Den Globala Frimureriet

LADDA NED BOKEN

Download (DOC)
Kommentarer

BOK KAPITEL

< <
4 / total: 7

Materialismens Motsättningar

I första kapitlet av denna bok tittade på närmare på Faraon i det forna Egypten och kom fram till några viktiga slutsatser om dess underliggande filosofi. Det mest intressanta kännetecken av det forna Egyptiernas tanke likt vi säger, är att det var materialistisk, det är fastlagt att tron på att intelligensen är evig och icke skapad. I en bok, "The Hiram Key", av Christopher Knight och Robert Lomas beskrivs några viktiga saker om materia, vilket är värt att repetera:

Egypterna trodde att materian alltid hade existerat, för dem var det ologiskt att en gud skulle göra något från ingenting. Deras syn var att världen började när ordning kom utifrån ett kaos, och att ända sedan dess har det varit stridigheter mellan olika styrkor av organisationer och oordning... Denna kaotiska stat kallades för Nun, och likt Sumerna... beskrivning ..., allt var mörkt från solljus, vattnig avgrund med makt, en kreativ styrka inom den som uppmanade till en start. Denna kommande kraft inom substansen av dess kaos visste inte att den existerade, det var en möjlighet, potentiell som slingrade sig om varandra inom en slumpmässig oordning.

Det finns en snarlikhet mellan de mytomspunna forna egypterna och modernt materialistisk tänkande. En dold anledning för dessa intressanta fakta är att det finns en modern organisation som har adopterat dessa forna Egypters tro och syfte till att etablera deras tankegångar i världen. Denna organisation är Frimurarna.

Frimurarna och de forna egypterna

Det forna Egyptierns materialistiska filosofi fortsatte att existera efter dess civilisation försvann. Den adopterades av vissa judar och behölls levande inom kabbalistiska läran. Dessutom tilltog ett antal grekiska tänkare samma filosofi och återanvände den och vigde det som en kunskapens lära, ”Hermeticism”.

Ordet Hermeticism kommer från namnet Hermes, grekisk motsvarighet för den forna egyptiska guden ”Thoth”. I andra ord, Hermeticism är den forna grekiska versionen av det forna egyptiska filosofi.

Master Mason Selami Isindag förklarar läran av denna filosofi och dess plats i den moderna Frimurarna:

I det forna Egypten fanns en religiös grupp som testmanterade ett system av tankar och tro till Hermeticism. Masonry har något liknande detta. Ett exempel, de som hade kommit till en viss grad deltog i gruppens ceremonier, uppenbarade deras spirituella tankar, känslor och tränade de som befann sig i en lägre grad. Pythagoras var en Hermeticist och tränade tillsammans med dem. Igen, organisationen och dess filosofiska systemet av Alexandria och Neoplatonism hade deras lära i det forna Egypten och det är några betydelsefulla likheter mellan dem och Frimurarnas ritualer.

papa2

The Ancient Egyptians believed in the myth that matter was eternal, and that the order of the universe arose due to a mythical "self-organizational" power of matter.

Isindag är mycket öppen om influenserna från det forna Egypten i Masonrys lära då han deklarerar, ”Frimurarna är en social och rituell organisation som i begynnelse går tillbaka till det forna Egypten”.

Många andra Masonic auktoriteter bibehåller att Masonrys lära går tillbaka till de hemliga grupperna i forna hedendomens kulturer, så som det forna Egypten och Grekland. En Turkisk senior Mason, Celil Layiktez sade i en artikel i ”Mimar Sinan”, en tidning med titeln, ”The Masonic Secret What is Secrecy and What is Not?”:

I forna Grekland, Egyptiern och Roms civilisation fanns det mystiska skolor (écoles de mystéres) vilka möttes i dess kontext en noggrann forskning, gnosis eller hemlig kunskap. Medlemmar av dessa mystiska skolor blev accepterad endast efter en längre period av studier och invignings ceremonier. Tillsammans med dessa skolor, första är tanken att ha varit skolan om ”Osiris” baserad på händelsen av denna guds födelse, ungdom, strävan mot mörkret, död och återuppståndelsen. Dessa teman var rituellt dramatiserade i ceremonier utförd av prästerskap och i denna väg ritualerna och symbolerna presenterades var mer effektivt för dess verkliga deltagare.

Åratal senare, dessa ritualer formade den första cirkeln i en serie av välunderrättade brödraskap som skulle fortsätta under namnet Masonry. Sådana brödraskap har alltid etablerat samma ideal och då de under förtryck blev tvungna att leda deras liv i hemlighet. De kunde överleva tills idag eftersom de fortgående ändrade sina namn och dess former. Men de återstod trogna till de forna symbolismen och deras noggranna karaktärer och passade vidare sina idéer mellan varandra som ett arv. Som order att mildra sig mot möjligheterna att etablera deras idéer må ha hotat etablissemangets, etablerade de hemliga lagar mellan dem själva. I order att skydda dem själva från vrede från ignorant människor, tog de tillflykt i Operative Masonry vilket innehåll diskreta lagar av deras egna byten. De inseminerade detta tillsammans med sina idéer vilket senare influerade och formade den moderna spekulativa Frimureriet vi känner till idag.

I ovanliggande citat lovprisar Layiklez församlingarna, vilka var uppkomsten till Masonry och bekräftar att de höll sig själva gömda för att skydda sig från ”ignoranta människor”. Om vi kan lämna det subjektiva åt sidan för ett tillfälle, kan vi förstå från ovanliggande citat att Masonry är idag representanter av en församling som blev grundad i en forna hednisk civilisation av det forna Egypten, forna Grekland och Rom. Dessa tre civilisationer, äldst är Egypten. Det är därför möjligt att säga att deras huvudkälla till Masonry kommer från forna Egypten (Vi såg tidigare att grundläggande förbindelser mellan den hedniska tradition och moderna Masons är Tempelherrarna.)

Det är nödvändigt att komma ihåg att vid denna tid så var de forna Egypterna en av de mest refererade exempel av ett gudlöst system likt Gud uppenbarade för oss i Koranen. Det är sannerligen en arketyp av ett ont system. Många verser skildrar för oss om faraon, den egyptiska regeringen och dess innersta cirkel, deras grymhet, orättvisa, elakhet och övergrepp.

Dessutom, Egypterna var ett perverst folk som anskaffade sig ett system efter deras faraoner och trodde på deras falska gudar. Trots detta uppehåller Masons att deras ursprung ligger i det forna Egypten och anser att denna civilisation är berömvärd. I en artikel publicerad i Mimar Sinan berömms templen av det forna Egypten som ”källan till Masonic hantverk”:

Egypterna formade Heliopolis [tempelstaden till solgudarna] och Memphis. Enligt Masons legender var dessa två städer källan till kunskap och forskning, vilket Masoner skulle kalla ”Det stora ljuset”. Pythagoras, som besökte Heliopolis hade mycket att säga om templet. Mamphis tempel där han har blivit tränad hade historiska signifikationer. I staden Thebes, fanns det avancerade skolor. Pythagoras, Plato och Cicero var initierade till Masonry i dessa städer.

Masonic skrifter upphöjer inte det forna Egypten utan endast i generella termer; de uttrycker lovord och sympatier för faraonerna som regerade det grymma systemet. I en annan artikel från tidningen Mimar Sinan står det följande:

Den grundläggande plikten för faraon var att hitta ljuset. Att upphöja det Gömda Ljuset i ett mycket mer intensivt och kraftfullt sätt... Likt oss Masons försöker att konstruera Solomons Tempel, gjorde även de forna egypterna genom att försöka bygga Ehram, eller Ljusets Hus. Ceremonierna utförda i templet av de forna egypterna var indelade i olika grader. Dessa grader hade två sektioner, en liten och en stor. Den mindre graden var indelad i en, två och tre, efter den Stora graderna började.

Man kan från detta se att ”Ljuset”, vilket faraonerna i det forna Egypten och Masons letade efter var detsamma. Detta kan också tolkas genom att föreslå att Masonry är en modern representant av den filosofien från det Egyptiska faraonerna. Detta filosofiska synsätt har Gud uppenbarat om i Koranen där han ansåg om Faraon och hans folk: ”de är människor förhärdade i synd och trots”.

Och Farao lät utfärda ett upprop till sitt folk [och sade]:"Mitt folk! Har jag inte herraväldet över Egyptens [land]? Se allt detta flodvatten som flyter fram under min fot! Inser ni inte [att det är jag som är er herre]?(Koranan 43:51)

Så visade Farao hur han föraktade sitt folk, men de följde honom – de var ett folk av hårdnackade syndare. (Koranen 43:54)

Forna Egyptiers symboler i frimurarnas logar

En av de mest viktiga saker som etablerar relationerna mellan forna Egypten och frimurarna är deras symboler.

Symboler är mycket viktigt för Masonry. Frimurare uppenbarar den sanna meningen av deras filosofi för deras medlemmar genom allegori. En frimurare, som avansernas steg för steg genom de 33 graderna av den Masoniska hierarkin, lär sig nya saker för varje symbol och vid varje steg. På detta sätt, medlemmar sänker sig steg för steg in i djupsinnighet av Masonisk filosofi.

papa2

Modern Masonry preserved Ancient Egyptian philosophy and uses symbols to give it expression. In the above photograph of a lodge, the Pharaoh's image on the front of the altar is an example of this symbolism.

 

papa2

Representations of Masonic temples

 

papa2

A depiction of the Ancient Egyptian city of Memphis. The Masons regard this city, with its numerous pagan temples, as the "source of light."

En artikel i tidningen Mimar Sinan beskriver denna funktion med deras symboler:

Vi alla vet att Masonry uttrycker sina idéer och ideal genom betydelser av symboler och berättelser, detta är allegori. Dessa berättelser går tillbaka till den första tiden av historien. Vi kan dessutom säga att de sträcker sig ända tillbaka till legender av förhistoria. På detta sätta har Masonry visat forntida ideal och vunnit en rik källa av symboler.

papa2

At the entrance of the Grand Masonic Lodge in Washington D. C. there are two Ancient Egyptian sphinxes.

Den begreppförmåga av de forna Egypterna är de mest framstående av dessa symboler och legenders, som sträcker sig tillbaka till de första årtalen av historien. Överallt i Frimurarnas logar och tillbakakommande i Frimurarnas publiceringar, målningar av pyramider, sphinxar och hiroglyfer kan skådas. I en artikel från Mimar Sinan, om den forna källan av Masonry:

Om vi väljer de forna Egypten som det ”mest forna” jag tror inte att vi kommer att bli missuppfattade. Dessutom fakta att ceremonierna, graderingar och filosofin hittad i det forna Egypten är mycket likt dem i Masonry drar våran uppmärksamhet dit.

Igen, en artikel i Mimar Sinan med titeln ”The Social Orgins and Aims of Freemasonry” berättar:

I forna tider, Egypters installations ceremonier i templet av Memphis varade en längre tid, blev utförd med den största uppmärksamhet och stöt, och visar många likheter med Masoniska ceremonier.

Låt oss undersöka några exempel om relationerna mellan det forna Egypten och Masonry:

Pyramiden under ögat

Det mest välkända symbol Frimurarna har, kan man hitta på USA´s sigill, dessutom på en dollars sedel. På sigillet finns det en halv pyramid ovan där det sitter ett öga inne i triangeln. Ögat inne i triangeln är en symbol som alltjämt finns i Masoniska logar och alla Masoniska publikationer. Ett stort antal skrifter som tar upp ämnet om Masonry bekräftar detta fakta.

Pyramiden under ögat i triangeln attraheras relativt små notiser. Hur som helst, pyramiden är extremt meningsfull och upplyst för att förstå Masonrys filosofi. En amerikansk författare, Robert Hieronimus, skrev en doktorsavhandling om Förenta Staternas sigill vilket tillhandahöll en del mycket viktig information. Titeln av Hieronimus avhandling var ”An Historic Analysis of the Reverse of the American Great Seal and Its Relationship to the Ideology of Humanist Psychology.” Hans avhandling visar att de som grundade America, som orginellt adopterade sigillet, hade varit Masons, och att de därför anslöt sig till den humanistiska filosofin. Förbindelserna mellan denna filosofi och de forna Egypten är symboliserad genom pyramiden som är placerad på sigillets centrum. Denna pyramid är en representation av pyramiden av Kheops, den största av faraoners gravar.

papa2

Among the most important Masonic symbols taken from Ancient Egypt is the pyramid with an eye within a triangle. The pyramid on the Great Seal of the USA (left) is the great pyramid of Cheops. The eye is a frequent symbol on Ancient Egyptian engravings. (bottom)

Sexuddiga stjärnans betydelse för Frimurare

papa2

One of Masonry's most important symbols is the six-pointed star.

En annan välkänd symbol hos Frimurare är den sexuddiga stjärnan, formad då en triangel läggs i motsatts ovanpå varandra. Detta är också en traditionell symbol för judar, den finns idag på Israels flagga. Det är känt att Profeten Salomon brukade symbolen för första gången som ett sigill. Där efter så blev den sexuddiga stjärnan ett sigill från en profet och en gudomlig symbol.

Men, Frimurarna har ett annat koncept. De accepterar inte den sexuddiga stjärnan som en symbol från Profeten Salomon, utan som en symbol från det forna Egyptiernas hedendom. I en artikel i Mimar Sinan med titeln ”Algori och Symboler i våra ritualer” bekräftar ett antal intressanta fakta om just detta:

En likadan triangel med tre uddar med samma mått från varandra visar att dess värden är likvärdiga. Denna symbol Frimurarna tog till sig är välkänd som Davidsstjärnan, det är ett format hexagram av att trianglarna läggs i motsatt ovanpå varandra. Idag är den välkänd som en judisk symbol och framträder även på Israels flagga. Men sanningen är att symbolens uppkomst är i det forna Egypten...

Detta emblem blev först skapat av Tempelriddarna vilket de började använda som symbolism på väggdekorationer i deras kyrkor. Detta eftersom de var de första som upptäckte några viktiga fakta om kristendomen i Jerusalem. Men i Masonry tvivlar vi inte att använda denna symbol i en universell bemärkelse så som de gjorde i det forna Egypten. I denna bemärkelse, kombinerar vi två viktiga krafter. Om du raderar den övre och undre basen av de två trianglarna, kommer du att finna denna enastående symbol som du säkert väl känner till. Allah bir ayette, Vi måste faktiskt tolka alla Masonic symboler i relation till Salomons Tempel på detta sätt. Som Koranen har uppenbarat var Salomon en profet som några önskade att förtala och visas som att ha varit gudlös. I en vers från Koranen Gud säger, "Däremot lyssnar de till vad onda väsen berättade om Salomos välde. Det var dock inte Salomo som hädade Gud utan dessa demoner..." (Koranen 2:102)

papa2

The six-pointed star is the seal of a Prophet and a Divine symbol. However, Masons interpret it according to the pagan beliefs of Ancient Egypt.

Frimurare har adopterat denna korrupta idé där profeten Salomon är felaktigt beskriven, som representativ av någon hednisk tro från forna Egypten. Därför tillskrev de honom en viktig plats i deras läror. I boken ”The Occult Conspiracy” av den amerikanska historiken Michael Howard står det att sedan medeltiden hade Salomon (Gud förbjuder) blivit ansedd som en magiker och som en som introducerade många hedniska idéer in i judendomen. Howard förklarar att Masons ansåg att Salomons Tempel var ett ”hednisk tempel” och importerade därför detta.

Dessa falska bilder fabricerades mot profeten Salomon, som var en gudfruktig och en lydlig tjänare till Gud, bevisar den sanna uppkomsten av Masonry.

De dubbla kolonnerna

En omistlig del av dekorationen i en frimurarloge är de dubbla kollonerna i dess entré. Orden ”Jachin” och ”Boaz” är inristade i dem, som imitation av de två kolonner vid entrén till Salomons tempel. Men sanningen är att Frimurarna inte har dessa kolonner till minne av Salomon. De är ett uttryck av de insmygna korrumperade saker mot Salomon. Källan till dessa kolonner finner vi återigen tillbaka till det forna Egypten. I en artikel med titel: ”Allegory and Symbols in our Rituals,” tidningen Mimar Sinan berättar:

Ett exempel, i Egyptiern, Horus och Set som var tvilling arkitekter och stöds av himlarna. Även Bacchus i Thebes var en. De två kolonnerna i våra logar har dess källa i det forna Egyptiern. En av dessa kolonner fanns i södra Egyptiern i staden Thebes; den andra var i norr, i Heliopolis. I entrén till Amenta templet, upprättad till Ptah, ledaren över gudarna i Egypten fanns det två kolonner likt i Salomons tempel. I dess äldsta myter associerade till solen, två kolonner omnämns med namnen intelligens och kraft, upprättade i fronten av dess port och ingången till evigheten.

papa2

Various Masonic symbols: The double column, the eye, and the compass and the square.

Egypternas termologi över logarna

I en bok, ”The Hiram Key”, skriven av två brittiska frimurare, Christopher Knight och Robert Lomas drog man uppmärksamhet till frimurarnas rötter hos de forna Egyptierna. En intressant sak de tar upp är att orden som används i dess sermonier som frimurarna utför för att upphöja graden av Master Mason är:

Ma’at-neb-men-aa, Ma’at-ba-aa’

Knight och Lomas förklarar att dessa ord används för det mesta utan någon tanke på dess betydelse, men de är ord från det forna Egyptiern och betyder:

”Stor är den etablerade Master av frimureriet, Stor är frimureriets ande.” Författarna menade att ordet ”Ma’at” betyder dess skicklighet av murbyggande, och att den närmaste översättning är ”frimureri.” Det betyder att modern frimureri, tusentals år senare fortfarande bevarar språket från de forna egyptierna i deras logar.

Mozart´s magiska flöjt 9kollusamdan

En mycket intressant produkt av Frimurarna är den Magiska Flöjten, en opera av den världsberömda kompositören, Mozart. Mozart var en Frimurare och det är en välkänd fakta att varje del i denna opera innehåller budskap från Frimurarna. Intressant fakta är att dessa budskap är nära relaterat till forna egyptisk hedendom. Mimar Sinan förklarar detta:

Det är känt att det finns en klar förbindelse mellan det forna Egyptiern och Frimurarnas ritualer. Det spelar ingen roll hur mycket de som försöker att tolka den Magiska Flöjten som en ”historia om österlandet,” dess grund är Egyptiska ritualer. Det är gudar och gudomligheter av de egyptiska templerna som influerade skapelsen av dess karaktärer i den Magiska Flöjten.

Obelisken

En annan viktig symbol för Frimurarna är vad som en gång var ett viktigt element I det forna Egyptiernas arkitektur, obelisken. En obelisk är en hög, vertikalt torn med en pyramid på dess top. Obelisken var beskriven hos de forna egypternas hieroglyfer, och har varit begravda i århundraden under jorden tills de upptäcktes på artonhundratalet. Nu återfinns de i västländska städer så som Ny York, London och Paris. Den största obelisken blev skickad till USA. Denna utförsel var arrangerad av frimurare. Då obelisker, likt de forna egypternas figurer var inristade på dem, menade man också att detta verkligen var frimurares egna symboler. Mimar Sinan tar upp detta om den 21 meter höga obelisken i New York:

Den mest slående instans av den symbolik använt av arkitekter är monumentet ”Cleopatra´s needle”, en gåva till USA 1878 av den Egyptiska guvernör Ismail. Detta monument finns nu i Central Park. Dess yta är täckt av Masonics symboler. Detta monument var först upprättad 1600 år före vår tid, vid entrén till templet av solguden, ett invigningscenter i Heliopolis.

Legenden om änkan Isis

papa2

An obelisk covered with Masonic symbols in New York's Central Park.

En viktig symbolisk idé i frimureri är om en änka. Frimurare kallar dem själva för barnen till änkan och ofta ses bilder tillsammans med deras publikationer. Vad är källan till denna idé? Vem är änkan?

Då vi utforskar frimureriets källor finner vi att symbolen om änkan härstammar från en Egyptisk legend. Denna legend är en av forna Egyptierns mest viktiga myter historien om Osiris och Isis. Osiris var en fruktsam gud och Isis var hans fru. Enligt legenden var Osiris ett offer för ett kärleksdrama vilket gjorde Isis till änka. Så, Frimurarnas änka är Isis. I en artikel i Mimar Sinan förklaras dessa fakta på följande sätt:

Osiris-Isis legenden är ett ämne av många artiklar och föredrag som har den närmaste myten mellan det forna Egyptiern och Frimurarna. Provet att bli en präst av Isis tempel är frimurarnas egna invigning. Det skulle vara ledsamt att behöva upprepa detta. Deras ljus var ett av de viktigaste elementen, i order att bli begravd i mörkret från öster, morgonsolen sänkte sig efter middagen och Osiris uppgift var dag, precis som Horus som mer brilliant tog platsen efter sin mördade fader. Så ”änkan” vems barn vi är, är ingen annan än Osiris änka Isis.

Vi ser att frimurarna, som porträtterar sig själva som grundarna av orsak och vetenskap, faktiskt är en mytologisk lära full av övernaturlig tro.

 

papa2

Remains from Ancient Egypt: Monuments of pharaohs with an obelisk rising in front of them in the Valley of the Kings.

papa2

An Ancient Egyptian depiction of Isis.

Kompassen och vinkelhaken

En av de mest välkända symboler av Frimurarna är kompassen som läggs ovan en vinkelhake. Om man frågar en frimurare, förklarar de att denna symbol representerar vetenskapens koncept, geometrisk order och rationellt tänkande. Hur som helst, kompassen och vinkelhaken har faktiskt en annan betydelse.

Vi kan lära oss från en bok skriven av en av de ledande frimurarna i all tid. I hans bok ”Morals and Dogma”, skriver Albert Pike följande om kompassen och vinkelhaken:

Vinkelhaken... är en naturlig och träffande symbol av denna jord... Den Hemafroditiska figur är symbolen av de mycket gamla dubbel naturliga överlåtande till Deity, som Generator och Producent, som Brahm och Maya bland Arians, Osiris och Isis bland Egyptierna. Som Solen var en man, så som Månen var en kvinna.

Detta betyder att kompassen och vinkelhaken, de mest kända symboler hos Frimurarna symboliserar en Arianism hedendom och de kommer från det forna Egyptiern eller före advent av kristendom. Månen och solen, i skriften från Pike, är viktiga symboler i frimurarnas loger och ingen annan än en reflektion av falsk tro av de forna hedendomens grupper som dyrkade månen och solen.

9kollusamdan

Frimurarnas hedniska filosofi

Hittills har vi lärt oss att frimurarnas lära ligger i en hednisk doktrin som sträcker sig tillbaka till det forna Egyptiern, och att det är där den sanna meningen av dess koncept och symboler är gömda. Därför är frimurarna i konflikt med de monoteistiska religionerna. De är humanister, materialister och evolutionister. Den amerikanske historiken Michael Howard beskriver dessa hemligheter som endast uppenbaras helt för de frimurare som har den högste grad:

Varför skulle kristna vara så kritiska om Frimurarna...? ...svaret på denna fråga ligger i ”hemligheten” om Frimurarna. Om dessa hemligheter finns tillgänglig för allmänheten så är det tvivelaktigt om deras mening skulle bli förstådd att de som inte var en strof i läran om ockultism och en gammal religion. Faktum är att det är tveksamt om många av de ordinarie logars medlemmar förstår vad dess hemlighet representerar. I Frimurarnas innersta cirkel, tillsammans med dem som har nått höga grader av invigningar, det finn frimurare som förstår att de är invigda i en gammal och förkristen tradition som härstammar från hedendomen.

papa2

Albert Pike and a Masonic medallion produced in his memory.

Då vi tittar i skrifter av turkiskt frimureri, ser vi att Frimurarna av dess högsta grad befinner sig i besatthet av kunskap som de håller gömda från andra bröder. Master Mason Necdet Egeran beskriver vad den höga graden av frimurare tänker om dessa fakta:

papa2

The compass and square depicted with the eagle, one of Ancient Egypt's most important symbols.

Vissa frimurare förstår frimureri endast som en sorts halv religion, halvt medmänsklig och brodligt institut där de kan etablera behagliga sociala relationer och behandla sig därefter. Andra tror att Frimurarnas anledning endast är att göra goda människor till bättre människor. Fortfarande finns det andra som tror att frimureriet är en plats att bygga karaktärer. I korthet, de som inte vet hur man läser eller skriver frimurarnas hemliga språk förstår inte meningen i dess symboler och allegorier. Men ett fåtal frimurare som kan gå djupare i detta, är frimureriet och dess mål annorlunda. Masonry betyder en uppenbarad kunskap, en invigning och en ny start. Det betyder att lämna den gamla vägen i livet och påbörja ett nytt och fortfarande ett adligt liv. Bakom Frimurarnas elementära och grundläggande symbolism finns det en serie av uppenbarelser som hjälper oss att inta de högre i våra liv och lära hemligheten av vår existens. Så, det är detta inre liv och porten in i det som gör möjligheten att nå den insikt av Masonry. Endast då blir det möjligt att lära oss naturen och villkoren av framsteg och evolution.

Detta stycke stryker under uppfattningen som vissa frimurare av lägre grad tänker att Masonry är en medmänsklig och social organisation, det handlar faktiskt om hemligheten av människans existens. Utåt sett uppfattas frimureriet som medmänskligt eller en social organisation men är en täckmantel för att dölja dess filosofi i organisationen. Sanningen är, Masonry är en organisation vars målsättning är att systematiskt lurar på en viss filosofi på dess medlemmar och även resten av föreningen.

Som vi berättade i början, det fundamentala elementet av dess filosofi som har tagit över av Masonry från hednisk kultur, speciellt den från det forna Egyptierna, vilket är materialism.

Frimurarnas källa i materialism

Tron på den absoluta intelligensen

Dagens frimurare, likt faraonerna, prästerna och andra klasser i det forna Egyptiern trodde på den eviga, oskapade intelligensen och att från denna livlösa intelligens så skapades allt genom en slump. I texter från frimurare kan vi läsa detaljer om dess grundläggande element av materialistiska filosofier.

I en bok, Masonluktan Esinlenmeter (Inspiration från Frimurarna), skriver Mater Mason Selim Isindag om Frimurarnas rena materialistiska filosofi:

Hela rymden, atmosfären, stjärnorna, naturen, alla djur och döda ting är komponerade av atomer. Människan är inget annat än en samling av atomer. En balans i flödet av elektricitet mellan atomer som säkerställer sin överlevnad av levande saker. Då balansen är förstörd (inte elektriciteten hos atomerna), dör vi, återvänder till jorden och försvinner in i atomer. Det betyder att vår intelligens har kommit från energin och att vi återvänder till intelligens och energi. Växter tar till vara våra atomer, och alla levande saker inklusive oss själva är till nytta för växterna. Allt är uppbyggt av samma substans. Men eftersom våra hjärnor är högst utvecklade av alla djuren, frambringas medvetenhet. Om vi tittar på resultat av psykologiska experiment, kan vi se att vår trefaldiga psykiska erfarenhet av emotionella sinnen är resultatet av balansens funktion av celler i hjärnans cortex och hormoner.... Positiv forskning accepterar att inget kom till existens från ingenting, och ingenting kommer att förstöras. Som ett resultat, kan detta vara avgörande att människan känner sig tacksam och skuld till ingen makt. Universum är en totalitet av energi utan start och utan slut. Allt är fött från denna energi, utvecklas och dör, men försvinner aldrig helt. Saker ändras och förändras. Det finns sannerligen ingentingen död eller förlust; det är en fortsatt förändring, omvandling och formation. Men det är inte möjligt att förklara denna stora fråga och universala hämligheter med hjälp av vetenskapliga lagar. Men extra- vetenskapliga förklaringar är fantasifullt beskrivna, dogma och fåfäng tro. I enlighet till positiv vetenskap och orsak, finns det ingen spirituellt avlägset från kroppen.

Du kommer att hitta liknande synsätt som ovan i böcker av materialistiska tänkare som K. Marx, F. Engels, V I. Lenin, G. Politzer, C. Sagan och J. Monod. Alla de accepterar den grundläggande materialistiska myten att universum har existerat för alltid, intelligens är den enda absoluta existensenhet, människan är komponerad av intelligens och utan ande, intelligensen utvecklas i och utifrån sig själv och livet uppkom från en slump. Det är rätt att använda termen myt eftersom i motsatt till Isindag uttrycker sig att ”dessa processer är ett resultat av positiv forskning och orsak,” alla dessa synsätt har varit involverade av vetenskapliga forskningar i andra halvan av nittonhundratalet. Ett exempel, Big Bang teorin, accepterades av vetenskapsmän som bevisad, visar vetenskapen om att universum skapades från ingenting för miljontals år sedan. Lagen av Thermodynamics visar att intelligens inte har någon fallenhet att organisera sig själv och att balansera och ålägga i universum är resultatet därefter av en medveten skapare. Genom att demonstrera den extra ordinära struktur av levande saker, biologisk bevis av existensen av en Skapare som skapat dem alla.

I hans artikel, fortsätter Isindag förklara att frimurare är, i fakta, materialister och därför, ateister och att de använder konceptet av ”den Store Arkitekten av Universum” i referens till en materialistisk evolution:

Jag vill mycket enkelt gå in på några principer, idéer adopterade av Masons: Enligt Frimurarna började livet från en enkel cell, förändrades och omvandlades och blev till en mänsklig kropp. Naturens uppkomst eller anledning eller tillstånd av denna begynnelse kan vi inte veta. Livet kommer från en kombination av intelligens, energi och återvänder sedan till detta. Om vi accepterar den Store Arkitekten av Universum som en sublim princip, en oändlig horisont av godhet och vacker, toppen av evolutionen, det högsta steget och idealet mot var människan strävar och om vi inte personifierar detta kan vi bli räddade från dogmatism.

papa2

The materialist theories in Masonic literature are no different from those found in the writings of materialist ideologues such as Marx, Engels and Lenin.

Som vi ser, en av de mest grundläggande principer av Frimurarnas filosofi är att saker kommer från intelligens och går tillbaka till intelligens. En intressant synvinkel är att Frimurare inte betraktar denna filosofi som något som angår just dem, de vill inplantera dessa idéer till hela samhället. Isindag fortsätter:

En frimurare tränas med dessa principer och lärarna accepterar dess skyldighet att undervisa människor... och att bygga upp dem genom att lära dem principerna av orsak och positiv vetenskap. På detta sätt, adresserar Frimurare till människor. De arbetar för människor och mot människor vilja.

Dessa ord visar två aspekter av Frimurarnas begripande roll i samhället.

1) Under täckmanteln av positiv vetenskap och orsak, Frimurare syfte är att inplantera en materialistisk filosofi i resten av samhället. (som är en forntida Egyptisk myt)

2) De kommer att göra detta mot människor vilja. Även om samhället tror på Gud och inte har någon vilja att acceptera materialistisk filosofi, kommer Frimurare envist att försöka ändra människornas världssyn utan deras samtycke.

Det är en viktig angelägenhet som vi måste notera här: terminologin som Frimurarna använder är vilseledande. I deras skrifter, speciellt de som riktade mot resten av samhället, de arbetar på att skapa ett språk som visar upp deras filosofi som ofarlig, intelligens och tolerant. Ett exempel av detta kan vara att se på citatet ovan, som en föreställning av ”bygga upp människor genom att lära dem principer av orsak och positiv vetenskap”. Istället så har Frimurarnas filosofi inget med ”vetenskap och orsak”, den har att göra med gammaldags myt som flyger i vetenskapens ansikten. Det är inte Frimurarnas mål att bygga upp människor; deras avsikt är att införa deras filosofi på människor. Då de bekräftar att de kommer att göra detta, även mot människors vilja så kan vi se att de inte är toleranta, utan besatta av en totalitär världssyn.

Förnekandet av själen och nästkommande liv

Som en del av deras materialistiska tro accepterar inte Frimurare existensen av en mänsklig själ och de förnekar helt idéen om ett liv efter detta. Istället skriver Frimurare ibland att de döda ”passerar in i evigheten” eller andra liknande spirituella uttryck. De kan låta motsägesefullt, men inte eftersom frimurarnas refererar till den odödliga själen som symbolisk. Mimar Sinan tar itu med detta ämne i en artikel med namnet, ”Efter Döden i Frimureriet”:

papa2

Masons believe in materialism and reject the idea of life after death. Sometimes the concept of life after death appears in Masonic texts, but, as in the myth of Hiram depicted here (left), what is meant by it is the continuation of the memory of a person's name in this world.

I mytologin av Master Hiram, accepterar Frimurare återupplivandet efter döden i ett symboliskt inslag. Denna återuppståndelse visar att sanning alltid råder över döden och mörkret. Frimurare lägger ingen vikt i existensen av en själ delad från kroppen. I frimureriets återuppståndelse efter döden är att lämna några spirituella eller materiella arbeten som en skatt till människan. Detta gör människan odödlig. De som har haft möjligheten i deras namn bli odödliga i detta vilseledande och korta mänskliga liv är de som har varit framgångsrika. Vi anser att de har i deras namn odödligförklarats som personer vilka som har spenderat hela deras ansträngningar, vare sig för deras samtida eller för deras generationer efter dem, att göra människor glada och att tillförsäkra dem en mer human värld. Deras mål är att truimfera den humana impulser som influencerar livet av levande människor... Människan som har susningar om odödliga genomströmningar genom århundraden kan arkivera det genom arbetet de gör, servicen det utför och idéerna de producerar, och detta kommer att ge deras liv en mening. Som Tolstoy förklarade, ”Paradiset kommer sedan att bli etablerad här på jorden och människor kommer att inta den högsta möjliga godhet.”

I samma ämne skriver Master Mason Isindag följande:

SUBSTANSEN AV ALLT: Frimurare förstår detta som energi och intelligens. De säger att allt förändras steg efter steg och kommer att återvända tillbaka till materia. Vetenskapligt så ses detta som död. Mystistim av denna intelligens, detta är en tro på två krafter vilket en person är komponerad som kropp och själ- kroppen kommer att dö men inte själen; att själen går vidare till en spirituell värld, fortsätter deras erferenheter där och kommer in i en annan kropp då Gud vill. Detta passar inte in i frimurarnas idé om förändring- omvandling. Frimurarnas idé av denna intelligens kan förklaras på följande vis: ”Efter döden kommer endast minnena att finnas kvar från dig, Din mognad och vad du har tillfört.” Denna idé är en sorts filosofiskt sätt att tänka, baserad på principerna av positiv forskning och orsak. Religiös tro på odödlighet av själen och återuppståndelsen efter döden har inget gemensamt med de positiva principer. Frimurare har tagit dessa principer av tankar från positiva och rationella filosofiska system. Så, i denna filiosofiska fråga är detta förankrat i ett annorlunda sätt att tänka och andra förklaringar än religioner.

Att ifrånsäga sig återuppståndelsen efter döden och att söka odödlighet genom världsliga legender... Även om frimurare presenterar denna idé som något konfortabelt med modern vetenskap, det är med fakta en mytologi som gudlösa människor har trott på sedan tidig historia. Koranen berättar om gudlösa människor ”de befäste borgar ni bygger – hoppas ni därigenom nå odödlighet?” Hud (fvmh), en profet varnade folket av Ad mot detta mode av ignorans, likt här under:

Och deras broder Hud sade till dem: ”Fruktar ni inte Gud? Jag är ett sändebud [utsänd] till er som ni kan lite på; frukta därför Gud och lyd mig! Jag begär ingen lön av er för detta – min lön får jag inte av någon annan än världarnas Herre. Är det för ert nöjes skull som ni reser minnesmärken på varje kulle och de befäste borgar ni bygger – hoppas ni därigenom nå odödlighet? Och varför går ni till väga med sådana grymhet, när niutövar er makt? Frukta nu Gud och lyd mig! (Koranen 26:124-131)

Misstaget dessa gudlösa människor tar till sig är inte att bygga fina byggnader. Muslimer anser också att det är viktigt med konst, att utöva det och att förfina denna värld. Skillnaden ligger i syftet. En Muslim är intresserad av konst i syfte till att uttrycka det fina och estetiska som Gud har gett människan. Gudlösa människor misstar sig genom att utöva konst för att bli odödlig.

Vetenskapliga missförhållanden av att förneka själen

Frimurarnas förnekelse av själens existens och anspråk om att människans medvetenhet är ihopsatt av intelligens, är inte förenligt med vetenskap. Å andra sida, moderna vetenskapliga fynd demonstrerar att människans medvetenhet inte kan reduceras till intelligens, och att medvetenhet inte kan förklaras i termer av hjärnans funktioner.

En titt i relevanta skrifter visar att vetenskapen inte har nått någon slutsatts som resultat i deras ansträngningar, sporrade av materialistisk tro, att reducera medvetenheten i hjärnan och många har till sist gett upp. Idag har många forskare åsikten om att människans medvetande kommer från någon okänd källa bortom nervsystemen i hjärnan och molekylerna, atomerna som skapar dem.

Efter åratal av studier har en av dessa forskare Wilder Penfield nått en slutsatts om att existensen av själen är en onekligen fakta:

Efter åratal av strävan i att förklara sinnet och hjärnans basis, har jag kommit till slutsatsen att det är enkel (och mycket enklare att vara logisk) om en adopterar hypoteserna, att vår kropp består av två fundamentala element [hjärnan och sinnet (eller själ)]... Eftersom det verkar säkert och att det alltid kommer att vara omöjligt att förklara sinnet på den basis av de neurologiska händelser inne i hjärnan... Jag är tvingad att välja påståendet om att vår kropp kan förklaras på dessa två fundamentala element. [hjärnan och sinnet, vår kropp och själ]

papa2

Prof. Penrose maintains that materialism can never account for the human mind.

Vad som leder vetenskapsmän till denna slutsatts är fakta om att medvetenhet aldrig ensamt kan beskrivas med termer av materiella faktorer. Människans hjärna är som en fantastisk dator där information från våra fem sinnen samlas och processernas. Men denna dator har inget ”eget” sinne, den kan inte fatta beslut, känna eller tänka om de sinnesuttryck den mottar. En framstående engelsk fysiker, Roger Penrose skriver i sin bok ”The Emperor´s New Mind”:

Vad är det som ger en speciell person hans individuella identitet? Det är i viss utsträckning de minsta atomerna som bygger upp hans kropp? Är hans identitet vilande på de partiklar valda av elektroner, protoner, och andra partiklar som bygger upp dessa atomer? Det finns åtminstone två orsaker varför det inte kan vara så. För det första, det finns en kontinuerlig omsättning av den materia som finns i en levande kropp. Detta stärker noggrant i de celler som finns i en persons hjärna, trots fakta att ingen ny hjärncell produceras efter födseln. Den väldiga majoriteten av atomer i varje levande cell (inkluderat hjärnceller) och, sannerligen, verkligen all materia i våra kroppar har blivit utbytta många gånger sedan födseln. För det andra, enligt quantum fysik... Om en elektron i en persons hjärna var utbytt med en elektron i en byggkloss, då skulle statusen av systemet vara exakt samma status som innan, inte endast de som inte kan skilja från det! Det samma gäller protonerna och för andra partiklar, och för hela atomen, molekyler osv. Om all materia av en person skulle bytas ut med motsvarande partiklar i klossar från hans hus, då skulle inget hända.

Penrose förklarar klart och tydligt att, även om alla människans atomer skulle bli utbytta med liknande atomer så skulle människan fortfarande vara exakt detsamma. Eller så kan vi tänka omvänt. Om vi byter ut partiklarna av atomerna i hjärnan med klossens atomer, klossen skulle inte få ett medvetande.

I korthet, vad som gör en människa till en människa är inte dess materiella kvalité, det är ens själ och det är klart att denna källa är en enhet skiljt från intelligensen. I hans slutsatts av boken kommenterar Penrose:

Medvetenheten verkar för mig vara en sådan viktigt fenomen så att jag helt enkelt inte kan tro att det är någonting som just ”av en händelse” framtrollat av en komplicerad dator. Det är fenomenet varvid universums existens är känd.

Vad är materialismens ståndpunkt, i ljuset av dessa observationer? Hur kan materialister mena att människan är skapad endast av materia och att en människas intelligens, känslor, sinnen, minnen har uppstått av en slump, från något livlöst, medvetslösa atomer? Hur kan de tänka att en sådan process är möjlig?

Dessa frågor angår alla materialister. Men av dessa ämnen, fortsätter frimurare att skriva idéer mer egendomliga än någon annan om materialism. Då vi tittar på dessa skrifter så kan vi klart och tydligt se att bakom den materialistiska filosofin ligger ”dyrkan av materia”.

Frimurarnas materialism: Intelligensens gudomlighet

Det är nödvändigt att förstå vad materialistisk filosofi är: De som ansluter sig till denna filosofi tror att den stora ordern och balansen av universum och de miljontals arter som lever i världen inklusive människan, kom till endast genom atomens aktivitet som utgör intelligensen. I andra ord, de tror att livlöshet och medvetslösa atomer är skapare.

Det spelar ingen roll hur modern denna idé verkar vara, det är faktiskt en återanvänd tro som har existerat ända sedan tidig historia; idoldyrkan. De som dyrkar idoler trodde att statyerna och totempålarna de dyrkade hade en själ och kraft. Med andra ord, de tillskrev medvetandet och den stora kraften till livlöshet, medvetslös materia. I Koranen, beskriver Gud dessa icke rationella av hedendom. I historien om Profeterna, oäktheten hos de icketroendes tro som speciell betoning. Ett exempel, Abraham frågade sin fader, ”Fader! Varför tillber du [stenar] som varken kan höra eller se och som är dig till ingen nytta?” [Koranens Budskap 19:42] Det är klart, att tillbe gudomlighet till livlös materia, som varken kan höra eller se, ”är dig till ingen nytta” och har ingen kraft vilket bevisas är mycket dåraktigt.

Materialister är en modern förklaring till idoldyrkan. De dyrkar inte statyer eller totempålar gjorda av trä eller sten, men de tror på iden om att intelligensen bildas, inte bara dem själva utan alla kroppar och tror att denna intelligens har begränsad kraft, intelligens och kunskap. Frimurarnas skrifter har några intressanta saker om just detta, då frimurarna öppet erkänner denna hedniska tro, vilket är egenskap av materialism. I en artikel i Mimar Sinans tidning förklarar följande:

I ordningen av att materiella objekt ska komma till, måste atomer komma tillsammans i en viss ordning. Det som organiserar detta är den kraft varje atom besitter. Eftersom varje kraft är en medvetenhet, varje skapad sak är en intelligent medvetenhet. Och varje skapad sak är intelligent i samma grad. En människa, ett djur, en bakterie och en molekyl är alla intelligenta av samma grad.

papa2

Materialism believes in the creative ability of lifeless and unconscious matter. In other words, it turns matter into an idol. Masons believe that atoms have spirit and openly admit to their belief in such a superstition.

Vi kan notera att det uttrycks här att varje atom har intelligens och medvetenhet. Frimurarnas skrifter uttrycker och avser att alla saker har medvetenhet eftersom atomer besitter detta och eftersom han vägrar tro på existensen av en mänsklig själ, han hänvisar människan som ett antal atomer, precis som djur och livlösa molekyler.

Hur som helst, fakta är: livlös materia (atomer) har ingen själ, medvetenhet eller intelligens. Detta är bevisat för oss genom observation och experimentera. Den enda levande sak med medvetenhet, vilket är resultatet av ”själen” är de som Gud har givit. Av alla levande saker, människan har blivit skapad med den högsta graden av medvetenhet eftersom de besitter den unika själen som Gud har givit dem.

I andra ord, medvetenhet finns inte i livlös materia, så som frimurarna tror, utan i varelser som har en själ. Men i stället för att acceptera Guds existens, tror frimurarna på en dåraktig tro om att atomerna har en själ.

Denna materialistiska tro som frimurarna ansluter sig till är ett nytt uttryck för den hedniska tron som kallas ”animism”, vilka anser att all materia i naturen (stenar, berg, vindar, vatten osv.) har dess egen själ och medvetande. Den grekiska filosofen Aristoteles kombinerade denna tro med materialism (tron att intelligens inte är skapad och att den är absolut) och även idag, tillskriver man medvetenhet till livlösa föremål, den grundläggande av materialism har blivit en sorts av nutida hedendom.

Frimurares skrifter är fulla av intressanta redovisningar av dess tro. En artikel i Mimar Sinan med titeln ”The Way of Troth” står följande:

Om vi accepterar den animistiska hierarki att själen existerar i atomerna, att en molekyl dirigerar själen i atomen, att en cell dirigerar själen i en molekyl, att ett organ dirigerar själen i cellerna, det är inte huvudsjälen som dirigerar hela kroppen utan gud av dessa mindre själar?

Denna falska och primitiva lära leder frimurarna att tro på att balansen och ordern att universum är konstlad av den livlösa materian. Igen, i Mimar Sinan, kan vi se en artikel om världens geologiska utveckling. Det står:

papa2

Pagans of bygone ages worshipped idols made of stone. Today's pagans idolize matter.

Detta försämrade underlag ägde rum så om vi skarpsinnigt kan säga att den föreliggande tillstånd av liv har blivit till genom ett resultat av denna gömda intelligens i magman. Om vi inte är detta, så skulle vattnet inte ha samlats i gropar och jorden skulle helt vara täckt med vatten.

En annan artikel i samma tidning beskriver Mimar Sinan den första levande cellen och de som multiplicerar från dem, var medveten, formad som en plan och utförde den:

I begynnelsen kom livet på jorden genom en enkel cell. Denna enkla cell började genast röra på sig och med några vitala och sanna rebelliska impulser så delade den sig i två och fortsatte sedan denna väg av oändlig delning. Men dessa separerade celler begrep inget syfte av deras vandring och med fruktan av denna vandring och under en kraftig instinkt blev de självbevarande. Dessa separerade celler samarbetade med sig själva och tillsammans arbetade de med en total demokratisk harmoni och självuppoffring i skapelse av de organ som sedan blev liv.

Men, i motsatt till det utvalda citatet ovan så finns det ingen medvetenhet i en levande cell. Att tro detta är inget annat än vidskepelser. Igen så kan vi se i ovanliggande citat, i order att i frånsäga sig existensen och kreativiteten av Gud, tillger de egenskaper till atomer, molekyler och celler, som intelligens med begåvning att planera, självuppoffra och t.o.m. ”demokratisk harmoni.” Det är samma struntprat så som att säga att en skapelse av en oljemålning, att ”färgen själv bestämmer sig tillsammans i enlighet av en plan, och producerade demokrati och i harmoni,” frimurarnas uttryck om uppkomsten av livet är struntprat.

Ett annat vanligt uttryck av de vidskepliga läror från frimurarna och dess materialism är noteringen av ”Moder Natur”. Vi stöter på detta uttryck i dokumentärfilmer, böcker, tidningar och t.o.m. reklam. Det används för att uttrycka tron på den livlösa materian som skapar naturen (nitrogen, oxygen, hydrogen, kol osv.) har en medveten kraft och att detta av sig själv skapar människan och alla levande varelser. Denna myt är baserad på observationer eller logiska resonemang, men syftet är att vinna över människorna genom massindoktera. Syftet är att människan ska glömma bort Gud den sanna skaparen och vända sig mot hednisk tro där ”naturen” är skaparen.

papa2

A relief from the pagan civilization of Mesopotamia

Frimurarnas strävan är att ge form till denna tro, stärka och sprida detta och att stödja alla sociala styrkor som tillkännager sig till detta som allierade. En artikel i Mimar Sinan, med titeln ”Thoughts About The Concept and the Evolution of solidarity from the Scientific Point of View,” talar man om ”mystiska harmonier som moder natur har beordrat” och uttrycker detta som basen av frimurarnas humanistiska filosofi. De främjar och säger att frimurare kommer att stödja dessa krafter som tar till sig sin filosofi:

Då medvetenheten från denna synvinkel av den materia ger och tar i denna värld av levande saker, som mikro välgörande vilket lever på jorden och inom oss, alla plantor, djur och människans existens i en mystisk harmoni beordrad av moder natur, och att de fortsättningsvis engageras i en organismisk solidaritet. Jag vill försäkra än en gång att frimurare kommer att betrakta varje vänlighet av psykosocial rörelse tillägnad som väl varande, fredlig, säker och lyckligt. I korthet, varje rörelse som är på humanismens väg och universellt förenat av mänsklighet, vilket betyder som hjälpmedel och handling avancera dess egen ideal.

Det viktigaste av dessa ”hjälpmedel och handling” som ”avancerar frimurarnas ideal” syftar till vetenskapliga basen av evolutionsteorin, det moderna stödjandet av materialism och humanism.

9kollusamdan

 

4 / total 7
Ni kan läsa Harun Yahyas bok Den Globala Frimureriet online, dela den på sociala nätverk som Facebook och Twitter, ladda ned på din dator, använda den till era hemläxor och hemtentor, publicera, kopiera eller reproducera på era egna hemsidor eller bloggar helt gratis, utan några som helst upphovrätts avgifter, så länge ni hänvisar denna hemsida som referens.
Om denna hemsida | Gör till din hemsida | Lägg till favoriter | RSS Feed
All material kan kopieras, skrivas ut och distribueras genom hänvisning till denna hemsida
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
1994 Harun Yahya www.harunyahya.com
page_top