beror på att närhelst den minsta dammpartikel landar på plantan rör den omedelbart dess blad, styrande dammpartiklarna till en särskild plats. Regndroppar som faller på bladen skickas till samma ställe för att därigenom tvätta bort smutsen.

Denna egenskap hos Lotus ledde forskarna till att utforma en ny hus färg. Forskarna började arbeta på hur man kan utveckla färg som sköljs rent i regn, ungefär på samma sätt som lotusblad gör. Som ett resultat av denna undersökning tog ett tyskt företag som heter ISPO fram en husfärg under varunamnet Lotusan. På marknaden i Europa och Asien, kom att produkten även med en garanti för att den skulle hålla sig ren i fem år utan rengöringsmedel eller sandblästring.40

Av nödvändighet bär många levande organismer naturliga egenskaper som skyddar deras externa ytor. Det råder dock ingen tvekan om att varken lotus externa struktur eller insekternas kitin lager uppkom av sig själv. Dessa levande ting är omedvetna om de överlägsna egenskaper som de besitter. Det är Gud som skapar dem, tillsammans med alla deras funktioner. En vers beskriver Guds skapelseförmåga i dessa termer:

Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och som ger allt dess slutliga form.
Hans är fullkomlighetens sköna namn;
allt och alla i himlarna och på jorden prisar Honom -
Han är den Allsmäktige, den Vise.
(59:24)

 

lotus
lotus

During his microscopic research, Dr. Wilhelm Barthlott at the University of Bonn realized that leaves that required the least cleaning were those with the roughest surfaces. On the surface of the lotus leaf, the very cleanest of these, Dr. Barthlott found tiny points, like a bed of nails. When a Speck of dust or dirt falls onto the leaf, it teeters precariously on these points. When a droplet of water rolls across these tiny points, it picks up the speck, which is only poorly attached, and carries it away. In other words, the lotus has a self-cleaning leaf. This feature has inspired researchers to produce a house paint called LOTUSAN, guaranteed to stay clean for five years. (Jim Robbins, "Engineers Ask Nature for Design Advice," New York Times, December 11, 2001.)

 

lotus

How a raindrop cleans a lotus leaf

The effect of a raindrop on a normal surface

The effect of raindrops on a building exterior covered with Lotusan.

Växter och design av nya bilmodeller

deniz yosunu

Seaweed

Vid utformningen sin nya ZIC (Zero Impact Car) modell kopierade Fiat Motor Company hur träd och buskar delar upp sig i grenar. Designers byggde in en liten kanal längs mitten av bilen, på ett liknande sätt som i en växtstam, och i den kanalen placeras batterier för att ge bilen med den energi den behöver. Bilstolarna var inspirerade av växten på bilden och precis som i den ursprungliga växten fästes stolarna direkt till kanalen. Bilens tak innehöll en bikake struktur liknande den hos tång. Denna struktur gjorde ZIC både lätt och stark.41

I ett område som bilteknik, som fritt visar de allra senaste innovationerna, gav en enkel växt som lever i naturen ända sedan den allra första dagen då den såg dagens ljus för tusentals år sedan, ingenjörer och designers en källa till inspiration. Evolutionister, som hävdar att livet uppkom av en slump och vars former alltid fortlöpande utvecklas i riktning mot förbättringar, fann denna och liknande händelser svåra att acceptera.

Hur kan människor, besatta av medvetande och förnuft, lära sig av växter som saknar intelligens eller kunskap och som inte ens kan förflytta sig och implementera vad de lär sig till att uppnå allt mer praktiska resultat? De egenskaper som växter och andra organismer uppvisar kan naturligtvis inte bortförklaras som tillfälligheter. Som bevis på Skapelsen utgör de ett allvarligt dilemma för evolutionister.

Växter som avger larmsignaler

Nästan alla föreställer sig att växter inte kan bekämpa fara vilket gör att de därför blir lätt blir föda för insekter, växtätare och andra djur. Men forskning har tvärtom visat att växter använder fantastiska taktiker för att slå tillbaka och även övervinna sina fiender.

För att, till exempel, hålla löv ätande insekter borta producerar växter ibland skadliga kemikalier och i ett fåtal fall även kemikalier för att locka andra rovdjur som har de förstnämnda som byte. Båda dessa taktiker är utan tvekan mycket smarta. Inom jordbruksområdet pågår i själva verket arbetet med att imitera detta mycket användbara försvars strategi. Jonathan Gershenzon som forskar i växters försvarsgenetik vid Tysklands Max Planck institut för kemisk ekologi, anser att om denna intelligenta strategi kan imiteras rätt sätt kommer, i framtiden, icke-giftiga former av skadedjursbekämpning att finnas inom jordbruket.42

När de angrips av skadedjur släpper en del växter flyktiga organiska kemikalier som lockar rovdjur och parasiter som lägger sina ägg inuti den levande kroppen av skadedjur. Larverna som kläcks inuti skadedjur växer genom att livnära sig på skadedjuret inifrån. Denna indirekta strategi eliminerar därmed skadliga organismer som kan skada grödan.

Återigen är det med kemiska medel som växten inser att ett skadedjur äter på dess blad. Växten avger inte en sådan larmsignal för att den "vet" att den förlorar sina blad, utan snarare som ett svar på kemikalier i skadedjurets saliv. Även om problemet ytligt förefaller vara ganska enkelt måste en hel del punkter faktiskt beaktas:

  1. Hur uppfattar växten kemikalier i skadedjurets saliv?
  2. Hur vet växten att den kommer att befrias från skadedjurets härjningar när den avger larmsignalen?
  3. Hur vet växten att signalen den avger kommer att locka rovdjur?
  4. Vad förmår växten att sända sin signal till insekter som livnär sig på dess angripare?
  5. Signalen som växten avger är kemisk, snarare än auditiv. De kemikalier som används av insekter har en mycket komplex struktur. Minsta brist eller fel i formeln, och signalen kan förlora sin effekt. Hur kan då växten finjustera denna kemiska signal?

Ingen tvekan om att det är omöjligt för en växt, som saknar en hjärna, att komma fram till en lösning för fara, att analysera kemikalier som en vetenskapsman, även att producera en sådan förening och genomföra en planerad strategi. Helt klart är att indirekt övervinna en fiende utgör ett verk av en överlägsen intelligens. Intelligensens innehavare är Gud, Skaparen av växterna med alla sina felfria egenskaper och som inspirerar dem att göra vad de kan för att skydda sig själva.

tütün bitkisi

The manduca moth and the tobacco plant

Därför gör aktuell biomimetrisk forskning stora ansträngningar för att imitera den häpnadsväckande intelligens som Gud visar i alla levande ting.

En grupp forskare, både från det internationella centret för Insect Physiology and Ecology i Nairobi i Kenya och Storbritanniens Institute of Arable Crops Research, genomförde en studie i detta ämne. För att ta bort skadedjur bland majs och durra planterade de arter som stamborrarna gillade att äta, dragande skadedjur från grödan. Bland grödorna, odlade de arter som stöter bort stamborrarna och lockade parasitoider. På sådana fält fann de att antalet plantor angripna av stamborrarna minskade med mer än 80 %. Ytterligare tillämpningar av denna ojämförliga lösning observerad i växter kommer att föra fram ytterligare framsteg.43

Vilda tobaksplantor i Utah är föremål för angrepp av larver av nattfjärilen Manduca quinquemaculata, vars ägg är en favorit föda för insekten Geocoris pallens. Tack vare flyktiga kemikalier som tobaksplantan avger, lockas G. pallens och antalet M. quinquemaculata larver reduceras.44

manduca geociris

Manduca moth caterpillar

Geocoris

Fiberoptisk design i oceanens djup

Rossella racovitzae, en art av marin svamp, har utskott som leder ljus på samma sätt som optiska fibrer gör, vilket naturligtvis utnyttjas inom den allra senaste tekniken. De optiska fibrerna kan omedelbart transportera stora mängder information som kodats som ljuspulser över enorma avstånd. Att sända laserljus genom en fiberoptisk kabel möjliggör kommunikation ofattbart större än med kablar tillverkade av vanliga material. I själva verket kan en sträng inte tjockare än ett hårstrå, innehållande 100 optiska fibrer, sända 40 000 olika ljudkanaler.

Denna art av svamp som lever i de kalla, mörka djupen i Antarktis hav kan lätt samla ljuset den behöver för fotosyntesen tack vare sina taggformade utskott av optiska fibrer, och är en källa till ljus för sin omgivning. Detta möjliggör för både svamp själv och andra levande organismer som drar nytta av dess förmåga att samla in och överföra ljus för att överleva. Encelliga alger fäster sig till svampen och får, från den, det ljus som de behöver för att överleva.

Fiberoptik är en av de mest avancerade teknikerna under de senaste åren. Japanska ingenjörer använder denna teknik för att överföra solstrålar till de delar av skyskrapor som får någon direkt ljus. Gigantiska linser belägna i på taket av en skyskrapa fokuserar solens strålar på ändarna av fiberoptiska sändare, som sedan skickar ljus även till de allra mörkaste delarna av byggnaderna.

Denna svamp lever på mellan 100 till 200 meters djup, utanför kusten i Antarktis under isberg i vad som nästan totalt mörker. Solljus är av största vikt för dess överlevnad. Denna organism lyckas lösa detta problem med hjälp av optiska fibrer som samlar solljus på det mest effektiva sätt.

optik tasarım

Rossella Racovitzae,

Optical fibers

Himlarna och jorden är Hans verk och när
Han beslutar att något skall vara säger
Han endast till det: "Var!" - och det är.
(2:117)

Forskare är förvånade över att en levande organism har använt den fiberoptiska princip som används av högteknologiska industrier i en sådan miljö under de senaste 600 miljoner åren. Ann M. Mescher, en maskiningenjör och polymerfiber specialist vid University of Washington, uttrycker det i dessa termer:

Det är fascinerande att det finns en organism som producerar dessa fibrer vid låg temperatur med dessa unika mekaniska egenskaper och ganska bra optiska egenskaper.45

Brian D. Flinn, vetenskapsman inom materia vid University of Washington, beskriver den överlägsna strukturen hos denna svamp:

Det är inte något som de ska sätta ini telekommunikation under de kommande två eller tre åren. Det är något som kanske ligger 20 år fram i tiden.46

Allt detta visar att levande ting i naturen har många modeller för människor. Gud, som har utformat allt in i minsta detalj, har skapat dessa mönster för mänskligheten att lära av och fundera över. Det visar verserna:

I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd; de som minns Gud när de står, när de sitter och när de lägger sig till vila, och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord]: "Herre! Du har inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!
(3:190-191)

 

Notes

38 Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim(Inheritance and Evolution), Meteksan Publishing Co., Ankara, 1984, p. 80.

39 For further details see Harun Yahya's Design in Nature, Ta Ha Publishers,January 2002.

40 Jim Robbins, "Engineers Ask Nature for Design Advice," New York Times,December 11, 2001.

41 Jim Robbins, "Engineers Ask Nature for Design Advice," New York Times, December 11, 2001.

42 John Whitfield, "Making Crops Cry For Help," Nature, April 12, 2001, p. 736-737.

43 Ibid.

44 Ibid.

45 Peter Weiss, "Soaking Up Rays,"Science News, August 4, 2001.

46 Ibid.

3 / total 12
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Biomimetik: Teknik Imiterar Naturen online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top