Romanticism: Ett Vapen Av Satan

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
3 / total: 11

Laglig Och Olaglig Kärlek

Tag inte Mina fiender - de är också era fiender -
till bundsförvanter som ni skänker vänskap och tillgivenhet,
[människor som] har avvisat den sanning som ni har fått del av …
(Koranen 60:1).

Sentimentalitet, eller med andra ord, romantisk längtan, gör sig känd oftast under täckmantel av ”kärlek”. Till exempel, som vi kommer undersöka på följande sidor, hävdar romantiska nationalister att de älskar sitt land, varpå de är fientliga eller aggressiva mot andra nationer. Eller, vi kan tänka oss en ung man som är förälskad i en flicka vilken han förvandlar till det enda fokus i sitt liv: vilket leder honom att skriva poesi till henne som säger ”jag älskar dig”, och blir besatt av henne till graden av självmord, och faktiskt, att gudomliga henne är begreppet ”kärlek”. Sedan finns det de homosexuella, de som faller under Guds förbud, och skamlöst och enträget utövar sin perversion, även de säger sig ha funnit ”kärlek”.

Som för de flesta människor, tror de att varje känsla som tillskrivs benämningen ”kärlek” är dygdig, ren och till och med helig, och att exempel på romantisk längtan, som det vi nämnt ovan, är helt acceptabelt.

Kärlek är verkligen en underbar känsla som beviljats mänskligheten av Gud, men det är viktigt att skilja på om kärleken är äkta eller inte, och att överväga vem det är riktat till, och vilka känslor den bygger på. En sådan utredning bör uppenbara skillnaden mellan en sentimentalitet som leder till pervers kärlek, och äkta kärlek som uppenbaras för oss av Gud i Koranen.

Dessa frågor kommer vi att undersöka i den här boken. Men först, som förhandskunskaper, låt oss återge meningen med kärlek som den finns i Koranen. Enligt Koranen, ska kärlek visas dem som förtjänar det. De som inte förtjänar det är inte älskvärda. Vi ska till och med distansera oss från dem känslomässigt, eller åtminstone, inte känna oss benägna mot dem. Men de som förtjänar kärlek, förtjänar det på grund av sin dygd.

Den enda varelse som förtjänar absolut kärlek är Gud, som skapat oss alla. Gud gav oss existens, övertygade oss med otaliga välsignelser vi åtnjuter, visade oss vägen och lovade oss evigt paradis. Han hjälper oss ur varje oro och hör nådigt alla våra samtal. Det är han som föder oss tills vi är nöjda, botar oss när vi är sjuka och återställer vår ande. Därför, älskar den som förstår universums mysterier Gud över allt, och älskar vem Gud älskar, det vill säga de fromma personer som följer hans vilja.

Å andra sidan, de som överträder som gör uppror mot Gud, sin Herre, är inte värda kärlek. Att hysa kärlek mot dessa människor är ett stort misstag, mot vilka Gud varnar de troende i följande ord:

TROENDE! Tag inte Mina fiender - de är också era fiender - till bundsförvanter som ni skänker vänskap och tillgivenhet, [människor som] har avvisat den sanning som ni har fått del av, och som har jagat bort Sändebudet och er [själva från era hem] på grund av er tro på Gud, er Herre! Om ni har valt att kämpa för Min sak och strävar efter [att vinna] Mitt välbehag, [tag dem då inte till vänner] som ni i hemlighet visar tillgivenhet. Jag har full kännedom om det som ni vill dölja liksom om det som ni gör öppet. De bland er som handlar så har avvikit från den raka vägen. (Koranen 60:1)

Som framgår av ovanstående vers, får de troende inte bära någon kärlek till de upproriska. Det finns en viktig poäng här som måste hållas i minnet: även om den troende i sitt hjärta inte känner kärlek för någon som avvisar religion, kommer han göra allt i sin makt för att få honom att tro och underkasta sig Gud. ”Att inte vårda kärleken” för en sådan person betyder inte att känna hat mot honom eller att inte önska det som är bra för honom. Tvärtom kommer en som tror på Gud förklara innebörden av religion för alla personer som söker den sanna vägen, och som är beredda att ta emot vägledning. Den troende som påminner personen om förekomsten av paradiset och helvetet, och varnar honom för döden, domedagen, och livet efter detta, kommer att fullgöra sin plikt med omsorg och medkänsla.

För övrigt, även om en person inte accepterar tron, trots alla ansträngningar, hindrar det inte muslimen från att hantera honom rättvist. Såvida inte man försöker skada de troende, eller orsaka konflikter och stridigheter mellan människor, bör han likväl fortsätta utöva samma tolerans mot alla, eftersom Gud har gett ett kommando till sina troende:

Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet - Gud älskar de opartiska. Det är inga andra än de som bekämpar er på grund av [er] tro och som vill driva bort er från era hem eller hjälper [dem som vill] driva bort er, vilkas skydd och vänskap Gud förbjuder er att söka. De som söker deras vänskap och skydd har begått orätt mot sig själva! (Koranen 60:8-9).

I ovanstående vers, liksom den som citerades tidigare (Koranen 60:1), lär oss Gud i sin stora visdom, en sak som är mycket viktig att förstå. Känslor får inte styra en persons beteende eftersom det kan leda till allvarliga misstag. En person måste agera, inte efter sina känslor, utan efter sina skäl, sin fria vilja och Guds bud. Dessutom måste han träna sina känslor för att uppfylla sitt förnuft och sin vilja.

Vi kan känna igen detta behov på alla som har fallit i sentimentalitetens träsk. Hundratals miljoner människor förslavas till deras hjärtans önskningar, deras ambition, passion, hat och ilska. De gör saker irrationellt och rättfärdigar sina handlingar genom att hävda hjälplöshet, säger till exempel, ”jag kan inte hjälpa det. Jag bara gillar det” eller ”jag kan inte hjälpa det. Jag vill ha det. Jag känner för det”. Men, det faktum att en person ”känner för det” betyder inte att saken är bra eller legitim. Vårt inre jag uppmanar oss alltid att göra fel, med Satan som uppmanar oss att begå ännu större fel. När någon agerar i strid med Guds vilja och säger ”jag kan inte hjälpa det. Jag känner för det” fungerar hans inre jag som redskap för Satan. I Koranen hänvisar Gud till dessa människor på följande sätt:

HUR SER du [Muhammad] på den som gör sina egna passioner till gud? Eftersom Gud vet [att hans sinne är stängt för all vägledning], har Han låtit honom gå vilse och tillslutit hans öron och förseglat hans hjärta och bundit för hans ögon. Vem kan vägleda honom sedan Gud [har övergett honom]? Skall ni inte tänka över detta. (Koranen 45:23).

På sidorna som följer kommer vi att undersöka olika exempel på överdriven romantik, en slags sentimentalitet. Vi kommer att diskutera faror för dessa människors sätt att tänka, och förklara hur sjukdomen kan behandlas.

 

3 / total 11
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Romanticism: Ett Vapen Av Satan online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top