SV.HARUNYAHYA.COMhttp://sv.harunyahya.comsv.harunyahya.com - Artiklar - Nyligen lagda tillsvCopyright (C) 1994 sv.harunyahya.com 1SV.HARUNYAHYA.COMhttp://sv.harunyahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Dajjals system är speciellt skapat för kommandet av Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom)  

Vår allsmäktige Herre skickar en helig personlighet i en tid när slutet av livet i denna värld är nära förestående, slutet av tiden när alla vedermödor, krig, terror, förfall och rädsla råder. Genom den heliga individen kommer Han ända alla former av problem och orättvisor. Den heliga gestalten är Hazrat Mahdi (frid vare med honom). Efter Hazrat Mahdis (frid vare med honom) uppträdande kommer Profeten Jesus (frid vare med honom) att återvända till jorden och tillsammans med Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer Han att orsaka att Islams moraliska värderingar kommer att härska över världen.

Vi har fått veta att innan Profeten Jesus (frid vare med honom) ankomst och Hazrat Mahdis (frid vare med honom) ankomst, kommer en fruktansvärd sjukdom härja på jorden och att Dajjals väg kommer att visas som kommer att sprida irreligion, moralisk kollaps, förtryck, orättvisor och blodutgjutelse över hela världen. Allah skapar, som en del av Hans lag, diametralt motsatta idéer. När Allah skapade Profeten Moses (frid vare med honom) skapade han också hans motsats, Farao. Han som skapade Profeten Abraham (frid vare med honom) skapade också Nimrod som skulle motarbeta honom. I denna tid, som vi kallar tidens slut och som enligt uträkningar, vi lever i nu, har Allah skapat en väg för Dajjal genom ledning av ateistiska frimurare och Darwinismen som ett av de större vilseledande knepen för vägen till Dajjal. Medan Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att kalla på människor att ha moraliska dygder och tro och för att njuta av fred och säkerhet den sista tiden, då kommer Dajjals väg, med andra ord ateistiska frimurare att hylla konflikter och strider, uppmuntra till själviskhet och hänsynslöshet samt tillfoga förstörelse och förödelse, genom att använda sig av Darwinismen för detta ändamål.

I sin ” Emirdağ Addendum” har den stora islamska lärde Bediüzzaman Said Nursi sagt, att den första plikt Hazrat Mahdi (frid vare med honom) har är att fullständigt eliminera Darwinismens materialistiska inverkan på människor och genom intellekt utrota Dajjals rörelser. Bediüzzaman beskriver hur Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att uppleva definitiva framgångar mot Darwinismen och materialismen och vara den avgörande faktorn för folk att vända sig till sin tro:

Och han, Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att ha tre centrala uppdrag; först: Under effekten av vetenskap och filosofi och den smittsamma pesten som kallas för materialism och naturalism, och dess spridning bland människor, kommer han först av allt att rädda tron på ett sätt som kommer att tysta filosofi och materialism.

Därför kommer en av Hazrat Mahdis (frid vare med honom) huvuduppgifter vara att genom intellektet eliminera den materialistiska Darwinistiska filosofin och skapa en tro på att Allah styr världen. Den perversa religionen som har spridits av ateistiska frimurare, kommer med Allahs nåd, vara intellektuellt utplånade av Hazrat Mahdi (frid vare med honom).

Darwinisternas framgång beror på det faktum att de lyckats lura hela världen och att den Darwinistiska diktaturen lyckades etablera en global hegenomi. Eftersom Darwinisterna inte kände till hemligheten att Allah skapade deras framgång som ett test med föreställningen av en genuin triumf som aldrig skulle störtas. Faktum är att, trots att sådana falska framgångar äger rum, beror på att sanningen skall visas som segrare. Som resultat är det alltid meningen att Allahs önskningar som i slutändan höjer Honom, vinner. Det är i den situationen Darwinismen befinner sig i nu. Den globala hegenomin de etablerade genom bedrägeri är på väg mot ett stort nederlag. Därför att det är Darwinismens öde. Darwin lanserade Darwinismen eftersom det var Allahs vilja. Darwinismen styrde världen eftersom det var Allahs vilja. Och den perversa religionen håller nu på att besegras eftersom tiden för dess nederlag, som förordnats och vars öde har utsetts av Allah, har nu kommit. Folk gick med på Darwinismens korruption, som en del av det öde som förordnats av Allah. Och nu kommer folket att följa Hazrat Mahdi (frid vare med honom) vars öde har utsetts av Allah och där Hazrat Mahdi (frid vare med honom) intellektuellt kommer att förinta Darwinismen och materialismen, kort sagt hela Dajjals system, denna avskyvärda korruption kommer världen att bli fri ifrån.

Alla system skapade av Dajjal är redan dömda att besegras och förintas. Samma gäller för Darwinismen och med Allahs vilja är även den i ett tillstånd av nederlag och undergång. Darwinismen, det värsta bedrägeriet i historien, genomgår det största nederlaget i historien. Historien om Darwinismen kommer att bli ihågkommen av förvånade kommande generationer, som en tid av skam.

Allsmäktige Allah är Han till vilka alla enheter böjer sina huvuden och han bevarar dem under sin vilja och kontroll. Darwinister som föreställer sig kunna etablera en pervers religion utan att den är instiftad av Allah och som dåraktigt inte strävar efter att i detta syfte även leva i ett tillstånd av underkastelse till Allahs bud, oavsett om de så önskar. Allah avslöjar i en vers: Önskar de en annan [religion] än den som Gud har gett dem? [Gud] som alla i himlarna och på jorden underkastar sig av fri vilja eller nödda och tvungna, och till vilken de skall återbördas. (Surat al-Imran, 83)

Alla enheter, inklusive Darwinister, som fallit för Dajjals knep, kommer en dag kallas framför Allah. De kommer att kallas att stå till svars, i vår Herres närvaro, och bli ställda frågan om vad de gjorde och vad de tänkte. Räkenskapens dag är ett definitivt faktum. Därför är det bästa sätter, för alla Darwinister att uppnå lycka, och som har fallit under påverkan av ateistiska frimurare, att överge sitt stolta och envisa sätt i denna tid när de verkligen har sett alla fakta och lyssna till sitt samvete och följa den sanna vägen. Allahs bud är sanningen. Det Han säger kommer att ske och ingen som helst ordning kan förhindra det, om inte Allah så önskar. Alla som insisterar att fortsätta ägna sig åt det Darwinistiska bedrägeriet och som följer dess lögner och fortsätter att vilseleda människor, bör aldrig glömma detta faktum.

Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna men över deras [sinnen] har du ingen makt. Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen skall Gud straffa med det strängaste av alla straff. Det är till Oss de skall återvända, och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars. (Surat al-Ghashiyya, 21-26)

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116262/dajjals-system-ar-speciellt-skapathttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116262/dajjals-system-ar-speciellt-skapatTue, 26 Jun 2012 11:31:56 +0300
Acceptans efter förnekande  

Förnekandet som Darwinister misslyckas med att dölja bakom sitt språk uttrycks på följande sätt av olika forskare och Darwinister själva:

Biologen William Fix:

Forskare vid spetsen av utredningen har satt kniven mot den klassiska Darwinismen. De har inte offentliggjort denna nyhet, utan har hållit den inom sina tekniska artiklar och inre råd.

Den Darwinistiska antropologen Robert A. Martin:

År 1972 publicerade Niles Eldredge från ”American Museum of Natural History” och Steven Jay Gould från Harvard University, en artikel om att införa begreppet: “avbruten jämvikt”. Där de frågade: om evolutionen går framåt på ett långsamt, gradvist och metodiskt sätt, var är då alla fossila intermediärer mellan arterna? Kanske de är svåra att finna, då de inte existerar.

Darwinisten T.H. Frazzetta från universitetet i Illinois ekologiska avdelning:

För varje år som går börjar den tidigare så enkla synen på evolutionen att falla sönder.

Den franska Darwinisten Jean Pierre Lehman:

Darwinismen i dess gamla och klassiska form har brutit samman.

Den Darwinistiska och vetenskapliga redaktören Gordon Rattray Taylor:

Det må vara som det är, men bevisen ackumulerar att chans är otillräckligt för att förklara förekomsten av en fantastiskt samordnad struktur och ett perfekt anpassat beteende, vilket biologerna är på väg att upptäcka. Som två amerikanska biologer nyligen förklarat: ”Det största pusslet, problemet med evolutionens mekanism, är långt ifrån lösta”. I korthet, är dogmen som dominerade det biologiska tänkandet i över ett sekel, på väg att kollapsa.

Darwinistiska professorn i fysik, H.S. Lipson:

Den Darwinistiska och vetenskapliga redaktören Gordon Rattray Taylor:

Det må vara som det är, men bevisen ackumulerar att chans är otillräckligt för att förklara förekomsten av en fantastiskt samordnad struktur och ett perfekt anpassat beteende, vilket biologerna är på väg att upptäcka. Som två amerikanska biologer nyligen förklarat: ”Det största pusslet, problemet med evolutionens mekanism, är långt ifrån lösta”. I korthet, är dogmen som dominerade det biologiska tänkandet i över ett sekel, på väg att kollapsa.

Den Darwinistiska professorn i ekologi och evolutionsbiologi E.O. Wiley:

(Norman) MacBeth föreslår att vi ska betrakta evolutionen med nya ögon, att vi erkänner för allmänheten, och vid behov även för oss själva, att vi har betänkligheter angående Darwinismen och dess syntetiska teori och att vi skall föra en öppen debatt om detta. Jag anser att det är ett utmärkt förslag.

Journalisten Larry Witham:

Jag har intervjuat dussintals vetenskapsmän och när de befinner sig med varandra eller med en journalist de litar på, kan de säga: ”Det är komplext” eller ”Molekylärbiologin är i kris”, något de inte kan säga offentligt.

Det är där Darwinisterna befinner sig nu. Darwinisterna tvivlar nu på den teori som de så fanatiskt anslutit sig till under så många år. Det globala bedrägeriet, som Darwinismen är, har nu kommit till ett slut. De passionerade anhängarna av Darwinismen kunde kanske aldrig föreställa sig att de skulle förlora kriget de förklarat mot Allah(säkerligen är Allah bortom det). De medel som står till deras förfogande, de cirklar de påverkat och stödet de fått från olika stater, ledde dem till att, ytligt, betrakta sig själva som mycket mäktiga. Undervisningen av evolutionsteorin i skolan har lett till att nya generationer har vuxit upp med idén om evolutionen. Världens ledande tidningar, tidskrifter och TV-stationer och ännu viktigare, ledare på de högsta nivåerna av nationella förvaltningar, var ständigt engagerade och både stöttade och främjade Darwinismen. Som på senare tid, tvingar till exempel, företrädarna för olika länder, det Europeiska rådet, länder att genomföra pro-darwinistiska beslut. Men dessa metoder gör inte längre Darwinisterna någon nytta.

Skillnaden mellan idag och tidigare är att dessa beslut vidtagits på internationell nivå och används till att skapa en effekt hos människor så att det ska vara lättare att uppnå målen att locka till sig människor, under Darwinismens inflytande, för att på så sätt för Darwinismen närmare i sin omloppsbana. Den nuvarande situationen är dock att i och med debuten av verket ”Atlas of Creation” vid det Europeiska rådets plattform, har detta följts av en debatt om hur boken ska tas emot, vilket har visat på en kännbar och allmänt rådande ilska från Darwinisterna.

Dessa saker är samtliga ett definitivt tecken på nederlag. Den visar på hur effektiv den vetenskapliga och intellektuella kampanjen mot Darwinismen har varit. I ett uttalande i tidsskriften Science Magazine, sammanfattar den evolutionistiska professorn Umit Sayin nuläget under påverkan av Harun Yahya:

Det finns ingen kamp mot kreationisterna nu. De har vunnit kriget… År 1998 kunde jag motivera sex medlemmar av den turkiska ”Academy of Science” att tala ut mot den kreationistiska rörelsen. Idag är det omöjligt att motivera någon.

Ingen kommer förstås att försöka sprida Darwinismen under en konferens, med full vetskap om att det är osant och har blivit avslöjat. Darwinisterna har inga vetenskapliga bevis och inget vetenskapligt utlåtande att visa mot skapelsens faktum.

Upphävandet av den Darwinistiska förtrollningen har utan tvekan gjort sig av med Darwinismen helt och hållet eftersom de försökte upprätthålla denna perversa religion med hjälp av förtrollning. När förtrollningen upphävdes fanns det inget kvar av teorin att klamra sig fast vid, eftersom det inte fanns någon vetenskaplig grund som stöd. Ingen metod som de ateistiska frimurarna, Dajjals system, kan användas för att stötta upp Darwinismen och kommer inte att tjäna något syfte alls. Darwinismen kommer av kommande generationer betraktas som lika löjliga som de forna berättelserna som berättades med total övertygelse; att jorden vilar på ryggen av en jättesköldpadda. Folk kommer inte att förstå hur Nobelpristagande professorer, universitetslärare och vetenskapsmän kunnat tro på en sådan fars och hur de har kunnat ledas till att uppmuntra sådana dumheter. 2000-talet kommer att avslutas med en skam för alla Darwinistiska kretsar.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116261/acceptans-efter-fornekandehttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116261/acceptans-efter-fornekandeTue, 26 Jun 2012 11:29:26 +0300
En annan psykologisk tillflykt till att Bedrägeriet har avslutats: Filosofin om: ''Det gör inte ont!''  

Evolutionsteoretiker trodde aldrig under de senaste 150 åren att Darwinismen öppet skulle kallas för en lögn och att bevis som vederlägger teorin skulle avslöjas i full detalj. Även om en stor del människor insåg att den var en falsk religion förblev de, inför Darwinismen, tysta och tvingades att acceptera detta perversa system. Lärare var tvungna att undervisa om evolutionslärans utveckling för sina elever även om dessa bröt mot förnuft, logik, vetenskapliga rön och sina egna övertygelser eftersom de utsattes för intensiv och avskräckande propaganda. Darwinismen kunde endast hållas levande genom påtryckningar, våld och hot.

Men läget har nu ändrats. Darwinismens ogiltighet har avslöjats, obestridligt och med vetenskapliga bevis. Det har tydligt visats att Darwinismen är en stor lögn som hålls upprätt genom förfalskningar och bedrägerier. Det stora verket ”the Atlas of Creation” har funnit ett hem hos forskare, universitetslärare och personer med ansvar att styra länder, alla med ett intresse för ämnet och även studenter kan komma åt verket på Internet. Denna situation har av Darwinisterna mötts med häpnad, panik, rädsla och skräck och de har försökt, på sitt eget dumma sätt, att förhindra läsandet av ”the Atlas of Creation.” De själva har börjat inse att deras teori har hamnat i en återvändsgränd.

En djup tystnad råder nu i Darwinistiska kretsar inför detta faktum. Vissa fanatiska Darwinister har antagit mentaliteten att; ”det gör inte ont” likt ett barn som har haft en leksak som tagits bort, trots att de har sett stora mängder av vetenskapliga bevis som undergräver evolutionsteorin och det stora intresset människor har visat dessa bevis och trots att de är väl medvetna om att Darwinismen har kollapsat. De försöker dåraktigt att stå på sig genom att säga ”Jag tror på Darwinismen oavsett vad och jag kommer att fortsätta att hylla den”. Faktum är dock att detta är ett Darwinistiskt trick som inte kommer att leda dem någonstans.

Som Allah avslöja i versen; Djävulens list är [enbart] svaghet. (Surat an-Nisá, 76) visar att Darwinismens system enligt Dajjal, kollapsar mycket snabbt. Så mycket att den är slut enbart av det faktum att proteiner inte kan förekomma spontant eller att övergångs fossiler inte existerar. En Darwinist kan inte förbli en Darwinist i kölvattnet av denna information. Allt han kan säga med en själlös envishet är: ”Jag tro och jag tänker fortsätta att tro”. Men det är inte vad han egentligen tycker. Det är inte längre möjligt för honom att tro på Darwinismen. Vissa anhängare av Darwinismen framhärdar med samma envishet som ett barn som hävdar att tvålen som hans mun har tvättats med, inte alls är obehaglig. Men om barnet hävdar att tvålen är obehaglig eller ej, är irrelevant. Vad som är av betydelse är att han vid slutet av dagen upplever att den obehagliga smaken i munnen har orsakats av tvål. Därför finns det med all sannolikhet inte en enda Darwinist kvar efter alla bevis på Darwinismens ogiltighet, som inte är medveten om att den är ett bedrägeri.

Darwinister är nu medvetna om att det inte är någon nytta med att försöka lura människor för att skydda teorin. Den Darwinism som de skapat med imaginära scener och olika bedrägerier för 150 år sedan och som de upprätthöll med våld, har nu kommit till sitt slut. Det är omöjligt för Darwinister att fortsätta med denna perversa tro när de har lärt sig att hela denna fantastiska berättelse är sann. Darwinisterna har väntat på en förment frälsare hela tiden. De väntade sig att en vetenskapsman skulle dyka upp och producera de mystiska fossilerna de väntat på under alla dessa år. Men de har sett med sina egna ögon att detta aldrig kommer att ske och har nu, i sina egna sinnen, blivit övertygade om detta. Notre Dames universitetsprofessor Peter van Inwogen talar om den mest värdefulla sanningen:

Om Darwinisters svar på denna viktiga bok sker genom att ignorera den, förvränga den eller förlöjliga den, kommer det att vara ett bevis till förmån för den omfattande misstanken om att Darwinismen idag enbart fungerar mer som en ideologi än som en vetenskaplig teori.

Oavsett hur mycket Darwinisterna säger; ”det gör inte ont” framgår det av deras reaktioner, de åtgärder de vidtar och det intensiva tillståndet av panik, att detta nederlag har kommit som en bedövande chock. Det är naturligtvis mycket svårt för en forskare som har trott på den Darwinistiska lögnen under många år, att senare i livet inse att han har blivit lurad. Folk är i allmänhet ovilliga att erkänna att de har blivit lurade och att de blint har stöttat detta bedrägeri. Därför är den första utvägen att säga ”Jag tror det inte” när de ställs inför bevis mot Darwinismen. Men i själva verket tror den personen till 100 % på de bevis som lagts framför honom. När han tillfrågas sex månader senare har hans ilska lagt sig och han börjar svara. Med all sannolikhet kommer han att säga att; ”Darwinismen kan eller kan inte vara sann.” Han kommer att börja dividera och leta efter ett svar som hamnar mitt emellan som; ”Nya uppgifter kan dyka upp i framtiden”. Men faktum är att han är väl medveten om att denna perversa ideologi är ett bedrägeri, berövad alla bevis, men han kommer att finna det svårt att erkänna detta på en gång. Men ändå är Darwinismen ett avslutat kapitel för den människan.

Han kommer finna det svårt att tro (och skrattretande) att han någonsin hyllade tanken på att droppar av olja som föll i vattnet omvandlades till proteiner. Han kommer att undra över hur han misslyckades med att förstå att inte en enda övergångsformad fossil existerar, han kommer att förvånas över sig själv och vara chockad över hur han någonsin hyllat sådana dumheter för kanske en så lång tid som 50 år. Han kommer att skämmas över att ha fallit för den Darwinistiska förtrollningen och hur han stöttat en lögn. Även de mest fanatiska Darwinisterna känner så idag. Detta kan skönjas ur olika uttalanden och anas i deras skepticism. Några av dem erkänner även detta explicit. Men det är aldrig försent att överge en falsk tro och acceptera sanningen. Att erkänna sanningen och överge sina brister, är en stor dygd. Den korrekta saken att göra efter att ha sett de vetenskapliga underlagen, är att öppet erkänna att Darwinismen är rent nonsens.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116198/en-annan-psykologisk-tillflykt-tillhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116198/en-annan-psykologisk-tillflykt-tillSun, 24 Jun 2012 13:59:26 +0300
De fällor som fastställts av Dajjal är också under Allahs kontroll  

Detta faktum får aldrig glömmas: Dajjal, källan till korruption av Darwinismen som har vilselett människor under ett och ett halvt sekel, är en enhet under kontroll av Allah. Dajjals väg, korruptionen av ateistiska frimurare med andra ord, är stor nog att lura nästan alla, med undantag av ärligt troende. Men oavsett hur stor den snara som fastställts av ateistiska frimurare, måste det faktum beaktas, att det är den allsmäktige Allah som kommer att framställa det finaste svaret på alla dessa fällor. Allah skapar satans aktivitet på jorden i form av Dajjal, inom ett givet öde att den är dömd att omintetgöras, för att testa människor så att fromma muslimer kan uppstå. Därför, genom Allahs lov, kommer de otrognas snaror aldrig bli framgångsrika. Allah avslöjar denna hemlighet i en annan vers: De smidde onda planer, men Gud kände deras planer och [skulle ha omintetgjort dem] även om man med deras hjälp hade kunnat flytta berg. (Sura Ibrahim, 46)

Under hela historien, de otrogna och de som önskar leda människor till förnekelse, har satt olika fällor. Men alla dessa fällor har hindrats genom ett krav i Allahs lag och har fjädrat tillbaka på dess upphovsmän. Detta är en lag av Allah. Vår Herre avslöjar i dessa verser att: om en varnare kom till dem, skulle de följa hans vägledning bättre än något av de samfund [som varnades i äldre tid]. Men när nu en varnare har kommit till dem, visar de allt större motvilja mot honom; de är för högmodiga [för att lyssna till honom] och i stället tänker de ut bedrägliga argument [att sätta emot Våra budskap]. Dessa bedrägliga argument skadar inga andra än upphovsmännen själva; men hade de väntat sig att Gud inte skulle ge dem samma behandling som deras föregångare? Du kommer inte att uppleva att Gud slår in på nya vägar, och du kommer att se hur Gud står fast vid Sin väg. (Sura Fatir, 42-43)

Samma öde väntar de snaror som satts av ateistiska frimurare, Dajjals system och dess intellektuella system. Darwinismen är en fälla satt av ateistiska frimurare för att vända bort människor från Allahs väg. Men hur stora dessa fällor än kan vara och avsett hur omfattande och effektivt planen upprättas är de fortfarande under Allahs kontroll. Dajjal och hans perversa ordning existerar enbart för att Allah så önskar. Som avslöjades i versen: ” Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.(Surat al-Insan, 30) då kan ingen önska sig något om Allah inte vill det och ingen har befogenhet att sätta en fälla eller sätta den i rörelse.

Darwinismen har nu hamnat i samma position. Den fälla som satts av Dajjal har hindrats som Allah lovat. Eftersom Darwinisterna är omedvetna om att deras planer har omintetgjorts redan från början, gladde de sig enormt mycket då de såg att deras propaganda var effektiv och de gladde sig åt den kommande framgången. De anade aldrig att Allah oundvikligen skulle dirigera om dem och att de från att dominera världen, skulle sluta som skämtfigurer. De har ingen aning om att lagen som skapats av Allah visar att sanningen är den ofrånkomliga segraren. När en fälla misslyckas, börjar de leta runt efter nya, men de misslyckas med att inse att även dessa redan har besegrats. Men faktum är att Dajjals perversa system, som det är nu, oundvikligen kommer att besegras. Allah avslöjar i Koranen om hur icke-troendes fällor kommer att ge dem ett bakslag: Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor!(Surat at-Tur, 42)

Det är idag en fruktansvärd skam att vara anhängare till Darwinismen. De ansträngningar utförda av Darwinistiska publikationer, att ständigt framställa nya och falska rapporter till allmänheten, hur Darwinisterna försöker finna personer för att hålla konferenser, hur de vid evolutionistiska utställningar använder sig av affischer och Darwinistiska vetenskapsmän och deras kritik av utställningar av levande fossiler och ”Skapelsens Atlas” (The Atlas of Creation), är alla förgäves. Det är nu alldeles försent. Darwinismen har lidit det värsta nederlaget i den vetenskapliga historien. Genom Allahs vilja har denna snara blivit krossad. Allah kommer att stärka sanningen och få den att styra världen. Allah säger i en vers att: Gud stryker ut lögnen och bekräftar och klargör sanningen med Sina ord. Gud vet vad som rör sig i människans innersta. (Surat ash-Shura, 24)

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116197/de-fallor-som-faststallts-avhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116197/de-fallor-som-faststallts-avSun, 24 Jun 2012 13:53:42 +0300
Darwinismens bedrägeri kom till ett komplett slut när över 300 miljoner fossiler bevisar skapelseteorin  

Folk har besökt utställningar som visar bevis på ogiltigheten av evolutionsteorin och har dessutom undersökt levande fossiler. De har rört fossilerna med sina egna händer och sett dem med sina egna ögon. De har med förvåning fått höra att levande varelser har förblivit oförändrade i miljontals år, med andra ord har de aldrig genomgått en evolution. De har noggrant inspekterat varje sida av ”skapelsens atlas” ”The Atlas of Creation” och dragit slutsatsen att livsformer som går att finna idag, även fanns i exakt samma form för miljontals år sedan. De har nu förstått att jorden studeras och det forskas hela tiden och att bevis håller på att produceras som bekräftar skapelsen. De har sett och förvånats över uppmaningen till Darwinister, i världens mest kända arenor, att ”producera bara en enda övergångperiods fossil” vilket har mötts av en djup tystnad. Den Darwinistiska propagandan har exponerats och människor har fått höra genom böcker, DVD, publikationer på Internet, konferenser och TV-intervjuer att de inte får stödja detta bedrägeri.

Människor över hela världen som har sett bevis för detta bedrägeri har upplevt en stor intellektuell upplysning och har varit berättigade att reagera mot det faktum att de har blivit lurade i så många år, de har protesterat mot att deras barn undervisas i Darwinistiskt nonsens i skolan, de har motsatt sig planerade utställningar och konferenser inom ämnet evolution, mot den Darwinistiska propagandan, med andra ord en öppen utmaning mot Darwinismen. Studenter har börjat utmana pro-darwinistiska lärare i biologiklasserna vad gäller bristande stöd och bevis för den ologiska evolutionsteorin. Människor blev lurade under många år därför att de var omedvetna om det sanna ansiktet av evolutionsteorin och har nu fått kännedom om, och sett verkligheten av Darwinismen och har med förvåning insett hur de har blivit lurade under så många år och börjat protestera högljutt mot det. Även Darwinisterna vet att deras lära har dött över hela världen och att genom Allahs försyn kommer de aldrig att kunna resa sig upp igen och lura människor med samma metoder. Ett av de viktigaste tecknen på denna stora globala intellektuella upplysning är de undersökningar som gjorts av olika medieorganisationer och webbplatser. Som exempel kan ges att i enlighet av resultaten i en nationell undersökning utförd av Associated Press Agency och det amerikanska TV-nätverket NBC, visar att hela 86 % av amerikanerna vill se att skapelseteorin lärs ut i skolorna. Enligt resultaten av en annan undersökning på den tyska tidningen Süddeutsche Zeitungs webbplats den 8 juli 2007, visar att hela 87 % av de tillfrågade avvisar evolutionsteorin. En undersökning på den tyska tidningen Die Welts webbsida den 17 april 2008, landar resultatet på 86 %. Enligt en undersökning på den Schweiziska Blick tidningen webbsida den 4 maj 2007 hamnar nivån på människor som tror på skapelsen på 85 %. En undersökning på den franska Science Actualités webbsida den 16 februari 2007 visade att hela 92 % av de tillfrågade inte tror på evolutionen. Enligt en rapport från den brittiska tidningen The Guardian från den 2 februari 2009 visade en undersökning att endast 25 % av britterna tror på Darwins teori. En rapport som publicerats på den gemensamma franska Nouvel Observateur och Science et Avenirs webbplats den 6 juli 2009, identifierades en betydande nedgång av studenters tro på evolutionsteorin i de franska skolorna vars effekter tillskrivs ”Skapelsens Atlas” (Atlas of Creation). Darwinistiska professorer har explicit beskrivit denna nedgång för Darwinismen som; ”allvarlig” ”beklämmande” och ”en förnedring”.

Den svenska embryologen Sören Lovtrup gör följande analys av den aktuella positionen av det Darwinistiska bedrägeriet:

Jag antar att ingen kan förneka att det är en stor olycka om en hel gren av vetenskapen är beroende av en falsk teori. Men detta är vad som har hänt inom biologin: under en lång tid nu har folk diskuterat evolutionära problem med ett märkligt Darwinistiskt vokabulär – ”anpassning” ”urvalspress” ”naturligt urval” osv. – vilket leder till en tro att dessa bidrar till en förklaring av naturliga händelser. Vilket de inte gör… Jag tror att den Darwinistiska myten en dag kommer att rangordnas som det största historiska sveket inom vetenskapen.

Det faktum att Darwinismen för närvarande är det värsta bedrägeriet i historien, sprider sig som en löpeld över hela världen. Hinder som har satts upp mot Skapelsen, av officiella institutioner som det europeiska rådet visar vilken fruktansvärd panik Darwinister befinner sig i. Aldrig tidigare i historien har en församling som representerar nationalstater stått uppradade bakom ett bedrägeri och dessutom tagit ett officiellt beslut att stödja ett bedrägeri.  Det är den stat till vilken den Darwinistiska paniken har fört dess anhängare in i 2000-talet. Darwinister föreställer sig att de kan hålla detta bedrägeri upprätt med hjälp av repressiva statliga beslut, genom att införa utvecklingsteorin som en obligatorisk del i skolan, med syfte att dölja Skapelsen för klasserna genom att använda sig av ett ensidigt rättsväsende och delta i en ensidig beskattning. Faktum är dock att den ärliga slutsatsen av miljontals människor visar att det Darwinistiska bedrägeriet är vida överlägsen alla förtryckande och påtvingade åtgärder och resultaten därav.

 

Ingen Darwinist kan ändra på människors slutliga yttranden genom någon repressiv lag. Ingen Darwinist kan övertyga människor om och ålägga dem en teori som har vederlagts av oräkneliga bevis. Det är omöjligt. De Darwinistiska knepen är nu till ända. Under 2000-talet kan människor få tillgång till vilken fakta de vill, oavsett vilka källor de väljer. Därför kommer förtryck och hinder aldrig uppnå de resultat som Darwinisterna vill ha och reaktionerna mot det Darwinistiska bedrägeriet kommer snabbt att fortsätta växa. Allsmäktige Allah, Herre över världarna, är härskare över alla ting. Dajjals krigslister kan inte dölja detta faktum. Allah säger i en vers att: De vill släcka Allahs ljus med sina munnar men Allah kommer att fullända hans ljus, trots att de otrogna hatar det. (Surat as-saff, 8.)

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116077/darwinismens-bedrageri-kom-till-etthttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116077/darwinismens-bedrageri-kom-till-ettWed, 20 Jun 2012 22:43:44 +0300
Allsmäktige Allah är Skaparen av alla enheter i världen. En värld som kommer att bli varse detta faktum vid en befrielse från det Darwinistiska bedrägeriet.  

Men denna framgång av de ateistiska frimurarnas spridning av Dajjals system är falsk. Det Darwinistiska bedrägeriet har slutligen kommit till ända.

Alla Darwinistiska bedrägerier har under 2000-talet, där vi lever nu, äntligen blivit exponerat. Folk har insett att alla Darwinistiska prover som har påståtts vara övergångsformer, under de senaste 150 åren, har visat sig vara falska. Nästan överallt i världen har utgrävningar utförts och mer än 350 miljoner fossiler har hittats och det har klargjorts att inte en enda av dessa fossiler är i en övergångsform. Man har konstaterat att alla dessa fossiler representerar perfekta livsformer och att en stor del tillhör livsformer som fortfarande lever idag. Med dessa som bevis har man insett att levande varelser uppstod med samma utseende de har idag och som aldrig har förändrats. Genom detta faktum har man insett varför Darwinisterna höll fossiler gömda i lådor och försökte dölja vetenskapliga bevis. Resultaten från vetenskaper som mikrobiologi, paleontologi, molekylärbiologi och genetik har definitivt visat att evolutionsteorin inte är något som skulle ha kunna hänt.

Förutom allt detta har människor även förstått att skälet till Darwinisternas motsättningar till en tro på Allah och det faktum om skapelsen, är deras adaption av Darwinismen, en pervers religion. Det har sålunda insetts att Darwinisterna har tillgripit alla former av bedrägerier med syfte att missleda människor. Det går att finna en hel del bevis som framställts framför människors ögon som vederlägger evolutionen. Människor har nu insett att evolutionen är ett bedrägeri. Nu vet de att evolutionsteorin inte stöds av ett enda bevis. Genom Allahs vilja är det nu omöjligt för dem att hamna under inflytande av det Darwinistiska bedrägeriet.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116076/allsmaktige-allah-ar-skaparen-avhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116076/allsmaktige-allah-ar-skaparen-avWed, 20 Jun 2012 22:34:55 +0300
Det Darwinistiska bedrägeriet har äntligen kommit till ett slut  

Under flera år nu, har materialismen fört en psykologisk kampanj mot en tro på Allah, en kampanj som redan inledningsvis förlorades. Utan att förstå att Allah definitivt kommer att omintetgöra alla former av vidskepelser, finner man materialister dåraktigt kvarstå i denna kamp med all sin styrka. Det har bevisats att universum kom till från noll volym med Big Bang, med andra ord så skapades den från ingenting och den är konstant växande vilket finns beskrivet i Allahs verser. Ändå är materialister fortfarande engagerade i denna kampanj gentemot sanningen och framställer ologiska påståenden för att indoktrinera människor med nonsens som att materia är tidlös och evig. Kvantfysiken ha bevisat att materia enbart består av ljusvågor, men då materialister propagerar för den absoluta existensen av materia och förkastar allt annat utanför denna fråga, har de ständigt sökt olika sätt att förneka detta faktum. Otaliga vetenskapliga framsteg och konstateranden i fråga om paleontologi har vetenskapligt bevisat evolutionsteorins ogiltighet, allt medan materialister kvarstå med sina kampanjer, vilka besegrades redan från början, med avsikt att indoktrinera människor med tanken om att levande varelser verkligen utvecklas. Ju fler smällar vetenskapen har delat ut till materialismen, desto mer har den materialistiska motoffensiven höjts.

Detta har fört samman Nobelpristagare, professorer, forskare, paleontologer, mikrobiologer, zoologer och vetenskapliga författare för att utan skam eller tvekan ansluta sig till irrationella bedrägerier och påståenden som; ”molekyler finns i vatten, cellen blev till genom effekterna av lera, slumpen och tiden.”Dessa människor har kastat en sådan förtrollning att andra människor har börjat tro, under påverkan av denna psykologiska kampanj, att droppar av fett som faller i vattnet intar en cellulär form, eller att en fisk gick upp ur vattnet, att den allra första fågeln kläcktes ur ett dinosaurieägg och började flyga, eller att apor gradvis och av en slump blev till människor som gör upptäckter, skapar civilisationer, utvecklar tekniken, skriver datorprogram och skickar raketer ut i rymden.

En forskare betraktas som värdig Nobelpriset eftersom han upptäcker ”bara en del” av den extraordinära struktur i cellen som ingen någonsin tidigare har upptäckt. Men efter att ha vinnit detta prestigefyllda pris, tvekar inte samma forskare att lära sina elever om myten att samma cell kom till stånd av en ren slump från lite lera. Utöver att sätta sitt namn på otaliga bitar av forskning kommer samma forskare inte ha några betänkligheter om att berätta för sina studenter om Piltdown man, Haeckels bedrägliga illusioner om embryot och den industriella revolutionens mal, vilka alla är bedrägerier, som om dessa verkligen utgjorde bevis för evolutionen.

Detta är ateisterna och frimurarnas patetiska status, ett system som Dajjal ger Darwinisterna. Det är genom Darwinisterna som Dajjal har penetrerat i stort sett allas hjärnor och har lurat dem under en lång tid och har både ljugit och bedragit dem. Ett stort antal människor har blint och omedvetet trott på denna lögn och har i åratal bokstavligen ansett sig härstamma från djuren och har av denna anledning blivit både vild och hjärtlös och har övergett sitt ansvar gentemot Allah. Dajjal, de ateistiska frimurarna har med andra ord spridit ett av de värsta bedrägerierna i historien, till alla jordens fyra hörn, med hjälp av Darwinismen. Under inverkan av Dajjal, har Darwinismen blivit det största massbedrägeriet historien någonsin skådat.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116075/det-darwinistiska-bedrageriet-har-antligenhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116075/det-darwinistiska-bedrageriet-har-antligenWed, 20 Jun 2012 22:31:01 +0300
Satans order kommer definitivt att rivas och försvinna  

Ateistiskt frimureri, Dajjals satans dyrkande system, kommer alltid att besegras av anhängarna till Allah. Just nu är frimurarnas satans dyrkande organisation mycket kraftfull, men detta är ett bedrägeri. Det faktum att satan styr stora stater, den nationella politiken och underrättelsetjänster, har ingen betydelse. Om Allah så vill, kan det här ruttna systemet falla ihop på en vecka, en dag eller ett ögonblick. Oavsett hur kraftfull det satanistiska systemet än ser ut, har det skapas på ett sådant sätt att den kan kollapsa när så Allah önskar.

Man kan se detta i historien. Hela stater som drivs av satans dyrkandeateistiska frimurare har kollapsat på ett ögonblick när så Allah har önskat det. Hitler tillexempel, var en satanist och en ateistisk frimurare, han hade sin statliga politik, hemliga poliser och andra organisationer. Men eftersom han antog satan som sin falska gud och som föreställde sig att genom att följa satans väg, skulle den göra honom stark. Allah förstörde hans stat och förstörde honom. Sannerligen så dog Hitler sinnessjuk med sinne och kropp totalt fördärvade. Den kommunistiska diktatorn Lenin var till synes en kraftfull figur som styrde hela stater genom att lyda satans kommandon. Men han dog efter en serie av hjärnblödningar, begränsad till en rullstol, oförmögen att tala eller ens röra sig, i ett patetiskt tillstånd. Saddam Hussein var även han en ateistisk frimurare som agerade på satans order. Den Irakiska armén, vid sin främsta tid, var en av de starkaste i världen, men hans armé försvann i öknen på bara en dag. Efter att ha visat världen sin styrka och arrogans, slutade Saddam sina dagar som en hängd man.

Alla dessa händelser inträffade på en enda dag eller ett enda ögonblick. Satans supportrar som verkade vara så kraftfulla, förlorade all sin makt och kollapsade vid det ögonblick som Allah uppsatte satan som ett gissel över dem. Dessa människor hade fel genom att tro att satan hade någon makt. Faktum är att satans intigspel är svagt. All makt tillhör enbart Allah.

Av den anledningen kommer Allahs anhängare att segra. Och satans armé har alltid besegrats av profeterna. Eftersom vår profet (frid vare med honom) var en anhängare av Allah, besegrade de aldrig honom. Profeten Moses (frid vare med honom) motsatte sig Farao, en ateistisk frimurare och vid sin tid en ytterst mäktig ledare. Men Farao kunde inte besegra Profeten Moses (frid vare med honom), en anhängare av Allah. Det ska noteras hur Farao, som levde i sådan prakt, dog på ett sådant sätt att det borde vara avskräckande för folket som kom efter honom. Även Profeten Salomon (frid vare med honom) övervann alla ateistiska frimurares organisationer under sin tid.

Allahs anhängare har aldrig och kommer aldrig att besegras. Alla som verkligen älskar Allah och verkligen vänder sig till Honom, kommer definitivt övervinna Dajjals system. Dajjals system som för närvarande styr världen, det ateistiska frimureriet är med andra ord i samma position som de som stödde satan i det förflutna. Även om Dajjal kan verka mäktig, eftersom han är satans anhängare, finns det ett enormt gensvar från vår Herre till honom. Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) är båda anhängare av Allah och är de två stora personligheterna som vid Tidens Ände och med all säkerhet kommer att besegra satan. Genom Allahs nåd kommer Dajjals system att kollapsa och fullständigt utrotas.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116015/satans-order-kommer-definitivt-atthttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116015/satans-order-kommer-definitivt-attMon, 18 Jun 2012 21:15:30 +0300
Ateistiska frimurare har alltid varit anhängare av Darwinismens falska ideologi  

Som vi i detalj har förklarat är de ateistiska frimurarnas grundläggande filosofi, baserad på Darwinismen. Detta beror på, trots att den inte har någon som helst vetenskaplig aspekt, att Darwinismen är en falsk ideologi med en vetenskaplig täckmantel som enbart är uppställd som stöttepelare för det ateistiska frimureriet (ateism, vilsenhet, krig och förfall) detta är Dajjals välgrundade system.

Selami Isildag, en högt uppsatt Turkisk frimurare, har uttryckt hur ateistiska frimureriet villkorslöst har accepterat evolutionen, som följer:

I mycket korta ordalag vill jag nämna några av frimurarnas principer, tankar och föreställningar. Enligt [ateistiska] frimureriet uppstod livet från en enda cell och har nått människor genom konvertering, omvandling och utveckling. Naturen, orsaker, syfte och villkor i början, kan inte vara känd. Livet uppstod från energi väsen och kommer att vända tillbaka till det. Det finns möjlighet till frälsning från dogmatismen endast om en Gudomlig Arkitekt av Universum är tänkt och antas som en gudomlig princip, med oändliga horisonter av skönhet och godhet med ett klimax av den högsta utvecklingsfasen, den ideala mänskligheten som inte är personifierad. (säkerligen är Allah utöver det)

Frimurarnas koncept som nämns med dessa ord och benämningen av ”Universums Glorifierade Arkitekt”, hänvisar till satan som de ateistiska frimurarna dyrkar. (säkerligen är Allah utöver det)

En annan källa beskriver i detalj förhållandet mellan ateistiskt frimureri med begreppet utveckling och anger att den grundläggande anledningen till Erasmus Darwin, Darwins farfar framställt evolutionsteorin, var för att lägga en grund för ateistiska frimureriet:

Många New Age lärosatser om universalism, ockultism och evolution går att finna i [ateistiska] frimurar loger. Det är därför frimurare som Erasmus Darwin och liknande höll med om evolutionen.

… evolution är ett mystiskt religiöst koncept som hänför till reinkarnation. Det är därför New Agers accepterat evolutionens principer. Evolutionen lär att det naturliga urvalet skapade alla livsformer från mindre komplexa till mer komplexa organismer (människan är slutprodukten av denna slump och som är fyllda av miljarder år av gradvis utveckling) Reinkarnationen själv lär ut att människan utvecklas under oändligt många livstider tills de når perfektion.

Faktum är att Darwinismen är en teori byggd på ateistiskt frimureri och som beskrivs av George H. Steinmetz’s i boken ”Freemasonry: Its Hidden Meaning”som följer:

… gammal hemlig doktrin, som är dold i frimurarnas allegori och symbolism, lär ut evolutionsteorin lika säkert som Darwin någonsin gjorde; Reinkarnation och… karma som ingår i och som är en del av undervisningen av astrologisk vetenskap.

Författaren Phillip D. Collins som i sin bok avslöjade sanningen om det ateistiska frimurar systemet, ”The Ascendancy of the Scientific Dictatorship” uttrycker att Darwinismen faktiskt är baserad på ett frimurar bedrägeri som har fabricerats av ateister:

Teorin [Darwinismen] är en kompakt blandning av ”ismer” tunt beslöjade ockulta begrepp, filosofiska doktriner och ideologier. Återigen om Tennenbaums uttalande om att Darwinismen ”är baserat på absurd irrationell proposition som inte kommer från vetenskapliga observationer men som officiellt infördes från utsidan av politiska ideologiska skäl”, verkar koncist och korrekt.

Med hjälp av Darwinismen, var det inte svårt för ateistiska frimurare att orsaka utbrott av krig, att begå massmord, begå folkmord och föreviga rasismen. Det ateistiska frimureriet har orsakat världen att glida in i en hemsk katastrof med hjälp av olika ledande ateistiska frimurare genom att göra Darwinismens ideologi som en bas av sina mål och genom hjärntvättande metoder. Denna hemska komplott har kostat mer än 350 miljoner liv eller martyrer. De upplevde förstörelsen av två stora världskrig, utan att förstå vad som pågick.

Phillip D. Collins beskriver detta faktum så här:

I ”The Secret Cult of Order” säger Antony Sutton: ”Både Marx och Hitler har sina filosofiska rötter i Hegel. Det är här som man kommer på att den Hegelianska nexus där Darwin, Marx och Hitler korsar varandra. Minns att Nietzsche-ismen, Darwinismen och Marxismen har alla nämnts tillsammans i ”De vise männen från Sions” protokoll. Detta var ingen tillfällighet. Nazismen (en variant av fascismen) är sprungen ur Nietzsche-ismen. Kommunismen är sprungen ur Nazismen. Båda var baserade på Hegeliska principer. Dessutom var båda ”vetenskapliga diktaturer” legitimerade genom Darwinismens ”vetenskap”.

Intresset för både Hitler och Marx i den Darwinistiska evolutionen, är en historisk fråga. Medan han bodde i London, deltog Karl Marx i föreläsningar om evolutionsteorin som presenterades av T.H. Huxley. Ett erkännande av den udda synkroniseringen mellan kommunistiska klasskrig och den Darwinistiska principen av naturligt urval, skickade Marx en kopia av ”Das Kapital 1873” till Darwin. Förälskad i evolutionsteorin frågade Marx Darwin om han fick tillägna sin nästa volym till honom…

Forskaren Ian Taylor förklarar följande:

Emellertid, Fascismen eller Marxismen, högern eller vänstern… grunden för var och en av dessa vägar är Darwins evolutionsteori.

Phillip D. Collins lägger till följande om saken:

Faktum är, att vad gäller evolutionen och etik, uppger Keith öppet: ”Den tyska Führern [Hitler] som jag alltid har hävdat, är en evolutionist, han har medvetet försökt att implementera evolutionsteorin att överensstämma med Tyskland”.

I en analys av ”Mein Kampf” avslöjar den moderna författaren Werner Maser att Darwin var smältdegeln för Hitlers föreställningar om ”biologi, dyrkan, kraft och kamp och hans förkastande av historiens moraliska klausilitet”.

I båda fallen med kommunismen och nazismen var resultaten enorma blodbad. Detta är en naturlig följd av Darwins tänkande och arvet av den ”vetenskapliga diktaturen”.

Vid tillämpningen av Darwins idéer har både kommunister och fascister mördat miljontals. Båda dessa grupper har ett elitistiskt ursprung (Illuminati) vilka fortfarande driver samma mål idag. Enligt det Darwinistiska mantrat ”survival of the fittest” kommer segern kräva blodutgjutelse.

Det ateistiska frimureriet, som är Dajjals system, genomsyrade massorna under utseende av Darwinismen och ledde till att miljontals människor blev mördade. Detta system, Dajjals system, ruinerade hela nationer och blev den primära gärningsmannen i massaker mot troende. Förfarandet av Dajjals system har alltid varit att försöka presenteras som rimligt och lärts ut att visas ha en vetenskaplig grund under evolutionens döljande slöja. Faktum är dock att förutom att vara berövad ett enda vetenskapligt bevis, har varje del av vetenskapligt bevis helt och hållet raserat teorin. Faktum är att Darwinismen är ett stort certifierat bedrägeri.

Det faktum att människor blint har följt en sådan uppenbar lögn, spridningen av en sådan bluff över hela världen och dess inflytande över människor, samhällen och länder, är otroligt. Men man kan förstå anledningen till detta bedrägeri när man betänker det faktum att denna bluff står under monopol av de ateistiska frimurarna. De ateistiska frimurarnas komplott, som har kläckts bakom stängda dörrar av ateistiska loger, är effektiv med en verklig global spännvidd. På samma sätt när det gäller evolutionsteorin, när de vill bedra ett helt samhälle eller hela världen, utför de det genom alla former av våld under deras herravälde inklusive länder, statliga institutioner, människor eller media. 

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116014/ateistiska-frimurare-har-alltid-varithttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116014/ateistiska-frimurare-har-alltid-varitMon, 18 Jun 2012 21:13:35 +0300
Darwin fick stöd av ateistiska frimurare  

Ett viktigt exempel som bevisar det faktum att Darwinismen är de ateistiska frimurarnas största bedrägeri är en resolution som verkställdes på ett ateistiskt frimurarmöte. Den 33:e graden av Högsta Rådet av Mizraim frimureri i Paris, avslöjar i sitt protokoll sitt stöd för evolutionen som en vetenskap, medan de i själva verket hånskrattade åt teorin:

Det är med detta mål i sikte som vi ständigt, med hjälp av vår press, skall väcka ett blint förtroende för dessa teorier. Intellektuella… kommer att blåsa upp sig själva med sina kunskaper och utan logiska verifikationer av dem, kommer all tillgänglig information från vetenskapen att träda i kraft, vilket våra provokatör - agenter listigt har pusslat ihop med syfte att utbilda deras sinnen i den riktning som vi vill. Tro inte för ett ögonblick att dessa uttalanden är tomma ord: Tänk noga på de framgångar vi arrangerade för Darwinismen…

De ateistiska frimurarna i USA antog inom kort Mizraims resolution. New Age Magazine, uppgav i sin Mars 1922 utgåva, att det ateistiska frimurarriket snart kommer att fastställas av en så kallad evolution och utveckling av människan.

Som framgår ovan, är den falska vetenskapliga bilden av evolutionsteorin ett bedrägeri som skapats i den 33:e gradens ateistiska frimurar loger. Ateistiska frimurare erkänner öppet att de kommer att använda de forskare och den media som finns under deras kontroll, att presentera detta bedrägeri som vetenskapligt vilket de själva finner humoristiskt. När ateistiska frimurare talar om de framgångar de arrangerat för Darwinismen, hänvisar de faktiskt till ett infiltrerat bedrägeri av universitet, skolor, läroböcker och den mesta av de stora medierna, genom att presentera detta bedrägeri som en vetenskaplig sanning och krossa dem som har anti-darwinistiska vyer och hindrar anti-darwinistiska rörelser genom förtryck. Dessa falska ”framgångar” som de ateistiska frimurarna fullbordat för Darwinismen, har förvärrats så pass att den Anglikanska kyrkan har tvingats be Darwin om ursäkt och påven är tvingad att leverera pro-darwinistiska konferenser från Vatikanen. Detta är hur effektivt detta system, som skapats i en loge med ateistiska frimurare (Dajjals system) är.

Ett anat viktigt bevis för de komplexa relationerna mellan ateistiska frimurare och Darwinismen är Thomas Huxleys verksamhet, han var den mest entusiastiska anhängaren av Darwin under Darwins tid och kallades för ”Darwins bulldog”. Huxley var medlem av Royal Society, som är en av Storbritanniens viktigaste vetenskapliga institutioner och han var en högt uppsatt frimurare i likhet med alla andra medlemmar av denna institution. Royal Society i London för en förbättring av den naturliga kunskapen, grundades år 1662. Alla medlemmar, utan undantag, var frimurare.

Trots att han inte hade några personliga prestationer, accepterades Huxley som medlem i Royal Society när han var mycket ung. Anledningen till att detta frimurar samhälle, där majoriteten var ateister, ansåg honom som viktig var hans närhet till Darwins och att han var dennes största supporter.

Andra medlemmar av Royal Society stödde också Darwin och de bidrog till hans arbete både före och efter hans bok offentliggjorts. Denna frimurar institution, som främst bildats av ateister, stödde honom så mycket att de efter ett tag började presentera en ”Darwin medalj”, mycket likt Nobelpriset, till forskare de ansåg vara framgångsrika.

I korthet, Darwin som var frimurare, var inte ensam. Han stöddes på ett organiserat sätt från det ögonblick han framlade sin teori. Detta organiserade stöd kom från en social klass och grupper som bestod av ateistiska frimurare. Den Marxistiska teoretikern Antonie Pannekoek har med sin bok ”Marxismen och Darwinismen” hänvisar till detta viktiga faktum och förklarar hur Darwinismen stöddes av ” Bourgeoisie”, som är den Europeiska rika kapitalistklassen, enligt följande:

Att Marxismen är skyldig sin betydelse och position, enbart för den roll den har i den proletära klasskampen, är känt av alla… det är inte svårt att se att Darwinismen i verkligheten har genomgått samma erfarenheter som Marxismen. Darwinismen är inte bara en abstrakt teori som antogs av den vetenskapliga världen för att diskutera och testa den på ett objektivt sätt. Nej, omedelbart efter att Darwinismen gjort sitt framträdande hade den sina entusiastiska förespråkare och passionerade motståndare… Darwinismen spelade också en stor roll i klasskampen och det är tack vare denna roll som den spred sig så snabbt och fick entusiastiska förespråkare och giftiga motståndare.

Detta påstående visar varför ateistiska frimurare fäster så stor vikt vid evolutionsteorin. Deras mål är att implementera idén om att människor och allt annat levande har kommit att existera av en slump och att falskeligen presentera denna avvikande materialistiska filosofi som om den vore en vetenskapligt bevisad idé. Enligt dem är evolutionsteorin den enda metoden att förneka Allahs existens (säkerligen är Allah utöver det) och att införa, hos människor, slumpen som en falsk Gud. Det är därför de ateistiska frimurarna stöder, försvarar, sprider och skyddare denna teori i varje situation, även genom bedrägeri och grymhet. Detta är anledningen till att den skyddas med en fanatisk inställning och varför världens dominerande Darwinistiska diktaturer har byggts. 

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116013/darwin-fick-stod-av-ateistiskahttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116013/darwin-fick-stod-av-ateistiskaMon, 18 Jun 2012 21:10:26 +0300
Darwinismen: de ateistiska frimurarnas grundläggande filosofi.  

Darwinismen är den grundläggande filosofin bakom de ateistiska frimurarna. Därför att det är den ruttna grunden av Dajjals system som de ateistiska frimurarna strävar efter att etablera i världen. Darwinismen syftar till att avlägsna människor från Allah och som utgör avvikande och falska ideologiska grundval av världens grymhet. Därför består den primära organisationen av ateistiska frimurare som försöker sitt bästa att införa evolutionsteorin in i samhället. Mason Magazine [tryckt i Turkiet av frimurare] förklarar varför ateistiska frimurare stödjer evolutionsteorin, enligt följande:

Darwins evolutionsteori visade att många händelser i naturen inte är Guds verk. (säkerligen är Allah utöver)

Ateistiska frimurare försöker presentera evolutionsteorin som vetenskaplig, detta för att upprätthålla och sprida denna stora lögn. Men evolutionsteorin, som stöds av ateistiska frimurare, har inte ett enda vetenskapligt fakta för att stödja teorin, och har totalt kollapsat på grund av 350 miljoner fossiler och andra vetenskapliga bevis för Skapelsen. Evolutionsteorin är det största bedrägeriet och sveket som någonsin uppstått i den vetenskapliga historien.

   Mimar Sinan, ytterligare en frimurartidning beskriver de ateistiska frimurarnas syn på Darwinismen enligt följande:

Idag är den enda giltiga teorin, från de mest civiliserade till de underutvecklade länderna, Darwins teori samt de som har följt hans spår.

De ateistiska frimurarna försöker införa Darwinismen som en vetenskaplig teori, eftersom Darwinismen används som ett verktyg för att bereda vägen för de ateistiska frimurarnas makt att sprida sitt avvikande trossystem. Därför har ateistiska frimurare adapterat utbredningen av denna teori som en av deras primära uppgifter. Mason Magazine hänvisar till denna ”plikt” enligt nedan:

Den största mänskliga och frimurar plikten vi alla är skyldiga att hålla fast vid inom den positiva vetenskapen, är att sprida denna tro bland människor och utbilda dem med positiv vetenskap [Darwinism] genom att adaptera denna teori som det bästa och enda sättet vad gäller evolutionen.

Selami Isindag, en ateist och en ledande frimurare beskriver hur de ateistiska frimurarna betraktar människor i linje med den falska tron på evolutionen i sin bok med titeln ” Masonluktan Esinlenmeler” [Inspiration från frimureriet] enligt följande:

Ur evolutionens synvinkel, skiljer sig människan inte från djuren. För bildandet av mannen och hans evolution, finns det inga speciella krafter än de som även djuren utsätts för.

Det ateistiska frimureriet, som Dajjals system, använder Darwinismen som ett falskt stöd för att uppnå sina avvikande mål, genom att hävda att människan som varelse, är djur som kom till stånd av en slump. Darwinismen presenteras, genom falskt stöd som en vetenskap och skyddas av ateistiska frimurare. Dajjals nämnda system fortsätter att skydda denna avvikande ideologi genom förtryck, påbud, grymhet och bedrägeri.

För att få en bättre förståelse är det användbart att undersöka hur det ateistiska frimureriet, Dajjals system, har stött och presenterat denna avvikande ideologi under Darwins tid.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116012/darwinismen-de-ateistiska-frimurarnas-grundlaggandehttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116012/darwinismen-de-ateistiska-frimurarnas-grundlaggandeMon, 18 Jun 2012 21:07:14 +0300
Dajjals system hanteras av ateistiska frimurare  

Ateistiska frimurare är de sanna beskyddarna och hjälparna av evolutionsteorin, som framlagts med avseende att förneka Allah och som har tillfogat förtryck, degenerering, masslakterier och krig över hela världen genom att uppmuntra människor att tro att de är obundna djur utan skyldigheter gentemot Allah, som hävdar att allt kom till av en slump genom att sprida idén om överlevnad för de starka och eliminering av de svaga genom naturliga urval.

Erasmus Darwin, farfar till Charles Darwin var den som satte evolutionsteorin i dess nuvarande form och som ledde vägen till masspridningen av detta bedrägeri, var en berömd ateistisk frimurare som var ansluten till Scottish Canongate Kilwinning No. 2 Lodge. Charles Darwins bröder var också frimurare.

Anledningen till den försvagade tron på Allah över de senaste 150 åren, sedan spridningen av Darwins idéer, det ökade antalet ateister, varför världen lidit så stor oordning och degeneration, för världens krig, för spridning av hat och ilska i samhällena, för den ökade masslakten och mord, folkmord och spridning av åsikter om rasism som vållar sådan tragedi i samhället, beror på att detta bedrägeri har installerats in i stort sett alla institutioner, skolor och nationella förvaltningar över hela världen under ledning av den Darwinistiska diktaturen som är nära knuten till ateistiska frimurare.

Blodiga kommunistiska och fascistiska ledare är ökända för sin beundran och hängivenhet till Darwins evolutionsteori. Dessa människor tvekade inte över att tala om att de fastställde sitt korrupta och förtryckande system genom att rota sig in i evolutionsteorin. Dessutom vara alla dessa blodiga ledare, medlemmar i de ateistiska frimurarnas loger.

Karl Marx, grundaren av kommunismen, som dränkt världen i blod, uttryckte öppet att han byggde sina idéer på Darwins evolutionsteorier genom att säga detta om Darwins bok ”The origin of species”: ”Detta är boken som innehåller grunden av naturhistorien för oss att beakta.” Marx var en frimurare av 32:a graden och medlem av det tyska Grand Orient Lodge. Känd som en ateist, var Marx alltid orolig vid tanken på sitt judiska ursprung och han uttryckte öppet sin ilska mot judar och en tro på Allah, i sin bok ”En värld utan judar”.

Vladimir Lenin och Josef Stalin, grundade även de sina idéer på Marx och vilka var ansvariga för slakten av miljontals människor och som var kända för sin beundran för Darwin och hans evolutionsteori samt att även de var ateistiska frimurare. Lenin var medlem i Grand Orient Lodge och Stalin i Rouge Croix Lodge. Genom Stalins regim, beräknas 60 miljoner människor ha bekostat sitt liv, då han fäste största vikt vid utbredningsarbete av evolutionsteorin. I sin självbiografi sade han:

… för att ta ur villfarelserna hos våra seminariestudenter, myten om att världen har skapats… var vi tvungna att bekanta oss med jordens geologiska ursprung och ålder och för att kunna bevisa dem genom argument, var vi tvungna att sätta oss in i Darwins läror.

Leon Trotskij var tillsammans med Lenin en annan arkitekt av den kommunistiska revolutionen, han var också Darwinist och kommenterade att Darwinismen var den högsta triumfen i dialektiken av hela området av organisk materia. Trotskij var även han en ateistisk frimurare och medlem av Grand Orient Lodge. Efter sin exil från Ryssland, när han bosatte sig i Centralamerika, arbetade han för kommunaliseringen av Grand Orient loger i olika regioner av Latinamerika och Sydamerika. Alla kommunistiska uppror i södra USA fram till idag, inklusive Kuba, har organiserats av dessa loger.

Mao Zedong, grundaren av den kinesiska kommunismen var likaledes en blodig kommunistisk ledare som uttryckligen sade att han baserade grunden av den kinesiska socialismen på Darwinismen och evolutionsteorin. Mao Zedong var en annan ateistisk frimurare och var medlem av Grand Orient Lodge. Den kinesiska socialismen som Mao Zedong baserade på Darwinistiska principer, var ett av de mest repressiva och blodiga regimer någonsin. Kina har bevittnat otaliga avrättningar under denna tidpunkt. Under senare år har unga militanta, som Mao hänvisar till som rödgardister, tillfogat ett klimat av terror i hela landet. Kina är fortfarande under inflytande av samma förorenade kommunistiska system och samma blodiga diktatur överlever där. De fruktansvärda folkmorden och de fruktansvärda avrättningarna som Kina nyligen begått mot de Uiguriska Turkarna visar att det fortfarande är samma perversa och onda system, baserad på Darwins evolutionsteori, som Mao inrättade och som styr landet.

Alla dessa människor var Darwinister och ateistiska frimurare. De representerar Dajjals kommitté som gjorde uppror mot Allah, Koranen, Toran och Evangelierna.

Darwin som tillfogade irreligion, degenerering, hat, hänsynslöshet och krig i världen, och hans farfar Erasmus Darwins, från vilken han tog sina idéer, och alla blodiga kommunistiska ledare som stödde Darwinismen och som orsakat döden av miljontals människor, de var alla högt uppsatta ateistiska frimurare. Trots avsaknaden av stöd av några vetenskapliga bevis, är idag evolutionsteorin både stödd och skyddad av lagar över hela världen. Unga människor tvingas att lära sig denna perversa teori och lärare är tvungna att lära ut den. Människor som motsätter sig evolutionsteorin, tas omedelbart bort från sina poster och tystas ner. Denna perversa ideologi som har dränkt världen i blod och förorsakat irreligion på hela samhällen, är Dajjals viktigaste bastion, med andra ord av ateistiska frimurare. Genom att se hur målmedvetet engagerade de blodtörstiga kommunist och fascistledarna har varit till teorin, och hur de har utgjutit miljontals människors blod genom att införa Darwins läror, gör att det är mycket lättare att se vilket globalt inflytande Dajjals kommitté har.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116011/dajjals-system-hanteras-av-ateistiskahttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/116011/dajjals-system-hanteras-av-ateistiskaMon, 18 Jun 2012 21:04:40 +0300
Det mest perversa av Dajjals systemet under detta århundrade: Darwinismen Ena av de största formerna av korruption i dag, i motsats till religion, är materialismen och olika perversa ideologier och rörelser som är grundade i materialismen. Men tanken som genomsyrar alla dessa och som representerar deras förmodade utgångspunkt och grund, är Darwinismen. Ända sedan Darwinismen först lanserades, har den blivit grunden till materialistiska och anti-religiösa ideologier. Den har bokstavligen förvandlats till en religion av anhängarna till dessa ideologier. Detta uttalande av den stora islamiska forskaren Bediüzzaman Said Nursi, beträffande hur Darwinismen kommer att bli Dajjals religion vid Tidens Ände, är särskilt anmärkningsvärt:

En tyranni, född av naturalistiska och materialistiska filosofier, kommer successivt bli starka och spridas vid Tidens Ände med hjälp av materialistisk filosofi och uppnå en sådan grad, att den förnekar Allah (säkerligen är Allah utöver det).

Precis som Bediüzzaman säger med orden: ”En tyranni, född av naturalistiska och materialistiska filosofier” är Darwinismen en lära som tillskriver naturen en självständig makt, som hävdar att allt liv är resultatet av en blind slump snarare än att den har blivit skapad och som strävar efter att människor bort från tron på Allah (säkerligen är Allah utöver det). Detta ämne tolkas så här i en kommentar till al-Kutub al-Sittah, där haditherna av vår Profet (frid vare med honom) har samlats:

Den mest påtagliga och viktiga uppgift för korruptionen vid Tidens Ände, orsakad av Dajjal, är motståndet till religion. Olika humanistiska vyer och värderingar kommer att visas vid Tidens Ände som ett försök att byta ut religionen. Denna nya religion kommer att stödja sig på misstro för att utrota alla former av gudomlig hegenomi över mänskligheten… det är en irreligiös tro vars grundläggande Gud är materia och människa. (säkerligen är Allah utöver det).

Darwinister har alltid tenderat att peka på falska bevis för evolutionsteorin. De hävdar att livet som bildas av död materia och som utvecklats genom evolutionen och att alla arter gradvis härstammar från varandra. Emellertid är Darwinismen ett perverst trossystem som inte har kunnat bevisa någon del av detta påstående men som ändå förebådas vara vetenskaplig. Enligt Darwinismen är ”slumpen” den största mekanismen för denna fiktiva utveckling. ”Slumpen” är Darwinisternas ”falska Gud”. Enligt Darwinisterna har denna falska Gud befogenhet att göra det omöjliga. Enligt Darwinisterna har denna falska Gud producerat den levande cellen från lite grumligt vatten, förvandlat fisk till tigrar och björnar till valar och gett dem lungor från ingenting. Enligt Darwinisterna, som betraktar människan som ättling till apan, har denna falska Gud skänkt attribut som förnuft, minne och färdigheter hos människor och skapat det mänskliga medvetandet på ett absolut oefterhärmligt sätt. Och medans ha gjort alla dessa saker, påstås den blinda slumpen uppträda rationellt och på ett planerat och kontrollerat sätt och att även ha vidtagit olika försiktighetsåtgärder när det har behövts. Enligt den Darwinistiska evolutionsteorin, är slumpen en falsk skapare med eget sinne och med makt att kontrollera. (säkerligen är Allah utöver det).

   Denna perversa teori som har antagit slumpen som sin idol, har lyckats dominera massor av människor som använder alla typer av demagogi och lögner, med sådana irrationella och ologiska påståenden. Anledningen till detta är Dajjal. Det avslöjas i vår Profets (frid vare med honom) hadither, att Dajjal är källan till detta bedrägeri. Detta ämne blir tydligare när de särdrag som beskrivs med liknelser i många hadither, vilka diskuterar Dajjal och som utvärderar dem i termer av egenskaper hos dessa ideologier. Mot denna bakgrund, har alla ideologier och tänkta system, som framträder med ologiska och grundlösa påståenden, som uppmanar människor till misstro, som vänder dem från religiösa moraliska värderingar och som underlättar uppkomsten av korruption och konflikter mellan människor, en faktisk representation av Dajjal. Darwinismen är den huvudsakliga ideologin som beskrivs i haditherna och som överensstämmer med detta djävulska system. Vår allsmäktige Herre, beskriver dessa människor som går med på Dajjals perversa system i en vers:

Då skall de obotfärdiga syndarna [inse att] de gick vilse och [att] deras förstånd svek dem. (Sura al-Qamar, 47)

Eftersom Darwinismen är en ideologi baserad på att vilseleda världen och vända människor bort från en tro på Allah, är det viktigt för Dajjals anhängare att hålla denna perversa tro levande. Av detta skäl, har några människor, under påverkan av Dajjal, hittills utnyttjat varje möjligt sätt att hålla ideologin upprätt. Trots dess brister av en enda del av vetenskapligt bevis, har evolutionsteorin förebådats vara en vetenskapligt bevisad teori. De låtsas att icke-existerande bevis faktiskt finns och har inga betänkligheter om att tillgripa bedrägeri för att göra fossiler kompatibla med deras teori. Trots att inte en enda övergångs fossil existerade, tillverkade de fiktiva sådana och producerade bluffar, vilka användes och lärdes ut som vetenskapligt bevisad fakta i skolböcker. De ignorerade alla former av bevis som lades fram och som förkastade evolutionsteorin, de höll dem medvetet gömda och dolda ur sikte. Då det inte fanns några stöd för deras teori, tillverkade de falska fossiler och höll dem utställda i årtionden på flera av världens mest berömda museum. Även om de borde ha skämts då deras bedrägerier avslöjades, höll de fast vid sina bedrägliga metoder och producerade utan skrupler fler bluffar. Även om det är vetenskapligt bevisat att inte en endaste protein kan bildas av en slump, insisterar de med att upprätthålla att livet började av en slump i något lerigt vatten. (Sannolikheten för att en fungerande protein bildas av en slump, är noll, eftersom en enda protein inte kan komma till stånd i en miljö som inte redan innehåller proteiner.) De tvekade inte med att publicera sina falska bevis i tidningar och vetenskapliga tidsskrifter samt TV, och såg inget fel i att lära ut dem till elever under många år. Darwinismen är ett system som är grundat på bedrägerier och lögner. Darwinismen är inte vetenskap. Ända sedan evolutionsteorin först framlades, har Darwinisterna antagit rollen av de gamla hedningarna och försökt vända människor att bli avgudadyrkare och försöka vända dem bort från en tro på Allah. Den lurade människor och försökte under 150 år övertyga dem om en lögn. Darwinismen är en pervers religion som är i behov av bedrägerier för att överleva, som berättar lögner för att uppbåda stöd och som strävar efter att bannlysa dem som uppger sanningen, att Darwinismen är en lögn.

Allah säger i en vers:

Säg: "Skall jag säga er vad som inför Gud förtjänar ett hårdare straff än detta? [Det är vad de gjorde] som, därför att de dyrkade onda makter, drabbades av Guds fördömelse och Hans vrede och som Han förvandlade till apor och svin. Deras läge var sämre och de hade förirrat sig ännu längre bort från den raka vägen." (Sura al-Ma´ida, 60)

Under normala förhållanden skulle det säkerligen vara ologiskt för människor att förhålla sig till en sådan meningslös ideologi. Men vissa människor har omedvetet fallit i en fälla som fastställts av Dajjal och vilseledande mottagit den utan att förstå hur det gick till eftersom Dajjal använder en mycket listig metod. Då Darwinismen ivrigt missledde världen, genomförde Dajjal denna listiga och obehagliga uppgift, genom att påverka människor att använda falska och perversa metoder. Det finns ingen tvekan om att, i likhet med alla vidskepliga religioner, har alla räder mot Allah omintetgjorts. Alla avslöjar i dessa verser:

[Förnekarna] smider planer, men [även] Jag smider planer. Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid! (Sura at-Tariq, 15-17)

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115979/det-mest-perversa-av-dajjalshttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115979/det-mest-perversa-av-dajjalsSun, 17 Jun 2012 18:02:25 +0300
Dajjal: den största prövningen vid Tidens Ände Livet i denna värld är övergående, där gott och ont och skönhet och fulhet visas, där människor genom sina handlingar testas och där troende och icke-troende särskiljs från varandra. Allsmäktige Allah, skaparen av alla varelser och denna test, har också, vid alla tillfällen, skapat en fiende i form av förnekare och syndare för att, som en del av testet, konfrontera de troende. Dessa förnekare som har konfronterat profeter, budbärare och troende genom historien, kommer att synas vid Tidens Ände, då hadithen av Profeten (frid vare med honom) förtäljer att Profeten Jesus (frid vare med honom) förväntas återkomma till jorden och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att visa sig. Med andra ord, förnekaren kommer att vara Dajjal, eller antikrist.

Dajjal är ett arabiskt ord som härrör från roten ”dajl”. Lexikon definierar Dajjal som ”lögnare, bedrägeri, en uppviglande och förbannad person som förvirrar sinnen, hjärtan, bra och dåliga, rätt och fel och som döljer sitt sanna ansikte genom att förgylla det och som vandrar överallt.

Profetens (frid vare med honom) hadither hänvisar Dajjal till att vara den största negativa kraften som kommer att visas vid Tidens Ände. Den Dajjal som kommer att försöka införa satans system över hela världen, i slutändan av tiden då extraordinära händelser inträffar, med hjälp av fiendskap mot Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) vars yttre vi snart skall se genom Allahs lov och vars förnekelse kanske är en av de värsta genom tiderna. Vår Profet (frid vare med honom) beskriver dimensionen av Dajjals förvrängning enligt följande:

Det skulle inte finnas någon skapelse (som skapar mer problem) än Dajjal, ända från skapandet av Adam till den Sista Timmen.

Det har berättats i traditioner att Dajjal är en bedragare som speglar sanningen som lögn och lögnen som sanning och god som dålig och dålig som god. Som berättas för oss i hadithen ”Han [Dajjal]skulle ta med sig en bild av paradiset och en av helvetet och vad han skulle kalla för paradiset, skulle vara helvetets eld” allt han kallar för goda, vackra och rätta är faktiskt en ondska som kommer vålla katastrof för mänskligheten. Och de värderingar han kallar onda, är faktiskt av godo och i mänsklighetens intresse. Men då människor inte ser händelser i ljuset av Koranens moraliska värderingar och Sunnan av Profeten (frid vare med honom) kommer de att vilseledas av de saker som Dajjal bjuder in dem till och de kommer att följa honom medan de beaktningslöst vänder ryggen åt Allahs väg, som de egentligen borde följa. De kommer att inse vilket allvarligt misstag de gjort när de blivit vittnen till det förtryck som Dajjal kommer att fastställa. Det är av dessa skäl som vår Profet (frid vare med honom) har varnat mänskligheten och sagt till människor att agera med vetskapen om att det Dajjal porträtterar som ondska, i faktum är av godo:

Dajjal kommer att visas. Och tillsammans med honom kommer det att finnas eld och vatten. Vad folk kommer att se som vatten, kommer att bränna som eld. Och vad som kommer att visas som eld, kommer att vara vatten. Den av er som kommer att se detta, bör dyka ner i det som ser ut som eld, då det kommer att vara ett sött, rent vatten.

Såsom kan ses utifrån de många olika tecknen i haditherna, är den period vi befinner oss i, ”Tidens Ände”. Det framgår av Profetens (frid vare med honom) hadither att Tidens Ände pågår nu och genom Allahs nåd är återkomsten av Profeten Jesus (frid vare med honom) och uppkomsten av Hazrat Mahdi (frid vare med honom) också att vänta under denna period. Just som det berättas för oss i hadither, gör Dajjal sin korruption känd i slutet av Tidens Ände som vi lever i, och kärlekslöshet, uppror, ondska, fission, konflikter och degenerering sprids över hela världen. Många människor har gått med på Dajjals korruption, vänt ryggen till de rätta moraliska värderingarna och accepterat ett djävulskt system som är baserat på misstro.

Den största av Dajjals förvanskning, vid Tidens Ände, är i ideologiska termer, Darwinismen. Den Darwinistiska ideologin, det värsta felet under 1900-talet, har ursprungligen kritiserats. Men den spred sig genom samhällena under 2000-talet under inflytande av Dajjal, genom att vilseleda människor att tro på den, samlades ett stort stöd in och fann slutligen sin väg in i skolböcker och den vetenskapliga litteraturen. Trots att den är en fruktansvärd lögn och dess avsaknad av vetenskapliga bevis (trots att den påstår sig vara vetenskaplig) har den lyckats bedra hela världen, under inflytande av Dajjal. Återigen under Dajjals inflytande och som förutsagts i haditherna, anser människor att någon icke-existerande fakta, som har antagit teorier utan vetenskapliga meriter som en ”förklaring till livets ursprung”. Barnen började lära sig om Darwins evolutionslära redan i grundskolan, den mest sedda pro-darwinistiska TV-kanalen betonade falska scenarier av evolutionen som ”vetenskaplig forskning” och universitetsprofessorer hyllade detta bedrägeri med all sin kraft. Detta är rakt igenom ett falskt trossystem. Darwinismen uppstod som en falsk religion, stora ansträngningar gjordes för att människor blint skulle tro på den och de som inte trodde på dem, uteslöts eller frystes ut. Det har inte funnits något vetenskapligt bevis till förmån för evolutionsteorin och att det skulle finnas någon är en omöjlighet, men eftersom Darwinismen är ett falskt trossystem, tas falska bevis ständigt fram för att stödja teorin och de verkliga vetenskapliga bevisen som tillbakavisar evolutionsteorin, göms undan. Omfattningen av detta bedrägeri är verkligen enorm. Som en perverterad och falsk tro som är baserad på ett förnekande av Allah, är Darwinismen genom Dajjal, ett känt bedrägeri och något som förväntas vi Tidens Ände enligt vad som har uppenbarats i haditherna.

Detta falska trossystem som hävdar att levande varelser kom till av en slump, som hävdar att apor är förfäder till mänskliga varelser, som söker övertyga människor att de är planlösa djur utan ansvar vilket har lett till mass-slakt och har inlett krig genom den förvrängda tanken att den starka måste krossa den svaga och som betraktar människor som värdelösa och underlägsna, är faktiskt Darwinismens, en av Dajjals värsta ränker. Men efter att ha kvarstått under de senaste 150 åren, har det äntligen, i början av 2000-talet, omintetgjorts. Dajjals sammansvärjningar är över och Dajjal är död. Massbedrägeriet har kommit till ett slut. Denna ideologi som antogs som en falsk religion, har krossats till förmån för den sanna tron på Allah. Det råder ingen tvekan om att Allah kommer att göra Hans tro bestående. Vår Herre avslöjar i en vers:

”Med Sina ord visar Gud att sanningen är sanning, hur förhatlig denna än är för de obotfärdiga syndarna." (Sura Yunus, 82)

 

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115978/dajjal-den-storsta-provningen-vidhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115978/dajjal-den-storsta-provningen-vidSun, 17 Jun 2012 17:44:55 +0300
Det glada budskapet om den Gyllene Eran  

För fjortonhundra år sedan, talade vår Profet (frid vare med honom) i detalj om händelser som skulle ske vid Tidens Ände, med andra ord i den tid vi lever i nu, en beskrivning som var relativt omfattande. Han sade att det vid Tidens Ände, skulle bli en tid då människor övergav de moraliska värdena i Koranen och att en global degenerering skulle ske med korruption, krig och tumult. Återigen, som det framgår av vår Profet (frid vare med honom) genom haditherna, kommer Allah i denna tid sända Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) vilka bär av vår Herres givna titel av Hadi (givaren av vägledning). Under denna heliga tid, som kommer att bevittna uppståndelsen av Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom), där filosofier och ideologier som bygger på misstro helt kommer att försvinna och det förtryck och den oordning som sker över hela världen kommer att komma till ett slut. I tiden av Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer tron på Allah att bli levande som den var vid tiden för vår Profet (frid vare med honom), de moraliska värdena i Koranen kommer att regera bland människor och hela välden blir en plats för fred och vila.

Det blir inga krig eller konflikter någonstans, alla vapen kommer att försvinna och inte ens en enda människas näsa kommer att blöda. Omoral, förtryck, förföljelser, orättvisor och förfall av det förflutna kommer att försvinna i denna heliga ålder och alla former av lidande kommer att ersättas av överflöd, rikedom, skönhet och lugn och ro. Enorma tekniska framsteg kommer att finnas, vilka kommer att användas till hela mänsklighetens nytta. Denna tid kommer även att bestå av utmärkta framsteg inom konst och skönhet och kommer att, genom Allahs nåd, benämnas som ”Guldåldern”. Som ett krav, av tester på denna jord, kommer även vår Herre att skapa negativa krafter, vilka är de exakta motsatserna till dessa läckerheter. Krafter (med andra ord otrogna) vars diametrala motsatser till Profeter och troende, har framkommit vid varje period i historien och har kämpat mot en tro på Allah och de rätta moraliska dygderna. Detta är Allahs lag. Förekomsten av Farao vid tiden för Profeten Moses (frid vare med honom), av Nimrod vid tiden för Profeten Abraham (frid vare med honom) och Abu Lahab och hedningarna i Mecka vid tiden för Profeten Muhammed (frid vare med honom) är alla manifestationer av denna Gudomliga lag. Som har avslöjats av vår Profet (frid vare med honom) genom haditherna, kommer de negativa krafterna som uppstår vid tidens ände, den tid då Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) förväntas, att vara Dajjal eller antikrist.

Nästan alla järtecken för tidens ända som anges i vår Profets (frid vare med honom) hadither, har gått i uppfyllelse i Hijri år 1400 (1979/1980 i den Gregorianska kalendern) med andra ord vid precis den tid som förutsagts av Profeten (frid vare med honom). Det faktum att hundratals förebud har kommit till stånd visar att Tidens Ände hänvisar till den ålder vi lever i och visar även att Guldåldern är nära. Korruptionen av Dajjal har även den visat sig i den Slutliga Tid vi lever i. Denna fruktansvärda korruption av Dajjal, som lockar massor av människor mot irreligion, som bär med sig krig och konflikter, som tillfogar förfall, anarki, stridigheter och mord av samhällen, är Darwinismen. Trots att den inte har någon som helst vetenskaplig grund, har den blivit en dominerande ideologi under de senaste 150 åren genom att den ålagts på människor som blivit lurade av denna fruktansvärda lögn och flertalet samhällen har upprättats och dragits mot krig, slakt, terror och anarki och som har uppnåtts genom en adaption av Darwinismen som ideologi. Dajjals väg har trängt igenom världen genom Darwinismens korruption och trots bristen av vetenskapliga bevis, har Darwinismen satts under officiellt skydd av flera stater med falska påståenden och falska bevis. Eftersom Darwinismens ideologi är den värsta korruptionen vid Tidens Ände, nådde de snabbt falska framgångar och tog sin plats i historien som det värsta massbedrägeriet någonsin.

Men liksom alla stora felaktigheter, denna förvanskning av Dajjal, kommer även den att störtas och försvinna. Den Gyllene Eran, den heliga tiden vid Tidens Slut, kommer att ske när Dajjals korruption kommer till ett slut, när krig och konflikter upphör, när ateistiska ideologier som har tillfogat mänskligheten fruktansvärda plågor, skickas till historiens soptunna och när världen svämmar över av överflöd och rättvisa. Islams moraliska värderingar kommer att spridas över hela världen vid denna tid, och folk kommer att, i mängder, vändas till en tro på Allah. Denna heliga ålder är nu nära förestående. Enligt vår Profets (frid vare med honom) hadith, har Hazrat Mahdi (frid vare med honom) redan dykt upp. Den tidpunkt han kommer att kännas igen av människor, är mycket nära. Återigen, som kan ses i haditherna, återkomsten av Profeten Jesus (frid vare med honom) kommer också att äga rum mycket snart. Darwinismen, den värsta av Dajjals korruption av det globala systemet, har lidit det största nederlaget i historien. Dajjal är nu död. Genom Allahs nåd, överflöd, fred och säkerhet, den Gyllene Eran som nu är nära förestående, kommer att regera över mänskligheten och omsluta världen. Vår allsmäktige Herre säger i en vers:

Gud har slagit fast: "Helt visst är det Jag, Jag och Mina sändebud, som skall segra!" – Hos Gud finns all styrka, all makt! (Sura al-Mujadala, 21)

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115977/det-glada-budskapet-om-denhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115977/det-glada-budskapet-om-denSun, 17 Jun 2012 17:39:32 +0300
Dajjals system är speciellt skapat för kommandet av Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) Vår allsmäktige Herre skickar en helig personlighet i en tid när slutet av livet i denna värld är nära förestående, slutet av tiden när alla vedermödor, krig, terror, förfall och rädsla råder. Genom den heliga individen kommer Han ända alla former av problem och orättvisor. Den heliga gestalten är Hazrat Mahdi (frid vare med honom). Efter Hazrat Mahdis (frid vare med honom) uppträdande kommer Profeten Jesus (frid vare med honom) att återvända till jorden och tillsammans med Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer Han att orsaka att Islams moraliska värderingar kommer att härska över världen.

Vi har fått veta att innan Profeten Jesus (frid vare med honom) ankomst och Hazrat Mahdis (frid vare med honom) ankomst, kommer en fruktansvärd sjukdom härja på jorden och att Dajjals väg kommer att visas som kommer att sprida irreligion, moralisk kollaps, förtryck, orättvisor och blodutgjutelse över hela världen. Allah skapar, som en del av Hans lag, diametralt motsatta idéer. När Allah skapade Profeten Moses (frid vare med honom) skapade han också hans motsats, Farao. Han som skapade Profeten Abraham (frid vare med honom) skapade också Nimrod som skulle motarbeta honom. I denna tid, som vi kallar tidens slut och som enligt uträkningar, vi lever i nu, har Allah skapat en väg för Dajjal genom ledning av ateistiska frimurare och Darwinismen som ett av de större vilseledande knepen för vägen till Dajjal. Medan Profeten Jesus (frid vare med honom) och Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att kalla på människor att ha moraliska dygder och tro och för att njuta av fred och säkerhet den sista tiden, då kommer Dajjals väg, med andra ord ateistiska frimurare att hylla konflikter och strider, uppmuntra till själviskhet och hänsynslöshet samt tillfoga förstörelse och förödelse, genom att använda sig av Darwinismen för detta ändamål.

I sin ” Emirdağ Addendum” har den stora islamska lärde Bediüzzaman Said Nursi sagt, att den första plikt Hazrat Mahdi (frid vare med honom) har är att fullständigt eliminera Darwinismens materialistiska inverkan på människor och genom intellekt utrota Dajjals rörelser. Bediüzzaman beskriver hur Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att uppleva definitiva framgångar mot Darwinismen och materialismen och vara den avgörande faktorn för folk att vända sig till sin tro:

Och han, Hazrat Mahdi (frid vare med honom) kommer att ha tre centrala uppdrag; först: Under effekten av vetenskap och filosofi och den smittsamma pesten som kallas för materialism och naturalism, och dess spridning bland människor, kommer han först av allt att rädda tron på ett sätt som kommer att tysta filosofi och materialism.

Därför kommer en av Hazrat Mahdis (frid vare med honom) huvuduppgifter vara att genom intellektet eliminera den materialistiska Darwinistiska filosofin och skapa en tro på att Allah styr världen. Den perversa religionen som har spridits av ateistiska frimurare, kommer med Allahs nåd, vara intellektuellt utplånade av Hazrat Mahdi (frid vare med honom).

Darwinisternas framgång beror på det faktum att de lyckats lura hela världen och att den Darwinistiska diktaturen lyckades etablera en global hegenomi. Eftersom Darwinisterna inte kände till hemligheten att Allah skapade deras framgång som ett test med föreställningen av en genuin triumf som aldrig skulle störtas. Faktum är att, trots att sådana falska framgångar äger rum, beror på att sanningen skall visas som segrare. Som resultat är det alltid meningen att Allahs önskningar som i slutändan höjer Honom, vinner. Det är i den situationen Darwinismen befinner sig i nu. Den globala hegenomin de etablerade genom bedrägeri är på väg mot ett stort nederlag. Därför att det är Darwinismens öde. Darwin lanserade Darwinismen eftersom det var Allahs vilja. Darwinismen styrde världen eftersom det var Allahs vilja. Och den perversa religionen håller nu på att besegras eftersom tiden för dess nederlag, som förordnats och vars öde har utsetts av Allah, har nu kommit. Folk gick med på Darwinismens korruption, som en del av det öde som förordnats av Allah. Och nu kommer folket att följa Hazrat Mahdi (frid vare med honom) vars öde har utsetts av Allah och där Hazrat Mahdi (frid vare med honom) intellektuellt kommer att förinta Darwinismen och materialismen, kort sagt hela Dajjals system, denna avskyvärda korruption kommer världen att bli fri ifrån.

Alla system skapade av Dajjal är redan dömda att besegras och förintas. Samma gäller för Darwinismen och med Allahs vilja är även den i ett tillstånd av nederlag och undergång. Darwinismen, det värsta bedrägeriet i historien, genomgår det största nederlaget i historien. Historien om Darwinismen kommer att bli ihågkommen av förvånade kommande generationer, som en tid av skam.

Allsmäktige Allah är Han till vilka alla enheter böjer sina huvuden och han bevarar dem under sin vilja och kontroll. Darwinister som föreställer sig kunna etablera en pervers religion utan att den är instiftad av Allah och som dåraktigt inte strävar efter att i detta syfte även leva i ett tillstånd av underkastelse till Allahs bud, oavsett om de så önskar. Allah avslöjar i en vers: Önskar de en annan [religion] än den som Gud har gett dem? [Gud] som alla i himlarna och på jorden underkastar sig av fri vilja eller nödda och tvungna, och till vilken de skall återbördas. (Surat al-Imran, 83)

Alla enheter, inklusive Darwinister, som fallit för Dajjals knep, kommer en dag kallas framför Allah. De kommer att kallas att stå till svars, i vår Herres närvaro, och bli ställda frågan om vad de gjorde och vad de tänkte. Räkenskapens dag är ett definitivt faktum. Därför är det bästa sätter, för alla Darwinister att uppnå lycka, och som har fallit under påverkan av ateistiska frimurare, att överge sitt stolta och envisa sätt i denna tid när de verkligen har sett alla fakta och lyssna till sitt samvete och följa den sanna vägen. Allahs bud är sanningen. Det Han säger kommer att ske och ingen som helst ordning kan förhindra det, om inte Allah så önskar. Alla som insisterar att fortsätta ägna sig åt det Darwinistiska bedrägeriet och som följer dess lögner och fortsätter att vilseleda människor, bör aldrig glömma detta faktum.

Påminn dem [Muhammad]! Din uppgift är att påminna men över deras [sinnen] har du ingen makt. Men den som vänder ryggen till och envist framhärdar i att förneka sanningen skall Gud straffa med det strängaste av alla straff. Det är till Oss de skall återvända, och därefter tillkommer det Oss att ställa dem till svars. (Surat al-Ghashiyya, 21-26)

Text till bild s. 282:

Darwinister vill undvika en eliminering av den Darwinistiska förtrollningen genom att ständigt indoktrinera unga människor med idén om evolutionen. Anledningen till att organ som Europaparlamentet vill förbjuda undervisning av ”Skapelsens Atlas” i skolorna, är för att hålla igång den Darwinistiska indoktrineringen.

Text till bild s. 279:

Fettpartiklar kan inte falla i vatten, förvandlas till protein och producera liv.

Text till bild s. 276:

Satans falska order är svaga och Dajjals system har besegrats. Den kärlek och vänskap som Koranen kräver är moraliska värderingar som kommer att styra världen.       

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115283/dajjals-system-ar-speciellt-skapathttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115283/dajjals-system-ar-speciellt-skapatSun, 27 May 2012 17:05:18 +0300
Acceptans efter förnekande Förnekandet som Darwinister misslyckas med att dölja bakom sitt språk uttrycks på följande sätt av olika forskare och Darwinister själva:

Biologen William Fix:

Forskare vid spetsen av utredningen har satt kniven mot den klassiska Darwinismen. De har inte offentliggjort denna nyhet, utan har hållit den inom sina tekniska artiklar och inre råd.

Den Darwinistiska antropologen Robert A. Martin:

År 1972 publicerade Niles Eldredge från ”American Museum of Natural History” och Steven Jay Gould från Harvard University, en artikel om att införa begreppet: “avbruten jämvikt”. Där de frågade: om evolutionen går framåt på ett långsamt, gradvist och metodiskt sätt, var är då alla fossila intermediärer mellan arterna? Kanske de är svåra att finna, då de inte existerar.

Darwinisten T.H. Frazzetta från universitetet i Illinois ekologiska avdelning:

För varje år som går börjar den tidigare så enkla synen på evolutionen att falla sönder.

Den franska Darwinisten Jean Pierre Lehman:

Darwinismen i dess gamla och klassiska form har brutit samman.

Den Darwinistiska och vetenskapliga redaktören Gordon Rattray Taylor:

Det må vara som det är, men bevisen ackumulerar att chans är otillräckligt för att förklara förekomsten av en fantastiskt samordnad struktur och ett perfekt anpassat beteende, vilket biologerna är på väg att upptäcka. Som två amerikanska biologer nyligen förklarat: ”Det största pusslet, problemet med evolutionens mekanism, är långt ifrån lösta”. I korthet, är dogmen som dominerade det biologiska tänkandet i över ett sekel, på väg att kollapsa.

Darwinistiska professorn i fysik, H.S. Lipson:

Den Darwinistiska och vetenskapliga redaktören Gordon Rattray Taylor:

Det må vara som det är, men bevisen ackumulerar att chans är otillräckligt för att förklara förekomsten av en fantastiskt samordnad struktur och ett perfekt anpassat beteende, vilket biologerna är på väg att upptäcka. Som två amerikanska biologer nyligen förklarat: ”Det största pusslet, problemet med evolutionens mekanism, är långt ifrån lösta”. I korthet, är dogmen som dominerade det biologiska tänkandet i över ett sekel, på väg att kollapsa.

Den Darwinistiska professorn i ekologi och evolutionsbiologi E.O. Wiley:

(Norman) MacBeth föreslår att vi ska betrakta evolutionen med nya ögon, att vi erkänner för allmänheten, och vid behov även för oss själva, att vi har betänkligheter angående Darwinismen och dess syntetiska teori och att vi skall föra en öppen debatt om detta. Jag anser att det är ett utmärkt förslag.

Journalisten Larry Witham:

Jag har intervjuat dussintals vetenskapsmän och när de befinner sig med varandra eller med en journalist de litar på, kan de säga: ”Det är komplext” eller ”Molekylärbiologin är i kris”, något de inte kan säga offentligt.

Det är där Darwinisterna befinner sig nu. Darwinisterna tvivlar nu på den teori som de så fanatiskt anslutit sig till under så många år. Det globala bedrägeriet, som Darwinismen är, har nu kommit till ett slut. De passionerade anhängarna av Darwinismen kunde kanske aldrig föreställa sig att de skulle förlora kriget de förklarat mot Allah(säkerligen är Allah bortom det). De medel som står till deras förfogande, de cirklar de påverkat och stödet de fått från olika stater, ledde dem till att, ytligt, betrakta sig själva som mycket mäktiga. Undervisningen av evolutionsteorin i skolan har lett till att nya generationer har vuxit upp med idén om evolutionen. Världens ledande tidningar, tidskrifter och TV-stationer och ännu viktigare, ledare på de högsta nivåerna av nationella förvaltningar, var ständigt engagerade och både stöttade och främjade Darwinismen. Som på senare tid, tvingar till exempel, företrädarna för olika länder, det Europeiska rådet, länder att genomföra pro-darwinistiska beslut. Men dessa metoder gör inte längre Darwinisterna någon nytta.

Skillnaden mellan idag och tidigare är att dessa beslut vidtagits på internationell nivå och används till att skapa en effekt hos människor så att det ska vara lättare att uppnå målen att locka till sig människor, under Darwinismens inflytande, för att på så sätt för Darwinismen närmare i sin omloppsbana. Den nuvarande situationen är dock att i och med debuten av verket ”Atlas of Creation” vid det Europeiska rådets plattform, har detta följts av en debatt om hur boken ska tas emot, vilket har visat på en kännbar och allmänt rådande ilska från Darwinisterna.

Dessa saker är samtliga ett definitivt tecken på nederlag. Den visar på hur effektiv den vetenskapliga och intellektuella kampanjen mot Darwinismen har varit. I ett uttalande i tidsskriften Science Magazine, sammanfattar den evolutionistiska professorn Umit Sayin nuläget under påverkan av Harun Yahya:

Det finns ingen kamp mot kreationisterna nu. De har vunnit kriget… År 1998 kunde jag motivera sex medlemmar av den turkiska ”Academy of Science” att tala ut mot den kreationistiska rörelsen. Idag är det omöjligt att motivera någon.

Ingen kommer förstås att försöka sprida Darwinismen under en konferens, med full vetskap om att det är osant och har blivit avslöjat. Darwinisterna har inga vetenskapliga bevis och inget vetenskapligt utlåtande att visa mot skapelsens faktum.

Upphävandet av den Darwinistiska förtrollningen har utan tvekan gjort sig av med Darwinismen helt och hållet eftersom de försökte upprätthålla denna perversa religion med hjälp av förtrollning. När förtrollningen upphävdes fanns det inget kvar av teorin att klamra sig fast vid, eftersom det inte fanns någon vetenskaplig grund som stöd. Ingen metod som de ateistiska frimurarna, Dajjals system, kan användas för att stötta upp Darwinismen och kommer inte att tjäna något syfte alls. Darwinismen kommer av kommande generationer betraktas som lika löjliga som de forna berättelserna som berättades med total övertygelse; att jorden vilar på ryggen av en jättesköldpadda. Folk kommer inte att förstå hur Nobelpristagande professorer, universitetslärare och vetenskapsmän kunnat tro på en sådan fars och hur de har kunnat ledas till att uppmuntra sådana dumheter. 2000-talet kommer att avslutas med en skam för alla Darwinistiska kretsar.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115281/acceptans-efter-fornekandehttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115281/acceptans-efter-fornekandeSun, 27 May 2012 16:59:26 +0300
En annan psykologisk tillflykt till att Bedrägeriet har avslutats: Filosofin om: ''Det gör inte ont!'' Evolutionsteoretiker trodde aldrig under de senaste 150 åren att Darwinismen öppet skulle kallas för en lögn och att bevis som vederlägger teorin skulle avslöjas i full detalj. Även om en stor del människor insåg att den var en falsk religion förblev de, inför Darwinismen, tysta och tvingades att acceptera detta perversa system. Lärare var tvungna att undervisa om evolutionslärans utveckling för sina elever även om dessa bröt mot förnuft, logik, vetenskapliga rön och sina egna övertygelser eftersom de utsattes för intensiv och avskräckande propaganda. Darwinismen kunde endast hållas levande genom påtryckningar, våld och hot.

Men läget har nu ändrats. Darwinismens ogiltighet har avslöjats, obestridligt och med vetenskapliga bevis. Det har tydligt visats att Darwinismen är en stor lögn som hålls upprätt genom förfalskningar och bedrägerier. Det stora verket ”the Atlas of Creation” har funnit ett hem hos forskare, universitetslärare och personer med ansvar att styra länder, alla med ett intresse för ämnet och även studenter kan komma åt verket på Internet. Denna situation har av Darwinisterna mötts med häpnad, panik, rädsla och skräck och de har försökt, på sitt eget dumma sätt, att förhindra läsandet av ”the Atlas of Creation.” De själva har börjat inse att deras teori har hamnat i en återvändsgränd.

En djup tystnad råder nu i Darwinistiska kretsar inför detta faktum. Vissa fanatiska Darwinister har antagit mentaliteten att; ”det gör inte ont” likt ett barn som har haft en leksak som tagits bort, trots att de har sett stora mängder av vetenskapliga bevis som undergräver evolutionsteorin och det stora intresset människor har visat dessa bevis och trots att de är väl medvetna om att Darwinismen har kollapsat. De försöker dåraktigt att stå på sig genom att säga ”Jag tror på Darwinismen oavsett vad och jag kommer att fortsätta att hylla den”. Faktum är dock att detta är ett Darwinistiskt trick som inte kommer att leda dem någonstans.

Som Allah avslöja i versen; Djävulens list är [enbart] svaghet. (Surat an-Nisá, 76) visar att Darwinismens system enligt Dajjal, kollapsar mycket snabbt. Så mycket att den är slut enbart av det faktum att proteiner inte kan förekomma spontant eller att övergångs fossiler inte existerar. En Darwinist kan inte förbli en Darwinist i kölvattnet av denna information. Allt han kan säga med en själlös envishet är: ”Jag tro och jag tänker fortsätta att tro”. Men det är inte vad han egentligen tycker. Det är inte längre möjligt för honom att tro på Darwinismen. Vissa anhängare av Darwinismen framhärdar med samma envishet som ett barn som hävdar att tvålen som hans mun har tvättats med, inte alls är obehaglig. Men om barnet hävdar att tvålen är obehaglig eller ej, är irrelevant. Vad som är av betydelse är att han vid slutet av dagen upplever att den obehagliga smaken i munnen har orsakats av tvål. Därför finns det med all sannolikhet inte en enda Darwinist kvar efter alla bevis på Darwinismens ogiltighet, som inte är medveten om att den är ett bedrägeri.

Darwinister är nu medvetna om att det inte är någon nytta med att försöka lura människor för att skydda teorin. Den Darwinism som de skapat med imaginära scener och olika bedrägerier för 150 år sedan och som de upprätthöll med våld, har nu kommit till sitt slut. Det är omöjligt för Darwinister att fortsätta med denna perversa tro när de har lärt sig att hela denna fantastiska berättelse är sann. Darwinisterna har väntat på en förment frälsare hela tiden. De väntade sig att en vetenskapsman skulle dyka upp och producera de mystiska fossilerna de väntat på under alla dessa år. Men de har sett med sina egna ögon att detta aldrig kommer att ske och har nu, i sina egna sinnen, blivit övertygade om detta. Notre Dames universitetsprofessor Peter van Inwogen talar om den mest värdefulla sanningen:

Om Darwinisters svar på denna viktiga bok sker genom att ignorera den, förvränga den eller förlöjliga den, kommer det att vara ett bevis till förmån för den omfattande misstanken om att Darwinismen idag enbart fungerar mer som en ideologi än som en vetenskaplig teori.

Oavsett hur mycket Darwinisterna säger; ”det gör inte ont” framgår det av deras reaktioner, de åtgärder de vidtar och det intensiva tillståndet av panik, att detta nederlag har kommit som en bedövande chock. Det är naturligtvis mycket svårt för en forskare som har trott på den Darwinistiska lögnen under många år, att senare i livet inse att han har blivit lurad. Folk är i allmänhet ovilliga att erkänna att de har blivit lurade och att de blint har stöttat detta bedrägeri. Därför är den första utvägen att säga ”Jag tror det inte” när de ställs inför bevis mot Darwinismen. Men i själva verket tror den personen till 100 % på de bevis som lagts framför honom. När han tillfrågas sex månader senare har hans ilska lagt sig och han börjar svara. Med all sannolikhet kommer han att säga att; ”Darwinismen kan eller kan inte vara sann.” Han kommer att börja dividera och leta efter ett svar som hamnar mitt emellan som; ”Nya uppgifter kan dyka upp i framtiden”. Men faktum är att han är väl medveten om att denna perversa ideologi är ett bedrägeri, berövad alla bevis, men han kommer att finna det svårt att erkänna detta på en gång. Men ändå är Darwinismen ett avslutat kapitel för den människan.

Han kommer finna det svårt att tro (och skrattretande) att han någonsin hyllade tanken på att droppar av olja som föll i vattnet omvandlades till proteiner. Han kommer att undra över hur han misslyckades med att förstå att inte en enda övergångsformad fossil existerar, han kommer att förvånas över sig själv och vara chockad över hur han någonsin hyllat sådana dumheter för kanske en så lång tid som 50 år. Han kommer att skämmas över att ha fallit för den Darwinistiska förtrollningen och hur han stöttat en lögn. Även de mest fanatiska Darwinisterna känner så idag. Detta kan skönjas ur olika uttalanden och anas i deras skepticism. Några av dem erkänner även detta explicit. Men det är aldrig försent att överge en falsk tro och acceptera sanningen. Att erkänna sanningen och överge sina brister, är en stor dygd. Den korrekta saken att göra efter att ha sett de vetenskapliga underlagen, är att öppet erkänna att Darwinismen är rent nonsens.

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115280/en-annan-psykologisk-tillflykt-tillhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115280/en-annan-psykologisk-tillflykt-tillSun, 27 May 2012 16:54:09 +0300
De fällor som fastställts av Dajjal är också under Allahs kontroll Detta faktum får aldrig glömmas: Dajjal, källan till korruption av Darwinismen som har vilselett människor under ett och ett halvt sekel, är en enhet under kontroll av Allah. Dajjals väg, korruptionen av ateistiska frimurare med andra ord, är stor nog att lura nästan alla, med undantag av ärligt troende. Men oavsett hur stor den snara som fastställts av ateistiska frimurare, måste det faktum beaktas, att det är den allsmäktige Allah som kommer att framställa det finaste svaret på alla dessa fällor. Allah skapar satans aktivitet på jorden i form av Dajjal, inom ett givet öde att den är dömd att omintetgöras, för att testa människor så att fromma muslimer kan uppstå. Därför, genom Allahs lov, kommer de otrognas snaror aldrig bli framgångsrika. Allah avslöjar denna hemlighet i en annan vers: De smidde onda planer, men Gud kände deras planer och [skulle ha omintetgjort dem] även om man med deras hjälp hade kunnat flytta berg. (Sura Ibrahim, 46)

Under hela historien, de otrogna och de som önskar leda människor till förnekelse, har satt olika fällor. Men alla dessa fällor har hindrats genom ett krav i Allahs lag och har fjädrat tillbaka på dess upphovsmän. Detta är en lag av Allah. Vår Herre avslöjar i dessa verser att: om en varnare kom till dem, skulle de följa hans vägledning bättre än något av de samfund [som varnades i äldre tid]. Men när nu en varnare har kommit till dem, visar de allt större motvilja mot honom; de är för högmodiga [för att lyssna till honom] och i stället tänker de ut bedrägliga argument [att sätta emot Våra budskap]. Dessa bedrägliga argument skadar inga andra än upphovsmännen själva; men hade de väntat sig att Gud inte skulle ge dem samma behandling som deras föregångare? Du kommer inte att uppleva att Gud slår in på nya vägar, och du kommer att se hur Gud står fast vid Sin väg. (Sura Fatir, 42-43)

Samma öde väntar de snaror som satts av ateistiska frimurare, Dajjals system och dess intellektuella system. Darwinismen är en fälla satt av ateistiska frimurare för att vända bort människor från Allahs väg. Men hur stora dessa fällor än kan vara och avsett hur omfattande och effektivt planen upprättas är de fortfarande under Allahs kontroll. Dajjal och hans perversa ordning existerar enbart för att Allah så önskar. Som avslöjades i versen: ” Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.(Surat al-Insan, 30) då kan ingen önska sig något om Allah inte vill det och ingen har befogenhet att sätta en fälla eller sätta den i rörelse.

Darwinismen har nu hamnat i samma position. Den fälla som satts av Dajjal har hindrats som Allah lovat. Eftersom Darwinisterna är omedvetna om att deras planer har omintetgjorts redan från början, gladde de sig enormt mycket då de såg att deras propaganda var effektiv och de gladde sig åt den kommande framgången. De anade aldrig att Allah oundvikligen skulle dirigera om dem och att de från att dominera världen, skulle sluta som skämtfigurer. De har ingen aning om att lagen som skapats av Allah visar att sanningen är den ofrånkomliga segraren. När en fälla misslyckas, börjar de leta runt efter nya, men de misslyckas med att inse att även dessa redan har besegrats. Men faktum är att Dajjals perversa system, som det är nu, oundvikligen kommer att besegras. Allah avslöjar i Koranen om hur icke-troendes fällor kommer att ge dem ett bakslag: Lägger de försåt för dig [och hoppas se dig fastna i fällan]? Men förnekarna av sanningen fastnar själva i sina fällor!(Surat at-Tur, 42)

Det är idag en fruktansvärd skam att vara anhängare till Darwinismen. De ansträngningar utförda av Darwinistiska publikationer, att ständigt framställa nya och falska rapporter till allmänheten, hur Darwinisterna försöker finna personer för att hålla konferenser, hur de vid evolutionistiska utställningar använder sig av affischer och Darwinistiska vetenskapsmän och deras kritik av utställningar av levande fossiler och ”Skapelsens Atlas” (The Atlas of Creation), är alla förgäves. Det är nu alldeles försent. Darwinismen har lidit det värsta nederlaget i den vetenskapliga historien. Genom Allahs vilja har denna snara blivit krossad. Allah kommer att stärka sanningen och få den att styra världen. Allah säger i en vers att: Gud stryker ut lögnen och bekräftar och klargör sanningen med Sina ord. Gud vet vad som rör sig i människans innersta. (Surat ash-Shura, 24)

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115279/de-fallor-som-faststallts-avhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115279/de-fallor-som-faststallts-avSun, 27 May 2012 16:50:46 +0300
Det Darwinistiska bedrägeriet har äntligen kommit till ett slut Under flera år nu, har materialismen fört en psykologisk kampanj mot en tro på Allah, en kampanj som redan inledningsvis förlorades. Utan att förstå att Allah definitivt kommer att omintetgöra alla former av vidskepelser, finner man materialister dåraktigt kvarstå i denna kamp med all sin styrka. Det har bevisats att universum kom till från noll volym med Big Bang, med andra ord så skapades den från ingenting och den är konstant växande vilket finns beskrivet i Allahs verser. Ändå är materialister fortfarande engagerade i denna kampanj gentemot sanningen och framställer ologiska påståenden för att indoktrinera människor med nonsens som att materia är tidlös och evig. Kvantfysiken ha bevisat att materia enbart består av ljusvågor, men då materialister propagerar för den absoluta existensen av materia och förkastar allt annat utanför denna fråga, har de ständigt sökt olika sätt att förneka detta faktum. Otaliga vetenskapliga framsteg och konstateranden i fråga om paleontologi har vetenskapligt bevisat evolutionsteorins ogiltighet, allt medan materialister kvarstå med sina kampanjer, vilka besegrades redan från början, med avsikt att indoktrinera människor med tanken om att levande varelser verkligen utvecklas. Ju fler smällar vetenskapen har delat ut till materialismen, desto mer har den materialistiska motoffensiven höjts.

Detta har fört samman Nobelpristagare, professorer, forskare, paleontologer, mikrobiologer, zoologer och vetenskapliga författare för att utan skam eller tvekan ansluta sig till irrationella bedrägerier och påståenden som; ”molekyler finns i vatten, cellen blev till genom effekterna av lera, slumpen och tiden.”Dessa människor har kastat en sådan förtrollning att andra människor har börjat tro, under påverkan av denna psykologiska kampanj, att droppar av fett som faller i vattnet intar en cellulär form, eller att en fisk gick upp ur vattnet, att den allra första fågeln kläcktes ur ett dinosaurieägg och började flyga, eller att apor gradvis och av en slump blev till människor som gör upptäckter, skapar civilisationer, utvecklar tekniken, skriver datorprogram och skickar raketer ut i rymden.

En forskare betraktas som värdig Nobelpriset eftersom han upptäcker ”bara en del” av den extraordinära struktur i cellen som ingen någonsin tidigare har upptäckt. Men efter att ha vinnit detta prestigefyllda pris, tvekar inte samma forskare att lära sina elever om myten att samma cell kom till stånd av en ren slump från lite lera. Utöver att sätta sitt namn på otaliga bitar av forskning kommer samma forskare inte ha några betänkligheter om att berätta för sina studenter om Piltdown man, Haeckels bedrägliga illusioner om embryot och den industriella revolutionens mal, vilka alla är bedrägerier, som om dessa verkligen utgjorde bevis för evolutionen.

Detta är ateisterna och frimurarnas patetiska status, ett system som Dajjal ger Darwinisterna. Det är genom Darwinisterna som Dajjal har penetrerat i stort sett allas hjärnor och har lurat dem under en lång tid och har både ljugit och bedragit dem. Ett stort antal människor har blint och omedvetet trott på denna lögn och har i åratal bokstavligen ansett sig härstamma från djuren och har av denna anledning blivit både vild och hjärtlös och har övergett sitt ansvar gentemot Allah. Dajjal, de ateistiska frimurarna har med andra ord spridit ett av de värsta bedrägerierna i historien, till alla jordens fyra hörn, med hjälp av Darwinismen. Under inverkan av Dajjal, har Darwinismen blivit det största massbedrägeriet historien någonsin skådat.

Allsmäktige Allah är Skaparen av alla enheter i världen. En värld som kommer att bli varse detta faktum vid en befrielse från det Darwinistiska bedrägeriet.

Men denna framgång av de ateistiska frimurarnas spridning av Dajjals system är falsk. Det Darwinistiska bedrägeriet har slutligen kommit till ända.

Alla Darwinistiska bedrägerier har under 2000-talet, där vi lever nu, äntligen blivit exponerat. Folk har insett att alla Darwinistiska prover som har påståtts vara övergångsformer, under de senaste 150 åren, har visat sig vara falska. Nästan överallt i världen har utgrävningar utförts och mer än 350 miljoner fossiler har hittats och det har klargjorts att inte en enda av dessa fossiler är i en övergångsform. Man har konstaterat att alla dessa fossiler representerar perfekta livsformer och att en stor del tillhör livsformer som fortfarande lever idag. Med dessa som bevis har man insett att levande varelser uppstod med samma utseende de har idag och som aldrig har förändrats. Genom detta faktum har man insett varför Darwinisterna höll fossiler gömda i lådor och försökte dölja vetenskapliga bevis. Resultaten från vetenskaper som mikrobiologi, paleontologi, molekylärbiologi och genetik har definitivt visat att evolutionsteorin inte är något som skulle ha kunna hänt.

Förutom allt detta har människor även förstått att skälet till Darwinisternas motsättningar till en tro på Allah och det faktum om skapelsen, är deras adaption av Darwinismen, en pervers religion. Det har sålunda insetts att Darwinisterna har tillgripit alla former av bedrägerier med syfte att missleda människor. Det går att finna en hel del bevis som framställts framför människors ögon som vederlägger evolutionen. Människor har nu insett att evolutionen är ett bedrägeri. Nu vet de att evolutionsteorin inte stöds av ett enda bevis. Genom Allahs vilja är det nu omöjligt för dem att hamna under inflytande av det Darwinistiska bedrägeriet.

Darwinismens bedrägeri kom till ett komplett slut när över 300 miljoner fossiler bevisar skapelseteorin.

Folk har besökt utställningar som visar bevis på ogiltigheten av evolutionsteorin och har dessutom undersökt levande fossiler. De har rört fossilerna med sina egna händer och sett dem med sina egna ögon. De har med förvåning fått höra att levande varelser har förblivit oförändrade i miljontals år, med andra ord har de aldrig genomgått en evolution. De har noggrant inspekterat varje sida av ”skapelsens atlas” ”The Atlas of Creation” och dragit slutsatsen att livsformer som går att finna idag, även fanns i exakt samma form för miljontals år sedan. De har nu förstått att jorden studeras och det forskas hela tiden och att bevis håller på att produceras som bekräftar skapelsen. De har sett och förvånats över uppmaningen till Darwinister, i världens mest kända arenor, att ”producera bara en enda övergångperiods fossil” vilket har mötts av en djup tystnad. Den Darwinistiska propagandan har exponerats och människor har fått höra genom böcker, DVD, publikationer på Internet, konferenser och TV-intervjuer att de inte får stödja detta bedrägeri.

Människor över hela världen som har sett bevis för detta bedrägeri har upplevt en stor intellektuell upplysning och har varit berättigade att reagera mot det faktum att de har blivit lurade i så många år, de har protesterat mot att deras barn undervisas i Darwinistiskt nonsens i skolan, de har motsatt sig planerade utställningar och konferenser inom ämnet evolution, mot den Darwinistiska propagandan, med andra ord en öppen utmaning mot Darwinismen. Studenter har börjat utmana pro-darwinistiska lärare i biologiklasserna vad gäller bristande stöd och bevis för den ologiska evolutionsteorin. Människor blev lurade under många år därför att de var omedvetna om det sanna ansiktet av evolutionsteorin och har nu fått kännedom om, och sett verkligheten av Darwinismen och har med förvåning insett hur de har blivit lurade under så många år och börjat protestera högljutt mot det. Även Darwinisterna vet att deras lära har dött över hela världen och att genom Allahs försyn kommer de aldrig att kunna resa sig upp igen och lura människor med samma metoder. Ett av de viktigaste tecknen på denna stora globala intellektuella upplysning är de undersökningar som gjorts av olika medieorganisationer och webbplatser. Som exempel kan ges att i enlighet av resultaten i en nationell undersökning utförd av Associated Press Agency och det amerikanska TV-nätverket NBC, visar att hela 86 % av amerikanerna vill se att skapelseteorin lärs ut i skolorna. Enligt resultaten av en annan undersökning på den tyska tidningen Süddeutsche Zeitungs webbplats den 8 juli 2007, visar att hela 87 % av de tillfrågade avvisar evolutionsteorin. En undersökning på den tyska tidningen Die Welts webbsida den 17 april 2008, landar resultatet på 86 %. Enligt en undersökning på den Schweiziska Blick tidningen webbsida den 4 maj 2007 hamnar nivån på människor som tror på skapelsen på 85 %. En undersökning på den franska Science Actualités webbsida den 16 februari 2007 visade att hela 92 % av de tillfrågade inte tror på evolutionen. Enligt en rapport från den brittiska tidningen The Guardian från den 2 februari 2009 visade en undersökning att endast 25 % av britterna tror på Darwins teori. En rapport som publicerats på den gemensamma franska Nouvel Observateur och Science et Avenirs webbplats den 6 juli 2009, identifierades en betydande nedgång av studenters tro på evolutionsteorin i de franska skolorna vars effekter tillskrivs ”Skapelsens Atlas” (Atlas of Creation). Darwinistiska professorer har explicit beskrivit denna nedgång för Darwinismen som; ”allvarlig” ”beklämmande” och ”en förnedring”.

Den svenska embryologen Sören Lovtrup gör följande analys av den aktuella positionen av det Darwinistiska bedrägeriet:

Jag antar att ingen kan förneka att det är en stor olycka om en hel gren av vetenskapen är beroende av en falsk teori. Men detta är vad som har hänt inom biologin: under en lång tid nu har folk diskuterat evolutionära problem med ett märkligt Darwinistiskt vokabulär – ”anpassning” ”urvalspress” ”naturligt urval” osv. – vilket leder till en tro att dessa bidrar till en förklaring av naturliga händelser. Vilket de inte gör… Jag tror att den Darwinistiska myten en dag kommer att rangordnas som det största historiska sveket inom vetenskapen.

Det faktum att Darwinismen för närvarande är det värsta bedrägeriet i historien, sprider sig som en löpeld över hela världen. Hinder som har satts upp mot Skapelsen, av officiella institutioner som det europeiska rådet visar vilken fruktansvärd panik Darwinister befinner sig i. Aldrig tidigare i historien har en församling som representerar nationalstater stått uppradade bakom ett bedrägeri och dessutom tagit ett officiellt beslut att stödja ett bedrägeri.  Det är den stat till vilken den Darwinistiska paniken har fört dess anhängare in i 2000-talet. Darwinister föreställer sig att de kan hålla detta bedrägeri upprätt med hjälp av repressiva statliga beslut, genom att införa utvecklingsteorin som en obligatorisk del i skolan, med syfte att dölja Skapelsen för klasserna genom att använda sig av ett ensidigt rättsväsende och delta i en ensidig beskattning. Faktum är dock att den ärliga slutsatsen av miljontals människor visar att det Darwinistiska bedrägeriet är vida överlägsen alla förtryckande och påtvingade åtgärder och resultaten därav.

Text till bild 1: 93 % av tillfrågade personer svarade ”ja” till frågan: ”Bör ämnen som kreationism och intelligent design läras ut tillsammans med evolutionsteorin i de kommunala skolorna?

Text till bild 2: Den franska Science Actualités webbsida höll en öppen omröstning i spåren av den stora inverkan utgivandet av ”Skapelsens Atlas” ”The Atlas of Creation”. Resultatet av undersökningen visade att Darwinismen i Frankrike har utplånats. Enligt undersökningen, under ledning av ”Dina tankar om ämnet evolution”, visar att 92 % av allmänheten inte tror på evolutionen.

Text till bild 3: Enligt resultatet av en undersökning publicerad på den danska tidningen Ekstra bladets webbsida visar att danskar inte längre tror på evolutionen med frågan: ”Tror du människan härstammar från aporna” där 88 % svarade nej.

Text till bild 4: Die Welt som är en av Tysklands ledande publikationer, höll en röstning om Skapelsen på sin webbsida där 86 % svarade på frågan: ”hur tror du livet skapades” med; ”Allah skapade livet”.

Text till bild 5: En undersökning som publicerades i den väl lästa tidningen ”Swiss Daily

Blick” visade att 85 % av folket tror på skapelseteorin.

Text till bild 6: Enligt en opinionsundersökning på temat om evolutionen någonsin hänt, publicerad på en av Tysklands största dagstidningars webbsida ” Süddeutsche Zeitung” visar att 87 % tror att människan har en skapare.

Text till bild 7: ” The Evening Standard” en dagligt publicerad tidning i London, höll på sin hemsida, i oktober 2008, en röstning om Skapelseläran ska läras ut i skolorna där 73 % av den brittiska allmänheten svarade ”ja”.

Ingen Darwinist kan ändra på människors slutliga yttranden genom någon repressiv lag. Ingen Darwinist kan övertyga människor om och ålägga dem en teori som har vederlagts av oräkneliga bevis. Det är omöjligt. De Darwinistiska knepen är nu till ända. Under 2000-talet kan människor få tillgång till vilken fakta de vill, oavsett vilka källor de väljer. Därför kommer förtryck och hinder aldrig uppnå de resultat som Darwinisterna vill ha och reaktionerna mot det Darwinistiska bedrägeriet kommer snabbt att fortsätta växa. Allsmäktige Allah, Herre över världarna, är härskare över alla ting. Dajjals krigslister kan inte dölja detta faktum. Allah säger i en vers att: De vill släcka Allahs ljus med sina munnar men Allah kommer att fullända hans ljus, trots att de otrogna hatar det. (Surat as-saff, 8.)

]]>
http://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115238/det-darwinistiska-bedrageriet-har-antligenhttp://sv.harunyahya.com/sv/Artiklar/115238/det-darwinistiska-bedrageriet-har-antligenFri, 25 May 2012 11:22:19 +0300