Romanticism: Ett Vapen Av Satan

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
11 / total: 11

Slutsats: Hur Man Undviker Sjukdomen Romanticism

Sentimentalitet är en av de vanligaste karaktärsbristerna hos dem som har antagit en livsstil och moral som strider mot religionen. Det är dock oftast inte så det har varit tänkt, ett karaktärsdrag som man föds med och inte kan ändra.

Detta andliga tillstånd är något som en person har antagit medvetet eller omedvetet. De som hävdar att slutenhet, gnällighet, melankoli och lättretlighet inte kan styras av viljan, kommer finna, efter uppriktig reflektion, att deras påstående är ohållbart. Till exempel, om en melankolisk person erbjuds en stor summa pengar, eller något annat av stort värde, kan han genast bli överlycklig, vilket är ett tydligt bevis på det faktum att om någon önskar, kan han mycket lätt överge sin förtvivlade attityd.

Så, det är tydligt att en sentimental inställning hos en person bara representerar brist på hänsyn till sin omgivning, och ett typiskt exempel på en persons orättvisa till sig själv, som Koranen säger:

Gud gör inte människorna den minsta orätt, men människorna gör sig själva orätt. (Koranen 10:44).

Men, sentimentala människor kan inte förstå denna verklighet, för att de ständigt är i ett melankoliskt och förtvivlat tillstånd. Oavsett vad som händer, kommer de alltid att hitta en anledning att känna sig ledsna och oroliga. I själva verket gör dessa människor sig orätt. Detta faktum avslöjas i Koranen enligt följande:

När Vi visar människorna Vår nåd gläds de åt detta; men när de drabbas av ett ont som är följden av deras egna handlingar, förlorar de allt hopp. (Koranen 30:36).

För att denna typ av person ska undkomma det romantiska sinnestillståndet, och bli botad från denna sjukdom, måste han vara på sin vakt, med fullt tillstånd av medvetenhet om Satan och hans bedrägerier. Och bara en persons tro kan göra detta möjligt.

En sann troende kommer finna romantikens svagheter opassande för sig själv. Han kommer bete sig rationellt, finna lösningar på problem, och göra sig själv till förebild för dem omkring honom. Dessutom, på grund av sitt överlägsna moraliska sätt och konverserande, är han naturligt innehållsrik. Ljusstyrkan och ljuset som skiner framåt från hans rättfärdiga beteende kommer att göra folk glada och lyckliga, även i de svåraste förhållanden. Ett sådant beteende kommer att bana väg för ett vackert, fredligt, värdigt liv i denna världen, och till ett liv i glädje och lycka i den kommande världen. Därför, för den troende, vars beteende och sinnestillstånd behagar Gud, kan det inte finnas någon anledning till sorg eller ångest; det kan inte finnas någonting som kan dra ner honom i pessimism. Gud uppenbarar det på detta sätt:

Men Gud skall rädda dem som fruktar Honom och belöna dem med det högsta goda; ingenting ont skall nå dem och ingen sorg skall tynga dem. (Koranen 39:61).

Dessutom, för den troende, är glädje, lycka, fred och säkerhet bara jordiska reflektioner av villkoren för livet i paradiset. Dessa nöjen börjar i denna värld; och när de som har hoppats på Gud äntligen uppnår paradiset, kommer de finna att dessa nöjen kommer bestå in i evigheten. Koranen beskriver lycksaligheten de troende åtnjuter i livet efter detta:

Den Dagen skall Gud skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje, (Koranen 76:11).

dolphin

Unhappy, overly emotional and pessimistic people cannot appreciate the beauty and blessings of this world. Though they may be surrounded by countless examples of this beauty, they see only the negative aspect of things, and become even more depressed. However, God, in His mercy and compassion, created these blessings for the sake of human beings. A believer keeps this idea at the forefront of this mind, and is grateful to God for His blessings.

I en annan vers, avslöjar Gud skillnaden mellan troende och icke troende på domedagen:

Den Dagen kommer några ansikten att stråla av glädje, leende och lyckliga. Men några ansikten kommer den Dagen att täckas av damm och skymmas av svart [rök]; de är de som förnekade sanningen och sjönk djupt i synd. (Koranen 80:38-42).

Icke troende, i livet efter detta, kommer att få veta verkligheten av livet i helvetet, förtjänat i denna värld genom att ge efter för Satans frestelser- ett liv som kommer att fortsätta för evigt, men med mycket större intensitet. Å andra sidan, kommer den troendes lycka avnjutas i paradiset och fortsätta utan avbrott in i evigheten.

Den Dagen skall ingen människa tala om inte Han har gett Sin tillåtelse; på några [väntar] fördömelse, på andra salighet. De fördömda skall ha Elden till boning och under stönanden och jämmer skall de förbli där så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda - din Herre gör vad Han vill. De saliga skall ha paradiset till boning och där skall de förbli så länge himmel och jord består, om inte din Herre vill annorlunda - en gåva av oavbruten lycka utan ände. (Koranen 11:105-108).

De svarade: "Stor är Du i Din härlighet!
Vi äger ingen annan kunskap än den som Du har gett oss;
Du är den Allvetande, den Allvise."
(Koranen 2:32).

 

11 / total 11
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Romanticism: Ett Vapen Av Satan online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top